STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
8476 000.00.04.G18-220412-0042 2301610ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2

Còn hiệu lực

8477 000.00.04.G18-220701-0022 2301609ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

8478 000.00.04.G18-220329-0037 2301608ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

8479 000.00.04.G18-220616-0027 2301607ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71

Còn hiệu lực

8480 000.00.04.G18-220616-0015 2301606ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD71

Còn hiệu lực

8481 000.00.04.G18-220915-0021 2301605ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên FMC7

Còn hiệu lực

8482 000.00.04.G18-220616-0023 2301604ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên MPO

Còn hiệu lực

8483 18006620/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301603ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu AB

Còn hiệu lực

8484 17003055/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301602ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MLH1

Còn hiệu lực

8485 17004271/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301601ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD16+CD56/CD45/CD19

Còn hiệu lực

8486 000.00.04.G18-220506-0011 2301600ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

8487 17003902/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301599ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

8488 000.00.04.G18-220915-0012 2301598ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các quần thể dưới nhóm tế bào T như CD4 và CD8

Còn hiệu lực

8489 000.00.04.G18-220915-0017 2301597ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các quần thể dưới nhóm tế bào T như CD4 và CD8

Còn hiệu lực

8490 17005701/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301596ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (aPTT)

Còn hiệu lực

8491 000.00.04.G18-220503-0027 2301595ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13

Còn hiệu lực

8492 000.00.04.G18-221114-0005 2301594ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV

Còn hiệu lực

8493 000.00.04.G18-221114-0007 2301593ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV

Còn hiệu lực

8494 17002784/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301592ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBeAg

Còn hiệu lực

8495 000.00.04.G18-210908-0032 2301591ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch

Còn hiệu lực

8496 000.00.04.G18-210908-0027 2301590ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE

Còn hiệu lực

8497 000.00.04.G18-220625-0002 2301589ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue

Còn hiệu lực

8498 000.00.04.G18-220504-0091 2301588ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

8499 000.00.04.G18-201228-0026 2301587ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM và IgG kháng Orientia tsutsugamushi

Còn hiệu lực

8500 000.00.04.G18-230505-0002 2301586ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG Máy xét nghiệm điện giải, khí máu cầm tay

Còn hiệu lực

8501 000.00.04.G18-221206-0010 2301585ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B

Còn hiệu lực

8502 19009798/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301584ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV 1/2/O

Còn hiệu lực

8503 000.00.04.G18-230407-0014 2301583ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

8504 17002890/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301582ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

8505 19010114/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301581ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA của CMV

Còn hiệu lực

8506 17002272/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301580ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB

Còn hiệu lực

8507 18006052/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301579ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng PSA toàn phần

Còn hiệu lực

8508 18006049/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301578ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng PSA tự do

Còn hiệu lực

8509 17002451/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301577ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Troponin T tim

Còn hiệu lực

8510 17002463/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301576ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Troponin T tim

Còn hiệu lực

8511 17005432/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301575ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgG đặc hiệu với Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

8512 000.00.19.H17-231118-0002 230000055/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED Test thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện

Còn hiệu lực

8513 000.00.16.H25-231120-0001 230000005/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM Khí Oxy

Còn hiệu lực

8514 000.00.19.H17-231120-0002 230000053/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Khăn đắp phẫu thuật

Còn hiệu lực

8515 000.00.19.H17-231116-0001 230000052/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Gạc cầu

Còn hiệu lực

8516 000.00.19.H17-231120-0001 230000051/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Bông gạc đắp vết thương

Còn hiệu lực

8517 000.00.16.H05-231110-0001 230000056/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Ống nghiệm lấy mẫu Cell-Free DNA AMPULAB

Còn hiệu lực

8518 000.00.19.H29-231114-0019 230002588/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Ống dẫn lưu đường mật bằng nhựa

Còn hiệu lực

8519 000.00.19.H29-231118-0003 230002587/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM Kem điều trị tràm

Còn hiệu lực

8520 000.00.16.H23-231115-0001 230000014/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI MINATO

Còn hiệu lực

8521 000.00.19.H26-231120-0029 230002335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

8522 000.00.19.H26-231120-0022 230002334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Bàn khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

8523 000.00.19.H26-231120-0019 230002333/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Giường nhi

Còn hiệu lực

8524 000.00.19.H26-231120-0020 230002332/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

8525 000.00.19.H26-231120-0016 230002331/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

8526 000.00.19.H26-231110-0027 230002330/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIMED Xịt vết thương

Còn hiệu lực

8527 000.00.19.H29-231024-0022 230002586/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

8528 000.00.48.H41-231030-0001 230000037/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1516

Còn hiệu lực

8529 000.00.48.H41-231030-0002 230000036/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1510

Còn hiệu lực

8530 000.00.16.H02-231116-0001 230000008/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JINBANGNI VIỆT NAM Máy đo huyết áp bắp tay

Còn hiệu lực

8531 000.00.19.H26-231118-0010 230003099/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Nhỏ tai Enotic

Còn hiệu lực

8532 000.00.19.H26-231118-0009 230003098/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Nhỏ tai Belox

Còn hiệu lực

8533 000.00.19.H26-231116-0024 230003097/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM Tủ làm ấm chăn và dịch truyền

Còn hiệu lực

8534 000.00.19.H26-231118-0007 230003096/PCBB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NARO PHARMA -SINO USA COLLABORATION TECHNOLOGY Gel for men

Còn hiệu lực

8535 000.00.19.H26-231118-0005 230002329/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy cân lắc túi máu

Còn hiệu lực

8536 000.00.19.H29-231116-0001 230000446/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THIÊN CHÂU

Còn hiệu lực

8537 000.00.19.H29-231025-0021 230002585/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Bộ thuốc thử định lượng xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

8538 000.00.19.H29-231120-0013 230002584/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Dao phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

8539 000.00.19.H29-231106-0001 230002583/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Dao phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

8540 000.00.19.H29-231029-0001 230002582/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Máy xét nghiệm hemoglobin sắc ký

Còn hiệu lực

8541 000.00.19.H26-231111-0004 230002328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PARIS - PHÁP Gel phụ khoa

Còn hiệu lực

8542 000.00.19.H26-231113-0001 230002327/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO Đèn mổ

Còn hiệu lực

8543 000.00.19.H29-231118-0005 230002581/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDISOL Máy phân tích thành phần cơ thể InBody Dial H20N

Còn hiệu lực

8544 000.00.19.H26-231117-0030 230002326/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LEGEND GLOBAL GEL NHANH LIỀN VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

8545 000.00.19.H26-231117-0029 230002325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC GREENTECH PHARM Gel bôi phụ khoa

Còn hiệu lực

8546 000.00.19.H26-231117-0028 230002324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC GREENTECH PHARM Gel nhiệt miệng

Còn hiệu lực

8547 000.00.19.H26-231117-0024 230003095/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng miễn dịch

Còn hiệu lực

8548 000.00.19.H26-231117-0025 230003094/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

8549 000.00.19.H26-231117-0027 230003093/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

8550 000.00.19.H26-231115-0013 230003092/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Direct và LDL Direct Cholesterol

Còn hiệu lực