STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
10951 000.00.04.G18-220222-0006 2300217ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VARIAN MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Máy xạ trị gia tốc tuyến tính

Còn hiệu lực

10952 000.00.04.G18-220812-0005 2300216ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

10953 000.00.04.G18-220712-0007 2300215ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang chụp vú

Còn hiệu lực

10954 000.00.04.G18-201205-0001 2300214ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Digitoxin

Còn hiệu lực

10955 000.00.04.G18-201205-0002 2300213ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

10956 000.00.04.G18-211220-0020 2300212ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng hoạt tính kháng yếu tố Xa

Còn hiệu lực

10957 19010393/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300211ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Myoglobin

Còn hiệu lực

10958 000.00.04.G18-210727-0005 2300210ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ IVD xét nghiệm định lượng RNA của HCV

Còn hiệu lực

10959 000.00.04.G18-210727-0006 2300209ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

10960 000.00.04.G18-201021-0004 2300208ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ thuốc thử xét nghiệm xác định nhóm máu ABO/Rh

Còn hiệu lực

10961 000.00.04.G18-210730-0023 2300207ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium falciparum

Còn hiệu lực

10962 000.00.04.G18-220615-0036 2300206ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

10963 000.00.04.G18-220615-0037 2300205ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên SARS-CoV-2 và cúm tuýp A, B

Còn hiệu lực

10964 000.00.04.G18-210705-0022 2300204ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

10965 000.00.04.G18-221104-0005 2300203ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính các kháng thể kháng kháng nguyên hồng cầu

Còn hiệu lực

10966 19009431/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300202ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D)

Còn hiệu lực

10967 19010395/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300201ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

10968 000.00.04.G18-220329-0026 2300200ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của Yếu tố VIII

Còn hiệu lực

10969 18006584/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300199ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dẫn lưu chủ động dịch màng bụng

Còn hiệu lực

10970 000.00.04.G18-200825-0015 2300198ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 HIV-1 và kháng thể với HIV-1 (nhóm M và O) và HIV-2

Còn hiệu lực

10971 19010493/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300197ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA125

Còn hiệu lực

10972 17005720/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300196ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng BNP

Còn hiệu lực

10973 19010474/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300195ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

10974 000.00.04.G18-211202-0011 2300194ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Vòng xoắn kim loại cỡ lớn dùng trong can thiệp mạch.

Còn hiệu lực

10975 000.00.04.G18-210530-0003 2300193ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ kẹp mạch máu dùng cho mổ mở

Còn hiệu lực

10976 000.00.17.H09-230325-0001 230000005/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

10977 000.00.17.H09-230417-0001 230000004/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÁT

Còn hiệu lực

10978 000.00.17.H09-230411-0001 230000003/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH NEXTERN VIỆT NAM Thiết bị trị liệu bằng xung điện (Morari)

Còn hiệu lực

10979 000.00.17.H09-230414-0008 230000018/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

10980 000.00.17.H09-230414-0007 230000017/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

10981 000.00.17.H09-230414-0006 230000016/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

10982 000.00.17.H09-230414-0005 230000015/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

10983 000.00.17.H09-230414-0004 230000014/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

10984 000.00.17.H09-230414-0003 230000013/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

10985 000.00.19.H29-230415-0002 230000142/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM THANH

Còn hiệu lực

10986 000.00.19.H29-230410-0017 230000807/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Còn hiệu lực

10987 000.00.19.H29-230414-0008 230000806/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN Máy phân tích sắc ký miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

10988 000.00.19.H29-230328-0023 230000458/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng

Còn hiệu lực

10989 000.00.19.H29-230328-0002 230000457/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

10990 000.00.19.H29-230328-0024 230000456/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn thông tiểu

Còn hiệu lực

10991 000.00.19.H26-230411-0038 230000728/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KOREA-ORALIE Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

10992 000.00.16.H25-230414-0001 230000014/PCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM Dung dịch làm sạch xoang Dr Xoang

Còn hiệu lực

10993 000.00.19.H26-230412-0033 230000727/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA Gel nano bạc

Còn hiệu lực

10994 000.00.19.H29-230414-0018 230000805/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Dao cắt dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

10995 000.00.19.H29-230414-0016 230000804/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Rọ lấy dị vật khí phế quản

Còn hiệu lực

10996 000.00.04.G18-230413-0009 230000238/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD Lipoprotein: Apolipoprotein A1, Apolipoprotein A2, Apolipoprotein B

Còn hiệu lực

10997 000.00.04.G18-230411-0008 230000237/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

10998 000.00.04.G18-230413-0005 230000236/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng RF

Còn hiệu lực

10999 000.00.16.H05-230417-0001 230000022/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SANTAFA NƯỚC MUỐI

Còn hiệu lực

11000 000.00.19.H26-230414-0002 230000726/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

11001 000.00.19.H26-230410-0026 230000907/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dao cắt chỉ dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

11002 000.00.19.H26-230410-0024 230000725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Xe đẩy dùng cho hệ thống phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

11003 000.00.19.H26-230331-0009 230000724/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học

Còn hiệu lực

11004 000.00.19.H17-230411-0002 230000010/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIỆN 3T

Còn hiệu lực

11005 000.00.04.G18-230406-0010 230000235/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Cụm IVD máy phân tích và thuốc thử điện giải

Còn hiệu lực

11006 000.00.04.G18-230408-0002 230000234/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Cụm IVD vật liệu kiểm soát điện giải

Còn hiệu lực

11007 000.00.19.H26-230304-0010 230000723/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch có bộ vi chỉnh giọt

Còn hiệu lực

11008 000.00.19.H26-230405-0012 230000722/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục xương

Còn hiệu lực

11009 000.00.19.H26-230412-0044 230000149/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHẠM GIA

Còn hiệu lực

11010 000.00.19.H26-230326-0002 230000148/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TRANG NGÂN

Còn hiệu lực

11011 000.00.04.G18-230406-0011 230000233/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Cụm IVD máy phân tích và thuốc thử khí máu

Còn hiệu lực

11012 000.00.19.H26-230316-0016 230000906/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

11013 000.00.19.H26-230412-0012 230000905/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHANG PHẠM GIA Nước nhuộm màu

Còn hiệu lực

11014 000.00.19.H26-230412-0013 230000904/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHANG PHẠM GIA Phôi Zirconia

Còn hiệu lực

11015 000.00.04.G18-220607-0046 230000232/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Cụm IVD máy phân tích và thuốc thử điện giải

Còn hiệu lực

11016 000.00.19.H26-230412-0034 230000721/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC Thiết bị nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

11017 000.00.19.H26-230412-0006 230000903/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

11018 000.00.19.H26-230325-0008 230000720/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC PHÚ TÍN NƯỚC XÚC MIỆNG PHÚ TÍN (R)

Còn hiệu lực

11019 000.00.19.H26-230412-0009 230000902/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Bộ truyền dịch

Còn hiệu lực

11020 000.00.19.H26-230412-0031 230000719/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA Dung dịch xịt ngạt mũi

Còn hiệu lực

11021 000.00.19.H26-230412-0030 230000901/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HTC MEGA Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

11022 000.00.19.H26-230412-0001 230000718/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC ZORRO GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

11023 000.00.19.H26-230411-0014 230000147/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH EXPECT MEDICAL

Còn hiệu lực

11024 000.00.19.H26-230404-0004 230000900/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Bộ dây truyền lạnh

Còn hiệu lực

11025 000.00.19.H26-230412-0014 230000717/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ cố định ngực

Còn hiệu lực