STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
13051 000.00.19.H29-230731-0002 230001924/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Dây oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

13052 000.00.19.H29-230817-0024 230000341/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH STAR LAB

Còn hiệu lực

13053 000.00.19.H29-230817-0025 230001923/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ SAO VIỆT MEDICAL Máy chăm sóc da

Còn hiệu lực

13054 000.00.19.H29-230817-0023 230001922/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Hệ thống làm ấm, làm ẩm

Còn hiệu lực

13055 000.00.19.H29-230817-0005 230001921/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FORICH Bộ đồng hồ oxy

Còn hiệu lực

13056 000.00.19.H29-230817-0010 230001193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD cung cấp môi trường nước phù hợp trên tiêu bản

Còn hiệu lực

13057 000.00.19.H29-230817-0012 230001192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

13058 000.00.19.H29-230817-0014 230001191/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hòa tan và loại bỏ thuốc thử tan trong nước

Còn hiệu lực

13059 000.00.19.H29-230817-0017 230001190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD loại bỏ sự bắt màu hematoxylin không đặc hiệu

Còn hiệu lực

13060 000.00.19.H29-230817-0018 230001189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD thay đổi màu của hematoxylin

Còn hiệu lực

13061 000.00.19.H29-230817-0019 230001188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD khử parafin, loại bỏ thuốc thử tan trong nước trong quá trình phủ bảo vệ

Còn hiệu lực

13062 000.00.19.H29-230817-0020 230001187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD rửa tiêu bản và cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

13063 000.00.19.H29-230817-0021 230001920/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu

Còn hiệu lực

13064 000.00.19.H29-230817-0016 230001919/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 10 thông số trong nước tiểu

Còn hiệu lực

13065 000.00.19.H29-230816-0011 230001918/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các chất điện giải Na+, Ca2+, K+, Cl- và Li+

Còn hiệu lực

13066 000.00.19.H29-230817-0022 230001917/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D‑dimer và X‑oligomer)

Còn hiệu lực

13067 000.00.19.H29-230818-0010 230001916/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng

Còn hiệu lực

13068 000.00.19.H29-230818-0014 230001915/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng antithrombin

Còn hiệu lực

13069 000.00.19.H29-230821-0006 230001914/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin

Còn hiệu lực

13070 000.00.19.H29-230822-0019 230001913/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin

Còn hiệu lực

13071 000.00.19.H29-230822-0025 230001912/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin

Còn hiệu lực

13072 000.00.19.H29-230823-0024 230001911/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein DLL3

Còn hiệu lực

13073 000.00.19.H29-230817-0001 230000340/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC BẢO TÂM AN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO TÂM AN

Còn hiệu lực

13074 000.00.19.H29-230817-0015 230001910/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Hệ thống điều trị da không xâm lấn

Còn hiệu lực

13075 000.00.19.H29-230818-0007 230001909/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Hệ thống điều trị da không xâm lấn

Còn hiệu lực

13076 000.00.19.H29-230823-0021 230001186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Dung dịch sử dụng trong mát-xa hệ bạch huyết và làm sạch trên da.

Còn hiệu lực

13077 000.00.19.H29-230817-0004 230001185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH NOBITA TRÒNG KÍNH THUỐC BẰNG NHỰA

Còn hiệu lực

13078 000.00.16.H23-230817-0003 230000059/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ZURIG THUỴ SỸ GEL BÔI ZURITRI

Còn hiệu lực

13079 000.00.03.H42-230410-0001 230000002/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Kim tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

13080 000.00.16.H23-230819-0002 230000058/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG SOOTHER CLEAN++

Còn hiệu lực

13081 000.00.16.H23-230821-0001 230000057/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA XỊT XOANG BẢO BẢO

Còn hiệu lực

13082 000.00.16.H23-230818-0001 230000056/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN Dung dịch nhỏ mũi cho trẻ em

Còn hiệu lực

13083 000.00.16.H23-230818-0002 230000015/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ BÁCH THUẬN Dung dịch hỗ trợ chức năng tiêu hóa

Còn hiệu lực

13084 000.00.16.H23-230821-0004 230000055/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ZURIG THUỴ SỸ GEL TRỊ MỤN ZURIACNE CLEAN

Còn hiệu lực

13085 000.00.16.H23-230821-0003 230000054/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ZURIG THUỴ SỸ GEL ZURINANO BẠC

Còn hiệu lực

13086 000.00.19.H26-230823-0044 230001569/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNIFACO Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

13087 000.00.19.H29-230807-0003 230001184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG Bể dàn tiêu bản - HistoCore Water Bath M

Còn hiệu lực

13088 000.00.19.H29-230817-0009 230001183/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG Máy quét tiêu bản tự động Aperio GT 450 DX , Phần mềm truy cập đọc tiêu bản Aperio WebVieview DX, Phần mềm quản lý Aperio GT450 SAM Dx Software

Còn hiệu lực

13089 000.00.19.H29-230822-0014 230001182/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG Máy ly tâm để bàn Allegra V-15R- Allegra X-30- Allegra X-30R- Microfuge 20R- Microfuge 20 và phụ kiện

Còn hiệu lực

13090 000.00.19.H29-230817-0008 230001908/PCBB-HCM

VIỆN TẾ BÀO GỐC SPRP Kit

Còn hiệu lực

13091 000.00.17.H13-230817-0001 230000023/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANH PHÁP ĐỨC

Còn hiệu lực

13092 000.00.17.H13-230812-0001 230000022/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ TOÀN TÂN

Còn hiệu lực

13093 000.00.16.H05-230823-0001 230000011/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH S&S MED VINA Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

13094 000.00.48.H41-230821-0003 230000024/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NAM ĐÀN

Còn hiệu lực

13095 000.00.19.H26-230822-0027 230002082/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED BÚT BÔI TRƠN DR.WET

Còn hiệu lực

13096 000.00.19.H26-230822-0024 230002081/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc

Còn hiệu lực

13097 000.00.19.H26-230822-0019 230001568/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

13098 000.00.19.H26-230822-0007 230001567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Khóa 3 chạc( Khóa 3 ngã)

Còn hiệu lực

13099 000.00.19.H26-230822-0023 230002080/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Sâu máy thở

Còn hiệu lực

13100 000.00.19.H26-230822-0021 230002079/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13101 000.00.19.H26-230822-0015 230001566/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Đèn mổ

Còn hiệu lực

13102 000.00.19.H26-230816-0003 230002078/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

13103 000.00.19.H26-230816-0004 230001565/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Cao su lấy dấu răng

Còn hiệu lực

13104 000.00.19.H26-230822-0013 230002077/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ SẮC TỐ DA P.C.D EYEBROW LIQUID PIGMENT

Còn hiệu lực

13105 000.00.19.H26-230822-0012 230002076/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ SẮC TỐ DA P.C.D DREAM LIP PIGMENT

Còn hiệu lực

13106 000.00.19.H26-230822-0011 230002075/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ LÊ GIA PHÁT Dung dịch điều trị sắc tố da P.C.D PERMANENT LIGHT MAKE-UP

Còn hiệu lực

13107 000.00.19.H26-230822-0010 230002074/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV

Còn hiệu lực

13108 000.00.19.H26-230818-0025 230001564/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN I Miếng dán tĩnh mạch cho bệnh nhân sau lọc máu Eleban Prestat

Còn hiệu lực

13109 000.00.19.H26-230818-0022 230000025/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM Răng giả

Còn hiệu lực

13110 000.00.19.H26-230821-0001 230000390/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM

Còn hiệu lực

13111 000.00.19.H26-230821-0016 230001563/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Bộ dụng cụ cắt cổ tử cung đường bụng

Còn hiệu lực

13112 000.00.19.H26-230821-0014 230001562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Bộ dụng cụ nạo phá thai

Còn hiệu lực

13113 000.00.19.H26-230821-0013 230001561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Bộ dụng cụ cắt tử cung đường âm đạo

Còn hiệu lực

13114 000.00.19.H26-230823-0024 230002073/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Bộ nong

Còn hiệu lực

13115 000.00.19.H26-230823-0025 230002072/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Rọ bắt sỏi

Còn hiệu lực

13116 000.00.19.H26-230823-0026 230002071/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Ống soi mềm

Còn hiệu lực

13117 000.00.19.H26-230823-0021 230002070/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Vỏ đỡ niệu quản

Còn hiệu lực

13118 000.00.19.H26-230823-0023 230002069/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Dây dẫn (PTFE)

Còn hiệu lực

13119 000.00.19.H26-230819-0001 230002068/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Phụ kiện Hệ thống khí y tế

Còn hiệu lực

13120 000.00.19.H26-230821-0017 230002067/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO Xịt mũi METALIN

Còn hiệu lực

13121 000.00.19.H26-230807-0025 230002066/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống IVD xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

13122 000.00.19.H26-230808-0004 230002065/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD chất nền: Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Cholesterol toàn phần, Albumin, Creatinine, Glucose, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Protein toàn phần, Triglycerides, TPUC, Urea, Uric Acid

Còn hiệu lực

13123 000.00.19.H26-230808-0003 230002064/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Enzymes: ALT, AST, Creatine Kinase, GGT, LDH, α-Amylase, Angiotensin Converting Enzyme, Adenosine Deaminase

Còn hiệu lực

13124 000.00.19.H26-230802-0004 230002063/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy điều trị bằng sóng xung kích

Còn hiệu lực

13125 000.00.19.H26-230709-0011 230002062/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dấu ấn bệnh viêm khớp: ASO, CRP, HS-CRP, RF

Còn hiệu lực