STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
12676 000.00.19.H29-220905-0024 220001901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Bộ dụng cụ phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

12677 000.00.19.H29-220906-0028 220001900/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ ỐNG NGHIỆM LẤY MÁU CHÂN KHÔNG HTM

Còn hiệu lực

12678 000.00.19.H29-220907-0004 220001899/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

12679 000.00.19.H29-220904-0001 220001354/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EUROPEAN EYE CENTER

Còn hiệu lực

12680 000.00.04.G18-220911-0001 220002966/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose

Còn hiệu lực

12681 000.00.04.G18-220909-0015 220002965/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần

Còn hiệu lực

12682 000.00.04.G18-220910-0003 220002964/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

12683 000.00.19.H26-220909-0004 220002531/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LANG Nước muối sinh lý 0,9%

Còn hiệu lực

12684 000.00.19.H26-220909-0003 220002530/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LANG Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

12685 000.00.04.G18-220420-0034 220002963/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng fibrinogen

Còn hiệu lực

12686 000.00.04.G18-220114-0022 220002962/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand

Còn hiệu lực

12687 000.00.04.G18-220420-0050 220002961/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

12688 000.00.19.H29-220906-0032 220001353/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC TUYẾT

Còn hiệu lực

12689 000.00.19.H29-220617-0004 220002902/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI TRUNG TÂM MÁY HÚT KHÍ MÊ – HÚT CHÂN KHÔNG - MÁY TẠO KHÍ HÔ HẤP

Còn hiệu lực

12690 000.00.19.H29-220810-0019 220001352/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ANNECY HEALTHCARE

Còn hiệu lực

12691 000.00.04.G18-220909-0007 220002960/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm mẫu dịch cơ thể

Còn hiệu lực

12692 000.00.17.H39-220908-0001 220000067/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 907

Còn hiệu lực

12693 000.00.04.G18-220909-0003 220002959/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm bán định lượng aCL IgG/IgM, Anti-β2GPI IgG/IgM và các xét nghiệm định tính HIT-Ab(PF4-H), HIT-IgG(PF4-H)

Còn hiệu lực

12694 000.00.19.H29-220906-0022 220001898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Micro pipette

Còn hiệu lực

12695 000.00.19.H29-220831-0021 220002901/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bình dẫn lưu màng phổi

Còn hiệu lực

12696 000.00.19.H29-220831-0016 220001897/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Nút kim luồn

Còn hiệu lực

12697 000.00.07.H28-220822-0001 220000011/PCBMB-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 726

Còn hiệu lực

12698 000.00.19.H29-220905-0014 220001351/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 705

Còn hiệu lực

12699 000.00.19.H29-220906-0043 220001350/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HỒNG QUY

Còn hiệu lực

12700 000.00.19.H29-220905-0004 220001896/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Tròng kính (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

12701 000.00.19.H29-220906-0034 220002900/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED KÌM SINH THIẾT

Còn hiệu lực

12702 000.00.19.H29-220906-0036 220001895/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHƯƠNG GHẾ NGỒI CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

12703 000.00.19.H29-220906-0029 220001894/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHƯƠNG GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

12704 000.00.19.H29-220906-0035 220001893/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHƯƠNG XE LĂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Còn hiệu lực

12705 000.00.19.H29-220906-0033 220001892/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Phim X-quang

Còn hiệu lực

12706 000.00.19.H29-220906-0002 220001891/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ MK TCA MK 50%

Còn hiệu lực

12707 000.00.19.H29-220906-0003 220001890/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ MK TCA MK 80%

Còn hiệu lực

12708 000.00.19.H29-220906-0031 220002899/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Cổng tiêm không kim

Còn hiệu lực

12709 000.00.19.H29-220906-0025 220001889/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Cáp nối dùng cho ống thông chẩn đoán điện sinh lý

Còn hiệu lực

12710 000.00.04.G18-220909-0001 220002958/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo)

Còn hiệu lực

12711 000.00.19.H29-220906-0024 220000061/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC Y LINH THÁI Dầu xoa bóp

Còn hiệu lực

12712 000.00.19.H29-220905-0022 220001888/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

12713 000.00.19.H29-220905-0005 220001349/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KX VINA

Còn hiệu lực

12714 000.00.10.H35-220906-0001 220000001/PCBSX-LC

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM BÌNH AN Dung dịch bảo vệ vết thương.

Còn hiệu lực

12715 000.00.19.H29-220826-0019 220001887/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT QUANG Dụng cụ dùng trong phẫu thuật mổ hở loại tái sử dụng

Còn hiệu lực

12716 000.00.19.H29-220831-0007 220002898/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TDENT Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

12717 000.00.19.H29-220906-0005 220001886/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOKYO OPTICAL VIỆT NAM KÍNH ĐỌC SÁCH CÓ ĐỘ

Còn hiệu lực

12718 000.00.19.H17-220830-0004 220000283/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MEDDA

Còn hiệu lực

12719 000.00.16.H23-220909-0001 220000149/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN KEM NGHỆ NANO GOLD/01

Còn hiệu lực

12720 000.00.19.H26-220907-0003 220002954/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

12721 000.00.19.H26-220903-0001 220002529/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMECO Gạc đánh răng miệng và tưa lưỡi DOREMON

Còn hiệu lực

12722 000.00.19.H26-220908-0015 220002953/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-HCG

Còn hiệu lực

12723 000.00.19.H26-220908-0014 220002952/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

12724 000.00.19.H26-220906-0008 220002528/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR GEL DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

12725 000.00.19.H26-220906-0009 220002527/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

12726 000.00.04.G18-220908-0012 220002957/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand

Còn hiệu lực

12727 000.00.19.H26-220908-0004 220002951/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

12728 000.00.16.H02-220908-0001 220000011/PCBB-BG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG TRANG Máy điện châm không dùng kim

Còn hiệu lực

12729 000.00.16.H23-220908-0001 220000148/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Kem bôi ngoài da NANO SCAR GOLD/01

Còn hiệu lực

12730 000.00.19.H17-220907-0002 220000282/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC TÂM PHÚC AN

Còn hiệu lực

12731 000.00.16.H05-220908-0001 220000037/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH ECOVITA Đai Chườm thảo dược

Còn hiệu lực

12732 000.00.16.H40-220907-0001 220000019/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH Xịt Xoang Mũi

Còn hiệu lực

12733 000.00.48.H41-220907-0001 220000270/PCBMB-NA

2900840485

Còn hiệu lực

12734 000.00.48.H41-220906-0002 220000027/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Dung dịch dùng ngoài oxy già 3%

Còn hiệu lực

12735 000.00.19.H29-220905-0027 220001885/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Ống cấp khí CO2 có nắp đậy

Còn hiệu lực

12736 000.00.19.H29-220905-0020 220001884/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Dây dẫn nước

Còn hiệu lực

12737 000.00.19.H29-210625-0007 220001883/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Vật liệu làm khuôn mẫu

Còn hiệu lực

12738 000.00.19.H26-211030-0004 220002128/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN PHÁT

Còn hiệu lực

12739 000.00.19.H26-220907-0022 220002950/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Viên đặt phụ khoa

Còn hiệu lực

12740 000.00.10.H37-220907-0002 220000021/PCBB-LS

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS GHẾ NHA KHOA

Còn hiệu lực

12741 000.00.04.G18-220907-0030 220002956/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể HIT-IgG (PF4-H)

Còn hiệu lực

12742 000.00.04.G18-220419-0010 220002955/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Hệ thống phân tích Hemoglobin tự động

Còn hiệu lực

12743 000.00.04.G18-220419-0009 220002954/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Hệ thống phân tích Hemoglobin tự động

Còn hiệu lực

12744 000.00.04.G18-220907-0017 220002953/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE

Còn hiệu lực

12745 000.00.19.H29-220831-0026 220002897/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Holter theo dõi huyết áp

Còn hiệu lực

12746 000.00.19.H29-220830-0005 220002896/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Hệ thống Holter theo dõi điện tim

Còn hiệu lực

12747 000.00.19.H29-220906-0038 220002895/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HÓA SINH Chất thử, hóa chất chuẩn đoán, dung dịch rửa dùng trong các máy phân tích miễn dịch, hệ thống máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

12748 000.00.04.G18-220907-0026 220002952/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB, ADAMTS13

Còn hiệu lực

12749 170000201/HSTVKT-BYT 220000023/PTVKT-BYT

NGUYỄN THÀNH ĐÔNG

Còn hiệu lực

12750 000.00.19.H26-220825-0019 220002526/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ CÁNG KHIÊNG TAY INOX

Còn hiệu lực