STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
76 000.00.04.G18-230321-0017 2400276ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

77 000.00.04.G18-230321-0008 2400275ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

78 000.00.04.G18-230321-0014 2400274ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

79 000.00.04.G18-220629-0022 2400273ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu ABO - D và Coombs

Còn hiệu lực

80 000.00.04.G18-200529-0004 2400272ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin)

Còn hiệu lực

81 000.00.04.G18-210921-0004 2400271ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin

Còn hiệu lực

82 17005941/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400270ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15

Còn hiệu lực

83 000.00.04.G18-201125-0004 2400269ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15

Còn hiệu lực

84 000.00.04.G18-220923-0013 2400268ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

85 000.00.04.G18-220923-0010 2400267ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

86 17004127/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400266ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

87 000.00.04.G18-230508-0013 2400265ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA

Còn hiệu lực

88 000.00.04.G18-210621-0006 2400264ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các quần thể tế bào dòng lympho

Còn hiệu lực

89 000.00.04.G18-211129-0011 2400263ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD105

Còn hiệu lực

90 000.00.04.G18-211129-0027 2400262ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117

Còn hiệu lực

91 000.00.04.G18-220615-0044 2400261ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138

Còn hiệu lực

92 000.00.04.G18-211129-0028 2400260ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD200

Còn hiệu lực

93 000.00.04.G18-211129-0032 2400259ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD27

Còn hiệu lực

94 000.00.04.G18-211129-0026 2400258ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD27

Còn hiệu lực

95 000.00.04.G18-211129-0034 2400257ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD36

Còn hiệu lực

96 000.00.04.G18-211231-0012 2400256ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể kháng Treponema pallidum

Còn hiệu lực

97 17004552/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400255ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA

Còn hiệu lực

98 17002468/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400254ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV)

Còn hiệu lực

99 17002786/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400253ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

100 17001227/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400252ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

101 000.00.04.G18-210906-0009 2400251ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đông máu

Còn hiệu lực

102 17001195/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400250ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA 125

Còn hiệu lực

103 17001104/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400249ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng ProGRP

Còn hiệu lực

104 000.00.04.G18-220722-0008 2400248ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính các kháng thể IgG kháng virus herpes simplex loại 2 (HSV-2)

Còn hiệu lực

105 000.00.04.G18-230403-0003 2400247ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính DNA HPV

Còn hiệu lực

106 000.00.04.G18-210914-0014 2400246ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Theophylline

Còn hiệu lực

107 000.00.04.G18-230307-0013 2400245ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

108 000.00.04.G18-220625-0003 2400244ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Mycoplasma Pneumoniae

Còn hiệu lực

109 000.00.04.G18-220625-0004 2400243ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Mycobacterium Tuberculosis

Còn hiệu lực

110 000.00.04.G18-230414-0004 2400242ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Lactate

Còn hiệu lực

111 000.00.19.H29-240206-0003 240000393/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA Máy trợ thính

Còn hiệu lực

112 000.00.19.H29-240217-0001 240000392/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ASFA VIỆT NAM Dung Dịch Khử Khuẩn Thiết Bị Y Tế ASFA

Còn hiệu lực

113 000.00.19.H29-240220-0042 240000052/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN MED

Còn hiệu lực

114 000.00.04.G18-240223-0001 240000022/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

115 000.00.04.G18-240223-0002 240000021/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Prolactin

Còn hiệu lực

116 000.00.19.H29-240222-0014 240000325/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Đèn mổ

Còn hiệu lực

117 000.00.19.H29-240222-0012 240000324/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Bàn mổ

Còn hiệu lực

118 000.00.19.H26-240219-0002 240000351/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LAPIUS Xịt ngủ ngon

Còn hiệu lực

119 000.00.07.H28-240120-0001 240000001/PCBA-HB

CÔNG TY TNHH SỨC KHOẺ PHÚC HOÀN NGUYÊN Nước muối điện hóa HTA

Còn hiệu lực

120 000.00.19.H17-240221-0001 240000010/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRUSTMED KIM LUỒN TĨNH MẠCH CÓ CÁNH, CÓ CỬA

Còn hiệu lực

121 000.00.19.H26-240220-0008 240000050/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HẰNG PHÁT

Còn hiệu lực

122 000.00.19.H26-240219-0015 240000269/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Xịt khớp

Còn hiệu lực

123 000.00.19.H26-240219-0014 240000268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Xịt răng miệng trẻ em

Còn hiệu lực

124 000.00.19.H26-240219-0013 240000267/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS Xịt sinh lý

Còn hiệu lực

125 000.00.19.H26-240220-0018 240000266/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt mũi nước biển

Còn hiệu lực

126 000.00.19.H26-240220-0017 240000265/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt xoang

Còn hiệu lực

127 000.00.19.H26-240220-0015 240000264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Xịt đau răng miệng

Còn hiệu lực

128 000.00.19.H26-240220-0014 240000263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Dầu xoa

Còn hiệu lực

129 000.00.19.H29-240220-0028 240000391/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CEMBIO Hệ thống phân tích miễn dịch dòng chảy tế bào tự động

Còn hiệu lực

130 000.00.19.H29-240220-0008 240000323/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Miếng dán giảm đau lạnh

Còn hiệu lực

131 000.00.19.H29-240220-0006 240000322/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

132 000.00.19.H29-240220-0010 240000321/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Khăn lau hạ sốt

Còn hiệu lực

133 000.00.19.H29-240220-0012 240000320/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CMC Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

134 000.00.19.H29-240220-0013 240000390/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG DUY Máy đo độ cong giác mạc cầm tay tự động

Còn hiệu lực

135 000.00.19.H29-240219-0005 240000389/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Thuốc thử dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

136 000.00.19.H29-240219-0006 240000319/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI IVD bỗ trợ dùng cho máy phần tích

Còn hiệu lực

137 000.00.19.H29-240220-0027 240000388/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Hệ thống siêu âm nội soi

Còn hiệu lực

138 000.00.19.H29-240220-0011 240000387/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ACTH

Còn hiệu lực

139 000.00.19.H29-240219-0004 240000386/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực

140 000.00.19.H29-240220-0033 240000385/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin

Còn hiệu lực

141 000.00.19.H29-240220-0007 240000384/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Neurofilament

Còn hiệu lực

142 000.00.19.H29-240220-0014 240000383/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein PLAP

Còn hiệu lực

143 000.00.19.H29-240220-0015 240000382/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính TdT

Còn hiệu lực

144 000.00.19.H29-240220-0030 240000381/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein WT1

Còn hiệu lực

145 000.00.09.H61-240202-0001 240000001/PCBB-VL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Bơm tiêm khoảng chết thấp sử dụng một lần

Còn hiệu lực

146 000.00.19.H26-240125-0020 240000350/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Máy trợ thở hồi sức sơ sinh

Còn hiệu lực

147 000.00.19.H29-240220-0021 240000380/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Hệ thống điều trị da không xâm lấn

Còn hiệu lực

148 000.00.19.H29-240220-0038 240000318/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Dung dịch sử dụng tẩy tế bào chết trên bề mặt da

Còn hiệu lực

149 000.00.19.H29-240220-0039 240000317/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Dung dịch sử dụng làm săn chắc và phục hồi da

Còn hiệu lực

150 000.00.19.H29-240220-0040 240000316/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC Dung dịch sử dụng khôi phục màu da và làm sáng da.

Còn hiệu lực