STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1276 000.00.19.H29-220429-0003 220000977/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Găng tay y tế ( Latex powdered glove, latex powder free polymer Glove, Nitril powder free online Single Chlorinated Glove,Latex Surgical Powder Glove, Latex Surgical Powder Free Polymer Glove, Vinyl powder free Examination Glove )

Còn hiệu lực

1277 000.00.19.H29-220310-0029 220001452/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Que luồn dưới da

Còn hiệu lực

1278 000.00.19.H29-220303-0040 220001451/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Co nối tuần hoàn

Còn hiệu lực

1279 000.00.19.H29-220412-0017 220000976/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết acid nucleic tổng (TNA) từ mẫu dịch não tuỷ

Còn hiệu lực

1280 000.00.19.H29-220412-0016 220000975/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết acid nucleic tổng (TNA) từ mẫu tăm bông trong môi trường vận chuyển đa năng

Còn hiệu lực

1281 000.00.19.H29-220412-0013 220000974/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết ADN từ mẫu tăm bông trong môi trường vận chuyển đa năng hoặc mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực

1282 000.00.19.H29-220412-0012 220000973/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết ADN từ mẫu phân

Còn hiệu lực

1283 000.00.19.H29-220412-0011 220000972/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ tách chiết ADN từ mẫu dịch não tủy hoặc mẫu tăm bông khô

Còn hiệu lực

1284 000.00.19.H29-220310-0024 220000971/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD hỗ trợ nhuộm nội bào trong xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

1285 000.00.19.H29-220401-0034 220001450/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Mũi khoan

Còn hiệu lực

1286 000.00.19.H29-220401-0035 220001449/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Lưỡi cưa

Còn hiệu lực

1287 000.00.19.H29-220428-0011 220001448/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Dụng cụ trữ phôi Cryotech

Còn hiệu lực

1288 000.00.19.H29-220427-0011 220000040/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Bộ quần áo phòng dịch

Còn hiệu lực

1289 000.00.19.H26-220414-0004 220001729/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CỘNG HOÀ 2

Còn hiệu lực

1290 000.00.19.H29-220428-0005 220001043/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT 3 A

Còn hiệu lực

1291 000.00.19.H29-220428-0002 220001447/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PTD ĐẤT VIỆT Máy quét phim nha khoa

Còn hiệu lực

1292 000.00.19.H26-220415-0009 220001728/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC QUANG ANH

Còn hiệu lực

1293 000.00.19.H26-220323-0023 220001494/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Máy rửa, khử khuẩn dụng cụ

Còn hiệu lực

1294 000.00.19.H29-220427-0018 220001446/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Dung dịch khử khuẩn dùng trong tủ ấm an toàn cho phôi; Dung dịch khử khuẩn tay an toàn cho phôi; Dung dịch khử khuẩn lau sàn an toàn cho phôi; Khăn lau tủ ấm an toàn cho phôi; Khăn lau tay an toàn cho phôi

Còn hiệu lực

1295 000.00.19.H29-220501-0002 220001445/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Môi trường lọc tinh trùng V-GRAD; Môi trường rửa tinh trùng V- Sperm Wash; Môi trường xử lý trứng V-Ca-IONOPHORE; Môi trường xử lý tinh trùng V-PENTOXIFYLLINE

Còn hiệu lực

1296 000.00.19.H29-220428-0004 220001444/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Bơm tiêm tiệt trùng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1297 000.00.19.H26-220408-0042 220001493/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Bộ dây máy thở

Còn hiệu lực

1298 000.00.19.H17-220428-0004 220000051/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

1299 000.00.20.H52-220411-0001 220000011/PCBMB-SL

QUẦY THUỐC SỐ 105

Còn hiệu lực

1300 000.00.19.H17-220429-0001 220000233/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HUY HOÀNG II

Còn hiệu lực

1301 000.00.19.H15-220426-0001 220000044/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1294

Còn hiệu lực

1302 000.00.19.H15-220418-0001 220000043/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1178

Còn hiệu lực

1303 000.00.19.H29-220428-0026 220000970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Quả bóp vệ sinh tai

Còn hiệu lực

1304 000.00.19.H29-220419-0051 220001042/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 687

Còn hiệu lực

1305 000.00.19.H29-220425-0039 220001041/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1261

Còn hiệu lực

1306 000.00.19.H29-220421-0015 220001040/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1224

Còn hiệu lực

1307 000.00.19.H29-220419-0041 220001039/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1222

Còn hiệu lực

1308 000.00.19.H29-220421-0046 220001038/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1210

Còn hiệu lực

1309 000.00.19.H29-220425-0040 220001037/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1208

Còn hiệu lực

1310 000.00.19.H29-220425-0042 220001036/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1192

Còn hiệu lực

1311 000.00.19.H29-220425-0004 220001035/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1191

Còn hiệu lực

1312 000.00.19.H29-220421-0014 220001034/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1182

Còn hiệu lực

1313 000.00.19.H29-220421-0013 220001033/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1149

Còn hiệu lực

1314 000.00.19.H29-220421-0012 220001032/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1141

Còn hiệu lực

1315 000.00.19.H29-220421-0011 220001031/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1097

Còn hiệu lực

1316 000.00.19.H29-220421-0010 220001030/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1055

Còn hiệu lực

1317 000.00.19.H29-220419-0032 220001029/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1046

Còn hiệu lực

1318 000.00.19.H29-220419-0057 220001028/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 889

Còn hiệu lực

1319 000.00.19.H29-220421-0009 220001027/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 868

Còn hiệu lực

1320 000.00.19.H29-220425-0010 220001026/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 761

Còn hiệu lực

1321 000.00.19.H29-220419-0049 220001025/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 22

Còn hiệu lực

1322 000.00.19.H29-220419-0047 220001024/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 986

Còn hiệu lực

1323 000.00.19.H29-220425-0043 220001023/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 844

Còn hiệu lực

1324 000.00.19.H29-220421-0051 220001022/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 805

Còn hiệu lực

1325 000.00.19.H29-220421-0008 220001021/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 791

Còn hiệu lực

1326 000.00.19.H29-220419-0045 220001020/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 785

Còn hiệu lực

1327 000.00.19.H29-220419-0006 220001019/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 778

Còn hiệu lực

1328 000.00.19.H29-220419-0056 220001018/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 735

Còn hiệu lực

1329 000.00.19.H29-220419-0015 220001017/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 706

Còn hiệu lực

1330 000.00.19.H29-220419-0044 220001016/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 695

Còn hiệu lực

1331 000.00.19.H29-220419-0034 220001015/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 692

Còn hiệu lực

1332 000.00.19.H29-220419-0050 220001014/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 691

Còn hiệu lực

1333 000.00.19.H29-220419-0035 220001013/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 690

Còn hiệu lực

1334 000.00.19.H29-220419-0013 220001012/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 645

Còn hiệu lực

1335 000.00.19.H29-220419-0043 220001011/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 602

Còn hiệu lực

1336 000.00.19.H29-220419-0026 220001010/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 597

Còn hiệu lực

1337 000.00.19.H29-220419-0033 220001009/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 578

Còn hiệu lực

1338 000.00.19.H29-220419-0012 220001008/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 547

Còn hiệu lực

1339 000.00.19.H29-220425-0037 220001007/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 416

Còn hiệu lực

1340 000.00.19.H29-220425-0031 220001006/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 357

Còn hiệu lực

1341 000.00.19.H29-220419-0010 220001005/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 352

Còn hiệu lực

1342 000.00.19.H29-220425-0035 220001004/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 342

Còn hiệu lực

1343 000.00.19.H29-220421-0054 220001003/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 336

Còn hiệu lực

1344 000.00.19.H29-220425-0027 220001002/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 335

Còn hiệu lực

1345 000.00.19.H29-220425-0025 220001001/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 332

Còn hiệu lực

1346 000.00.19.H29-220425-0023 220001000/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 316

Còn hiệu lực

1347 000.00.19.H29-220425-0022 220000999/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 312

Còn hiệu lực

1348 000.00.19.H29-220425-0045 220000998/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 306

Còn hiệu lực

1349 000.00.19.H29-220425-0021 220000997/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 300

Còn hiệu lực

1350 000.00.19.H29-220425-0046 220000996/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 295

Còn hiệu lực