STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
976 000.00.19.H26-240319-0012 240000478/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

977 000.00.19.H26-240320-0006 240000477/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Máy quét trong miệng

Còn hiệu lực

978 000.00.19.H26-240322-0009 240000628/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Que thử/Khay thử xét nghiệm định tính chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực

979 000.00.19.H26-240322-0013 240000627/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hoá chất dùng cho máy sinh hoá

Còn hiệu lực

980 000.00.19.H26-240322-0016 240000626/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICAL TD Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

981 000.00.19.H26-240322-0020 240000476/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL GEL VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

982 000.00.19.H26-240322-0021 240000095/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM YALLA

Còn hiệu lực

983 000.00.19.H26-240322-0022 240000475/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM YALLA Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

984 000.00.19.H26-240322-0023 240000474/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM YALLA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

985 000.00.19.H29-240319-0001 240000468/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Hóa chất rửa dùng cho máy huyết học

Còn hiệu lực

986 000.00.19.H29-240319-0002 240000636/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Hóa chất dùng cho máy huyết học

Còn hiệu lực

987 000.00.19.H26-240322-0024 240000625/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM YALLA Viên đặt hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực

988 000.00.16.H05-240319-0001 240000014/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN OPTILUXE Tròng kính cận, viễn, loạn

Còn hiệu lực

989 000.00.19.H29-240319-0010 240000635/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Bộ xét nghiệm định tính đa hình của gen CYP2C9 và VKORC1 bằng kỹ thuật Real-time PCR.

Còn hiệu lực

990 000.00.19.H29-240319-0011 240000634/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Bộ xét nghiệm định tính đa hình gen CYP2C19 bằng kỹ thuật Real-time PCR

Còn hiệu lực

991 000.00.19.H29-240319-0009 240000099/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYÊN NGUYÊN

Còn hiệu lực

992 000.00.19.H32-240320-0001 240000001/PCBB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Lưỡi bào, lưỡi cắt đốt dùng trong phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

993 000.00.19.H26-240316-0005 240000624/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Kim chích máu dùng một lần

Còn hiệu lực

994 000.00.19.H26-240305-0020 240000473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Bộ dụng cụ lấy và đựng mẫu

Còn hiệu lực

995 000.00.19.H26-240321-0012 240000623/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI MAI LINH QUE THỬ THAI

Còn hiệu lực

996 000.00.19.H26-240321-0011 240000472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR XỊT VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

997 000.00.19.H26-240321-0003 240000622/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM GIƯỜNG GẮNG SỨC

Còn hiệu lực

998 000.00.19.H26-240320-0014 240000471/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH Nước súc họng

Còn hiệu lực

999 000.00.19.H26-240321-0016 240000470/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG GERMANY Dung dịch xịt mũi keo ong

Còn hiệu lực

1000 000.00.19.H26-240322-0002 240000469/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR XỊT LẠNH GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

1001 000.00.19.H26-240322-0001 240000468/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR Lăn giảm đau

Còn hiệu lực

1002 000.00.19.H26-240223-0033 240000467/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR Lăn giảm đau

Còn hiệu lực

1003 000.00.19.H26-240223-0028 240000466/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR XỊT LẠNH GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

1004 000.00.19.H26-240322-0003 240000465/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR XỊT GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

1005 000.00.19.H26-240321-0014 240000094/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ QUANG TRUNG

Còn hiệu lực

1006 000.00.19.H26-240320-0012 240000464/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Máy ly tâm lạnh

Còn hiệu lực

1007 000.00.19.H26-240315-0011 240000621/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Bộ IVD xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

1008 000.00.19.H26-240321-0008 240000463/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG Túi đóng gói tiệt trùng y tế dạng túi tự dán

Còn hiệu lực

1009 000.00.19.H26-240320-0008 240000093/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Còn hiệu lực

1010 000.00.19.H26-240320-0017 240000092/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OMNIARCH HEALTHCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

1011 000.00.19.H26-240319-0018 240000091/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ANTS PLUS

Còn hiệu lực

1012 000.00.19.H26-240319-0010 240000462/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNL Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

1013 000.00.19.H26-240320-0002 240000090/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HDMEDICAL

Còn hiệu lực

1014 000.00.19.H29-231219-0011 240000633/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SAGO BIOMED Bộ kit hóa chất xét nghiệm ELISA-Nhóm Tuyến giáp

Còn hiệu lực

1015 000.00.19.H29-240319-0012 240000632/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật số

Còn hiệu lực

1016 000.00.19.H29-240319-0013 240000631/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Ống nội soi cứng bàng quang bể thận kỹ thuật số

Còn hiệu lực

1017 000.00.19.H29-240319-0015 240000630/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Ống soi mềm bàng quang bể thận dùng một lần các loại

Còn hiệu lực

1018 000.00.19.H29-240320-0003 240000629/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Ống soi mềm bàng quang bể thận tái sử dụng các loại

Còn hiệu lực

1019 000.00.19.H29-240320-0014 240000628/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM Bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

1020 000.00.19.H26-240322-0007 240000461/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Bàn dụng cụ, ghế phẫu thuật và xô đựng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

1021 000.00.19.H26-240321-0019 240000620/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MTC SKIN Máy tiêm da

Còn hiệu lực

1022 000.00.19.H26-240314-0012 240000619/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

1023 000.00.19.H26-240314-0008 240000618/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

1024 000.00.19.H26-240320-0009 240000460/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUNFLOWER MEDICAL VN COOL MAX SPRAY

Còn hiệu lực

1025 000.00.19.H26-240314-0015 240000089/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Còn hiệu lực

1026 000.00.19.H26-240320-0005 240000459/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINOFA Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

1027 000.00.19.H26-240319-0001 240000458/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Máy ly tâm để bàn

Còn hiệu lực

1028 000.00.19.H26-240130-0014 240000457/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE DEUS BATHMAN 3IN1

Còn hiệu lực

1029 000.00.19.H26-240222-0003 240000088/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

1030 000.00.19.H26-240311-0023 240000617/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G6PD

Còn hiệu lực

1031 000.00.19.H26-240311-0021 240000616/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng G6PD

Còn hiệu lực

1032 000.00.19.H26-240318-0011 240000615/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học

Còn hiệu lực

1033 000.00.19.H26-240318-0012 240000614/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1034 000.00.10.H55-240319-0003 240000004/PCBB-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Vật liệu trám bít nha khoa

Còn hiệu lực

1035 000.00.10.H55-240319-0002 240000003/PCBB-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Vật liệu composite

Còn hiệu lực

1036 000.00.10.H55-240319-0001 240000004/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Vật liệu làm nướu giả

Còn hiệu lực

1037 000.00.19.H17-240322-0001 240000016/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu composite trám răng dạng đặc

Còn hiệu lực

1038 000.00.17.H54-240320-0002 240000006/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC HỮU DOANH

Còn hiệu lực

1039 000.00.17.H54-240320-0001 240000005/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC HỮU DOANH 2

Còn hiệu lực

1040 000.00.17.H54-240307-0002 240000025/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TTB GROUP LEPETIT COLLAGEN

Còn hiệu lực

1041 000.00.17.H54-240307-0001 240000024/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TTB GROUP X2 TXIV NEEJ

Còn hiệu lực

1042 000.00.17.H54-240228-0001 240000023/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TTB GROUP ĐỆ NHẤT KHỚP

Còn hiệu lực

1043 000.00.17.H54-240325-0001 240000004/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẨN SAO MAI Bộ dây truyền dịch vô trùng dùng một lần Saomed

Còn hiệu lực

1044 000.00.19.H26-240313-0011 240000613/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

1045 000.00.19.H26-240319-0024 240000612/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Xét nghiệm nhanh latex định tính và bán định lượng CRP, RF, ASO, RPR, WIDAL

Còn hiệu lực

1046 000.00.19.H26-240314-0006 240000456/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt

Còn hiệu lực

1047 000.00.19.H26-240314-0005 240000455/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

1048 000.00.19.H26-240314-0013 240000611/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Máy giải trình tự DNA/RNA

Còn hiệu lực

1049 000.00.19.H26-240318-0024 240000454/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Dung dịch xịt mũi Ectin người lớn

Còn hiệu lực

1050 000.00.19.H26-240318-0023 240000453/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Dung dịch xịt mũi Ectin trẻ em

Còn hiệu lực