STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
13051 000.00.19.H26-220823-0004 220002886/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HBsAg

Còn hiệu lực

13052 000.00.19.H26-220822-0029 220002885/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HBV

Còn hiệu lực

13053 000.00.19.H26-220820-0004 220002884/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HAV IgM

Còn hiệu lực

13054 000.00.19.H26-220822-0004 220002883/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy điện cơ

Còn hiệu lực

13055 000.00.19.H26-220822-0002 220002882/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy điều trị bằng điện từ trường điểm

Còn hiệu lực

13056 000.00.19.H26-220719-0028 220002116/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI

Còn hiệu lực

13057 000.00.19.H26-220823-0024 220002115/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH

Còn hiệu lực

13058 000.00.19.H26-220823-0025 220002474/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Đèn mổ

Còn hiệu lực

13059 000.00.19.H26-220822-0027 220002114/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 822

Còn hiệu lực

13060 000.00.19.H26-220822-0026 220002113/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 858

Còn hiệu lực

13061 000.00.19.H29-220823-0003 220002849/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH Dụng cụ nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

13062 000.00.19.H29-220825-0010 220001837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Khí tiệt trùng ( Sterilizing Cartridge Set )

Còn hiệu lực

13063 000.00.19.H29-220825-0031 220001836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÒA GIA OPTIC Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

13064 000.00.19.H29-220822-0015 220002848/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang

Còn hiệu lực

13065 000.00.19.H29-220829-0011 220002847/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Lọc khuẩn

Còn hiệu lực

13066 000.00.19.H29-220825-0021 220002846/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần

Còn hiệu lực

13067 000.00.19.H29-220824-0009 220002845/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Tay dao đơn cực dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần

Còn hiệu lực

13068 000.00.31.H36-220829-0001 220000139/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 849

Còn hiệu lực

13069 000.00.19.H26-220824-0002 220002112/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SKY LENS

Còn hiệu lực

13070 000.00.19.H29-220825-0028 220002844/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Gói điều trị

Còn hiệu lực

13071 000.00.12.H19-220823-0001 220000105/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 799

Còn hiệu lực

13072 000.00.19.H29-220815-0013 220002843/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Dung dịch khử khuẩn bề mặt chứa Hydrogen Peroxide

Còn hiệu lực

13073 000.00.19.H26-220822-0023 220002111/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 853

Còn hiệu lực

13074 000.00.19.H29-220824-0017 220002842/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ PHD HEALTHCARE Hệ thống xoa bóp kép 4 tấm trị liệu

Còn hiệu lực

13075 000.00.17.H39-220827-0001 220000065/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 897

Còn hiệu lực

13076 000.00.19.H26-220824-0023 220002470/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

13077 000.00.19.H26-220823-0017 220002469/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN XỊT MŨI XOANG THẢO DƯỢC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

13078 000.00.19.H26-220823-0013 220002468/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN DUNG DỊCH XỊT

Còn hiệu lực

13079 000.00.19.H26-220823-0007 220002467/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN DUNG DỊCH XỊT

Còn hiệu lực

13080 000.00.19.H26-220823-0021 220002466/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

13081 000.00.19.H26-220823-0022 220002465/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN NƯỚC SÚC HỌNG THẢO DƯỢC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

13082 000.00.19.H26-220824-0006 220002464/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN XỊT HỌNG THẢO DƯỢC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

13083 000.00.04.G18-220830-0009 220002912/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần

Còn hiệu lực

13084 000.00.19.H26-220823-0001 220002462/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD rửa máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

13085 000.00.19.H26-220822-0021 220002461/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD là khay cốc rỗng dùng trong quy trình làm sạch trên máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

13086 000.00.19.H26-220829-0012 220002881/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Bộ vật tư tiêu hao phẫu thuật sỏi thận, sỏi đường tiết niệu

Còn hiệu lực

13087 000.00.19.H26-220824-0015 220002110/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

13088 000.00.04.G18-220830-0008 220002911/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng C‑peptide

Còn hiệu lực

13089 000.00.04.G18-220830-0007 220002910/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy cấy máu tự động

Còn hiệu lực

13090 000.00.04.G18-220830-0004 220002909/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand

Còn hiệu lực

13091 000.00.04.G18-220830-0006 220002908/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng insulin

Còn hiệu lực

13092 000.00.04.G18-220824-0028 220002907/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Thuốc thử và que thử hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cho trọng lượng riêng, bán định lượng 8 thông số sinh hóa, định tính 3 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

13093 000.00.03.H42-220825-0002 220000011/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

13094 000.00.04.G18-220420-0013 220002906/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Hệ thống xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

13095 000.00.19.H29-220824-0007 220002841/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

13096 000.00.19.H29-220824-0012 220002840/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Phụ tùng hệ thống khí

Còn hiệu lực

13097 000.00.19.H29-220819-0009 220001835/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YTT Máy scan hình ảnh răng kỹ thuật số dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

13098 000.00.19.H29-220728-0005 220001834/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion xịt khử khuẩn cá nhân

Còn hiệu lực

13099 000.00.19.H29-220728-0006 220001833/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion khử khuẩn đa năng

Còn hiệu lực

13100 000.00.19.H29-220728-0007 220001832/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion xịt khử khuẩn da toàn thân

Còn hiệu lực

13101 000.00.17.H62-220815-0001 220000030/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP GREEN HEALTHY Nước súc miệng

Còn hiệu lực

13102 000.00.04.G18-220721-0003 220002905/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng 13 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

13103 000.00.19.H26-220822-0020 220002460/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM YALLA Viên đặt phụ khoa Vaginal Yalla

Còn hiệu lực

13104 000.00.04.G18-220829-0023 220002904/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần

Còn hiệu lực

13105 000.00.04.G18-220830-0001 220002903/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose

Còn hiệu lực

13106 000.00.19.H26-220829-0011 220002880/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí

Còn hiệu lực

13107 000.00.10.H55-220822-0002 220000192/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 835

Còn hiệu lực

13108 000.00.04.G18-220829-0025 220002902/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

13109 000.00.04.G18-220829-0008 220002901/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng L-homocystein toàn phần

Còn hiệu lực

13110 000.00.04.G18-220813-0002 220002900/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Cụm IVD chất nền: Lactat, Acid uric, Albumin, Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Cholesterol, Glucose, Protein toàn phần, Urê, Creatinin, Triglycerid

Còn hiệu lực

13111 000.00.19.H29-220815-0031 220001831/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD đệm nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13112 000.00.19.H29-220815-0030 220001830/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD đệm nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13113 000.00.19.H29-220815-0017 220001829/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13114 000.00.19.H29-220815-0016 220001828/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13115 000.00.19.H29-220815-0032 220002839/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13116 000.00.19.H29-220815-0029 220002838/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13117 000.00.19.H29-220815-0028 220002837/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13118 000.00.19.H29-220815-0027 220002836/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13119 000.00.19.H29-220713-0022 220001827/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD định vị thủy động dòng mẫu xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

13120 000.00.19.H29-220826-0023 220001826/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM IVD pha loãng trong xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

13121 000.00.19.H29-220713-0010 220002835/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Máy soi cặn nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

13122 000.00.19.H29-220713-0006 220002834/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

13123 000.00.19.H29-220824-0001 220001343/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AGENA

Còn hiệu lực

13124 000.00.04.G18-220331-0013 220002899/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Họ máy siêu âm chuẩn đoán (gồm máy chính và phụ tùng)

Còn hiệu lực

13125 000.00.19.H29-220802-0030 220001825/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA DERMA FORTE

Còn hiệu lực