STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
9151 000.00.19.H29-221103-0009 220003639/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng prealbumin

Còn hiệu lực

9152 000.00.19.H29-221103-0008 220003638/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA

Còn hiệu lực

9153 000.00.19.H29-221103-0006 220003637/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase tụy

Còn hiệu lực

9154 000.00.19.H29-221103-0005 220003636/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

9155 000.00.19.H29-221103-0003 220003635/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipoprotein (a)

Còn hiệu lực

9156 000.00.19.H29-221110-0005 220002364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD làm sạch thiết bị

Còn hiệu lực

9157 000.00.19.H29-221110-0004 220002363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dụng cụ lấy mẫu máu

Còn hiệu lực

9158 000.00.19.H29-221110-0003 220002362/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD pha loãng nước tiểu

Còn hiệu lực

9159 000.00.19.H29-221111-0002 220002361/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa chất thải

Còn hiệu lực

9160 000.00.19.H29-221111-0008 220002360/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đầu típ hút mẫu và thuốc thử

Còn hiệu lực

9161 000.00.19.H29-221110-0014 220002359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa xử lý mẫu

Còn hiệu lực

9162 000.00.19.H29-221111-0023 220003634/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng α1‑acid glycoprotein

Còn hiệu lực

9163 000.00.19.H29-221103-0007 220003633/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng C4 người

Còn hiệu lực

9164 000.00.19.H29-221110-0022 220003632/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Dao cắt cơ vòng

Còn hiệu lực

9165 000.00.19.H29-221110-0021 220003631/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Kim chọc mở đường

Còn hiệu lực

9166 000.00.19.H29-221110-0020 220003630/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Kim chọc hút mô mềm Chiba

Còn hiệu lực

9167 000.00.04.G18-221107-0001 220003381/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử ADP xét nghiệm chức năng tiểu cầu

Còn hiệu lực

9168 000.00.16.H05-221110-0010 220000042/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm các bệnh viêm khớp, thấp khớp, bệnh lý viêm ruột

Còn hiệu lực

9169 000.00.16.H05-221110-0009 220000041/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm các bệnh thận, sỏi thận

Còn hiệu lực

9170 000.00.16.H05-221110-0008 220000040/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm bệnh thiếu máu

Còn hiệu lực

9171 000.00.16.H05-221110-0007 220000039/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm các bệnh liên quan tuyến tụy

Còn hiệu lực

9172 000.00.16.H05-221110-0006 220000038/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm bệnh đái tháo đường

Còn hiệu lực

9173 000.00.16.H05-221110-0005 220000037/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm các bệnh lý nền

Còn hiệu lực

9174 000.00.16.H05-221110-0004 220000036/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Họ thuốc thử chất hiệu chuẩn vật liệu kiểm soát in vitro

Còn hiệu lực

9175 000.00.16.H05-221110-0003 220000035/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm các bệnh liên quan tuyến mật

Còn hiệu lực

9176 000.00.16.H05-221110-0002 220000034/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm liên quan bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim

Còn hiệu lực

9177 000.00.16.H05-221108-0001 220000040/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH

Còn hiệu lực

9178 000.00.16.H05-221110-0001 220000033/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm bệnh xơ vữa động mạch vành, mỡ máu

Còn hiệu lực

9179 000.00.19.H29-221102-0024 220001444/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ WEMBLEY

Còn hiệu lực

9180 000.00.19.H29-221007-0018 220003629/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần

Còn hiệu lực

9181 000.00.19.H29-221104-0003 220003628/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng T3 toàn phần

Còn hiệu lực

9182 000.00.19.H29-221025-0017 220003627/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng DHEA-S

Còn hiệu lực

9183 000.00.19.H29-221026-0027 220003626/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng LH

Còn hiệu lực

9184 000.00.04.G18-221112-0006 220003380/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD chất nền: Glu, Lac

Còn hiệu lực

9185 000.00.19.H29-221028-0033 220003625/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng FSH

Còn hiệu lực

9186 000.00.19.H29-221110-0007 220003624/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesteron

Còn hiệu lực

9187 000.00.19.H29-221007-0004 220003623/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Thyroglobulin

Còn hiệu lực

9188 000.00.18.H24-221110-0001 220000157/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

9189 000.00.18.H24-221111-0001 220000009/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Nước rửa dùng cho xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

9190 000.00.18.H24-221108-0001 220000156/PCBMB-HP

TRUNG TÂM TRANG THIẾT BỊ MINH HIẾU

Còn hiệu lực

9191 000.00.19.H29-221110-0009 220003622/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Bộ dây thở dùng trong y tế

Còn hiệu lực

9192 000.00.19.H29-221110-0006 220003621/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Phin lọc khuẩn dùng trong y tế

Còn hiệu lực

9193 000.00.19.H29-221108-0014 220003620/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD & PUSEN MEDICAL VIỆT NAM Theo phụ lục

Còn hiệu lực

9194 000.00.19.H29-221110-0002 220003619/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN COSTA Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

9195 000.00.19.H29-221111-0005 220003618/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

9196 000.00.19.H29-221110-0023 220003617/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

9197 000.00.19.H29-221108-0012 220003616/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

9198 000.00.19.H29-221108-0033 220002358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT KIM LEELAWADEE BODY OIL

Còn hiệu lực

9199 000.00.19.H29-221108-0032 220002357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT KIM POLO BLUE BODY OIL

Còn hiệu lực

9200 000.00.19.H29-221108-0031 220002356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT KIM SEASON BODY OIL

Còn hiệu lực

9201 000.00.19.H29-220816-0019 220002355/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo tròng kính tự động

Còn hiệu lực

9202 000.00.19.H29-220816-0018 220003615/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy chụp hình màu đáy mắt

Còn hiệu lực

9203 000.00.19.H29-220625-0004 220003614/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD Enzyme: Alkaline Phosphatase, Amylase, GAMMA GT, SGPT, SGOT

Còn hiệu lực

9204 000.00.19.H29-220624-0020 220003613/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD chất nền: Bilirubin (Total & Direct), Albumin, Uric Acid, Creatinine, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Urea (BUN), Microprotein, Total Protein

Còn hiệu lực

9205 000.00.19.H29-220625-0007 220003612/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD miễn dịch đo độ đục: CRP, Micro Albumin

Còn hiệu lực

9206 000.00.19.H29-220625-0006 220003611/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD thuốc thử điện giải: Calcium (OCPC), Calcium, Chloride, Phosphorus, Magnesium, Calcium (A)

Còn hiệu lực

9207 000.00.19.H29-220803-0008 220003610/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát: BioNORM, BioPATH, BioCAL

Còn hiệu lực

9208 000.00.19.H29-220625-0002 220003609/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD Enzyme: CK-MB, Creatine Kinase, Lipase, LDH-P

Còn hiệu lực

9209 000.00.19.H29-221026-0008 220001443/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG

Còn hiệu lực

9210 000.00.19.H29-221109-0018 220002354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

9211 000.00.19.H29-221109-0019 220002353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

9212 000.00.19.H29-221109-0020 220002352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD Dung dịch rửa điện cực Natri dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

9213 000.00.19.H29-221109-0021 220003607/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

9214 000.00.19.H29-221109-0022 220003606/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy siêu âm màu và phụ kiện

Còn hiệu lực

9215 000.00.19.H29-221109-0023 220003605/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy siêu âm kỹ thuật số và phụ kiện

Còn hiệu lực

9216 000.00.19.H29-221109-0034 220002351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH BỘ DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU

Còn hiệu lực

9217 000.00.19.H29-221109-0033 220003604/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Điện cực cắt đốt và Dụng cụ Trocar

Còn hiệu lực

9218 000.00.19.H29-221109-0031 220003603/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm nồng độ kháng thể HSV (Herpes Simplex Virus) -1/2 IgM trong máu.

Còn hiệu lực

9219 000.00.19.H29-221109-0030 220003602/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm nồng độ kháng nguyên HSV 2 IgG trong máu

Còn hiệu lực

9220 000.00.19.H29-221109-0029 220003601/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm nồng độ kháng nguyên HSV 1 IgG trong máu

Còn hiệu lực

9221 000.00.19.H29-221109-0017 220002350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SUNDENT Dụng cụ tháo mũi dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

9222 000.00.19.H29-221102-0023 220000078/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT Máy bơm tưới rửa nội soi

Còn hiệu lực

9223 000.00.19.H29-221108-0026 220003600/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Bộ vật tư hỗ trợ hô hấp cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

9224 000.00.19.H29-221108-0025 220003599/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Bộ giao diện thở mũi dùng cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

9225 000.00.19.H29-221109-0027 220003598/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GLOBAL8 VIỆT NAM Khí cụ chỉnh nha tháo lắp

Còn hiệu lực