STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
8101 000.00.04.G18-210308-0005 2301341ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng AFP, Estriol (Free), hCG, Inhibin-A

Còn hiệu lực

8102 000.00.04.G18-211230-0017 2301340ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng chỉ điểm khối u

Còn hiệu lực

8103 000.00.04.G18-230621-0004 2301339ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

8104 000.00.04.G18-230523-0001 2301338ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1 (bao gồm nhóm O) và HIV-2

Còn hiệu lực

8105 000.00.04.G18-220504-0013 2301337ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1, kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

8106 000.00.04.G18-230615-0009 2301336ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV

Còn hiệu lực

8107 000.00.04.G18-201228-0019 2301335ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

8108 000.00.19.H26-230925-0004 230002045/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HAVIPHAR XỊT MŨI

Còn hiệu lực

8109 000.00.04.G18-230523-0005 2301334ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C

Còn hiệu lực

8110 000.00.04.G18-230317-0004 2301333ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động

Còn hiệu lực

8111 000.00.04.G18-230313-0006 2301332ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg

Còn hiệu lực

8112 000.00.04.G18-230615-0011 2301331ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C

Còn hiệu lực

8113 000.00.04.G18-201124-0009 2301330ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi khuẩn Treponema Palidum

Còn hiệu lực

8114 000.00.04.G18-230414-0003 2301329ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG Thẻ xét nghiệm CG8+ định lượng khí máu Na, K, iCa, Glu, Hct, pH, PO2, PCO2

Còn hiệu lực

8115 000.00.04.G18-230414-0002 2301328ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG Thẻ xét nghiệm G3+ định lượng khí máu pH, PO2, PCO2

Còn hiệu lực

8116 000.00.19.H26-231019-0009 230002044/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN GEL BÔI TRƠN

Còn hiệu lực

8117 000.00.04.G18-230509-0004 2301327ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng H-FABP

Còn hiệu lực

8118 000.00.19.H26-231019-0011 230002043/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XTOYVN GEL BÔI TRƠN

Còn hiệu lực

8119 000.00.04.G18-230407-0008 2301326ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng Myoglobin

Còn hiệu lực

8120 000.00.04.G18-230509-0001 2301325ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP

Còn hiệu lực

8121 000.00.04.G18-230407-0002 2301324ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I

Còn hiệu lực

8122 000.00.04.G18-230509-0003 2301323ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I tim độ nhạy cao

Còn hiệu lực

8123 000.00.04.G18-220314-0024 2301322ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CKMB, Myoglobin, Troponin I, Troponin T, NT-proBNP

Còn hiệu lực

8124 000.00.10.H31-231013-0001 230000055/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH XUÂN THỦY PHARMA Xịt vết thương

Còn hiệu lực

8125 000.00.10.H31-231011-0001 230000019/PCBB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

8126 000.00.10.H31-231010-0001 230000004/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Sản phẩm vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

8127 000.00.19.H26-230930-0008 230002758/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM Cụm IVD điện giải: Ammonia, Calcium, Chloride, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Sodium

Còn hiệu lực

8128 000.00.19.H26-231001-0005 230002757/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM Cụm IVD bệnh thiếu máu: Iron, Ferritin, Transferrin

Còn hiệu lực

8129 000.00.19.H26-231001-0008 230002756/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM IVD dấu ấn bệnh viêm khớp: ASO, CRP, RF

Còn hiệu lực

8130 000.00.19.H26-231002-0012 230002755/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Bơm tưới rửa

Còn hiệu lực

8131 000.00.19.H26-230920-0030 230002754/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Tay khoan sọ não

Còn hiệu lực

8132 000.00.19.H26-230920-0033 230002753/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Tay khoan mài cao tốc

Còn hiệu lực

8133 000.00.19.H26-230920-0037 230002752/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Tay bào xoang

Còn hiệu lực

8134 000.00.19.H26-231003-0007 230002751/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Cụm IVD dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá

Còn hiệu lực

8135 000.00.19.H26-231017-0030 230002750/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ODORIKO GÓI HỖN DỊCH ODO. DR. ENTER GOLD

Còn hiệu lực

8136 000.00.19.H26-231017-0020 230002042/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Băng thun y tế

Còn hiệu lực

8137 000.00.19.H26-231017-0026 230002041/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH EDUPHA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

8138 000.00.19.H26-231017-0022 230002040/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gạc Polyester tẩm silicone MASTYL

Còn hiệu lực

8139 000.00.19.H26-231017-0024 230002749/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH EDUPHA Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

8140 000.00.19.H26-231017-0015 230002039/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Băng bó sợi thủy tinh MAXLINE

Còn hiệu lực

8141 000.00.19.H26-231017-0008 230002748/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Chất cản quang nhuộm màng đáy mắt dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

8142 000.00.19.H26-231017-0010 230002747/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN AK GLOBAL VIỆT NAM Hệ thống phân tích xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang

Còn hiệu lực

8143 000.00.19.H26-231017-0013 230000494/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HẢI ĐĂNG PHARMA

Còn hiệu lực

8144 000.00.19.H26-231017-0011 230002746/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

8145 000.00.19.H26-231013-0011 230002745/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Hệ thống xét nghiệm ELISA

Còn hiệu lực

8146 000.00.19.H26-231017-0005 230002038/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

8147 000.00.19.H26-231017-0004 230002744/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ NGHỆ HOÀNG ĐẠT Khay xét nghiệm nhanh định tính kháng thể IgG/IgM sốt xuất huyết

Còn hiệu lực

8148 000.00.19.H26-231011-0043 230002743/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Hộp van khu vực

Còn hiệu lực

8149 000.00.19.H26-231011-0042 230002742/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Ổ khí hút khí thải gây mê

Còn hiệu lực

8150 000.00.19.H26-231011-0040 230002741/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bộ hút dịch di động phòng mổ

Còn hiệu lực

8151 000.00.19.H26-231011-0041 230002740/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Ổ khí y tế

Còn hiệu lực

8152 000.00.19.H26-231011-0021 230002739/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bình hút dịch

Còn hiệu lực

8153 000.00.19.H26-231011-0018 230002738/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Báo động khu vực

Còn hiệu lực

8154 000.00.19.H26-231011-0017 230002737/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bộ hút dịch áp lực thấp

Còn hiệu lực

8155 000.00.19.H26-231011-0020 230002736/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Báo động trung tâm

Còn hiệu lực

8156 000.00.19.H26-231011-0044 230002735/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Hộp ổ khí

Còn hiệu lực

8157 000.00.19.H26-231013-0020 230002734/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Kit xét nghiệm định tính Transferrin trong phân

Còn hiệu lực

8158 000.00.19.H26-231013-0021 230002733/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Kit xét nghiệm định tính Lactoferrin trong phân

Còn hiệu lực

8159 000.00.19.H26-231013-0019 230002732/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Kit xét nghiệm định tính máu trong phân

Còn hiệu lực

8160 000.00.19.H26-231017-0001 230002037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Giường y tế

Còn hiệu lực

8161 000.00.19.H26-231012-0014 230002036/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

8162 000.00.19.H26-231012-0007 230002035/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

8163 000.00.19.H26-231012-0003 230002034/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

8164 000.00.19.H26-231012-0013 230002033/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

8165 000.00.19.H26-231016-0019 230000493/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH LAGAN PHARMA

Còn hiệu lực

8166 000.00.19.H26-231011-0019 230002731/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN NAM Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

8167 000.00.19.H26-231016-0018 230002730/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JCB QUỐC TẾ VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO CLOMET

Còn hiệu lực

8168 000.00.19.H26-231010-0012 230000036/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào động mạch (Radifocus Introducer II)

Còn hiệu lực

8169 000.00.19.H26-231016-0002 230000035/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC VIỆT Dung dịch dùng ngoài da

Còn hiệu lực

8170 000.00.19.H26-231016-0001 230002032/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MAMA LOVE BỘT DÙNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực

8171 000.00.19.H26-231016-0003 230002729/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Thuốc thử xét nghiệm định lượng BCR-ABL1

Còn hiệu lực

8172 000.00.19.H26-231011-0034 230002728/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Van ngắt tay

Còn hiệu lực

8173 000.00.19.H26-231011-0012 230002727/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm bình làm ẩm

Còn hiệu lực

8174 000.00.19.H26-231011-0031 230002726/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Hộp van khu vực kèm báo động

Còn hiệu lực

8175 000.00.19.H26-231011-0014 230002725/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bộ điều phối khí tự động

Còn hiệu lực