STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
8251 000.00.16.H05-220824-0002 220000022/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC Bơm tiêm tự khóa K1

Còn hiệu lực

8252 000.00.16.H05-220824-0001 220000021/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC Bơm tiêm dùng một lần sử dụng với bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

8253 000.00.10.H31-220815-0001 220000013/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU VTN

Còn hiệu lực

8254 000.00.19.H26-220825-0022 220002452/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

8255 000.00.19.H29-220819-0008 220001813/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

8256 000.00.19.H29-220817-0010 220001812/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

8257 000.00.19.H29-220819-0006 220002786/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Chỉ co nướu răng

Còn hiệu lực

8258 000.00.19.H29-220818-0008 220001811/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Máy đọc phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực

8259 000.00.19.H29-220812-0006 220002785/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Li

Còn hiệu lực

8260 000.00.19.H29-220812-0005 220002784/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl

Còn hiệu lực

8261 000.00.19.H29-220812-0004 220002783/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Cụm IVD điện cực điện giải: Na, K, Cl, Li

Còn hiệu lực

8262 000.00.19.H29-220801-0002 220002782/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

8263 000.00.19.H29-220729-0003 220002781/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

8264 000.00.19.H29-220815-0025 220002780/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng RBC, TNC

Còn hiệu lực

8265 000.00.19.H29-220815-0024 220002779/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT

Còn hiệu lực

8266 000.00.19.H29-220815-0023 220002778/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới

Còn hiệu lực

8267 000.00.19.H29-220815-0022 220002777/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học

Còn hiệu lực

8268 000.00.19.H29-220815-0021 220002776/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 21 thông số huyết học

Còn hiệu lực

8269 000.00.19.H29-220815-0020 220002775/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

8270 000.00.19.H29-220815-0019 220002774/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD làm sạch hồng cầu và nhuộm hồng cầu lưới trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

8271 000.00.19.H29-220815-0018 220002773/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

8272 000.00.19.H29-220815-0026 220002772/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

8273 000.00.19.H26-220822-0024 220002105/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DOWOO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

8274 000.00.19.H26-220822-0007 220002104/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE STARS DENTAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

8275 000.00.19.H26-220801-0010 220002848/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

8276 000.00.19.H26-220818-0001 220002847/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Bộ xử lý số hóa hình ảnh X-quang

Còn hiệu lực

8277 000.00.19.H26-220822-0011 220002846/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE STARS DENTAL VIỆT NAM MÃO RĂNG SỨ NACERA®

Còn hiệu lực

8278 000.00.19.H26-220820-0003 220002845/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Kim lấy máu tĩnh mạch dùng một lần

Còn hiệu lực

8279 000.00.19.H26-220820-0007 220002844/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH Bộ bơm bóng nong mạch máu và phụ kiện

Còn hiệu lực

8280 000.00.19.H26-220818-0014 220002843/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Bình làm ẩm

Còn hiệu lực

8281 000.00.04.G18-220825-0023 220002874/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

8282 000.00.19.H26-220822-0025 220002451/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LHM THÁI DƯƠNG Giường bệnh nhân đa năng

Còn hiệu lực

8283 000.00.17.H39-220818-0001 220000008/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TBC BA MINH ĐÈN DIỆT KHUẨN TBC UVC - 254NM

Còn hiệu lực

8284 000.00.19.H26-220822-0009 220002450/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO Eczent 0.03

Còn hiệu lực

8285 000.00.19.H26-220822-0006 220002449/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO Eczent 0.1

Còn hiệu lực

8286 000.00.19.H26-220819-0008 220002448/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO Xonggagnes

Còn hiệu lực

8287 000.00.19.H26-220820-0006 220002447/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA KHĂN LAU HẠ SỐT

Còn hiệu lực

8288 000.00.19.H26-220820-0005 220002446/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM SANTAFA KHĂN LAU HẠ SỐT

Còn hiệu lực

8289 000.00.19.H26-220822-0008 220002445/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

Còn hiệu lực

8290 000.00.18.H24-220822-0001 220000006/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

8291 000.00.19.H26-220822-0003 220002444/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YNNO Xịt mũi Softmer Spray Nasal Isotonique 100ml

Còn hiệu lực

8292 000.00.19.H26-220819-0012 220002443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Hemin Gel Spray

Còn hiệu lực

8293 000.00.19.H26-220819-0013 220002442/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Dung dịch thụt tháo trực tràng COXILAX

Còn hiệu lực

8294 000.00.19.H26-220819-0010 220002441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gel xịt bỏng CZ

Còn hiệu lực

8295 000.00.19.H26-220819-0011 220002440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gel SUPOBABY

Còn hiệu lực

8296 000.00.19.H26-220819-0014 220002439/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gel xịt SUPOVIR

Còn hiệu lực

8297 000.00.19.H26-220819-0007 220002438/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Túi/cuộn ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn

Còn hiệu lực

8298 000.00.04.G18-220823-0008 220002873/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

8299 000.00.19.H26-220825-0010 220002842/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy siêu âm Doppler mạch máu

Còn hiệu lực

8300 000.00.19.H26-220825-0005 220002437/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

8301 000.00.19.H26-220824-0028 220002436/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

8302 000.00.04.G18-220825-0011 220002872/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực

8303 000.00.19.H26-220822-0019 220002103/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN NHIÊN VÀ CUỘC SỐNG

Còn hiệu lực

8304 000.00.04.G18-220825-0012 220002871/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng SHBG

Còn hiệu lực

8305 000.00.04.G18-220825-0005 220002870/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin (microalbuminuria)

Còn hiệu lực

8306 000.00.04.G18-220825-0010 220002869/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

8307 000.00.04.G18-220825-0009 220002868/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine

Còn hiệu lực

8308 000.00.16.H05-220823-0001 220000100/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM MUỐI RỬA XOANG MŨI ÉLORINSE

Còn hiệu lực

8309 000.00.04.G18-220825-0004 220002867/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate

Còn hiệu lực

8310 000.00.04.G18-220825-0006 220002866/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

8311 000.00.31.H36-220820-0001 220000137/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 829

Còn hiệu lực

8312 000.00.31.H36-220819-0001 220000136/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 879

Còn hiệu lực

8313 000.00.24.H49-220823-0001 220000007/PCBA-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FANECO Xịt họng keo ong

Còn hiệu lực

8314 000.00.31.H36-220806-0001 220000135/PCBMB-LĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN

Còn hiệu lực

8315 000.00.24.H49-220823-0002 220000006/PCBA-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FANECO Xịt răng miệng

Còn hiệu lực

8316 000.00.19.H26-220824-0014 220002435/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM XỊT MŨI

Còn hiệu lực

8317 000.00.19.H26-220816-0005 220002434/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THESAN QUỐC TẾ Xịt Y Võ

Còn hiệu lực

8318 000.00.19.H26-220824-0029 220002433/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 Máy hủy bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

8319 000.00.19.H29-220820-0002 220002771/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy cạo vôi răng

Còn hiệu lực

8320 000.00.19.H29-220817-0002 220002770/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Máy ly tâm

Còn hiệu lực

8321 000.00.19.H29-220822-0001 220001810/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH Dầu gió Thiên Khánh

Còn hiệu lực

8322 000.00.19.H29-220822-0002 220001809/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH Oxi già TK 3%

Còn hiệu lực

8323 000.00.19.H29-220821-0001 220001808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH Dầu cù là Thiên Khánh

Còn hiệu lực

8324 000.00.19.H29-220823-0002 220002769/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIDP BIOTECH DENTAL VIETNAM Thiết bị giảm đau bằng ánh sáng

Còn hiệu lực

8325 000.00.19.H29-220822-0004 220001339/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT TIÊN

Còn hiệu lực