STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
18826 000.00.19.H29-230505-0008 230000567/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Vật tư sử dụng trong hệ thống điều trị áp lực âm

Còn hiệu lực

18827 000.00.19.H29-230505-0013 230000946/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH META CORE Hard contact lens, extended wear (Kính áp tròng cứng, đeo ban đêm)

Còn hiệu lực

18828 000.00.19.H29-230505-0004 230000944/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH DƯƠNG Bộ dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

18829 000.00.19.H29-230505-0018 230000566/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

18830 000.00.19.H29-230417-0013 230000565/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Bộ dụng cụ hỗ trợ chuẩn đoán, phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

18831 000.00.19.H29-230418-0037 230000943/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Bộ dụng cụ hỗ trợ chuẩn đoán, phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

18832 000.00.19.H29-230505-0017 230000564/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SAKURA Xịt họng húng chanh

Còn hiệu lực

18833 000.00.19.H29-230421-0002 230000942/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

18834 000.00.04.G18-230510-0003 230000254/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p16INK4a và Ki-67

Còn hiệu lực

18835 17000942/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300410ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GOLD LITE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

18836 17001571/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300409ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cắt lớp vi tính

Còn hiệu lực

18837 000.00.04.G18-220414-0005 2300408ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Gel làm mềm vết thương và loại bỏ biofilm

Còn hiệu lực

18838 17001953/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300407ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gạc dây chứa Alginate

Còn hiệu lực

18839 17004533/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300406ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế mức độ trung bình

Còn hiệu lực

18840 17003909/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300405ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Dụng cụ mở đường vào mạch máu dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

18841 000.00.04.G18-220325-0016 2300404ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Dù đóng lỗ còn ống động mạch

Còn hiệu lực

18842 19008722/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300403ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA19-9

Còn hiệu lực

18843 000.00.04.G18-211209-0002 2300402ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Xi măng sinh học

Còn hiệu lực

18844 000.00.04.G18-220105-0036 2300401ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch

Còn hiệu lực

18845 19009324/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300400ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh

Còn hiệu lực

18846 000.00.04.G18-210316-0016 2300399ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

18847 000.00.04.G18-220113-0007 2300398ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tấm điện cực trung tính

Còn hiệu lực

18848 19009348/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300397ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Ống thông chẩn đoán mạch máu

Còn hiệu lực

18849 18006625/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300396ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

18850 17002536/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300395ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

18851 000.00.04.G18-200617-0005 2300394ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Miếng vá màng tim sinh học

Còn hiệu lực

18852 000.00.04.G18-220104-0015 2300393ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

18853 000.00.04.G18-220113-0022 2300392ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Máy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

18854 000.00.04.G18-211019-0014 2300391ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Máy X-quang di động kỹ thuật số

Còn hiệu lực

18855 000.00.04.G18-220907-0018 2300390ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang di động

Còn hiệu lực

18856 000.00.04.G18-220712-0009 2300389ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang chụp vú

Còn hiệu lực

18857 000.00.04.G18-221220-0014 2300388ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

18858 000.00.04.G18-220818-0015 2300387ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

18859 000.00.04.G18-220704-0004 2300386ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

18860 000.00.04.G18-220704-0005 2300385ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

18861 17001464/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300384ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA của CMV

Còn hiệu lực

18862 17001111/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300383ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng nguyên HE4

Còn hiệu lực

18863 17001196/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300382ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng nguyên CA 125 II

Còn hiệu lực

18864 000.00.04.G18-220529-0004 2300381ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

18865 19008711/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300380ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư phôi (CEA)

Còn hiệu lực

18866 000.00.04.G18-220519-0023 2300379ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

18867 19010502/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300378ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Myoglobin

Còn hiệu lực

18868 000.00.04.G18-210526-0022 2300377ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ca-nuyn gốc động mạch chủ

Còn hiệu lực

18869 19008752/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300376ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Troponin I

Còn hiệu lực

18870 000.00.04.G18-210708-0022 2300375ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ truyền insulin dưới da

Còn hiệu lực

18871 17000488/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300374ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Bộ hút huyết khối

Còn hiệu lực

18872 000.00.04.G18-210705-0008 2300373ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dây phổi nhân tạo

Còn hiệu lực

18873 000.00.04.G18-200908-0011 2300372ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S Bao cao su

Còn hiệu lực

18874 17001147/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300371ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP)

Còn hiệu lực

18875 000.00.04.G18-220328-0014 2300370ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể

Còn hiệu lực

18876 000.00.04.G18-210616-0013 2300369ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Máy rửa và khử khuẩn ống nội soi mềm tự động

Còn hiệu lực

18877 000.00.04.G18-220225-0014 2300368ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phá rung tim

Còn hiệu lực

18878 000.00.04.G18-210811-0029 2300367ĐKLH/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Máy laser nha khoa

Còn hiệu lực

18879 17003223/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300366ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy kiểm soát nhiệt độ máu

Còn hiệu lực

18880 19010034/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300365ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

18881 000.00.04.G18-220429-0001 2300364ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy ép tim

Còn hiệu lực

18882 17002586/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300363ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Khung giá đỡ mạch máu tự bung

Còn hiệu lực

18883 000.00.04.G18-210518-0009 2300362ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Khung giá đỡ động mạch vành

Còn hiệu lực

18884 17000381/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300361ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Khung giá đỡ động mạch chủ ngực

Còn hiệu lực

18885 17001266/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300360ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Khăn lau khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế mức độ trung bình

Còn hiệu lực

18886 19010600/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300359ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Kẹp mạch máu vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

18887 000.00.04.G18-211020-0001 2300358ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Hệ thống X Quang chẩn đoán

Còn hiệu lực

18888 000.00.04.G18-220328-0013 2300357ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

18889 000.00.04.G18-221124-0008 2300356ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống cắt đốt bằng sóng radio

Còn hiệu lực

18890 000.00.04.G18-221216-0016 2300355ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Giá đỡ mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

18891 000.00.04.G18-221216-0015 2300354ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Giá đỡ mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

18892 000.00.04.G18-220622-0017 2300353ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Dụng cụ mở đường với điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

18893 000.00.04.G18-210324-0006 2300352ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa lidocaine

Còn hiệu lực

18894 000.00.04.G18-221101-0006 2300351ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y KHOA QUỐC TẾ KOREA Chất làm đầy da

Còn hiệu lực

18895 000.00.04.G18-220215-0033 2300350ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Catheter thăm dò điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

18896 000.00.04.G18-220308-0017 2300349ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Catheter thăm dò điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

18897 000.00.04.G18-221214-0026 2300348ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á MÁY TÁN SỎI LASER

Còn hiệu lực

18898 000.00.04.G18-220811-0012 2300347ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X

Còn hiệu lực

18899 000.00.04.G18-221222-0011 2300346ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Máy chụp CT nha khoa

Còn hiệu lực

18900 17001381/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300345ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống X-quang tăng sáng truyền hình

Còn hiệu lực