STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1276 000.00.19.H29-221107-0020 220002371/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật cấy ghép chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

1277 000.00.19.H29-221107-0013 220003648/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Dụng cụ dùng trong phẫu thuật chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

1278 000.00.19.H29-221107-0011 220003647/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CDT

Còn hiệu lực

1279 000.00.19.H29-221107-0010 220003646/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm CDT

Còn hiệu lực

1280 000.00.19.H29-221107-0008 220003645/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm điện di Hemoglobin

Còn hiệu lực

1281 000.00.19.H29-221107-0007 220003644/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c (HbA1c)

Còn hiệu lực

1282 000.00.19.H29-221025-0019 220003643/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy theo dõi thành phần cơ thể

Còn hiệu lực

1283 000.00.19.H29-221019-0010 220003642/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy trộn dịch dùng cho thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1284 000.00.04.G18-220704-0014 2200073ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

1285 000.00.04.G18-220704-0016 2200072ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

1286 19009451/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200071ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

1287 000.00.04.G18-220811-0014 2200070ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp PET/CT

Còn hiệu lực

1288 000.00.04.G18-220811-0022 2200069ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp PET/CT

Còn hiệu lực

1289 000.00.04.G18-220811-0023 2200068ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp PET/CT

Còn hiệu lực

1290 000.00.04.G18-220713-0004 2200067ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

1291 000.00.19.H26-221031-0006 220002252/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN THẬN HÀ NỘI

Còn hiệu lực

1292 000.00.04.G18-220713-0007 2200066ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

1293 000.00.19.H26-221028-0005 220003515/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống

Còn hiệu lực

1294 000.00.19.H26-221108-0014 220003514/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH Dây đo áp lực

Còn hiệu lực

1295 000.00.19.H26-221107-0027 220002251/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 909

Còn hiệu lực

1296 000.00.04.G18-220705-0023 2200065ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1297 000.00.19.H26-221026-0009 220002250/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 961

Còn hiệu lực

1298 000.00.04.G18-220705-0008 2200064ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1299 000.00.19.H26-221107-0028 220002249/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 970

Còn hiệu lực

1300 000.00.04.G18-220705-0018 2200063ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1301 000.00.19.H26-221108-0002 220002248/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 844

Còn hiệu lực

1302 000.00.04.G18-220705-0024 2200062ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1303 000.00.04.G18-220705-0025 2200061ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1304 000.00.19.H26-221104-0017 220003513/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Đầu đo huyết áp xâm nhập

Còn hiệu lực

1305 000.00.19.H26-221107-0017 220003512/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BA RA KOREA VINA Thiết bị trị liệu từ trường ngoài cơ thể/ Electromagnetic Therapy Stimulator

Còn hiệu lực

1306 000.00.04.G18-220701-0017 2200060ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1307 000.00.19.H26-221107-0032 220002247/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

1308 000.00.04.G18-220812-0002 2200059ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1309 000.00.04.G18-220701-0018 2200058ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1310 000.00.16.H05-221115-0001 220000124/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Đệm y tế ( Nệm), Đệm giường bệnh nhân( Nệm), Đệm xe cáng ( Nệm), Đệm chống thấm, chống loét (Nệm)

Còn hiệu lực

1311 19009571/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200057ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

1312 17001584/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200056ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc

Còn hiệu lực

1313 000.00.04.G18-211025-0014 2200055ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH C.P.V Dung dịch làm sạch và khử khuẩn mức độ trung bình bề mặt thiết bị y tế

Còn hiệu lực

1314 000.00.04.G18-220316-0017 2200054ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Dung dịch khử trùng lạnh cho trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

1315 000.00.04.G18-211025-0011 2200053ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH C.P.V Dung dịch khử khuẩn mức độ cao trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

1316 000.00.04.G18-211125-0010 2200052ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL Dao mổ điện cao tần

Còn hiệu lực

1317 000.00.04.G18-211209-0010 2200051ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuôi khớp háng

Còn hiệu lực

1318 000.00.04.G18-211209-0009 2200050ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuôi khớp háng

Còn hiệu lực

1319 000.00.04.G18-201026-0019 2200049ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa Lidocaine

Còn hiệu lực

1320 17004312/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200048ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực

1321 18006958/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200047ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực

1322 17000837/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200046ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực

1323 000.00.04.G18-220321-0017 2200045ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel

Còn hiệu lực

1324 17000977/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200044ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ clip mạch máu titan sử dụng bình CO2

Còn hiệu lực

1325 17001957/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200043ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng gạc với sợi đa thấm hút và lớp bạc kháng khuẩn

Còn hiệu lực

1326 000.00.04.G18-220616-0031 2200075GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

1327 000.00.04.G18-220630-0018 2200074GPNK/BYT-TB-CT

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG Que thử xét nghiệm định tính hCG

Còn hiệu lực

1328 000.00.12.H19-221102-0001 220000054/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UCAN PHARMA Dung Dịch Xịt Xoang

Còn hiệu lực

1329 000.00.04.G18-220422-0017 220003390/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: Anti-SS-A; Anti-SS-B; Anti-Sm; Anti-Scl-70

Còn hiệu lực

1330 000.00.22.H44-221109-0001 220000104/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 893

Còn hiệu lực

1331 000.00.22.H44-221101-0001 220000103/PCBMB-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 581

Còn hiệu lực

1332 000.00.04.G18-221111-0017 220003389/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D-Dimer và X-oligomer)

Còn hiệu lực

1333 000.00.19.H26-221108-0007 220003140/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Gel bôi

Còn hiệu lực

1334 000.00.20.H63-221111-0001 220000013/PCBMB-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 626

Còn hiệu lực

1335 000.00.04.G18-221111-0012 220003388/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein

Còn hiệu lực

1336 000.00.20.H63-221025-0001 220000012/PCBMB-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 818

Còn hiệu lực

1337 000.00.20.H63-221017-0001 220000011/PCBMB-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 762

Còn hiệu lực

1338 000.00.20.H63-221007-0001 220000010/PCBMB-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 627

Còn hiệu lực

1339 000.00.19.H26-221105-0005 220003139/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ y tế 3 tầng

Còn hiệu lực

1340 000.00.19.H26-221107-0016 220003138/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Tủ đựng thuốc

Còn hiệu lực

1341 000.00.19.H26-221108-0013 220003137/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ECO LIFE Nước súc miệng

Còn hiệu lực

1342 000.00.19.H26-221111-0013 220003136/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

1343 000.00.19.H26-221114-0014 220003135/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NAM HƯNG Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

1344 000.00.19.H26-221114-0012 220003134/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ DUNG DỊCH VỆ SINH TAI

Còn hiệu lực

1345 000.00.19.H26-221114-0005 220003133/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA HÀ NỘI XỊT THƠM MIỆNG, NGỪA SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

1346 000.00.19.H26-221114-0015 220002246/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUỐC OAI

Còn hiệu lực

1347 000.00.19.H26-221114-0029 220003132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DP LIÊN DOANH QUỐC TẾ HT-ÚC Ngâm chân thảo mộc

Còn hiệu lực

1348 000.00.19.H26-221114-0028 220003131/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP CHÂU ÂU Ngâm chân dược liệu

Còn hiệu lực

1349 000.00.48.H41-221109-0001 220000277/PCBMB-NA

CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ- CÔNG NGHIỆP VINMED

Còn hiệu lực

1350 000.00.48.H41-221110-0002 220000032/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Hóa chất cho máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực