STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
8851 000.00.19.H26-221109-0015 220003533/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Kim chọc hút trứng

Còn hiệu lực

8852 000.00.19.H26-221109-0018 220003532/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

8853 000.00.19.H26-221110-0004 220003531/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

8854 000.00.19.H26-221109-0002 220003530/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

8855 000.00.19.H26-221109-0004 220003529/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bộ dây nối dùng để truyền dịch

Còn hiệu lực

8856 000.00.19.H26-221109-0009 220003528/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Bộ dây truyền dịch có kim

Còn hiệu lực

8857 000.00.19.H26-221109-0005 220003527/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI bộ khóa ba ngã để điều hướng dịch truyền có dây nối

Còn hiệu lực

8858 000.00.19.H26-221107-0029 220003526/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Hệ thống phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

8859 000.00.19.H26-221109-0016 220003148/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt

Còn hiệu lực

8860 000.00.04.G18-220405-0032 220003391/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: ANA; Anti-ENA

Còn hiệu lực

8861 000.00.04.G18-220328-0023 2200106ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính RNA của SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

8862 000.00.19.H26-221110-0017 220003147/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

8863 000.00.19.H26-221109-0013 220003146/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Cáng chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

8864 000.00.04.G18-210804-0002 2200105ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thanh thử xét nghiệm định tính kháng nguyên của Mycobacterium tuberculosis complex (MTbc)

Còn hiệu lực

8865 000.00.04.G18-210219-0005 2200104ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

8866 000.00.19.H26-221109-0014 220003145/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN LỘC PHÁT DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

8867 000.00.04.G18-210705-0021 2200103ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV 1, 2 và tuýp phụ O

Còn hiệu lực

8868 000.00.19.H26-221021-0014 220003144/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe đẩy cáng bệnh nhân cao cấp

Còn hiệu lực

8869 000.00.04.G18-220309-0036 2200102ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Sirolimus

Còn hiệu lực

8870 000.00.04.G18-210717-0015 2200101ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

8871 20011171/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200100ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CA 15‑3

Còn hiệu lực

8872 000.00.04.G18-201021-0006 2200099ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ thuốc thử xét nghiệm kháng globulin nghiệm pháp Coombs phát hiện anti-IgG

Còn hiệu lực

8873 17003091/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200098ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HCV

Còn hiệu lực

8874 17001370/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200097ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV)

Còn hiệu lực

8875 17001258/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200096ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg)

Còn hiệu lực

8876 18006441/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200095ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính đồng thời kháng nguyên p24 virus gây suy giảm miễn dịch người (HIV) và kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2

Còn hiệu lực

8877 17001148/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200094ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B

Còn hiệu lực

8878 17002749/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200093ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA của HBV

Còn hiệu lực

8879 000.00.19.H26-221108-0001 220002254/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THẢO ĐẶNG

Còn hiệu lực

8880 17002716/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200092ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Xi măng sinh học

Còn hiệu lực

8881 000.00.19.H26-221108-0019 220003525/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

8882 000.00.19.H26-221103-0022 220003524/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

8883 000.00.04.G18-210927-0019 2200091ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Túi máu

Còn hiệu lực

8884 000.00.04.G18-210316-0012 2200090ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

8885 000.00.19.H26-221108-0003 220003523/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

8886 000.00.04.G18-210316-0014 2200089ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

8887 000.00.19.H26-221109-0003 220003522/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang y tế

Còn hiệu lực

8888 000.00.19.H26-221108-0018 220003521/PCBB-HN

CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT PHÁP Kim đốt sóng cao tần kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

8889 000.00.19.H26-221108-0017 220002253/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM

Còn hiệu lực

8890 000.00.19.H26-221109-0001 220003520/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHÔI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

8891 000.00.19.H26-221027-0011 220003519/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính nhóm máu

Còn hiệu lực

8892 000.00.04.G18-211007-0017 2200088ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL Thiết bị cấy ghép sụn

Còn hiệu lực

8893 000.00.04.G18-220301-0014 2200087ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay dao mổ điện đơn cực

Còn hiệu lực

8894 000.00.04.G18-220321-0018 2200086ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Stent mạch vành phủ thuốc Paclitaxel

Còn hiệu lực

8895 19010905/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200085ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Stent đường mật

Còn hiệu lực

8896 000.00.19.H26-221105-0010 220003518/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Kim chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

8897 000.00.19.H26-221107-0014 220003517/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Catheter chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

8898 170000115/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2200084ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Quả lọc máu

Còn hiệu lực

8899 000.00.19.H26-221106-0001 220003516/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BIOTECHMED Kim chích máu an toàn dùng một lần Acti-Lance

Còn hiệu lực

8900 170001212/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2200083ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông chụp mạch

Còn hiệu lực

8901 000.00.04.G18-220225-0002 2200082ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

Còn hiệu lực

8902 000.00.04.G18-220701-0030 2200081ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

8903 19009363/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200080ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

8904 000.00.04.G18-211209-0008 2200079ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Lót ổ cối khớp háng

Còn hiệu lực

8905 000.00.19.H26-221109-0011 220003143/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ELESUN Họ dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

8906 000.00.19.H26-221109-0010 220003142/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ELESUN Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

8907 20011412/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200078ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Keo cầm máu

Còn hiệu lực

8908 000.00.04.G18-220426-0006 2200077ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL Hệ thống Robot phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

8909 000.00.19.H26-221104-0003 220003141/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM H.E.R Dung dịch vệ sinh phụ nữ In- tea-mate Calming Wash

Còn hiệu lực

8910 000.00.17.H13-221109-0001 220000021/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM Kem mỡ D.E.P

Còn hiệu lực

8911 19010266/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200076ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

8912 000.00.17.H13-221107-0001 220000020/PCBA-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM THIÊN LỘC CỒN

Còn hiệu lực

8913 000.00.04.G18-220704-0015 2200075ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

8914 000.00.04.G18-220704-0008 2200074ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

8915 000.00.19.H29-221112-0002 220001446/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ Y KHOA NHÂN ĐỨC

Còn hiệu lực

8916 000.00.19.H29-221026-0005 220003649/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Hệ thống điều hướng cắm răng nha khoa

Còn hiệu lực

8917 000.00.19.H29-221107-0020 220002371/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật cấy ghép chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

8918 000.00.19.H29-221107-0013 220003648/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Dụng cụ dùng trong phẫu thuật chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

8919 000.00.19.H29-221107-0011 220003647/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CDT

Còn hiệu lực

8920 000.00.19.H29-221107-0010 220003646/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm CDT

Còn hiệu lực

8921 000.00.19.H29-221107-0008 220003645/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm điện di Hemoglobin

Còn hiệu lực

8922 000.00.19.H29-221107-0007 220003644/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c (HbA1c)

Còn hiệu lực

8923 000.00.19.H29-221025-0019 220003643/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy theo dõi thành phần cơ thể

Còn hiệu lực

8924 000.00.19.H29-221019-0010 220003642/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy trộn dịch dùng cho thận nhân tạo

Còn hiệu lực

8925 000.00.04.G18-220704-0014 2200073ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực