STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1126 000.00.19.H29-220502-0006 220001485/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS Bộ bơm nước rửa vết thương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

1127 000.00.19.H29-211208-0004 220000989/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT QUANG Dụng cụ dùng trong phẫu thuật mổ hở loại tái sử dụng

Còn hiệu lực

1128 000.00.17.H07-220420-0001 220000052/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 716

Còn hiệu lực

1129 000.00.48.H41-220505-0004 220000011/PCBB-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Máy oxy

Còn hiệu lực

1130 000.00.48.H41-220505-0003 220000010/PCBB-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Bơm

Còn hiệu lực

1131 000.00.48.H41-220505-0002 220000019/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Mặt nạ

Còn hiệu lực

1132 000.00.48.H41-220505-0001 220000018/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

1133 000.00.19.H26-220406-0066 220001504/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1134 000.00.19.H26-220505-0024 220001442/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Hóa chất, vật tư cho máy xét nghiệm định danh virus vi khuẩn

Còn hiệu lực

1135 000.00.04.G18-220505-0029 220002178/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Họ máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

1136 000.00.03.H42-220503-0002 220000004/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm

Còn hiệu lực

1137 000.00.04.G18-220505-0028 220002177/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H.Pylori

Còn hiệu lực

1138 000.00.19.H26-220426-0025 220001503/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LÊ LỢI FILTER LỌC KHUẨN

Còn hiệu lực

1139 000.00.04.G18-220323-0011 220002176/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Họ khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.Pylori

Còn hiệu lực

1140 000.00.19.H26-220426-0002 220001732/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀO DUY CƯỜNG

Còn hiệu lực

1141 000.00.19.H26-220426-0004 220001502/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Ống nối dây máy thở

Còn hiệu lực

1142 000.00.03.H42-220503-0001 220000002/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch MPV

Còn hiệu lực

1143 000.00.04.G18-220505-0024 220002175/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

1144 000.00.04.G18-220505-0021 220002174/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Kim bướm lấy máu chân không

Còn hiệu lực

1145 000.00.04.G18-220505-0018 220002173/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng PROLACTIN

Còn hiệu lực

1146 000.00.21.H14-220504-0001 220000010/PCBMB-CB

NHÀ THUỐC DƯỢC TÍN HÀ NỘI

Còn hiệu lực

1147 000.00.19.H29-220428-0017 220001484/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICAL Bóng nong mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

1148 000.00.19.H29-220429-0010 220001483/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Bộ vật liệu chỉnh nha

Còn hiệu lực

1149 000.00.19.H29-220503-0005 220001482/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bầu phun khí dung sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

1150 000.00.19.H29-220428-0021 220001481/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Máy trị liệu chân không

Còn hiệu lực

1151 000.00.19.H29-220428-0007 220001480/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Máy nén ép trị liệu

Còn hiệu lực

1152 000.00.19.H29-220502-0004 220001479/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

1153 000.00.19.H29-220502-0003 220001478/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

1154 000.00.19.H29-220502-0002 220001477/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

1155 000.00.19.H29-220502-0001 220001476/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

1156 000.00.07.H28-220427-0002 220000002/PCBSX-HB

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HUYỀN THƯƠNG Nước muối điện phân

Còn hiệu lực

1157 000.00.07.H28-220427-0001 220000001/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO GIA Sản xuất chế phẩm dung dịch Natriclorid (nước muối sinh lý, nước muối ưu trương)

Còn hiệu lực

1158 000.00.19.H26-220505-0014 220001501/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng trong phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

1159 000.00.19.H26-220504-0027 220001441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

1160 000.00.19.H26-220504-0026 220001440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Phòng đo thính lực

Còn hiệu lực

1161 000.00.19.H26-220504-0025 220001439/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Buồng đo thính lực

Còn hiệu lực

1162 000.00.19.H26-220504-0050 220001438/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bồn rửa tay

Còn hiệu lực

1163 000.00.19.H26-220504-0048 220001437/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giá để ống nghiệm

Còn hiệu lực

1164 000.00.19.H26-220504-0046 220001436/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Cọc truyền (di động)

Còn hiệu lực

1165 000.00.19.H26-220504-0045 220001435/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Hộp đầu giường y tế

Còn hiệu lực

1166 000.00.19.H26-220504-0039 220001434/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bàn ăn di động

Còn hiệu lực

1167 000.00.19.H26-220504-0043 220001433/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giá tiếp nhận vật

Còn hiệu lực

1168 000.00.19.H26-220504-0041 220001432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ thuốc cấp cứu

Còn hiệu lực

1169 000.00.04.G18-220505-0015 220002172/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp (anti-TPO)

Còn hiệu lực

1170 000.00.04.G18-220505-0014 220002171/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng NGAL trong nước tiểu

Còn hiệu lực

1171 000.00.19.H15-220504-0002 220000046/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC TÂN NGÂN SỸ

Còn hiệu lực

1172 000.00.19.H15-220504-0001 220000045/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGÂN SỸ

Còn hiệu lực

1173 000.00.04.G18-220505-0013 220002170/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Holotranscobalamin (chất đánh dấu cho sự thiếu hụt vitamin B12)

Còn hiệu lực

1174 000.00.16.H46-220422-0001 220000064/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 664

Còn hiệu lực

1175 000.00.16.H46-220421-0001 220000001/PCBA-QB

CÔNG TY TNHH TM VÀ XNK NÔNG LÂM SẢN TRƯỜNG SƠN Khẩu trang y tế Orchid

Còn hiệu lực

1176 000.00.19.H29-220425-0020 220001475/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN PHIN LỌC KHUẨN

Còn hiệu lực

1177 000.00.19.H29-220428-0025 220001474/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY THỞ

Còn hiệu lực

1178 000.00.19.H29-220428-0024 220001473/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN DÂY GÂY MÊ

Còn hiệu lực

1179 000.00.19.H29-220428-0015 220001472/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN SÁP CẦM MÁU XƯƠNG

Còn hiệu lực

1180 000.00.19.H29-220503-0006 220000988/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn tai mũi họng

Còn hiệu lực

1181 000.00.19.H29-220503-0004 220000987/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ khăn phẫu thuật sản

Còn hiệu lực

1182 000.00.04.G18-220505-0012 220002169/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Pepsinogen II

Còn hiệu lực

1183 000.00.04.G18-220505-0011 220002168/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng pepsinogen I

Còn hiệu lực

1184 000.00.19.H26-220504-0052 220001500/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

1185 000.00.04.G18-220505-0008 220002167/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesterone

Còn hiệu lực

1186 000.00.04.G18-220505-0007 220002166/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng tổng khả năng gắn kết với hormone tuyến giáp Thyroxine (T4)

Còn hiệu lực

1187 000.00.19.H17-220422-0001 220000234/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

1188 000.00.04.G18-220505-0006 220002165/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) ở người

Còn hiệu lực

1189 000.00.04.G18-220505-0005 220002164/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng vitamin B12

Còn hiệu lực

1190 000.00.04.G18-220505-0004 220002163/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Prolactin

Còn hiệu lực

1191 000.00.10.H55-220427-0001 220000187/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC TRANG MINH

Còn hiệu lực

1192 000.00.04.G18-220505-0003 220002162/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng và định tính chất hướng sinh dục màng đệm người beta (β‑hCG)

Còn hiệu lực

1193 000.00.04.G18-220505-0002 220002161/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Procalcitotin (PCT)

Còn hiệu lực

1194 000.00.19.H26-210412-0002 220001431/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH LINH Camera phụ trợ dùng cho máy sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

1195 000.00.19.H29-220428-0009 220000986/PCBA-HCM

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIOTEK NƯỚC SÚC MIỆNG ASIN CORONA

Còn hiệu lực

1196 000.00.19.H26-220504-0011 220001430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AKITA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

1197 000.00.19.H26-220504-0010 220001429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AKITA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

1198 000.00.19.H26-220504-0038 220001428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

1199 000.00.19.H26-220504-0037 220001427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SENTOL VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

1200 000.00.19.H26-220504-0015 220001426/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM NATULIFE VIỆT NAM Xịt sâu răng

Còn hiệu lực