STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
11176 000.00.19.H26-230703-0005 230001509/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM BƠM TIÊM TỰ KHÓA SỬ DỤNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

11177 000.00.19.H26-230703-0019 230001213/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Băng keo y tế

Còn hiệu lực

11178 000.00.19.H26-230629-0016 230001212/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ THÁI Phim in ảnh X-Quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

11179 000.00.19.H26-230701-0006 230001508/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim giữ trứng có đầu nhọn, góc 35º

Còn hiệu lực

11180 000.00.19.H26-230701-0008 230001507/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim ICSI có đầu nhọn, góc 35º

Còn hiệu lực

11181 000.00.19.H26-230702-0002 230000303/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNVIN GROUP

Còn hiệu lực

11182 000.00.19.H26-230621-0012 230001506/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Quả lọc máu ngoài cơ thể giảm CO2 và tạo Oxy trong máu

Còn hiệu lực

11183 000.00.19.H26-230630-0005 230001505/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ KHÔI NGUYÊN HỖN DỊCH HỖ TRỢ CHỨC NĂNG TIÊU HÓA

Còn hiệu lực

11184 000.00.19.H26-230629-0030 230001504/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Máy xét nghiệm điện giải, khí máu cầm tay

Còn hiệu lực

11185 000.00.19.H26-230629-0022 230001503/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactat

Còn hiệu lực

11186 000.00.19.H26-230629-0026 230001502/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Inorganic Phosphorous

Còn hiệu lực

11187 000.00.19.H26-230613-0023 230001501/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

11188 000.00.19.H26-230613-0024 230001500/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin

Còn hiệu lực

11189 000.00.19.H26-230613-0025 230001499/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

11190 000.00.19.H26-230613-0027 230001498/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH

Còn hiệu lực

11191 000.00.19.H26-230613-0026 230001497/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase

Còn hiệu lực

11192 000.00.19.H26-230613-0029 230001496/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride

Còn hiệu lực

11193 000.00.19.H26-230613-0030 230001495/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST)

Còn hiệu lực

11194 000.00.19.H26-230613-0031 230001494/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase

Còn hiệu lực

11195 000.00.19.H26-230613-0032 230001493/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

11196 000.00.19.H26-230613-0033 230001492/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD đo xét nghiệm bằng điện thế (điện giải)

Còn hiệu lực

11197 000.00.19.H26-230613-0028 230001491/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

11198 000.00.19.H26-230623-0004 230001211/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

11199 000.00.19.H26-230626-0015 230001490/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Dụng cụ chuyển phôi mềm Frydman có hướng dẫn

Còn hiệu lực

11200 000.00.19.H26-230626-0012 230000302/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ NGUYÊN

Còn hiệu lực

11201 000.00.19.H26-230626-0010 230000301/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU_ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1331

Còn hiệu lực

11202 000.00.18.H24-230704-0001 230000019/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL Dung dịch hỗ trợ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

11203 000.00.19.H26-230626-0009 230000300/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU_ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1182

Còn hiệu lực

11204 000.00.19.H26-230626-0013 230001210/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Dụng cụ dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

11205 000.00.19.H26-230627-0007 230001209/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Lam kính

Còn hiệu lực

11206 000.00.19.H26-230522-0011 230001489/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

11207 000.00.19.H26-230620-0018 230001488/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Dây nối máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

11208 000.00.19.H26-230703-0014 230000299/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI AN

Còn hiệu lực

11209 000.00.19.H29-230629-0009 230001488/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Kềm sinh thiết sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

11210 000.00.19.H29-230704-0012 230001487/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Khoá 3 ngã

Còn hiệu lực

11211 000.00.19.H29-230704-0011 230001486/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

11212 000.00.19.H29-230704-0013 230001485/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DOMED Kim luồn

Còn hiệu lực

11213 000.00.04.G18-230706-0009 230000308/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca, pH

Còn hiệu lực

11214 000.00.19.H26-230629-0004 230001208/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TH PHARMA Khăn lau hạ sốt

Còn hiệu lực

11215 000.00.19.H26-230629-0006 230001207/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NATUREHEALTH VIỆT NAM Khăn lau hạ sốt

Còn hiệu lực

11216 000.00.19.H26-230620-0014 230001206/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TH PHARMA Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

11217 000.00.19.H26-230620-0016 230001205/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NATUREHEALTH VIỆT NAM Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

11218 000.00.04.G18-230706-0008 230000307/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

11219 000.00.04.G18-230706-0007 230000306/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

11220 000.00.19.H26-230629-0033 230001204/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH SX & TM DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM GIA GROUP. XỊT MIỆNG

Còn hiệu lực

11221 000.00.16.H05-230705-0001 230000029/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

11222 000.00.19.H29-230701-0001 230000890/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Đèn khám nha khoa

Còn hiệu lực

11223 000.00.19.H29-230629-0008 230000889/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Kềm kẹp clip titan

Còn hiệu lực

11224 000.00.19.H29-230615-0008 230001484/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN GIA ĐỊNH Bộ dây cho máy thở/ Bộ dây cho máy gây mê

Còn hiệu lực

11225 000.00.19.H29-221220-0057 230001483/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng antithrombin

Còn hiệu lực

11226 000.00.19.H29-230628-0009 230001482/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

11227 000.00.19.H29-230628-0007 230001481/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol

Còn hiệu lực

11228 000.00.19.H29-230628-0006 230001480/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng cortisol

Còn hiệu lực

11229 000.00.19.H29-230628-0004 230001479/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ protein β‑amyloid (1‑42) (CSF)

Còn hiệu lực

11230 000.00.19.H29-230628-0003 230001478/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau toàn phần

Còn hiệu lực

11231 000.00.19.H29-230628-0002 230001477/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau toàn phần

Còn hiệu lực

11232 000.00.19.H29-221220-0056 230001476/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng antithrombin

Còn hiệu lực

11233 000.00.03.H42-230705-0001 230000002/PCBSX-NB

CÔNG TY TNHH GLOBAL TONE Ống hít thông mũi

Còn hiệu lực

11234 000.00.19.H29-230614-0015 230000888/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM Hệ thống dụng cụ dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

11235 000.00.19.H29-230629-0007 230000887/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Ống thông nòng đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

11236 000.00.19.H29-230628-0026 230001475/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Dụng cụ bảo vệ vết mổ

Còn hiệu lực

11237 000.00.19.H29-230705-0012 230000885/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Miếng lau đầu tay dao đơn cực

Còn hiệu lực

11238 000.00.19.H29-230630-0012 230001474/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

11239 000.00.19.H29-230703-0001 230001473/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

11240 000.00.19.H29-230703-0003 230001472/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Tủ bảo quản dược phẩm

Còn hiệu lực

11241 000.00.19.H29-230630-0010 230001471/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Xi măng trám răng

Còn hiệu lực

11242 000.00.19.H29-230620-0008 230000884/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Hệ thống camera tích hợp sử dụng cho đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

11243 000.00.19.H29-230621-0010 230000883/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Đèn phẫu thuật (kèm linh phụ kiện)

Còn hiệu lực

11244 000.00.19.H29-230621-0004 230000882/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Đèn khám và tiểu phẫu (kèm linh phụ kiện)

Còn hiệu lực

11245 000.00.19.H29-230623-0021 230000881/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Hệ thống camera không dây tích hợp sử dụng cho đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

11246 000.00.19.H29-230623-0009 230000880/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Bàn phẫu thuật (kèm linh phụ kiện)

Còn hiệu lực

11247 000.00.19.H29-230622-0021 230000879/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Hệ cánh tay hỗ trợ treo trần (kèm linh phụ kiện)

Còn hiệu lực

11248 000.00.19.H29-230622-0019 230000878/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Hệ cánh tay hỗ trợ treo trần (kèm linh phụ kiện)

Còn hiệu lực

11249 000.00.19.H29-230622-0017 230000877/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Cánh tay hỗ trợ gắn thiết bị

Còn hiệu lực

11250 000.00.19.H29-230623-0005 230000264/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM

Còn hiệu lực