STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
901 000.00.04.G18-230513-0005 230000024/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

902 000.00.04.G18-230513-0004 230000023/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

903 000.00.04.G18-230513-0003 230000022/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

904 000.00.04.G18-230513-0002 230000021/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

905 000.00.04.G18-230513-0001 230000020/PCBMT-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON

Còn hiệu lực

906 000.00.18.H20-230510-0001 230000004/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1304

Còn hiệu lực

907 000.00.18.H20-230412-0001 230000003/PCBMB-ĐT

CÔNG TY TNHH TD PHARM

Còn hiệu lực

908 000.00.19.H29-230504-0002 230000970/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH Chất thử, hóa chất chuẩn đoán, dung dịch rửa dùng trong các máy phân tích miễn dịch, hệ thống máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

909 000.00.19.H26-230509-0018 230000861/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

910 000.00.17.H39-230510-0001 230000009/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MTV M.D.JAPAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

911 000.00.17.H39-230510-0002 230000049/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Máy tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

912 000.00.19.H29-230509-0001 230000573/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc hút dịch Solvaline® N, không dính vết thương

Còn hiệu lực

913 000.00.19.H29-230511-0005 230000014/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ARCHMEDIZ Kim laser nội mạch

Còn hiệu lực

914 000.00.04.G18-230512-0001 230000257/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP)

Còn hiệu lực

915 000.00.19.H26-230510-0004 230000860/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM INTER GOLD POWER Xịt xoang Sinus Fixer

Còn hiệu lực

916 000.00.19.H26-230510-0019 230001098/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

917 000.00.19.H26-230510-0018 230001097/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mặt nạ (Mask) thở oxy

Còn hiệu lực

918 000.00.19.H26-230510-0002 230000195/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT NGA

Còn hiệu lực

919 000.00.19.H26-230510-0011 230001096/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Bút thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu

Còn hiệu lực

920 000.00.19.H26-230510-0021 230000194/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THU HIỀN

Còn hiệu lực

921 000.00.19.H26-230506-0007 230000193/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN THẮNG GDP TẠI HÀ NỘI NHÀ THUỐC TÍN THẮNG GPP SỐ 2

Còn hiệu lực

922 000.00.19.H26-230510-0009 230000859/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM Pain Relief Patch-Cool

Còn hiệu lực

923 000.00.19.H26-230510-0010 230000858/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM Pain Relief Patch-Warm

Còn hiệu lực

924 000.00.19.H26-230510-0008 230000857/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM Capsicum Plaster

Còn hiệu lực

925 000.00.19.H26-230510-0006 230000856/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM DOLPHIN PATCH COOLING GEL

Còn hiệu lực

926 000.00.19.H26-230510-0005 230000855/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM DOLPHIN PATCH FEVER INDICATOR

Còn hiệu lực

927 000.00.19.H26-230509-0019 230000192/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM DŨNG

Còn hiệu lực

928 000.00.19.H26-230509-0020 230001095/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Máy thở không xâm nhập BiPAP và CPAP

Còn hiệu lực

929 000.00.19.H26-230506-0003 230000854/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

930 000.00.19.H26-230509-0013 230001094/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG Vật liệu bôi trơn ống tuỷ - T EDTA CREAM

Còn hiệu lực

931 000.00.19.H26-230509-0003 230000191/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TÂM AN

Còn hiệu lực

932 000.00.19.H26-230509-0010 230000190/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT MEDEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

933 000.00.15.H01-230511-0001 230000006/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1336

Còn hiệu lực

934 000.00.15.H01-230412-0001 230000005/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1245

Còn hiệu lực

935 000.00.15.H01-230403-0001 230000004/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1230

Còn hiệu lực

936 000.00.19.H17-230505-0003 230000028/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu che tủy quang trùng hợp

Còn hiệu lực

937 000.00.19.H17-230505-0002 230000027/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu làm mềm chất hàn cũ

Còn hiệu lực

938 000.00.19.H17-230505-0005 230000026/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu trám tạm răng

Còn hiệu lực

939 000.00.19.H17-230505-0004 230000025/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu che tủy răng

Còn hiệu lực

940 000.00.19.H26-230511-0002 230000189/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC HƯNG HÀ

Còn hiệu lực

941 000.00.18.H24-230509-0001 230000002/PCBSX-HP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

942 000.00.17.H62-230506-0001 230000006/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1226

Còn hiệu lực

943 000.00.17.H62-230509-0001 230000005/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1064

Còn hiệu lực

944 000.00.04.G18-230511-0003 230000256/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng acetaminophen

Còn hiệu lực

945 000.00.19.H26-230424-0004 230001093/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ đo lỗ thông

Còn hiệu lực

946 000.00.19.H26-230424-0007 230001092/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Bộ dụng cụ Pin hướng dẫn đơn giản dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

947 000.00.19.H26-230426-0008 230000188/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HÙNG ANH

Còn hiệu lực

948 000.00.19.H26-230426-0028 230001091/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Máy trợ thở Bipap

Còn hiệu lực

949 000.00.19.H26-230426-0029 230001090/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Máy trợ thở Cpap

Còn hiệu lực

950 000.00.19.H26-230428-0018 230001089/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DETEC Máy scan trong miệng

Còn hiệu lực

951 000.00.19.H26-230424-0025 230001088/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Kính áp tròng (cận thị & viễn thị)

Còn hiệu lực

952 000.00.19.H26-230424-0026 230001087/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Kính áp tròng (cận thị & viễn thị)

Còn hiệu lực

953 000.00.19.H26-230507-0001 230001086/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Máy cưa xương

Còn hiệu lực

954 000.00.19.H26-230506-0002 230001085/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM Bơm tiêm cản quang dùng cho máy bơm tiêm điện; Dây nối áp lực cao dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

955 000.00.19.H26-230505-0015 230001084/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Vỏ đỡ niệu quản 2 kênh dùng cho tán sỏi ống mềm

Còn hiệu lực

956 000.00.19.H26-230420-0015 230000853/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Kính hiển vi thẳng đứng kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

957 000.00.19.H26-230420-0017 230000852/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Kính hiển vi thẳng đứng kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

958 000.00.19.H26-230420-0002 230000851/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HƯNG Dung dịch vệ sinh phụ nữ

Còn hiệu lực

959 000.00.19.H26-230427-0021 230000850/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA BBROW Đèn mổ phẫu thuật

Còn hiệu lực

960 000.00.19.H26-230504-0009 230001083/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

961 000.00.19.H26-230504-0010 230001082/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

962 000.00.19.H26-230504-0011 230001081/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

963 000.00.19.H26-230504-0015 230001080/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

964 000.00.19.H26-230504-0016 230001079/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

965 000.00.19.H26-230504-0021 230001078/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

966 000.00.19.H26-230504-0023 230001077/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

967 000.00.19.H26-230504-0025 230001076/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

968 000.00.19.H26-230504-0026 230001075/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

969 000.00.19.H26-230504-0028 230001074/PCBB-HN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO RED APPLE Điện cực dán

Còn hiệu lực

970 000.00.19.H26-230428-0019 230001073/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Máy từ trường kích thích

Còn hiệu lực

971 000.00.19.H26-230428-0003 230000187/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU HUYỀN

Còn hiệu lực

972 000.00.19.H26-230425-0013 230001072/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

973 000.00.19.H26-230425-0017 230000849/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Dụng cụ sàng lọc tinh trùng thể tích 3ml

Còn hiệu lực

974 000.00.19.H26-230428-0007 230000848/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Xe cáng đẩy bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

975 000.00.19.H26-230428-0010 230000847/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bàn di động cho phòng bệnh

Còn hiệu lực