STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1576 000.00.04.G18-220729-0006 23001074CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ ống lấy máu / Disposable Blood Donor sets

Còn hiệu lực

1577 000.00.04.G18-220831-0004 23001073CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG - (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) GĂNG TAY CAO SU Y TẾ LATEX /LATEX EXAMINATION GLOVES

Còn hiệu lực

1578 000.00.04.G18-220615-0020 23001072CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA / IVD DNA/RNA Extraction

Còn hiệu lực

1579 000.00.04.G18-220615-0024 23001071CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA/IVD DNA/RNA Extraction

Còn hiệu lực

1580 000.00.04.G18-220615-0017 23001070CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Dung dịch khử nhiễm DNA/RNA / DNA/RNA decontamination solution

Còn hiệu lực

1581 000.00.04.G18-220615-0022 23001069CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA - Hóa chất dùng cho máy tách chiết tự động / IVD DNA/RNA Extraction- Eagent for automatic extraction machine

Còn hiệu lực

1582 000.00.04.G18-220419-0001 23001068CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng / I.V. Catheter with Wings, Injection Port

Còn hiệu lực

1583 000.00.04.G18-220124-0021 23001067CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây truyền dịch / Infusion Set

Còn hiệu lực

1584 000.00.04.G18-200625-0013 23001066CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IVD pha loãng dùng cho phân tích huyết học / IVD dilute use for hematology analysis

Còn hiệu lực

1585 000.00.04.G18-220425-0005 23001065CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học/ lysates liquid use for hematology analyzer

Còn hiệu lực

1586 000.00.04.G18-211124-0012 23001064CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn/ Surgical Face Mask

Còn hiệu lực

1587 000.00.04.G18-220601-0002 23001063CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Áo choàng phẫu thuật/ Surgical Gown

Còn hiệu lực

1588 000.00.04.G18-211229-0015 23001062CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

1589 000.00.04.G18-220321-0007 23001061CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIÊN PHÚC Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

1590 000.00.04.G18-220512-0001 23001060CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG - (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) GĂNG TAY CAO SU Y TẾ LATEX (LATEX EXAMINATION GLOVES)

Còn hiệu lực

1591 000.00.04.G18-220603-0006 23001059CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT CÓ BỘT, CHƯA TIỆT TRÙNG/ NON-STERILE LATEX SURGICAL POWDERED GLOVES

Còn hiệu lực

1592 000.00.04.G18-220603-0013 23001058CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT TIỆT TRÙNG, CÓ BỘT/ STERILE LATEX SURGICAL POWDERED GLOVES

Còn hiệu lực

1593 000.00.19.H26-230207-0016 230000266/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Đĩa điện từ

Còn hiệu lực

1594 000.00.19.H26-230207-0017 230000265/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Bình điện dung (Tụ điện)

Còn hiệu lực

1595 000.00.19.H26-230207-0002 230000264/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1596 000.00.19.H26-230207-0003 230000263/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1597 000.00.19.H26-230207-0004 230000262/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1598 000.00.19.H26-230207-0006 230000261/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1599 000.00.19.H26-230207-0005 230000260/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

1600 000.00.19.H29-230206-0008 230000309/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Sứ răng giả

Còn hiệu lực

1601 000.00.19.H29-230213-0010 230000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA CLEAZINER 10%

Còn hiệu lực

1602 000.00.19.H26-230206-0018 230000259/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Monitor theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

1603 000.00.19.H26-230203-0004 230000200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim khô y tế

Còn hiệu lực

1604 000.00.19.H26-230206-0020 230000199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM Dung dịch nhỏ tai

Còn hiệu lực

1605 000.00.19.H26-230203-0001 230000198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH WORLD VISION Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

1606 000.00.19.H26-230203-0002 230000197/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH WORLD VISION Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

1607 000.00.19.H26-230207-0014 230000196/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Thấu kính

Còn hiệu lực

1608 000.00.19.H26-230207-0015 230000195/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Túi nước

Còn hiệu lực

1609 000.00.19.H26-230206-0017 230000194/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Hệ thống ghế khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

1610 000.00.19.H26-230206-0014 230000193/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Ghế đa năng

Còn hiệu lực

1611 000.00.19.H26-230206-0015 230000192/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Ghế đa năng

Còn hiệu lực

1612 000.00.19.H26-230206-0016 230000191/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường sản khoa

Còn hiệu lực

1613 000.00.19.H26-230206-0013 230000258/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Hệ thống máy điều trị da Modula và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo

Còn hiệu lực

1614 000.00.19.H26-230204-0004 230000257/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Bộ IVD xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

1615 000.00.19.H26-230204-0005 230000256/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD chất nền (Substrates): Triglycerides, Urea, HDL-Cholesterol, Creatinine, Protein toàn phần

Còn hiệu lực

1616 000.00.19.H26-230204-0006 230000255/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD thuốc thử điện giải: Calcium, Magnesium

Còn hiệu lực

1617 000.00.19.H26-230206-0001 230000254/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Bộ IVD xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP)

Còn hiệu lực

1618 000.00.19.H26-230204-0010 230000253/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Ống nội soi Optic tai mũi họng

Còn hiệu lực

1619 000.00.19.H26-230203-0011 230000252/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IV LIFE SCIENCES Bộ đèn đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

1620 000.00.19.H26-230204-0001 230000251/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/IgM của virus Dengue

Còn hiệu lực

1621 000.00.19.H26-230204-0002 230000250/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính đồng thời kháng thể IgG, IgM và kháng nguyên NS1 virus sốt xuất huyết.

Còn hiệu lực

1622 000.00.19.H26-230204-0003 230000249/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ IVD xét nghiệm kháng thể IgE đặc hiệu với chất gây dị ứng

Còn hiệu lực

1623 000.00.19.H26-230206-0009 230000248/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SKY LENS Soft Contact Lens, daily-wear (Kính áp tròng mềm, đeo hằng ngày)

Còn hiệu lực

1624 000.00.19.H26-221130-0012 230000247/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Cortisol

Còn hiệu lực

1625 000.00.19.H26-221219-0013 230000246/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Procalcitonin

Còn hiệu lực

1626 000.00.19.H26-230201-0012 230000245/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Dấu ấn tim: TnI, BNP, MYO, CK-MB

Còn hiệu lực

1627 000.00.19.H26-230201-0013 230000244/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Vitamin: 25-OH Vitamin D toàn phần, Vitamin B12

Còn hiệu lực

1628 000.00.19.H26-221220-0016 230000243/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Bệnh thiếu máu: Ferritin, Folate

Còn hiệu lực

1629 000.00.19.H26-221219-0014 230000242/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Dấu ấn chức năng tuyến giáp: TSH, T3, T4, FT3, FT4, rT3, Tg, Anti-Tg, Anti-TPO

Còn hiệu lực

1630 000.00.19.H26-221115-0029 230000241/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Khả năng sinh sản: β-HCG, LH, FSH, Prolactin, E3, Progesterone, Testosterone, E2

Còn hiệu lực

1631 000.00.19.H26-230203-0025 230000240/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

1632 000.00.19.H26-230204-0008 230000190/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Chế phẩm Serum chăm sóc mụn, trứng cá

Còn hiệu lực

1633 000.00.19.H26-230204-0011 230000189/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

1634 000.00.19.H26-230204-0007 230000188/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Bộ cố định bệnh nhân dùng trong chẩn đoán và xạ trị

Còn hiệu lực

1635 000.00.19.H26-230209-0019 230000187/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BEE BEE VIỆT NAM Gạc vệ sinh răng miệng

Còn hiệu lực

1636 000.00.19.H26-230213-0004 230000239/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Phôi sứ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

1637 000.00.19.H26-230203-0007 230000238/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Bộ điều phối chuyển đổi tự động kèm dàn gom

Còn hiệu lực

1638 000.00.19.H26-230203-0010 230000237/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Bộ hút dịch áp lực thấp

Còn hiệu lực

1639 000.00.19.H26-230104-0016 230000236/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Bộ điều phối chuyển đổi khí

Còn hiệu lực

1640 000.00.19.H26-230203-0015 230000235/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Bộ hút dịch di động kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

1641 000.00.19.H26-230203-0013 230000234/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Ổ khí y tế

Còn hiệu lực

1642 000.00.19.H26-230203-0017 230000233/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Lưu lượng kế kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

1643 000.00.19.H26-230201-0029 230000031/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TBYT QUANG MINH

Còn hiệu lực

1644 000.00.19.H26-221223-0020 230000186/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy cắt tiêu bản tự động hoàn toàn và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

1645 000.00.19.H26-221223-0021 230000185/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Bộ lưỡi dao cắt tiêu bản low profile

Còn hiệu lực

1646 000.00.19.H26-221223-0022 230000184/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Bộ lưỡi dao cắt tiêu bản high profile

Còn hiệu lực

1647 000.00.19.H26-230201-0022 230000232/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Máy phân tích điện giải và phụ kiện

Còn hiệu lực

1648 000.00.19.H26-230202-0002 230000231/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

1649 000.00.19.H26-230202-0006 230000230/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

1650 000.00.19.H26-230202-0017 230000229/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ Thiết bị điều trị plasma lạnh

Còn hiệu lực