STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1426 000.00.16.H05-221110-0006 220000038/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm bệnh đái tháo đường

Còn hiệu lực

1427 000.00.16.H05-221110-0005 220000037/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm các bệnh lý nền

Còn hiệu lực

1428 000.00.16.H05-221110-0004 220000036/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Họ thuốc thử chất hiệu chuẩn vật liệu kiểm soát in vitro

Còn hiệu lực

1429 000.00.16.H05-221110-0003 220000035/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm các bệnh liên quan tuyến mật

Còn hiệu lực

1430 000.00.16.H05-221110-0002 220000034/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm liên quan bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim

Còn hiệu lực

1431 000.00.16.H05-221108-0001 220000040/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y DƯỢC TRƯỜNG THỊNH

Còn hiệu lực

1432 000.00.16.H05-221110-0001 220000033/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm bệnh xơ vữa động mạch vành, mỡ máu

Còn hiệu lực

1433 000.00.19.H29-221102-0024 220001444/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ WEMBLEY

Còn hiệu lực

1434 000.00.19.H29-221007-0018 220003629/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần

Còn hiệu lực

1435 000.00.19.H29-221104-0003 220003628/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng T3 toàn phần

Còn hiệu lực

1436 000.00.19.H29-221025-0017 220003627/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng DHEA-S

Còn hiệu lực

1437 000.00.19.H29-221026-0027 220003626/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng LH

Còn hiệu lực

1438 000.00.04.G18-221112-0006 220003380/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD chất nền: Glu, Lac

Còn hiệu lực

1439 000.00.19.H29-221028-0033 220003625/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng FSH

Còn hiệu lực

1440 000.00.19.H29-221110-0007 220003624/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesteron

Còn hiệu lực

1441 000.00.19.H29-221007-0004 220003623/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Thyroglobulin

Còn hiệu lực

1442 000.00.18.H24-221110-0001 220000157/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

1443 000.00.18.H24-221111-0001 220000009/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Nước rửa dùng cho xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

1444 000.00.18.H24-221108-0001 220000156/PCBMB-HP

TRUNG TÂM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH HIẾU

Còn hiệu lực

1445 000.00.19.H29-221110-0009 220003622/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Bộ dây thở dùng trong y tế

Còn hiệu lực

1446 000.00.19.H29-221110-0006 220003621/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Phin lọc khuẩn dùng trong y tế

Còn hiệu lực

1447 000.00.19.H29-221108-0014 220003620/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH WELL LEAD & PUSEN MEDICAL VIỆT NAM Theo phụ lục

Còn hiệu lực

1448 000.00.19.H29-221110-0002 220003619/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN COSTA Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

1449 000.00.19.H29-221111-0005 220003618/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1450 000.00.19.H29-221110-0023 220003617/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1451 000.00.19.H29-221108-0012 220003616/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HƯNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

1452 000.00.19.H29-221108-0033 220002358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT KIM LEELAWADEE BODY OIL

Còn hiệu lực

1453 000.00.19.H29-221108-0032 220002357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT KIM POLO BLUE BODY OIL

Còn hiệu lực

1454 000.00.19.H29-221108-0031 220002356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT KIM SEASON BODY OIL

Còn hiệu lực

1455 000.00.19.H29-220816-0019 220002355/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy đo tròng kính tự động

Còn hiệu lực

1456 000.00.19.H29-220816-0018 220003615/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy chụp hình màu đáy mắt

Còn hiệu lực

1457 000.00.19.H29-220625-0004 220003614/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD Enzyme: Alkaline Phosphatase, Amylase, GAMMA GT, SGPT, SGOT

Còn hiệu lực

1458 000.00.19.H29-220624-0020 220003613/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD chất nền: Bilirubin (Total & Direct), Albumin, Uric Acid, Creatinine, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Urea (BUN), Microprotein, Total Protein

Còn hiệu lực

1459 000.00.19.H29-220625-0007 220003612/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD miễn dịch đo độ đục: CRP, Micro Albumin

Còn hiệu lực

1460 000.00.19.H29-220625-0006 220003611/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD thuốc thử điện giải: Calcium (OCPC), Calcium, Chloride, Phosphorus, Magnesium, Calcium (A)

Còn hiệu lực

1461 000.00.19.H29-220803-0008 220003610/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát: BioNORM, BioPATH, BioCAL

Còn hiệu lực

1462 000.00.19.H29-220625-0002 220003609/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD Enzyme: CK-MB, Creatine Kinase, Lipase, LDH-P

Còn hiệu lực

1463 000.00.19.H29-221026-0008 220001443/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG

Còn hiệu lực

1464 000.00.19.H29-221103-0017 220003608/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy điều trị nội nha

Còn hiệu lực

1465 000.00.19.H29-221109-0018 220002354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

1466 000.00.19.H29-221109-0019 220002353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

1467 000.00.19.H29-221109-0020 220002352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD Dung dịch rửa điện cực Natri dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

1468 000.00.19.H29-221109-0021 220003607/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM IVD Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

1469 000.00.19.H29-221109-0022 220003606/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy siêu âm màu và phụ kiện

Còn hiệu lực

1470 000.00.19.H29-221109-0023 220003605/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy siêu âm kỹ thuật số và phụ kiện

Còn hiệu lực

1471 000.00.19.H29-221109-0034 220002351/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH BỘ DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU

Còn hiệu lực

1472 000.00.19.H29-221109-0033 220003604/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Điện cực cắt đốt và Dụng cụ Trocar

Còn hiệu lực

1473 000.00.19.H29-221109-0031 220003603/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm nồng độ kháng thể HSV (Herpes Simplex Virus) -1/2 IgM trong máu.

Còn hiệu lực

1474 000.00.19.H29-221109-0030 220003602/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm nồng độ kháng nguyên HSV 2 IgG trong máu

Còn hiệu lực

1475 000.00.19.H29-221109-0029 220003601/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Bộ IVD xét nghiệm nồng độ kháng nguyên HSV 1 IgG trong máu

Còn hiệu lực

1476 000.00.19.H29-221109-0017 220002350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SUNDENT Dụng cụ tháo mũi dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

1477 000.00.19.H29-221102-0023 220000078/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT Máy bơm tưới rửa nội soi

Còn hiệu lực

1478 000.00.19.H29-221108-0026 220003600/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Bộ vật tư hỗ trợ hô hấp cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

1479 000.00.19.H29-221108-0025 220003599/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Bộ giao diện thở mũi dùng cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

1480 000.00.19.H29-221109-0027 220003598/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GLOBAL8 VIỆT NAM Khí cụ chỉnh nha tháo lắp

Còn hiệu lực

1481 000.00.19.H29-221109-0025 220001442/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GLOBAL8 VIỆT NAM

Còn hiệu lực

1482 000.00.19.H29-221108-0009 220002349/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Bộ cố định bệnh nhân dùng trong xạ trị

Còn hiệu lực

1483 000.00.19.H29-221109-0014 220002348/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Máy kiểm tra chức năng thị lực

Còn hiệu lực

1484 000.00.19.H29-221103-0001 220003597/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Tạo khoảng chỉnh nha.

Còn hiệu lực

1485 000.00.04.G18-221112-0007 220003379/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen IGH/MALT1

Còn hiệu lực

1486 000.00.04.G18-221112-0004 220003378/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng Fruc

Còn hiệu lực

1487 000.00.04.G18-221112-0001 220003377/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 8

Còn hiệu lực

1488 000.00.04.G18-221111-0027 220003376/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 12

Còn hiệu lực

1489 000.00.04.G18-221111-0026 220003375/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Enzymes: alpha-Amylase, CK, LDH, Lipase

Còn hiệu lực

1490 000.00.04.G18-221111-0025 220003374/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng beta2-Microglobulin

Còn hiệu lực

1491 000.00.04.G18-220216-0040 220003373/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính H. pylori SA

Còn hiệu lực

1492 000.00.17.H39-221108-0005 220000016/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH LAMED Vật liệu chỉnh nha

Còn hiệu lực

1493 000.00.17.H39-221108-0004 220000015/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH LAMED Dây cung chỉnh nha

Còn hiệu lực

1494 000.00.17.H39-221108-0003 220000014/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH LAMED Thun chỉnh nha

Còn hiệu lực

1495 000.00.17.H39-221108-0002 220000013/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH LAMED Mắc cài chỉnh nha

Còn hiệu lực

1496 000.00.17.H39-221108-0001 220000015/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Giường vật lý trị liệu, giảm đau

Còn hiệu lực

1497 000.00.25.H47-221110-0001 220000027/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PHÚ TOÀN QUẢNG NAM Dung dịch Vietrue Oxy Già 3%

Còn hiệu lực

1498 000.00.25.H47-221107-0001 220000026/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PHÚ TOÀN QUẢNG NAM Dung dịch sát khuẩn Povidon Iod 10%

Còn hiệu lực

1499 000.00.04.G18-220216-0017 220003372/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng IGF-I

Còn hiệu lực

1500 000.00.04.G18-221111-0008 220003371/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin

Còn hiệu lực