STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
12601 000.00.19.H29-230915-0021 230002111/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Estradiol

Còn hiệu lực

12602 000.00.19.H29-230915-0020 230002110/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng 1-84 PTH

Còn hiệu lực

12603 000.00.19.H29-230915-0018 230002109/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25 OH Vitamin D TOTAL

Còn hiệu lực

12604 000.00.19.H29-230915-0017 230002108/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Aldosterone

Còn hiệu lực

12605 000.00.19.H29-230915-0014 230002107/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Testosterone

Còn hiệu lực

12606 000.00.19.H29-230909-0002 230002106/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE

Còn hiệu lực

12607 000.00.19.H29-230912-0016 230001311/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa giếng nano chứa mẫu

Còn hiệu lực

12608 000.00.19.H29-230912-0013 230001310/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa giếng nano chứa mẫu

Còn hiệu lực

12609 000.00.19.H29-230912-0012 230001309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đĩa giếng nano chứa mẫu

Còn hiệu lực

12610 000.00.19.H29-230912-0011 230001308/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy phân chia mẫu

Còn hiệu lực

12611 000.00.19.H29-230914-0010 230002105/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na+, Ca2+, Cl-, K+, và Li+

Còn hiệu lực

12612 000.00.19.H29-230908-0027 230001307/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là mô đun kết nối

Còn hiệu lực

12613 000.00.19.H29-230908-0013 230001306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hậu phân tích

Còn hiệu lực

12614 000.00.19.H29-230908-0008 230001305/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy hậu phân tích

Còn hiệu lực

12615 000.00.19.H29-230912-0017 230001304/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch phân chia mẫu và phủ kín giếng

Còn hiệu lực

12616 000.00.19.H29-230828-0016 230002104/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sử dụng tần số cao

Còn hiệu lực

12617 000.00.19.H29-230828-0019 230001303/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ dùng cho phẫu thuật nội soi khớp

Còn hiệu lực

12618 000.00.19.H29-230829-0005 230002103/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ đầu dò cổ từ cung / ống thông tử cung

Còn hiệu lực

12619 000.00.19.H29-230829-0007 230002102/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ cần nâng tử cung

Còn hiệu lực

12620 000.00.19.H29-230831-0014 230002101/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Sứ răng giả

Còn hiệu lực

12621 000.00.19.H29-230913-0012 230002100/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Vecni nha khoa

Còn hiệu lực

12622 000.00.19.H29-230905-0023 230002099/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Bộ dây thở dùng một lần

Còn hiệu lực

12623 000.00.19.H29-230905-0022 230002098/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Bộ dây thở có bẫy nước dùng một lần

Còn hiệu lực

12624 000.00.19.H29-230907-0003 230001302/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Túi hơi (đệm hút chân không) bán thân

Còn hiệu lực

12625 000.00.19.H29-230911-0017 230002097/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN DỤNG CỤ ĐẶT THỦY TINH THỂ

Còn hiệu lực

12626 000.00.16.H22-230919-0001 230000008/PCBMB-HG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẮNG LỢI HÀ GIANG

Còn hiệu lực

12627 000.00.16.H22-230909-0001 230000007/PCBMB-HG

NHÀ THUỐC ĐỨC MINH 2 – BẮC QUANG

Còn hiệu lực

12628 000.00.19.H29-230911-0001 230000042/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC GOTIME ECO Dung dịch vệ sinh tai, mũi, họng

Còn hiệu lực

12629 000.00.19.H29-230825-0016 230001301/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM GĂNG TAY CAO SU Y TẾ CÓ BỘT

Còn hiệu lực

12630 000.00.19.H29-230908-0029 230002096/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm Ferritin

Còn hiệu lực

12631 000.00.19.H29-230830-0022 230002095/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Máy xét nghiệm nhanh và bộ ngoại kiểm đi kèm

Còn hiệu lực

12632 000.00.19.H29-230908-0002 230001300/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Hệ thống máy in phim X-quang dùng trong y tế

Còn hiệu lực

12633 000.00.19.H29-230906-0029 230001299/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH GIƯỜNG CHÂM CỨU, XOA BÓP, BẤM HUYỆT

Còn hiệu lực

12634 000.00.19.H29-230912-0002 230002094/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TM MINH VY Máy phân tích huyết học tự động và hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

12635 000.00.19.H29-230908-0014 230002093/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Phin lọc vi khuẩn các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

12636 000.00.19.H29-230909-0011 230002092/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG THÔNG MŨI- DẠ DÀY (Ống thông dạ dày)

Còn hiệu lực

12637 000.00.19.H29-230829-0011 230002091/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Ống thông khí đường mũi

Còn hiệu lực

12638 000.00.19.H29-230908-0032 230002090/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Kim tiêm dưới da dùng một lần (Sterile Hypodermic Needle For Single Use)

Còn hiệu lực

12639 000.00.19.H29-230908-0031 230002089/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Kim bướm sử dụng một lần (Disposable Sterile Intravenous Needles)

Còn hiệu lực

12640 000.00.19.H29-230908-0030 230002088/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH TÂM Dụng cụ mở đường động mạch

Còn hiệu lực

12641 000.00.19.H29-230918-0012 230002087/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bộ bơm bóng

Còn hiệu lực

12642 000.00.07.H27-230914-0001 230000008/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1457

Còn hiệu lực

12643 000.00.19.H26-230907-0005 230001791/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUTAPHAR NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

12644 000.00.18.H24-230919-0002 230000028/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

12645 000.00.16.H40-230916-0001 230000008/PCBB-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ GIANG Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế PG BLUE

Còn hiệu lực

12646 000.00.16.H40-230911-0001 230000011/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1504

Còn hiệu lực

12647 000.00.48.H41-230920-0001 230000016/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL Kim gây tê đám rối thần kinh

Còn hiệu lực

12648 000.00.48.H41-230914-0001 230000028/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1401

Còn hiệu lực

12649 000.00.19.H26-230915-0019 230002344/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

12650 000.00.19.H26-230914-0024 230001790/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Bàn mổ

Còn hiệu lực

12651 000.00.19.H26-230918-0025 230000434/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NATURAL GOLD

Còn hiệu lực

12652 000.00.19.H26-230918-0029 230002343/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VINBRAIN Phần mềm hỗ trợ chuẩn đoán hình ảnh DrAid™

Còn hiệu lực

12653 000.00.19.H26-230918-0028 230002342/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT Thiết bị điện trị liệu

Còn hiệu lực

12654 000.00.19.H26-230911-0016 230000433/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Còn hiệu lực

12655 000.00.19.H26-230918-0005 230001788/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH ĐẠT MINH ĐƯỜNG DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

12656 000.00.19.H26-230918-0014 230002341/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ INVENKEY Bộ chỉnh nha Brava

Còn hiệu lực

12657 000.00.19.H26-230918-0012 230002340/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM IVD ly giải dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

12658 000.00.19.H26-230916-0001 230002339/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN Tấm cảm biến nhận ảnh X quang y tế

Còn hiệu lực

12659 000.00.19.H26-230918-0008 230001787/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XANH VIỆT NAM CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực

12660 000.00.19.H26-230915-0012 230002338/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

12661 000.00.19.H26-230912-0014 230002337/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng tiêm thuốc, không đầu bảo vệ

Còn hiệu lực

12662 000.00.19.H26-230913-0015 230002336/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây phụ kết nối dây truyền hóa chất nhiều cổng với chai truyền dịch, có cổng pha chế thuốc

Còn hiệu lực

12663 000.00.19.H26-230308-0017 230001786/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Đèn nha khoa

Còn hiệu lực

12664 000.00.19.H26-230916-0006 230002335/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

12665 000.00.19.H26-230916-0012 230002334/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ACENT - ĐỨC Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

12666 000.00.19.H26-230915-0025 230002333/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Cụm IVD dấu ấn ung thư

Còn hiệu lực

12667 000.00.19.H26-230915-0030 230002332/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Cụm IVD Hormone nội tiết/ Khả năng sinh sản/ Hormone thai kỳ

Còn hiệu lực

12668 000.00.19.H26-230916-0007 230001785/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

12669 000.00.19.H26-230916-0005 230001784/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

12670 000.00.19.H26-230916-0004 230001783/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDYPHARM BỘT DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

12671 000.00.19.H26-230916-0002 230001782/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Chế phẩm chăm sóc da viêm, nấm, ngứa

Còn hiệu lực

12672 000.00.19.H26-230913-0020 230000010/PCBMB-BV

CÔNG TY TNHH MEDLATEC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Còn hiệu lực

12673 000.00.18.H24-230919-0001 230000004/PCBSX-HP

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHA KHOA AN HẢI Răng sứ không kim loại

Còn hiệu lực

12674 000.00.18.H24-230919-0003 230000027/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL Chất nhày nhãn khoa

Còn hiệu lực

12675 000.00.16.H25-230918-0001 230000031/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG CAO XOA BÓP CON HỔ

Còn hiệu lực