STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1351 000.00.19.H29-220421-0048 220000995/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 290

Còn hiệu lực

1352 000.00.19.H29-220419-0030 220000994/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 245

Còn hiệu lực

1353 000.00.19.H29-220425-0028 220000993/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 188

Còn hiệu lực

1354 000.00.19.H29-220419-0054 220000992/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 178

Còn hiệu lực

1355 000.00.19.H29-220425-0009 220000991/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 146

Còn hiệu lực

1356 000.00.19.H29-220425-0007 220000990/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 141

Còn hiệu lực

1357 000.00.19.H29-220419-0019 220000989/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 124

Còn hiệu lực

1358 000.00.19.H29-220419-0052 220000988/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 99

Còn hiệu lực

1359 000.00.19.H29-220419-0017 220000987/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 74

Còn hiệu lực

1360 000.00.19.H29-220425-0006 220000986/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 70

Còn hiệu lực

1361 000.00.19.H29-220419-0016 220000985/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 65

Còn hiệu lực

1362 000.00.19.H29-220419-0020 220000984/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 57

Còn hiệu lực

1363 000.00.19.H29-220419-0022 220000983/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 47

Còn hiệu lực

1364 000.00.19.H29-220419-0042 220000982/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1

Còn hiệu lực

1365 000.00.48.H41-220429-0001 220000256/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGHỆ AN

Còn hiệu lực

1366 000.00.19.H29-211204-0006 220000969/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ vặn dùng trong cấy ghép implant

Còn hiệu lực

1367 000.00.04.G18-220429-0008 220002157/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Amphetamine

Còn hiệu lực

1368 000.00.04.G18-220429-0010 220002156/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Khay thử xét nghiệm định tính Morphine

Còn hiệu lực

1369 000.00.19.H29-211209-0010 220000968/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Thiết bị lấy dấu dùng trong cấy ghép implant

Còn hiệu lực

1370 000.00.04.G18-220502-0002 220002155/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

1371 000.00.04.G18-220502-0001 220002154/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine

Còn hiệu lực

1372 000.00.16.H05-220429-0001 220000065/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HUY THẮNG Khẩu trang y tế 4D

Còn hiệu lực

1373 000.00.16.H05-220429-0002 220000064/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH BẮC NINH Áo choàng chống dịch cấp độ 2

Còn hiệu lực

1374 000.00.18.H56-220425-0001 220000105/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC QUYỀN HUÊ

Còn hiệu lực

1375 000.00.18.H56-220426-0001 220000104/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN BÁ THƯỚC

Còn hiệu lực

1376 000.00.18.H56-220426-0002 220000103/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA

Còn hiệu lực

1377 000.00.18.H56-220422-0004 220000102/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

1378 000.00.18.H56-220422-0002 220000101/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH DƯỢC AN THỊNH

Còn hiệu lực

1379 000.00.04.G18-220429-0030 220002153/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Máy Cấy Ghép và Phẫu Thuật Nha Khoa

Còn hiệu lực

1380 000.00.04.G18-220429-0029 220002152/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL)

Còn hiệu lực

1381 000.00.04.G18-220429-0028 220002151/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid phosphatase

Còn hiệu lực

1382 000.00.04.G18-220429-0027 220002150/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

1383 000.00.04.G18-220429-0026 220002149/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

1384 000.00.04.G18-220429-0025 220002148/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

1385 000.00.04.G18-220429-0024 220002147/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF)

Còn hiệu lực

1386 000.00.04.G18-220429-0023 220002146/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin

Còn hiệu lực

1387 000.00.04.G18-220428-0022 220002145/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

1388 000.00.04.G18-220429-0018 220002144/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Khóa dòng 3 chiều

Còn hiệu lực

1389 000.00.04.G18-220429-0020 220002143/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

1390 000.00.04.G18-211229-0016 220002142/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Kéo cắt vòng thắt

Còn hiệu lực

1391 000.00.16.H22-220403-0001 220000026/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC HOÀNG THỦY

Còn hiệu lực

1392 000.00.04.G18-220106-0039 220002141/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Enzymes: ALT, AST

Còn hiệu lực

1393 000.00.04.G18-220428-0016 220002140/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Dây Gummetal

Còn hiệu lực

1394 000.00.19.H26-220315-0010 220001492/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

1395 000.00.19.H26-220315-0011 220001491/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

1396 000.00.19.H26-220315-0015 220001490/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb)

Còn hiệu lực

1397 000.00.19.H26-220401-0032 220001727/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MADO

Còn hiệu lực

1398 000.00.19.H26-220428-0014 220001489/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ID THIÊN HÀ Tủ lạnh ngân hàng máu

Còn hiệu lực

1399 000.00.12.H19-220426-0002 220000037/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khăn/ Bộ khăn trải phẫu thuật các chuyên khoa

Còn hiệu lực

1400 000.00.12.H19-220426-0001 220000036/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Áo phẫu thuật ̣̣(áo choàng phẫu thuật, áo choàng phòng dịch)

Còn hiệu lực

1401 000.00.19.H26-220426-0024 220001726/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LY

Còn hiệu lực

1402 000.00.19.H26-220419-0049 220001488/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động

Còn hiệu lực

1403 000.00.19.H26-220427-0033 220001487/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

1404 000.00.19.H26-220426-0040 220001486/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Mũi phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

1405 000.00.19.H26-220421-0052 220001485/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1406 000.00.19.H26-220421-0051 220001484/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

1407 000.00.19.H26-220426-0031 220001725/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

1408 000.00.19.H26-220423-0003 220001483/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Máy hút dịch

Còn hiệu lực

1409 000.00.19.H26-220426-0028 220001482/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

1410 000.00.19.H26-220426-0018 220001481/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

1411 000.00.19.H26-220427-0001 220001419/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NANO GEN VIÊM MŨI, XOANG & HỌNG

Còn hiệu lực

1412 000.00.19.H26-220427-0007 220001418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch nhãn khoa

Còn hiệu lực

1413 000.00.19.H26-220427-0006 220001417/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN GIÁC HOLDING Dung dịch dùng ngoài Nguyên Giác

Còn hiệu lực

1414 000.00.19.H26-220418-0041 220001480/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy vi sóng trị liệu

Còn hiệu lực

1415 000.00.19.H26-220426-0021 220001479/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Kim và dụng cụ sinh thiết

Còn hiệu lực

1416 000.00.19.H26-220427-0011 220001478/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẠNH HÙNG Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

1417 000.00.19.H26-220413-0014 220001724/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LONG GIANG

Còn hiệu lực

1418 000.00.19.H26-220427-0027 220001723/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BÌNH AN

Còn hiệu lực

1419 000.00.19.H26-220427-0028 220001722/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

1420 000.00.19.H26-220427-0029 220001721/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHẤT LONG 6

Còn hiệu lực

1421 000.00.19.H26-220427-0035 220001720/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI

Còn hiệu lực

1422 000.00.19.H26-220422-0005 220000069/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHẠM BÁ Dung dịch xịt hoặc nhỏ vệ sinh tai, mũi, họng, răng, miệng;

Còn hiệu lực

1423 000.00.19.H26-220427-0010 220001477/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do

Còn hiệu lực

1424 000.00.19.H26-220426-0016 220001476/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp

Còn hiệu lực

1425 000.00.19.H26-220426-0012 220001475/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Lipase

Còn hiệu lực