STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
11476 000.00.04.G18-220725-0007 220002730/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng vitamin B12 hoạt động (holotranscobalamin)

Còn hiệu lực

11477 000.00.04.G18-220726-0007 220002729/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần

Còn hiệu lực

11478 000.00.04.G18-220726-0004 220002728/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu thường quy

Còn hiệu lực

11479 000.00.19.H29-220708-0010 220001598/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN KHÁNH Dung dịch sát khuẩn

Còn hiệu lực

11480 000.00.19.H29-220713-0018 220001284/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CT - BIOTECH

Còn hiệu lực

11481 000.00.19.H29-220726-0007 220001597/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM ANH HOÀNG Găng tay y tế

Còn hiệu lực

11482 000.00.19.H29-220725-0004 220001596/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch đệm pha loãng

Còn hiệu lực

11483 000.00.19.H29-220725-0031 220002501/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá

Còn hiệu lực

11484 000.00.19.H29-220725-0032 220002500/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá

Còn hiệu lực

11485 000.00.19.H29-220725-0034 220002499/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine

Còn hiệu lực

11486 000.00.19.H29-220721-0013 220001595/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD khử paraffin khỏi mẫu mô và pha loãng dung dịch rửa

Còn hiệu lực

11487 000.00.19.H29-220720-0009 220001594/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tiền xử lý mẫu mô

Còn hiệu lực

11488 000.00.19.H29-220720-0008 220001593/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tăng cường độ màu phản ứng hóa mô miễn dịch

Còn hiệu lực

11489 000.00.19.H29-220720-0007 220001592/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tiền xử lý mẫu mô

Còn hiệu lực

11490 000.00.19.H29-220720-0006 220001591/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phủ tiêu bản, chống bay hơi, cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

11491 000.00.19.H29-220720-0005 220001590/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch đệm trong formamide sử dụng với xét nghiệm lai tại chỗ

Còn hiệu lực

11492 000.00.19.H29-220720-0004 220001589/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phân cắt protein trong lát cắt mô

Còn hiệu lực

11493 000.00.19.H29-220720-0003 220001588/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD rửa tiêu bản và cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

11494 000.00.19.H29-220719-0019 220001587/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD bảo quản và vận chuyển mẫu tế bào

Còn hiệu lực

11495 000.00.19.H29-220725-0003 220001586/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD khử paraffin của tiêu bản trong nhuộm đặc biệt

Còn hiệu lực

11496 000.00.19.H29-220722-0009 220002498/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12 hoạt tính (holotranscobalamin)

Còn hiệu lực

11497 000.00.19.H29-220722-0008 220002497/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12 hoạt tính (holotranscobalamin)

Còn hiệu lực

11498 000.00.19.H29-220722-0005 220002496/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH

Còn hiệu lực

11499 000.00.19.H29-220722-0002 220002495/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng ACTH

Còn hiệu lực

11500 000.00.19.H29-220721-0021 220001585/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

11501 000.00.19.H29-220721-0022 220001584/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm PCR

Còn hiệu lực

11502 000.00.19.H29-220721-0020 220001583/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD ly giải tế bào

Còn hiệu lực

11503 000.00.19.H29-220721-0014 220001582/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tiền xử lý mẫu mô

Còn hiệu lực

11504 000.00.19.H29-220719-0011 220002494/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy Xông Khí Dung Cầm Tay

Còn hiệu lực

11505 000.00.19.H29-220718-0017 220002493/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Cảm biến đo chỉ số hô hấp âm thanh

Còn hiệu lực

11506 000.00.19.H29-220719-0020 220001581/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Bàn Mổ Phẫu Thuật Mắt

Còn hiệu lực

11507 000.00.19.H26-220723-0005 220002205/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ YBIQ Mặt nạ BESPO PROBI HAFER

Còn hiệu lực

11508 000.00.19.H26-220726-0004 220002547/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Thiết bị điều trị sóng xung kích

Còn hiệu lực

11509 000.00.16.H05-220720-0001 220000036/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH

Còn hiệu lực

11510 000.00.25.H47-220702-0001 220000073/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 750

Còn hiệu lực

11511 000.00.19.H17-220720-0001 220000038/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Tay dao đốt điện sử dụng một lần

Còn hiệu lực

11512 000.00.17.H09-220720-0001 220000042/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

11513 000.00.17.H09-220719-0001 220000010/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH DIVERSATEK VIỆT NAM Ống thông thực quản/ chất hồi lưu đo độ axít (pH) sửu dụng một lần và ống thông thực quản/ chất hồi lưu đo độ axít và trở kháng sử dụng một lần và nhiều lần

Còn hiệu lực

11514 000.00.16.H23-220725-0001 220000124/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Cream bôi ngoài da Baby Care/01

Còn hiệu lực

11515 000.00.04.G18-220725-0011 220002727/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol

Còn hiệu lực

11516 000.00.04.G18-220725-0009 220002726/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Thành phần Bổ sung: C3, C4

Còn hiệu lực

11517 000.00.19.H26-220722-0007 220002546/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường kéo giãn cột sống lưng, cổ

Còn hiệu lực

11518 000.00.17.H54-220725-0001 220000063/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

11519 000.00.18.H24-220725-0001 220000152/PCBMB-HP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG - HIỆU THUỐC THỦY NGUYÊN - NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

Còn hiệu lực

11520 000.00.10.H37-220718-0002 220000039/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN

Còn hiệu lực

11521 000.00.04.G18-220725-0003 220002725/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

11522 000.00.16.H11-220720-0001 220000068/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 740

Còn hiệu lực

11523 000.00.19.H29-220715-0018 220002492/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Dụng cụ bảo vệ thành vết mổ dùng một lần

Còn hiệu lực

11524 000.00.19.H29-220715-0003 220002491/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ Trocar dùng một lần

Còn hiệu lực

11525 000.00.19.H29-220718-0012 220002490/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL Rọ lấy sỏi

Còn hiệu lực

11526 000.00.19.H29-220718-0014 220002489/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL Thòng lọng cắt Polyp

Còn hiệu lực

11527 000.00.19.H29-211209-0006 220000317/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

11528 000.00.19.H29-220725-0002 220001580/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Thiết bị chẩn đoán cột sống - bản di động

Còn hiệu lực

11529 000.00.19.H29-211208-0002 220000318/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tổng quát

Còn hiệu lực

11530 000.00.17.H39-220721-0001 220000063/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 848

Còn hiệu lực

11531 000.00.19.H29-220725-0011 220002488/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Thiết bị hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

11532 000.00.19.H26-220725-0011 220002204/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỨC KHỎE TRUNG ƯƠNG I DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

11533 000.00.24.H49-220722-0004 220000169/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HẢI PHONG

Còn hiệu lực

11534 000.00.24.H49-220722-0003 220000168/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC ĐỨC DƯƠNG

Còn hiệu lực

11535 000.00.24.H49-220722-0002 220000167/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC ĐĂNG QUANG SỐ 1

Còn hiệu lực

11536 000.00.19.H26-220722-0023 220002203/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y NANO CỘNG XỊT NANO TÁI TẠO THE PURE LADY

Còn hiệu lực

11537 000.00.24.H49-220722-0001 220000166/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC ĐỨC TÂM 2

Còn hiệu lực

11538 000.00.16.H02-220722-0002 220000088/PCBMB-BG

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NGÂN LƯỢNG

Còn hiệu lực

11539 000.00.04.G18-220725-0002 220002724/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Thành phần Bổ sung: C3, C4

Còn hiệu lực

11540 000.00.16.H02-220722-0001 220000087/PCBMB-BG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: CỬA HÀNG SỐ 3 - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LÊ HỒ

Còn hiệu lực

11541 000.00.16.H40-220718-0002 220000016/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO QUÂN CỒN

Còn hiệu lực

11542 000.00.16.H40-220718-0001 220000015/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BẢO QUÂN NƯỚC MUỐI SINH LÝ

Còn hiệu lực

11543 000.00.19.H29-211124-0011 220001579/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ lấy nhân đệm

Còn hiệu lực

11544 000.00.19.H26-220713-0026 220002202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN GIƯỜNG SINH

Còn hiệu lực

11545 000.00.19.H26-220713-0024 220002201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN Bàn mổ đa năng điều khiển điện

Còn hiệu lực

11546 000.00.19.H26-220713-0021 220002200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN Bàn khám sản khoa đa năng

Còn hiệu lực

11547 000.00.22.H44-220725-0001 220000100/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

11548 000.00.16.H23-220714-0002 220000123/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN ASIA GEL XOA BÓP

Còn hiệu lực

11549 000.00.16.H23-220714-0001 220000122/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẢO DƯỢC GREEN ASIA KEM TRỊ SẸO

Còn hiệu lực

11550 000.00.17.H54-220714-0004 220000062/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý DUNG DỊCH XỊT MIỆNG HỌNG

Còn hiệu lực