STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
18751 000.00.19.H29-230209-0023 230000960/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí

Còn hiệu lực

18752 000.00.19.H29-230509-0004 230000959/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Dây hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực

18753 000.00.19.H29-230508-0036 230000176/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH LAB

Còn hiệu lực

18754 000.00.16.H23-230511-0001 230000038/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỄN DƯƠNG Gel bôi kháng khuẩn Kaly Smooth

Còn hiệu lực

18755 000.00.19.H17-230504-0001 230000023/PCBB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Hóa chất cụm xét nghiệm IVD sinh hóa - điện giải

Còn hiệu lực

18756 19009863/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300456ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B

Còn hiệu lực

18757 000.00.04.G18-220412-0057 2300455ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR

Còn hiệu lực

18758 000.00.04.G18-220503-0024 2300454ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38

Còn hiệu lực

18759 000.00.04.G18-220329-0039 2300453ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

18760 17005699/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300452ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (aPTT)

Còn hiệu lực

18761 000.00.04.G18-210726-0025 2300451ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

18762 000.00.04.G18-211213-0014 2300450ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Myeloperoxydase

Còn hiệu lực

18763 000.00.04.G18-211130-0028 2300449ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a

Còn hiệu lực

18764 000.00.04.G18-220412-0044 2300448ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD57

Còn hiệu lực

18765 000.00.04.G18-220329-0012 2300447ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

18766 000.00.04.G18-211213-0022 2300446ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

18767 000.00.04.G18-211213-0026 2300445ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38

Còn hiệu lực

18768 000.00.04.G18-220412-0052 2300444ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22

Còn hiệu lực

18769 000.00.04.G18-211201-0007 2300443ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD22

Còn hiệu lực

18770 000.00.04.G18-211201-0012 2300442ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10

Còn hiệu lực

18771 19008591/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300441ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng UFH, LMWH, Rivaroxaban, Apixaban

Còn hiệu lực

18772 000.00.04.G18-210121-0006 2300440ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sirolimus

Còn hiệu lực

18773 000.00.04.G18-210331-0010 2300439ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thuốc thử xét nghiệm định lượng RNA của HCV

Còn hiệu lực

18774 000.00.04.G18-201021-0014 2300438ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu K, k

Còn hiệu lực

18775 17003762/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300437ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu

Còn hiệu lực

18776 000.00.04.G18-211130-0017 2300436ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit, Lactat

Còn hiệu lực

18777 000.00.04.G18-211130-0016 2300435ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit

Còn hiệu lực

18778 000.00.04.G18-211123-0015 2300434ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit

Còn hiệu lực

18779 000.00.04.G18-211123-0014 2300433ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit

Còn hiệu lực

18780 000.00.04.G18-210726-0021 2300432ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môi trường nuôi cấy phát hiện vi khuẩn mycobacteria

Còn hiệu lực

18781 000.00.04.G18-210802-0002 2300431ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

18782 000.00.04.G18-210219-0008 2300430ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

18783 000.00.04.G18-211021-0023 2300429ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải

Còn hiệu lực

18784 20011224/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300428ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

18785 19010076/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300427ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE

Còn hiệu lực

18786 19009963/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300426ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

18787 19010980/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300425ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Máy xét nghiệm định danh vi khuẩn, nấm

Còn hiệu lực

18788 000.00.04.G18-220321-0015 2300424ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

18789 19010379/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300423ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy đọc huỳnh quang sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Còn hiệu lực

18790 000.00.04.G18-220503-0003 2300422ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kháng huyết thanh định tính kháng nguyên Salmonella O và Vi

Còn hiệu lực

18791 000.00.04.G18-211213-0016 2300421ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG2a-FITC

Còn hiệu lực

18792 000.00.04.G18-211213-0019 2300420ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG2a-APC

Còn hiệu lực

18793 000.00.04.G18-211213-0035 2300419ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-PC5

Còn hiệu lực

18794 000.00.04.G18-211130-0027 2300418ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-APC

Còn hiệu lực

18795 000.00.04.G18-210514-0013 2300417ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

18796 000.00.04.G18-220330-0016 2300416ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Bộ xét nghiệm định type vi rút HIV

Còn hiệu lực

18797 000.00.04.G18-200518-0015 2300415ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng PAPP-A và hCGβ tự do

Còn hiệu lực

18798 18006060/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300414ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng hCG

Còn hiệu lực

18799 000.00.04.G18-221103-0008 2300413ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

18800 000.00.04.G18-210730-0021 2300412ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium Falciparum và các loài Plasmodium khác

Còn hiệu lực

18801 000.00.04.G18-201026-0010 2300411ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính và định lượng alen JAK2 V617F/G1849T

Còn hiệu lực

18802 000.00.18.H20-230505-0001 230000002/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1288

Còn hiệu lực

18803 000.00.19.H29-230508-0002 230000569/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Băng dán cố định kim luồn

Còn hiệu lực

18804 000.00.19.H29-230331-0006 230000958/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Đầu Đốt Đĩa Đệm Cột Sống

Còn hiệu lực

18805 000.00.19.H29-230403-0007 230000957/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Ống thông

Còn hiệu lực

18806 000.00.19.H29-230508-0021 230000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FD

Còn hiệu lực

18807 000.00.19.H29-230506-0005 230000174/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EYEIYAGI

Còn hiệu lực

18808 000.00.19.H29-230508-0013 230000173/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT DƯỢC

Còn hiệu lực

18809 000.00.19.H29-230508-0010 230000568/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Máy quét hình ảnh răng dùng trong nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực

18810 000.00.19.H29-230506-0002 230000172/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MINTHACARE

Còn hiệu lực

18811 000.00.19.H29-230508-0003 230000956/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Bình hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực

18812 000.00.19.H29-230209-0016 230000955/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

18813 000.00.19.H29-230505-0005 230000954/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ABC GROUP Bộ vật liệu chỉnh nha

Còn hiệu lực

18814 000.00.19.H26-230509-0017 230000839/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA NHÂN PHÚ Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

18815 000.00.19.H26-230509-0011 230000838/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

18816 000.00.19.H29-230412-0028 230000953/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

18817 000.00.19.H29-230412-0027 230000952/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

18818 000.00.19.H29-230412-0026 230000951/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol

Còn hiệu lực

18819 000.00.19.H29-230412-0025 230000950/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol

Còn hiệu lực

18820 000.00.19.H29-230506-0004 230000171/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1231

Còn hiệu lực

18821 000.00.19.H29-230506-0003 230000170/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1317

Còn hiệu lực

18822 000.00.19.H29-230506-0001 230000169/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1316

Còn hiệu lực

18823 000.00.19.H29-230426-0013 230000949/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM BỘ KIM HUBER AN TOÀN KẾT NỐI VỚI BUỒNG TIÊM DƯỚI DA

Còn hiệu lực

18824 000.00.19.H29-230505-0014 230000948/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Máy hút áp lực âm CNP P3

Còn hiệu lực

18825 000.00.19.H29-230505-0011 230000947/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Vật tư sử dụng trong hệ thống điều trị áp lực âm

Còn hiệu lực