STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
12976 000.00.19.H29-220823-0006 220002794/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate

Còn hiệu lực

12977 000.00.19.H29-220819-0012 220002793/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL KÌM SINH THIẾT DÙNG TRONG TIÊU HÓA

Còn hiệu lực

12978 000.00.24.H49-220825-0001 220000170/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FANECO

Còn hiệu lực

12979 000.00.18.H56-220826-0001 220000148/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH HẰNG

Còn hiệu lực

12980 000.00.19.H29-220822-0011 220001819/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường dùng trong y tế

Còn hiệu lực

12981 000.00.19.H29-220822-0010 220001818/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy dùng trong y tế

Còn hiệu lực

12982 000.00.16.H40-220820-0001 220000037/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 801

Còn hiệu lực

12983 000.00.16.H05-220826-0002 220000024/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC Bộ dây truyền dịch dùng một lần

Còn hiệu lực

12984 000.00.16.H05-220826-0001 220000023/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC Bộ dây truyền dịch có màng lọc dịch dùng một lần

Còn hiệu lực

12985 000.00.04.G18-220827-0005 220002896/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Bộ khoan y tế

Còn hiệu lực

12986 000.00.04.G18-220813-0001 220002895/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Cụm IVD Lipoprotein: Apo A1, Apo B

Còn hiệu lực

12987 000.00.04.G18-220827-0003 220002894/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Bộ khoan y tế

Còn hiệu lực

12988 000.00.04.G18-220827-0002 220002893/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Bộ khoan y tế

Còn hiệu lực

12989 000.00.48.H41-220823-0001 220000026/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC MỘC SƠN DUNG DỊCH NHỎ TAI

Còn hiệu lực

12990 000.00.04.G18-220826-0014 220002892/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Cụm IVD Cầm máu (Đông máu): yếu tố IX, XI, XII, VIII

Còn hiệu lực

12991 000.00.04.G18-220824-0027 220002891/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính 11 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

12992 000.00.04.G18-220824-0026 220002890/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào có nhân và tế bào hồng cầu trong dịch cơ thể

Còn hiệu lực

12993 000.00.04.G18-220825-0016 220002889/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm mẫu dịch cơ thể

Còn hiệu lực

12994 000.00.04.G18-220826-0012 220002888/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Protein toàn phần

Còn hiệu lực

12995 000.00.04.G18-220824-0025 220002887/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng các thành phần cặn hữu hình trong nước tiểu (các tế bào, cặn vô cơ, các vi sinh vật)

Còn hiệu lực

12996 000.00.04.G18-220331-0004 220002886/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 18 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

12997 000.00.04.G18-220824-0024 220002885/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính tế bào hồng cầu trong nước tiểu

Còn hiệu lực

12998 000.00.04.G18-220824-0023 220002884/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và định lượng các thành phần cặn hữu hình trong nước tiểu (các tế bào, cặn vô cơ, các sinh vật)

Còn hiệu lực

12999 000.00.04.G18-220331-0005 220002883/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 13 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

13000 000.00.04.G18-220826-0008 220002882/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa

Còn hiệu lực

13001 000.00.04.G18-220826-0007 220002881/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan

Còn hiệu lực

13002 000.00.17.H39-220825-0001 220000046/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Miếng dán chống say tàu xe

Còn hiệu lực

13003 000.00.19.H26-220820-0001 220002458/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy đo áp lực bàn chân

Còn hiệu lực

13004 000.00.19.H26-220805-0002 220002457/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD hỗ trợ phân phối huyền dịch trong xét nghiệm vi sinh

Còn hiệu lực

13005 000.00.19.H26-220809-0022 220002877/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

13006 000.00.19.H26-220809-0020 220002876/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

13007 000.00.19.H26-220809-0017 220002875/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

13008 000.00.19.H26-220809-0015 220002874/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

13009 000.00.19.H26-220809-0013 220002873/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

13010 000.00.19.H26-220809-0012 220002872/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

13011 000.00.19.H26-220809-0011 220002871/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

13012 000.00.19.H26-220809-0009 220002870/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

13013 000.00.19.H26-220809-0008 220002869/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

13014 000.00.19.H26-220812-0012 220002868/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

13015 000.00.19.H26-220812-0014 220002867/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

13016 000.00.19.H26-220812-0016 220002866/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy điện tim

Còn hiệu lực

13017 000.00.19.H26-220817-0019 220002864/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2, mức 3 xét nghiệm định lượng Anti-Mullerian Hormone

Còn hiệu lực

13018 000.00.19.H26-220822-0013 220002863/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy đo niệu dòng đồ

Còn hiệu lực

13019 000.00.19.H26-220822-0010 220002862/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy đo niệu động học

Còn hiệu lực

13020 000.00.19.H26-220821-0001 220002861/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG Ống thông tiểu một nhánh

Còn hiệu lực

13021 000.00.19.H26-220826-0009 220002456/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VICOPHAR XỊT GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

13022 000.00.19.H26-220822-0028 220002860/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Máy bơm tuần hoàn nước

Còn hiệu lực

13023 000.00.19.H26-220826-0006 220000105/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VAALBARA BIOTECH GROUP Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng, miệng;

Còn hiệu lực

13024 000.00.04.G18-220223-0007 220002880/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

13025 000.00.19.H26-220820-0008 220002859/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

13026 000.00.04.G18-220824-0019 220002879/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính 11 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

13027 000.00.19.H26-220822-0030 220002858/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM Máy nghe tim thai

Còn hiệu lực

13028 000.00.19.H26-220822-0031 220002857/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

13029 000.00.19.H26-220822-0032 220002856/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

13030 000.00.19.H26-220822-0034 220002855/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu

Còn hiệu lực

13031 000.00.19.H26-220816-0029 220002854/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: Liên cầu khuẩn/cầu khuẩn đường ruột

Còn hiệu lực

13032 000.00.19.H26-220822-0012 220002108/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y SINH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

13033 000.00.19.H26-220816-0030 220002853/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: vi khuẩn không lên men

Còn hiệu lực

13034 000.00.19.H26-220816-0031 220002852/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: họ vi khuẩn đường ruột

Còn hiệu lực

13035 000.00.19.H26-220816-0028 220002851/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: Tụ cầu khuẩn

Còn hiệu lực

13036 000.00.19.H26-220819-0009 220002107/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH IMPORT MEDI VIỆT NAM

Còn hiệu lực

13037 000.00.19.H26-220816-0032 220002850/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử định danh và làm kháng sinh đồ: nấm

Còn hiệu lực

13038 000.00.19.H26-220818-0027 220002106/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ THUẬN THÀNH

Còn hiệu lực

13039 000.00.19.H26-220822-0014 220002455/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC KHÁNH VÂN Băng cuộn dính không dệt

Còn hiệu lực

13040 000.00.19.H26-220609-0023 220002454/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX Lam kính

Còn hiệu lực

13041 000.00.31.H36-220823-0001 220000138/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 880

Còn hiệu lực

13042 000.00.04.G18-220825-0033 220002878/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng amoniac

Còn hiệu lực

13043 000.00.19.H26-220826-0003 220002453/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM WIN PHARMA XỊT CHỐNG SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

13044 000.00.19.H17-220824-0001 220000042/PCBB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Gạc meche phẫu thuật

Còn hiệu lực

13045 000.00.19.H17-220824-0002 220000041/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH KHANG MEDIC Dụng cụ cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo

Còn hiệu lực

13046 000.00.12.H19-220818-0001 220000009/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Các sản phẩm phục hình răng

Còn hiệu lực

13047 000.00.12.H19-220813-0001 220000043/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP - FUNWARI

Còn hiệu lực

13048 000.00.12.H19-220813-0002 220000042/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP - FUNWARI

Còn hiệu lực

13049 000.00.20.H45-220727-0002 220000011/PCBMB-PY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA PHÚ YÊN - NHÀ THUỐC AN KHANG PHÚ YÊN 12187

Còn hiệu lực

13050 000.00.20.H45-220727-0001 220000010/PCBMB-PY

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN KHANG PHARMA PHÚ YÊN - NHÀ THUỐC AN KHANG PHÚ YÊN 12186

Còn hiệu lực