STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1651 000.00.19.H26-240315-0005 240000908/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

1652 000.00.19.H26-240313-0004 240000907/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin

Còn hiệu lực

1653 000.00.19.H26-240313-0002 240000906/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric

Còn hiệu lực

1654 000.00.19.H26-240313-0006 240000905/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

1655 000.00.19.H26-240313-0005 240000904/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

1656 000.00.19.H26-240312-0015 240000903/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

1657 000.00.19.H26-240312-0014 240000902/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần

Còn hiệu lực

1658 000.00.19.H26-240312-0003 240000901/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM)

Còn hiệu lực

1659 000.00.19.H26-240312-0002 240000900/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA)

Còn hiệu lực

1660 000.00.19.H26-240312-0001 240000899/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric

Còn hiệu lực

1661 000.00.18.H57-240405-0002 240000005/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy xét nghiệm miễn dịch dị ứng

Còn hiệu lực

1662 000.00.18.H57-240405-0001 240000004/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Cụm IVD xét nghiệm miễn dịch dị ứng

Còn hiệu lực

1663 000.00.19.H26-240412-0013 240000664/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bộ thử kính

Còn hiệu lực

1664 000.00.19.H26-240411-0038 240000898/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LÂM DŨNG EV71 IgM Rapid Test (Test thử nhanh phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71)

Còn hiệu lực

1665 000.00.19.H26-240417-0022 240000663/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HFC Khăn hạ sốt

Còn hiệu lực

1666 000.00.19.H26-240417-0021 240000662/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HFC Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

1667 000.00.19.H26-240412-0012 240000661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Bình nuôi cấy tế bào bằng nhựa

Còn hiệu lực

1668 000.00.19.H26-240228-0018 240000897/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Lipoprotein: Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Lipoprotein (a)

Còn hiệu lực

1669 000.00.19.H26-240228-0017 240000896/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ xét nghiệm định lượng Fructosamine

Còn hiệu lực

1670 000.00.19.H26-240228-0016 240000895/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dấu ấn tim: Homocysteine

Còn hiệu lực

1671 000.00.19.H26-240228-0015 240000894/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD các protein đặc thù khác: β2-Microglobulin

Còn hiệu lực

1672 000.00.19.H26-240228-0014 240000893/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Cystatin C

Còn hiệu lực

1673 000.00.19.H26-240228-0011 240000892/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Cầm máu (đông máu): D-Dimer

Còn hiệu lực

1674 000.00.19.H26-240228-0010 240000891/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD enzymes: α-L-fucosidase, Lipase, α‑HBDH, ALP, Cholinesterase

Còn hiệu lực

1675 000.00.19.H26-240228-0012 240000890/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD dị ứng: IgE

Còn hiệu lực

1676 000.00.19.H26-240228-0009 240000889/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD thành phần bổ sung: C3, C4

Còn hiệu lực

1677 000.00.19.H26-240228-0008 240000888/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD xét nghiệm chuyển hóa thận: Aldosterone, Renin

Còn hiệu lực

1678 000.00.19.H26-240228-0007 240000887/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD các hormon riêng và cụ thể khác: Pepsinogen I, Pepsinogen II

Còn hiệu lực

1679 000.00.19.H26-240228-0006 240000886/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD chức năng gan: Laminin, Hyaluronic Acid, PIIINP, Collagen Type IV

Còn hiệu lực

1680 000.00.19.H26-240415-0019 240000885/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy rửa bô kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

1681 000.00.19.H26-240422-0022 240000660/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOPONEPHARMAR VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

1682 000.00.19.H29-240417-0002 240000616/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Chỉ thị hoá học

Còn hiệu lực

1683 000.00.19.H29-240411-0012 240000852/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Chất thử dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

1684 000.00.19.H29-240416-0032 240000615/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Gel nano bạc

Còn hiệu lực

1685 000.00.19.H29-240401-0027 240000851/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ FUSION Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Ancylostoma

Còn hiệu lực

1686 000.00.19.H29-240423-0015 240000850/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ FUSION Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Ancylostoma

Còn hiệu lực

1687 000.00.19.H29-240412-0010 240000614/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ FUSION Ống nghiệm lấy mẫu chân không

Còn hiệu lực

1688 000.00.19.H29-240412-0012 240000849/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ khăn (săng) chụp can thiệp mạch

Còn hiệu lực

1689 000.00.19.H29-240417-0007 240000613/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Lọ đựng bệnh phẩm 15cc

Còn hiệu lực

1690 000.00.19.H29-240412-0014 240000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI

Còn hiệu lực

1691 000.00.19.H29-240220-0018 240000612/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông mũi

Còn hiệu lực

1692 000.00.19.H29-240417-0005 240000848/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Thiết bị kích thích quang sinh học dùng cho phẫu thuật và trị liệu

Còn hiệu lực

1693 000.00.19.H29-240417-0008 240000847/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Thiết bị kích thích quang sinh học dùng cho phẫu thuật và trị liệu

Còn hiệu lực

1694 000.00.19.H29-240415-0002 240000139/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT NỮ

Còn hiệu lực

1695 000.00.19.H29-240416-0029 240000611/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng

Còn hiệu lực

1696 000.00.19.H29-240416-0027 240000846/PCBB-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

1697 000.00.19.H29-240416-0018 240000138/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HK MEDICAL HUB

Còn hiệu lực

1698 000.00.19.H29-240311-0007 240000845/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Hệ thống xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter pylori qua hơi thở

Còn hiệu lực

1699 000.00.19.H29-240416-0024 240000137/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH DỤNG CỤ Y KHOA THẨM MỸ BẠCH TUYẾT

Còn hiệu lực

1700 000.00.12.H19-240422-0001 240000006/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV Gel bôi ngoài da ACNEMINE DERMA EXTRA GEL

Còn hiệu lực

1701 000.00.16.H60-240130-0001 240000001/PCBMB-TQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1600

Còn hiệu lực

1702 000.00.19.H17-240422-0001 240000008/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH

Còn hiệu lực

1703 000.00.17.H39-240422-0002 240000004/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DI HÀO Dầu xoa bóp

Còn hiệu lực

1704 000.00.19.H26-240422-0040 240000884/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

1705 000.00.19.H26-240422-0039 240000883/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

1706 000.00.19.H26-240422-0035 240000881/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Băng vết thương

Còn hiệu lực

1707 000.00.19.H26-240421-0001 240000659/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Băng y tế

Còn hiệu lực

1708 000.00.19.H26-240417-0013 240000658/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Thiết bị cố định khung chậu

Còn hiệu lực

1709 000.00.19.H26-240417-0004 240000880/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt

Còn hiệu lực

1710 000.00.19.H26-240417-0011 240000657/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÓA SINH BM XỊT MŨI

Còn hiệu lực

1711 000.00.19.H26-240417-0006 240000879/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh âm sâu

Còn hiệu lực

1712 000.00.19.H26-240403-0002 240000136/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM ĐẠT

Còn hiệu lực

1713 000.00.19.H26-240408-0010 240000878/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM ĐẠT Bơm tiêm tự khóa

Còn hiệu lực

1714 000.00.18.H56-240326-0001 240000002/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH SX VÀ KD THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH ĐỨC NƯỚC MUỐI SINH LÝ VICTORY

Còn hiệu lực

1715 000.00.16.H23-240327-0001 240000006/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1632

Còn hiệu lực

1716 000.00.16.H23-240417-0001 240000005/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NUCARE PHARMA

Còn hiệu lực

1717 000.00.16.H23-240415-0002 240000007/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Xịt hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

1718 000.00.16.H23-240422-0001 240000006/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

1719 000.00.16.H23-240417-0002 240000002/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NUCARE PHARMA BÚT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

1720 000.00.19.H26-240416-0013 240000656/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ Y ĐỨC MINH NGỌC Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

1721 000.00.19.H26-240415-0012 240000655/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC YO SANA Nước súc miệng

Còn hiệu lực

1722 000.00.19.H26-240417-0008 240000877/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh âm sâu kết hợp tủ mát bảo quản mẫu

Còn hiệu lực

1723 000.00.19.H26-240409-0028 240000135/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1625

Còn hiệu lực

1724 000.00.19.H26-240409-0027 240000134/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1730

Còn hiệu lực

1725 000.00.19.H26-240417-0003 240000654/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh bảo quản mẫu, dược phẩm

Còn hiệu lực