STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
9376 000.00.04.G18-210414-0016 2301105ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg

Còn hiệu lực

9377 000.00.04.G18-220329-0046 2301104ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ lambda

Còn hiệu lực

9378 000.00.04.G18-220329-0042 2301103ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10

Còn hiệu lực

9379 000.00.04.G18-210802-0006 2301102ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11b

Còn hiệu lực

9380 000.00.04.G18-220412-0058 2301101ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

9381 000.00.04.G18-220412-0053 2301100ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR

Còn hiệu lực

9382 19009717/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301099ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amikacin

Còn hiệu lực

9383 000.00.04.G18-210406-0011 2301098ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng HSV-2

Còn hiệu lực

9384 000.00.04.G18-211201-0027 2301097ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số xét nghiệm sàng lọc trước sinh 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

9385 19008862/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301096ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB

Còn hiệu lực

9386 000.00.04.G18-210705-0014 2301095ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính các quần thể tế bào biểu hiện 27 kháng nguyên bề mặt

Còn hiệu lực

9387 000.00.04.G18-210219-0003 2301094ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

9388 000.00.04.G18-210412-0008 2301093ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT)

Còn hiệu lực

9389 000.00.04.G18-230313-0005 2301092ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue và kháng thể IgM, IgG kháng Dengue.

Còn hiệu lực

9390 000.00.04.G18-220504-0009 2301091ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

9391 19010394/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301090ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

9392 000.00.04.G18-220613-0005 2301089ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP, D-Dimer, βhCG, PCT

Còn hiệu lực

9393 000.00.04.G18-210726-0007 2301088ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV

Còn hiệu lực

9394 000.00.48.H41-231002-0001 230000029/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TÂM

Còn hiệu lực

9395 000.00.19.H29-201223-0004 230001405/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Chỉ thị hóa học cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng khí ethylene oxide

Còn hiệu lực

9396 17004084/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301087ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng acid mycophenolic toàn phần

Còn hiệu lực

9397 19009715/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301086ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng acid valproic

Còn hiệu lực

9398 19008754/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301085ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

9399 000.00.04.G18-211102-0011 2301084ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1

Còn hiệu lực

9400 19009708/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301083ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng gentamicin

Còn hiệu lực

9401 19010850/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301082ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng dạng isoenzym MB của creatine kinase (CK-MB)

Còn hiệu lực

9402 000.00.25.H47-230912-0003 230000010/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC SỐ 15

Còn hiệu lực

9403 000.00.18.H24-231002-0006 230000035/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHA KHOA AN HẢI KHÍ CỤ CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

9404 000.00.18.H24-231002-0005 230000034/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHA KHOA AN HẢI RĂNG GIẢ PHỤC HÌNH IMPLANT

Còn hiệu lực

9405 000.00.18.H24-231002-0004 230000033/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHA KHOA AN HẢI HÀM KHUNG

Còn hiệu lực

9406 000.00.18.H24-231002-0003 230000032/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHA KHOA AN HẢI HÀM THÁO LẮP

Còn hiệu lực

9407 000.00.18.H24-231002-0002 230000031/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHA KHOA AN HẢI RĂNG SỨ KIM LOẠI

Còn hiệu lực

9408 000.00.18.H24-231002-0001 230000030/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHA KHOA AN HẢI RĂNG SỨ KHÔNG KIM LOẠI

Còn hiệu lực

9409 000.00.07.H27-231002-0002 230000011/PCBMB-HT

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ HÓA CHẤT THIÊN PHÚ

Còn hiệu lực

9410 000.00.16.H25-230920-0002 230000009/PCBMB-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HTK

Còn hiệu lực

9411 000.00.17.H13-231002-0001 230000008/PCBA-CT

CÔNG TY TNHH HERBAL PHARMA Dung dịch bảo vệ chống nhiễm khuẩn, vệ sinh da cho người bệnh

Còn hiệu lực

9412 000.00.19.H29-230926-0011 230001401/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn mổ đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

9413 000.00.19.H29-230926-0008 230001400/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Tròng kính nhựa

Còn hiệu lực

9414 000.00.19.H29-230926-0001 230001399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

9415 000.00.19.H29-230922-0005 230002215/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FORICH Bộ đồng hồ đo áp suất chân không và phụ kiện

Còn hiệu lực

9416 000.00.19.H29-230922-0007 230002214/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ bơm áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

9417 000.00.19.H29-230922-0003 230002213/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Dây cung kéo di răng cho khớp cắn lệch lạc và lò xo đóng mở cung răng dùng trợ lực khi di răng

Còn hiệu lực

9418 000.00.19.H29-230925-0010 230001398/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH ĐĂNG Màng phẫu thuật kháng khuẩn IO

Còn hiệu lực

9419 000.00.19.H29-231001-0001 230001397/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GOOD PHARMA NGỌC TUYẾT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

9420 000.00.19.H29-230922-0009 230002212/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Dây dẫn đường can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

9421 000.00.19.H29-230926-0003 230002211/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

9422 000.00.19.H29-230927-0008 230001396/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CINDEL TOX DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA BOMBIT HSC AMPOULE

Còn hiệu lực

9423 000.00.19.H29-230927-0009 230001395/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CINDEL TOX DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA ĐẦU VÀ NANG TÓC BOMBIT HSC HAIR/SCALP AMPOULE

Còn hiệu lực

9424 000.00.19.H29-230927-0010 230001394/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CINDEL TOX DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA BOMBIT PDRN AMPOULE

Còn hiệu lực

9425 000.00.19.H29-230927-0011 230001393/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CINDEL TOX DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA BOMBIT SLIM FACE AMPOULE

Còn hiệu lực

9426 000.00.19.H29-230927-0012 230001392/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CINDEL TOX DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA BOMBIT SNOW AMPOULE

Còn hiệu lực

9427 000.00.19.H29-230927-0013 230001391/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CINDEL TOX DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA BOMBIT TOTAL SOLUTION AMPOULE

Còn hiệu lực

9428 000.00.19.H29-230919-0006 230002210/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ kéo đơn cực Metzenbaum

Còn hiệu lực

9429 000.00.19.H29-230925-0027 230001390/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Hệ thống kết hợp TEM dùng cho vi phẫu thuật nội soi qua hậu môn

Còn hiệu lực

9430 000.00.19.H29-230925-0028 230002209/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Hệ thống kết hợp TEM dùng cho vi phẫu thuật qua hậu môn

Còn hiệu lực

9431 000.00.19.H29-230919-0016 230001389/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi cắt đoạn

Còn hiệu lực

9432 000.00.19.H29-230919-0021 230002208/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi cắt đoạn

Còn hiệu lực

9433 000.00.19.H29-230919-0010 230001388/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Máy loại bỏ mô

Còn hiệu lực

9434 000.00.19.H29-230919-0011 230002207/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Máy loại bỏ mô

Còn hiệu lực

9435 000.00.19.H29-230925-0017 230001387/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

9436 000.00.19.H29-230925-0019 230001386/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Băng dán mắt tiệt khuẩn

Còn hiệu lực

9437 000.00.19.H29-230925-0021 230001385/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Băng dính y tế

Còn hiệu lực

9438 000.00.19.H29-230913-0015 230002206/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Trụ lành thương Healing Cap

Còn hiệu lực

9439 000.00.19.H29-230915-0023 230002205/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Trụ nối LB Cylinder

Còn hiệu lực

9440 000.00.19.H29-230913-0010 230002204/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Trụ khớp nối Abutment

Còn hiệu lực

9441 000.00.19.H29-230913-0008 230002203/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Trụ kết nối Implant và Abutment

Còn hiệu lực

9442 000.00.19.H29-230913-0005 230002202/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Phôi trụ phục hình CMFit

Còn hiệu lực

9443 000.00.19.H29-230913-0007 230002201/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Ốc phục hình

Còn hiệu lực

9444 000.00.19.H29-230913-0014 230002200/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Trụ Scanbody scan mẫu Implant

Còn hiệu lực

9445 000.00.19.H29-230913-0016 230002199/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Trụ nối dùng trong phục hình tạm

Còn hiệu lực

9446 000.00.19.H29-230814-0012 230002198/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Hệ thống tưới hút trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

9447 000.00.19.H29-230922-0004 230001384/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi, mũi xoang

Còn hiệu lực

9448 000.00.19.H26-231002-0006 230001904/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DOCTOR CARE Xịt rửa mũi

Còn hiệu lực

9449 000.00.19.H29-230925-0007 230002197/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Hệ thống Trocar phẫu thuật

Còn hiệu lực

9450 000.00.19.H29-230922-0011 230001383/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Phim X-quang

Còn hiệu lực