STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
10726 000.00.19.H26-220801-0028 220002320/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Chất nhuộm tế bào

Còn hiệu lực

10727 000.00.19.H26-220802-0026 220002319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA DUNG DỊCH XỊT KHỬ MÙI MỒ HÔI SUCHIN ORIGINAL

Còn hiệu lực

10728 000.00.19.H26-220801-0018 220002318/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Máy khuấy

Còn hiệu lực

10729 000.00.19.H26-220802-0006 220002317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Máy trộn

Còn hiệu lực

10730 000.00.19.H26-220607-0031 220002316/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM Bộ kit tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

10731 000.00.19.H29-220802-0035 220001321/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ

Còn hiệu lực

10732 000.00.19.H29-220513-0008 220002655/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO MŨI KHOAN NHA KHOA

Còn hiệu lực

10733 000.00.19.H29-220808-0012 220001722/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC ĐÈN MỔ VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

10734 000.00.19.H29-220807-0001 220001721/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC BÀN MỔ

Còn hiệu lực

10735 000.00.19.H29-220805-0023 220001720/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÒA GIA OPTIC Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

10736 000.00.19.H29-220805-0002 220001719/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CHẤN PHONG Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống NEROX

Còn hiệu lực

10737 000.00.04.G18-220809-0013 220002810/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 5 thông số huyết học

Còn hiệu lực

10738 000.00.19.H29-220806-0003 220002654/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Dụng cụ tưới rửa Easy Pulse

Còn hiệu lực

10739 000.00.19.H29-220803-0014 220002653/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

10740 000.00.19.H29-220727-0014 220001718/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

10741 000.00.19.H29-220805-0004 220002652/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KDN Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm

Còn hiệu lực

10742 000.00.19.H29-220727-0024 220001320/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ILD

Còn hiệu lực

10743 000.00.04.G18-220801-0010 220002809/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Hệ thống định danh và làm kháng sinh đồ tự động

Còn hiệu lực

10744 000.00.19.H29-220805-0008 220001717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ESSILOR VIỆT NAM Tròng kính nhãn khoa (Ophtalmic Lenses)

Còn hiệu lực

10745 000.00.19.H29-220805-0005 220001716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHẢI NGUYÊN IVD tách chiết RNA/DNA

Còn hiệu lực

10746 000.00.19.H29-220805-0016 220001319/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TÂN THIỆN PHÚC

Còn hiệu lực

10747 000.00.04.G18-220809-0012 220002808/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 20 thông số huyết học

Còn hiệu lực

10748 000.00.19.H29-220805-0007 220002651/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn dùng một lần

Còn hiệu lực

10749 000.00.19.H29-220805-0019 220002650/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-CrossLaps

Còn hiệu lực

10750 000.00.04.G18-220809-0011 220002807/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 5 thông số huyết học

Còn hiệu lực

10751 000.00.04.G18-220808-0004 220002806/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Enzymes: ALT/GPT, ALP, AST/GOT, γ-GT

Còn hiệu lực

10752 000.00.04.G18-220809-0001 220002805/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học

Còn hiệu lực

10753 000.00.04.G18-220809-0004 220002804/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 14 thông số huyết học

Còn hiệu lực

10754 000.00.19.H29-220804-0029 220001318/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

10755 000.00.19.H29-220720-0013 220001715/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ chăm sóc tổng quát, Vô Trùng

Còn hiệu lực

10756 000.00.19.H29-220720-0017 220001714/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ xuyên đinh kéo tạ

Còn hiệu lực

10757 000.00.19.H29-220720-0015 220001713/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ gửi nắp sọ, Vô trùng

Còn hiệu lực

10758 000.00.19.H29-220719-0002 220001712/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN Bộ Cạo đầu mổ sọ não, Vô Trùng

Còn hiệu lực

10759 000.00.19.H29-211018-0008 220001317/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

10760 000.00.19.H29-220805-0006 220001316/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LẠC QUANG

Còn hiệu lực

10761 000.00.19.H29-220726-0003 220002649/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN Lưỡi bào, cắt, đốt dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

10762 000.00.04.G18-220809-0002 220002803/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng hồng cầu lưới

Còn hiệu lực

10763 000.00.19.H26-220726-0001 220002673/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Đèn tử ngoại

Còn hiệu lực

10764 000.00.19.H29-220705-0004 220001711/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Miếng dán trị sẹo

Còn hiệu lực

10765 000.00.19.H29-220808-0018 220001708/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD rửa hệ thống

Còn hiệu lực

10766 000.00.19.H29-220805-0010 220002648/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

10767 000.00.19.H29-220805-0017 220002647/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-CrossLaps

Còn hiệu lực

10768 000.00.19.H29-220804-0008 220001707/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

10769 000.00.19.H29-220804-0013 220002646/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Hệ thống nội soi Viên nang: Viên nang, Bộ thu dữ liệu và Phụ kiện

Còn hiệu lực

10770 000.00.19.H29-220804-0028 220001706/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM HTP DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

10771 000.00.04.G18-220802-0004 220002802/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

10772 000.00.19.H29-220804-0034 220001705/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ I-MED Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật các cỡ, đóng gói riêng 1 chiếc

Còn hiệu lực

10773 000.00.19.H29-220804-0025 220002645/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỂN THÔNG Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

10774 000.00.19.H29-220804-0015 220001704/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Đèn mổ

Còn hiệu lực

10775 000.00.07.H28-220803-0002 220000010/PCBMB-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 709

Còn hiệu lực

10776 000.00.07.H28-220803-0001 220000003/PCBSX-HB

CHI NHÁNH LƯƠNG SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Dung dịch nhỏ, xịt vệ sinh tai, mũi, miệng, họng

Còn hiệu lực

10777 000.00.19.H29-220804-0026 220002644/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Bộ phân phối Manifold

Còn hiệu lực

10778 000.00.19.H29-220725-0018 220002643/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi thận

Còn hiệu lực

10779 000.00.19.H29-220725-0014 220001703/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi thận

Còn hiệu lực

10780 000.00.19.H29-220725-0016 220002642/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi bàng quang

Còn hiệu lực

10781 000.00.19.H29-220725-0015 220002641/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi phế quản, ống soi khí quản

Còn hiệu lực

10782 000.00.19.H29-220725-0017 220002640/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi niệu quản

Còn hiệu lực

10783 000.00.19.H29-220725-0013 220001702/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi niệu quản

Còn hiệu lực

10784 000.00.19.H29-220725-0012 220001701/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi phế quản, ống soi khí quản

Còn hiệu lực

10785 000.00.19.H29-220801-0007 220001315/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 821

Còn hiệu lực

10786 000.00.19.H29-220804-0003 220001700/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật mổ hở

Còn hiệu lực

10787 000.00.19.H29-220803-0015 220001699/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Dụng cụ nhổ răng

Còn hiệu lực

10788 000.00.04.G18-220420-0010 220002801/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clorid

Còn hiệu lực

10789 000.00.19.H29-220729-0011 220001698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD pha loãng xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

10790 000.00.19.H29-220803-0013 220002639/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Máy Laser phẫu thuật dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

10791 000.00.04.G18-220420-0011 220002800/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clorid

Còn hiệu lực

10792 000.00.04.G18-220420-0012 220002799/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clorid

Còn hiệu lực

10793 000.00.15.H01-220803-0003 220000028/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 851

Còn hiệu lực

10794 000.00.16.H40-220803-0001 220000017/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH Xịt răng miệng

Còn hiệu lực

10795 000.00.04.G18-220805-0013 220002798/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng nội tiết tố AMH (anti-Müllerian)

Còn hiệu lực

10796 000.00.04.G18-220805-0011 220002797/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

10797 000.00.04.G18-220805-0010 220002796/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng folate

Còn hiệu lực

10798 000.00.19.H26-220625-0004 220002315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ Hialsorb Cold

Còn hiệu lực

10799 000.00.19.H26-220423-0004 220002672/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Máy garo hơi tự động

Còn hiệu lực

10800 000.00.04.G18-220805-0007 220002795/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng CCP

Còn hiệu lực