STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
13426 000.00.04.G18-220815-0010 220002823/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Chất cản quang dùng trong chụp mạch đáy mắt

Còn hiệu lực

13427 000.00.04.G18-220812-0012 220002822/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Chất nền: Albumin, Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Protein toàn phần, Acid Uric

Còn hiệu lực

13428 000.00.19.H29-220810-0007 220002694/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Máy nén khí nha khoa

Còn hiệu lực

13429 000.00.19.H29-220810-0011 220002693/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Hệ thống hút nha khoa

Còn hiệu lực

13430 000.00.19.H29-220812-0012 220001757/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ vén mô trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

13431 000.00.19.H29-220812-0015 220001756/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Cổng dụng cụ cho ống soi cứng hệ lăng kính

Còn hiệu lực

13432 000.00.19.H29-220810-0013 220002692/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Ống soi mềm video đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

13433 000.00.19.H29-220810-0017 220002691/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Ống soi mềm fiber mũi xoang-thanh quản

Còn hiệu lực

13434 000.00.19.H26-220712-0028 220002760/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng opiates

Còn hiệu lực

13435 000.00.19.H29-220810-0004 220002690/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN Dây truyền dịch nuôi ăn

Còn hiệu lực

13436 000.00.19.H29-220810-0010 220002689/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3

Còn hiệu lực

13437 000.00.19.H29-220810-0009 220002688/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng FT3

Còn hiệu lực

13438 000.00.19.H29-220809-0027 220002687/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH

Còn hiệu lực

13439 000.00.19.H29-220809-0026 220002686/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng FSH

Còn hiệu lực

13440 000.00.19.H26-220712-0029 220002759/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn âm tính xét nghiệm định tính và bán định lượng 11 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

13441 000.00.19.H26-220712-0027 220002758/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính opiates

Còn hiệu lực

13442 000.00.19.H29-220811-0003 220001755/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy mẫu máu và truyền dịch

Còn hiệu lực

13443 000.00.19.H29-220811-0004 220001754/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bình đựng chất thải

Còn hiệu lực

13444 000.00.19.H26-220712-0030 220002757/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính amphetamine/ methamphetamine và cocaine

Còn hiệu lực

13445 000.00.19.H26-220712-0031 220002756/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính 8 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

13446 000.00.19.H26-220712-0032 220002755/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng methadone

Còn hiệu lực

13447 000.00.19.H26-220712-0033 220002754/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng opiates

Còn hiệu lực

13448 000.00.19.H26-220712-0034 220002753/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn âm tính xét nghiệm định tính và bán định lượng 8 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

13449 000.00.19.H26-220712-0035 220002752/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng phencyclidine

Còn hiệu lực

13450 000.00.19.H26-220712-0036 220002751/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng propoxyphene

Còn hiệu lực

13451 000.00.19.H26-220712-0037 220002750/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng acetaminophen

Còn hiệu lực

13452 000.00.19.H26-220712-0038 220002749/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính benzodiazepines

Còn hiệu lực

13453 000.00.19.H26-220712-0039 220002748/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng fructosamine

Còn hiệu lực

13454 000.00.19.H26-220712-0040 220002747/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

13455 000.00.19.H29-220811-0005 220001753/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD rửa ống và hệ thống máy

Còn hiệu lực

13456 000.00.19.H26-220712-0041 220002746/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

13457 000.00.19.H29-220811-0006 220001752/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy mẫu máu và truyền dịch

Còn hiệu lực

13458 000.00.19.H26-220712-0042 220002745/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng apolipoprotein A1 (Apo A1), apolipoprotein B (Apo B), lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) và lipoprotein tỷ trọng rất cao (UHDL)

Còn hiệu lực

13459 000.00.19.H29-220812-0016 220001751/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD chuẩn bị mẫu để phân lập DNA tự do từ huyết tương

Còn hiệu lực

13460 000.00.19.H26-220712-0043 220002744/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch tham chiếu xét nghiệm định lượng natri, kali và chloride

Còn hiệu lực

13461 000.00.19.H26-220810-0019 220002080/PCBMB-HN

CÔNG TY CÔ PHẦN Y KHOA DIAMOND

Còn hiệu lực

13462 000.00.19.H26-220803-0012 220002743/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

13463 000.00.19.H26-220803-0006 220002742/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt

Còn hiệu lực

13464 000.00.19.H29-220809-0015 220002685/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Thiết bị ngăn ngừa Huyết khối tĩnh mạch sâu

Còn hiệu lực

13465 000.00.19.H26-220809-0016 220002079/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG NGỌC

Còn hiệu lực

13466 000.00.19.H29-220627-0006 220002684/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BESINS HEALTHCARE ( THAILAND) CO.,LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ y tế dùng đường âm đạo, chứa gel có Coriolus Versicolor và các thành phần chính khác, cho phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các sang thương do virus HPV gây ra

Còn hiệu lực

13467 000.00.19.H26-220810-0016 220002078/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

13468 000.00.19.H26-220809-0010 220002077/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI AN GENETIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

13469 000.00.19.H29-220809-0018 220002683/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ KỸ THUẬT H.B Hệ thống máy bơm hơi áp lực ngắt quãng và phụ kiện bao gồm: Ống dẫn khí, Bao quấn cánh tay, Bao quấn bàn chân, Bao quấn chân

Còn hiệu lực

13470 000.00.19.H26-220810-0014 220002074/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 819

Còn hiệu lực

13471 000.00.19.H29-220811-0021 220001750/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA ĐÈN PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

13472 000.00.19.H29-220809-0012 220001749/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHA Phim X Quang nha khoa

Còn hiệu lực

13473 000.00.19.H26-220806-0003 220002368/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Máy hạ lạnh theo chương trình

Còn hiệu lực

13474 000.00.19.H29-201202-0001 220001748/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHAORUM VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

13475 000.00.19.H29-220803-0006 220001747/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Túi tiệt trùng tyvek

Còn hiệu lực

13476 000.00.19.H26-220810-0015 220002741/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y SINH Máy khoan xương

Còn hiệu lực

13477 000.00.19.H26-220812-0036 220002367/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM XỊT CHỐNG SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

13478 000.00.18.H56-220714-0001 220000147/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HÀ TRUNG

Còn hiệu lực

13479 000.00.18.H56-220713-0001 220000146/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM THỦY

Còn hiệu lực

13480 000.00.18.H56-220803-0001 220000145/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THÀNH

Còn hiệu lực

13481 000.00.18.H56-220804-0001 220000144/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOẰNG HÓA

Còn hiệu lực

13482 000.00.18.H56-220809-0001 220000143/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGA SƠN

Còn hiệu lực

13483 000.00.18.H56-220811-0001 220000142/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÔNG SƠN

Còn hiệu lực

13484 000.00.16.H02-200921-0001 220000005/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

13485 000.00.04.G18-220724-0014 220002821/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Cụm IVD thuốc thử điện giải: Calci toàn phần, Phospho vô cơ

Còn hiệu lực

13486 000.00.04.G18-220724-0013 220002820/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

13487 000.00.19.H26-220527-0011 220002073/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GUNA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

13488 000.00.04.G18-220809-0005 220002819/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Cụm IVD Sinh Hóa - Điện cực điện giải

Còn hiệu lực

13489 000.00.04.G18-220809-0006 220002818/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng dùng cho điện cực

Còn hiệu lực

13490 000.00.19.H26-220811-0009 220002366/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STARMAX GREEN Khăn lau hạ sốt

Còn hiệu lực

13491 000.00.19.H26-220729-0004 220002740/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU Chất hiệu chuẩn mức 2 xét nghiệm định lượng 41 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

13492 000.00.19.H26-220802-0021 220002739/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MYREHAB Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp

Còn hiệu lực

13493 000.00.19.H26-220808-0009 220002738/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN Máy đo niệu dòng đồ

Còn hiệu lực

13494 000.00.19.H26-220806-0005 220002737/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Dao phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

13495 000.00.19.H26-220726-0038 220002736/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

13496 000.00.19.H26-220809-0007 220002071/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM THANH SƠN

Còn hiệu lực

13497 000.00.15.H01-220809-0001 220000029/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 881

Còn hiệu lực

13498 000.00.19.H26-220801-0025 220002365/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NAVIPHARMA Dermarzec®

Còn hiệu lực

13499 000.00.19.H26-220808-0016 220002364/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Máy nội soi tai mũi họng tích hợp nguồn sáng.

Còn hiệu lực

13500 000.00.19.H29-220808-0003 220002682/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi hai kênh sinh thiết

Còn hiệu lực