STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
12601 000.00.19.H26-220830-0020 220002475/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI MINH GẠC RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực

12602 000.00.04.G18-220830-0018 220002913/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci

Còn hiệu lực

12603 000.00.19.H26-220824-0011 220002894/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Khoá ba chạc không dây nối

Còn hiệu lực

12604 000.00.19.H26-220823-0011 220002893/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bọc vô khuẩn cho đầu camera kèm ống kính nội soi

Còn hiệu lực

12605 000.00.19.H26-220813-0006 220002892/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

12606 000.00.19.H26-220813-0005 220002891/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

12607 000.00.19.H26-220813-0004 220002890/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

12608 000.00.19.H26-220823-0016 220002889/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy hút đờm cầm tay

Còn hiệu lực

12609 000.00.19.H26-220823-0015 220002888/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

12610 000.00.19.H26-220823-0002 220002887/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HCV

Còn hiệu lực

12611 000.00.19.H26-220823-0004 220002886/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HBsAg

Còn hiệu lực

12612 000.00.19.H26-220822-0029 220002885/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HBV

Còn hiệu lực

12613 000.00.19.H26-220820-0004 220002884/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HAV IgM

Còn hiệu lực

12614 000.00.19.H26-220822-0004 220002883/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy điện cơ

Còn hiệu lực

12615 000.00.19.H26-220822-0002 220002882/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy điều trị bằng điện từ trường điểm

Còn hiệu lực

12616 000.00.19.H26-220719-0028 220002116/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI

Còn hiệu lực

12617 000.00.19.H26-220823-0024 220002115/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH

Còn hiệu lực

12618 000.00.19.H26-220823-0025 220002474/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Đèn mổ

Còn hiệu lực

12619 000.00.19.H26-220822-0027 220002114/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 822

Còn hiệu lực

12620 000.00.19.H26-220822-0026 220002113/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 858

Còn hiệu lực

12621 000.00.19.H29-220823-0003 220002849/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH Dụng cụ nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

12622 000.00.19.H29-220825-0010 220001837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Khí tiệt trùng ( Sterilizing Cartridge Set )

Còn hiệu lực

12623 000.00.19.H29-220825-0031 220001836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÒA GIA OPTIC Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

12624 000.00.19.H29-220822-0015 220002848/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang

Còn hiệu lực

12625 000.00.19.H29-220829-0011 220002847/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Lọc khuẩn

Còn hiệu lực

12626 000.00.19.H29-220825-0021 220002846/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần

Còn hiệu lực

12627 000.00.19.H29-220824-0009 220002845/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Tay dao đơn cực dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần

Còn hiệu lực

12628 000.00.31.H36-220829-0001 220000139/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 849

Còn hiệu lực

12629 000.00.19.H26-220824-0002 220002112/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SKY LENS

Còn hiệu lực

12630 000.00.19.H29-220825-0028 220002844/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Gói điều trị

Còn hiệu lực

12631 000.00.12.H19-220823-0001 220000105/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 799

Còn hiệu lực

12632 000.00.19.H29-220815-0013 220002843/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Dung dịch khử khuẩn bề mặt chứa Hydrogen Peroxide

Còn hiệu lực

12633 000.00.19.H26-220822-0023 220002111/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 853

Còn hiệu lực

12634 000.00.19.H29-220824-0017 220002842/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ PHD HEALTHCARE Hệ thống xoa bóp kép 4 tấm trị liệu

Còn hiệu lực

12635 000.00.17.H39-220827-0001 220000065/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 897

Còn hiệu lực

12636 000.00.19.H26-220824-0023 220002470/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

12637 000.00.19.H26-220823-0017 220002469/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN XỊT MŨI XOANG THẢO DƯỢC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

12638 000.00.19.H26-220823-0013 220002468/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN DUNG DỊCH XỊT

Còn hiệu lực

12639 000.00.19.H26-220823-0007 220002467/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN DUNG DỊCH XỊT

Còn hiệu lực

12640 000.00.19.H26-220823-0021 220002466/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

12641 000.00.19.H26-220823-0022 220002465/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN NƯỚC SÚC HỌNG THẢO DƯỢC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

12642 000.00.19.H26-220824-0006 220002464/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN XỊT HỌNG THẢO DƯỢC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

12643 000.00.04.G18-220830-0009 220002912/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần

Còn hiệu lực

12644 000.00.19.H26-220823-0001 220002462/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD rửa máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

12645 000.00.19.H26-220822-0021 220002461/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD là khay cốc rỗng dùng trong quy trình làm sạch trên máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

12646 000.00.19.H26-220829-0012 220002881/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Bộ vật tư tiêu hao phẫu thuật sỏi thận, sỏi đường tiết niệu

Còn hiệu lực

12647 000.00.19.H26-220824-0015 220002110/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

12648 000.00.04.G18-220830-0008 220002911/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng C‑peptide

Còn hiệu lực

12649 000.00.04.G18-220830-0007 220002910/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy cấy máu tự động

Còn hiệu lực

12650 000.00.04.G18-220830-0004 220002909/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand

Còn hiệu lực

12651 000.00.04.G18-220830-0006 220002908/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng insulin

Còn hiệu lực

12652 000.00.04.G18-220824-0028 220002907/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Thuốc thử và que thử hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cho trọng lượng riêng, bán định lượng 8 thông số sinh hóa, định tính 3 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

12653 000.00.03.H42-220825-0002 220000011/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

12654 000.00.04.G18-220420-0013 220002906/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Hệ thống xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

12655 000.00.19.H29-220824-0007 220002841/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

12656 000.00.19.H29-220824-0012 220002840/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Phụ tùng hệ thống khí

Còn hiệu lực

12657 000.00.19.H29-220819-0009 220001835/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YTT Máy scan hình ảnh răng kỹ thuật số dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

12658 000.00.19.H29-220728-0005 220001834/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion xịt khử khuẩn cá nhân

Còn hiệu lực

12659 000.00.19.H29-220728-0006 220001833/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion khử khuẩn đa năng

Còn hiệu lực

12660 000.00.19.H29-220728-0007 220001832/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion xịt khử khuẩn da toàn thân

Còn hiệu lực

12661 000.00.17.H62-220815-0001 220000030/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP GREEN HEALTHY Nước súc miệng

Còn hiệu lực

12662 000.00.04.G18-220721-0003 220002905/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng 13 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

12663 000.00.19.H26-220822-0020 220002460/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM YALLA Viên đặt phụ khoa Vaginal Yalla

Còn hiệu lực

12664 000.00.04.G18-220829-0023 220002904/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần

Còn hiệu lực

12665 000.00.04.G18-220830-0001 220002903/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose

Còn hiệu lực

12666 000.00.19.H26-220829-0011 220002880/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí

Còn hiệu lực

12667 000.00.10.H55-220822-0002 220000192/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 835

Còn hiệu lực

12668 000.00.04.G18-220829-0025 220002902/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

12669 000.00.04.G18-220829-0008 220002901/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng L-homocystein toàn phần

Còn hiệu lực

12670 000.00.04.G18-220813-0002 220002900/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Cụm IVD chất nền: Lactat, Acid uric, Albumin, Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Cholesterol, Glucose, Protein toàn phần, Urê, Creatinin, Triglycerid

Còn hiệu lực

12671 000.00.19.H29-220815-0031 220001831/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD đệm nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

12672 000.00.19.H29-220815-0030 220001830/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD đệm nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

12673 000.00.19.H29-220815-0017 220001829/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

12674 000.00.19.H29-220815-0016 220001828/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

12675 000.00.19.H29-220815-0032 220002839/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực