STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
9076 000.00.04.G18-210423-0007 2301237ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

9077 000.00.04.G18-211021-0016 2301236ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

9078 000.00.04.G18-220210-0029 2301235ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

9079 000.00.04.G18-210614-0039 2301234ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Trụ dẫn thay thế xương con

Còn hiệu lực

9080 17000642/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301233ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Van tim sinh học

Còn hiệu lực

9081 17000378/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301232ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Van tim sinh học dạng ống

Còn hiệu lực

9082 17000752/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301231ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

9083 000.00.04.G18-200604-0019 2301230ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vít nén ép không đầu dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

9084 000.00.04.G18-211209-0005 2301229ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vít ổ cối

Còn hiệu lực

9085 17002207/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301228ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Vòng van hai lá

Còn hiệu lực

9086 17000646/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301227ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Vòng van tim nhân tạo

Còn hiệu lực

9087 20011403/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301226ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Xi măng gắn xương dùng trong phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

9088 000.00.04.G18-210729-0001 2301225ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Xi măng xương sinh học

Còn hiệu lực

9089 000.00.04.G18-230319-0001 2301224ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH Y KHOA TÂM AN Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

9090 000.00.04.G18-230317-0016 2301223ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH Y KHOA TÂM AN Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel

Còn hiệu lực

9091 000.00.04.G18-230317-0017 2301222ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH Y KHOA TÂM AN Bóng nong mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

9092 000.00.04.G18-230319-0002 2301221ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH Y KHOA TÂM AN Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc Paclitaxel

Còn hiệu lực

9093 000.00.04.G18-221111-0003 2301220ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Bóng nong mạch vành phủ thuốc paclitaxel

Còn hiệu lực

9094 000.00.04.G18-230330-0009 2301219ĐKLH/BYT-HTTB

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Bộ dụng cụ cắt đốt cầm máu lưỡng cực nội soi

Còn hiệu lực

9095 000.00.04.G18-230605-0002 2301218ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Bộ đinh, nẹp, vít, chỉ dùng cho phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

9096 000.00.04.G18-221213-0016 2301217ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

9097 000.00.04.G18-211008-0007 2301216ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

9098 000.00.04.G18-221213-0015 2301215ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

9099 000.00.04.G18-221213-0017 2301214ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

9100 000.00.04.G18-221213-0014 2301213ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ GIA NGỌC Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

9101 000.00.04.G18-230326-0002 2301212ĐKLH/BYT-HTTB

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dao mổ điện cao tần

Còn hiệu lực

9102 17004378/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301211ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dây đo áp lực mạch máu bằng cảm biến điện từ

Còn hiệu lực

9103 000.00.04.G18-230308-0018 2301210ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Dung dịch khử khuẩn mức độ cao

Còn hiệu lực

9104 000.00.04.G18-230317-0015 2301209ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH Y KHOA TÂM AN Giá đỡ mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

9105 000.00.04.G18-230317-0012 2301208ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH Y KHOA TÂM AN Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus

Còn hiệu lực

9106 000.00.04.G18-221012-0005 2301207ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ LINH Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus

Còn hiệu lực

9107 000.00.04.G18-230325-0006 2301206ĐKLH/BYT-HTTB

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Hệ thống cắt, đốt, tán sỏi laser

Còn hiệu lực

9108 000.00.04.G18-211228-0010 2301205ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

9109 000.00.04.G18-220909-0002 2301204ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

9110 000.00.04.G18-220713-0017 2301203ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

9111 000.00.04.G18-221117-0002 2301202ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ELEKTA Hệ thống gia tốc tuyến tính tích hợp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

9112 000.00.04.G18-220809-0007 2301201ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ELEKTA Hệ thống xạ trị áp sát suất liều cao.

Còn hiệu lực

9113 000.00.04.G18-230314-0034 2301200ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy chụp X-quang

Còn hiệu lực

9114 000.00.04.G18-220907-0020 2301199ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

9115 000.00.04.G18-220810-0007 2301198ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

9116 000.00.04.G18-220810-0004 2301197ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

9117 000.00.04.G18-221012-0025 2301196ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

9118 000.00.04.G18-230714-0005 2301195ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á MÁY TÁN SỎI LASER

Còn hiệu lực

9119 000.00.04.G18-220825-0027 2301194ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

9120 000.00.04.G18-220811-0009 2301193ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

9121 000.00.04.G18-220810-0008 2301192ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy thở

Còn hiệu lực

9122 18006827/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301191ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Máy X Quang C-Arm

Còn hiệu lực

9123 000.00.04.G18-230331-0008 2301190ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

9124 000.00.04.G18-220309-0008 2301189ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Máy X-quang C-Arm di động

Còn hiệu lực

9125 000.00.04.G18-220705-0014 2301188ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

9126 000.00.04.G18-220705-0004 2301187ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

9127 000.00.04.G18-230321-0037 2301186ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Máy X-quang chẩn đoán

Còn hiệu lực

9128 000.00.04.G18-221122-0007 2301185ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang chẩn đoán kỹ thuật số

Còn hiệu lực

9129 000.00.04.G18-220503-0001 2301184ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Nẹp và vít dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

9130 000.00.04.G18-230323-0011 2301183ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Ống thông chẩn đoán mạch máu

Còn hiệu lực

9131 000.00.19.H26-231009-0016 230002607/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Hộp van khu vực và báo động

Còn hiệu lực

9132 000.00.19.H26-231009-0015 230002606/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH Máy khoan cưa xương và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

9133 000.00.19.H26-231007-0013 230002605/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

9134 000.00.19.H26-231009-0008 230001973/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NOVAX NATURE'S DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

9135 000.00.19.H26-231008-0001 230001972/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG Y VIỆN NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

9136 000.00.19.H26-231003-0023 230002604/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm của Staphylococcus spp., Enterococcus spp., và S. agalactiae với các thuốc kháng sinh

Còn hiệu lực

9137 000.00.19.H26-231003-0022 230002603/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm độ nhạy của trực khuẩn Gram âm hiếu khí với các thuốc kháng sinh

Còn hiệu lực

9138 000.00.19.H26-231006-0022 230002602/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Amphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/AMP/MOP)

Còn hiệu lực

9139 000.00.19.H26-231006-0019 230002601/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định lượng Vitamin D

Còn hiệu lực

9140 000.00.19.H26-231006-0017 230002600/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định lượng PCT

Còn hiệu lực

9141 000.00.19.H26-231006-0013 230002599/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định lượng T4

Còn hiệu lực

9142 000.00.19.H26-231006-0012 230002598/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định lượng T3

Còn hiệu lực

9143 000.00.19.H26-231006-0005 230002597/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

9144 000.00.19.H26-231006-0006 230002596/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

9145 000.00.19.H26-231006-0004 230002595/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định lượng β-hCG

Còn hiệu lực

9146 000.00.19.H26-231006-0001 230002594/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

9147 000.00.19.H26-231006-0023 230002593/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/MDMA/MOP)

Còn hiệu lực

9148 000.00.19.H26-231007-0014 230002592/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Kim châm cứu tiệt trùng dùng một lần

Còn hiệu lực

9149 000.00.19.H26-231006-0025 230001971/PCBA-HN

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Xe lăn y tế

Còn hiệu lực

9150 000.00.19.H26-231007-0007 230002591/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy trợ thở không xâm nhập

Còn hiệu lực