STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
8176 000.00.04.G18-220826-0014 220002892/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Cụm IVD Cầm máu (Đông máu): yếu tố IX, XI, XII, VIII

Còn hiệu lực

8177 000.00.04.G18-220824-0027 220002891/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính 11 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

8178 000.00.04.G18-220824-0026 220002890/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào có nhân và tế bào hồng cầu trong dịch cơ thể

Còn hiệu lực

8179 000.00.04.G18-220825-0016 220002889/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm mẫu dịch cơ thể

Còn hiệu lực

8180 000.00.04.G18-220826-0012 220002888/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Protein toàn phần

Còn hiệu lực

8181 000.00.04.G18-220824-0025 220002887/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng các thành phần cặn hữu hình trong nước tiểu (các tế bào, cặn vô cơ, các vi sinh vật)

Còn hiệu lực

8182 000.00.04.G18-220331-0004 220002886/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

8183 000.00.04.G18-220824-0024 220002885/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính tế bào hồng cầu trong nước tiểu

Còn hiệu lực

8184 000.00.04.G18-220824-0023 220002884/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng các thành phần cặn hữu hình trong nước tiểu (các tế bào, cặn vô cơ, các sinh vật)

Còn hiệu lực

8185 000.00.04.G18-220331-0005 220002883/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 13 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

8186 000.00.04.G18-220826-0008 220002882/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa

Còn hiệu lực

8187 000.00.04.G18-220826-0007 220002881/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan

Còn hiệu lực

8188 000.00.17.H39-220825-0001 220000046/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Miếng dán chống say tàu xe

Còn hiệu lực

8189 000.00.19.H26-220820-0001 220002458/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy đo áp lực bàn chân

Còn hiệu lực

8190 000.00.19.H26-220805-0002 220002457/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD hỗ trợ phân phối huyền dịch trong xét nghiệm vi sinh

Còn hiệu lực

8191 000.00.19.H26-220809-0022 220002877/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

8192 000.00.19.H26-220809-0020 220002876/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

8193 000.00.19.H26-220809-0017 220002875/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

8194 000.00.19.H26-220809-0015 220002874/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

8195 000.00.19.H26-220809-0013 220002873/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

8196 000.00.19.H26-220809-0012 220002872/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

8197 000.00.19.H26-220809-0011 220002871/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

8198 000.00.19.H26-220809-0009 220002870/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

8199 000.00.19.H26-220809-0008 220002869/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

8200 000.00.19.H26-220812-0012 220002868/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

8201 000.00.19.H26-220812-0014 220002867/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

8202 000.00.19.H26-220812-0016 220002866/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

8203 000.00.19.H26-220817-0019 220002864/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2, mức 3 xét nghiệm định lượng Anti-Mullerian Hormone

Còn hiệu lực

8204 000.00.19.H26-220822-0013 220002863/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy đo niệu dòng đồ

Còn hiệu lực

8205 000.00.19.H26-220822-0010 220002862/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy đo niệu động học

Còn hiệu lực

8206 000.00.19.H26-220821-0001 220002861/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Ống thông tiểu một nhánh

Còn hiệu lực

8207 000.00.19.H26-220826-0009 220002456/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VICOPHAR XỊT GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

8208 000.00.19.H26-220822-0028 220002860/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Máy bơm tuần hoàn nước

Còn hiệu lực

8209 000.00.19.H26-220826-0006 220000105/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VAALBARA BIOTECH GROUP Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng, miệng;

Còn hiệu lực

8210 000.00.04.G18-220223-0007 220002880/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

8211 000.00.19.H26-220820-0008 220002859/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

8212 000.00.04.G18-220824-0019 220002879/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính 11 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

8213 000.00.19.H26-220822-0030 220002858/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM Máy nghe tim thai

Còn hiệu lực

8214 000.00.19.H26-220822-0031 220002857/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

8215 000.00.19.H26-220822-0032 220002856/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

8216 000.00.19.H26-220822-0034 220002855/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu

Còn hiệu lực

8217 000.00.19.H26-220816-0029 220002854/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: Liên cầu khuẩn/cầu khuẩn đường ruột

Còn hiệu lực

8218 000.00.19.H26-220822-0012 220002108/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y SINH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

8219 000.00.19.H26-220816-0030 220002853/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: vi khuẩn không lên men

Còn hiệu lực

8220 000.00.19.H26-220816-0031 220002852/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: họ vi khuẩn đường ruột

Còn hiệu lực

8221 000.00.19.H26-220816-0028 220002851/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: Tụ cầu khuẩn

Còn hiệu lực

8222 000.00.19.H26-220819-0009 220002107/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH IMPORT MEDI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

8223 000.00.19.H26-220816-0032 220002850/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: nấm

Còn hiệu lực

8224 000.00.19.H26-220818-0027 220002106/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ THUẬN THÀNH

Còn hiệu lực

8225 000.00.19.H26-220822-0014 220002455/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC KHÁNH VÂN Băng cuộn dính không dệt

Còn hiệu lực

8226 000.00.19.H26-220609-0023 220002454/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX Lam kính

Còn hiệu lực

8227 000.00.31.H36-220823-0001 220000138/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 880

Còn hiệu lực

8228 000.00.04.G18-220825-0033 220002878/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac

Còn hiệu lực

8229 000.00.19.H26-220826-0003 220002453/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM WIN PHARMA XỊT CHỐNG SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

8230 000.00.19.H17-220824-0001 220000042/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Gạc meche phẫu thuật

Còn hiệu lực

8231 000.00.19.H17-220824-0002 220000041/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH KHANG MEDIC Dụng cụ cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo

Còn hiệu lực

8232 000.00.12.H19-220818-0001 220000009/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Các sản phẩm phục hình răng

Còn hiệu lực

8233 000.00.12.H19-220813-0001 220000043/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP - FUNWARI

Còn hiệu lực

8234 000.00.12.H19-220813-0002 220000042/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP - FUNWARI

Còn hiệu lực

8235 000.00.20.H45-220727-0002 220000011/PCBMB-PY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA PHÚ YÊN - NHÀ THUỐC AN KHANG PHÚ YÊN 12187

Còn hiệu lực

8236 000.00.20.H45-220727-0001 220000010/PCBMB-PY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA PHÚ YÊN - NHÀ THUỐC AN KHANG PHÚ YÊN 12186

Còn hiệu lực

8237 000.00.04.G18-220826-0002 220002877/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Protein Vận chuyển: albumin (microalbuminuria), transferrin

Còn hiệu lực

8238 000.00.04.G18-220826-0001 220002876/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol

Còn hiệu lực

8239 000.00.04.G18-220825-0035 220002875/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 16 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

8240 000.00.19.H29-220726-0005 220001817/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN MIẾNG DÁN ĐIỆN CỰC TIM

Còn hiệu lực

8241 000.00.19.H29-220817-0028 220001816/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Băng dán bảo vệ mắt

Còn hiệu lực

8242 000.00.19.H29-220817-0029 220001815/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Băng dán cố định thiết bị đường thở

Còn hiệu lực

8243 000.00.19.H29-220817-0013 220002792/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Ống thông dạ dày silicone

Còn hiệu lực

8244 000.00.19.H29-220824-0011 220002791/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT MED VIỆT NAM Bộ hút dịch di động

Còn hiệu lực

8245 000.00.19.H29-220822-0014 220002790/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT MED VIỆT NAM Bộ hút dịch gắn tường

Còn hiệu lực

8246 000.00.19.H29-220822-0013 220002789/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT MED VIỆT NAM Lưu lượng kế oxy và bình tạo ẩm

Còn hiệu lực

8247 000.00.19.H29-220822-0009 220002788/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống tiêm Insulin

Còn hiệu lực

8248 000.00.19.H29-220822-0008 220001340/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

Còn hiệu lực

8249 000.00.19.H29-220816-0002 220001814/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA BỘ DỤNG CỤ HỖ TRỢ KHÁM, PHẪU THUẬT DÙNG TRONG NHA KHOA

Còn hiệu lực

8250 000.00.19.H29-220818-0011 220002787/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHÂN PHÚC Băng gạc hỗ trợ hút dẫn lưu dịch vết thương

Còn hiệu lực