STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
19201 17003714/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300272ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể IgG kháng vi rút Rubella

Còn hiệu lực

19202 000.00.04.G18-220324-0034 2300271ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen

Còn hiệu lực

19203 17002750/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300270ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hệ thống Realtime PCR

Còn hiệu lực

19204 000.00.04.G18-210730-0024 2300269ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

19205 000.00.04.G18-210413-0002 2300268ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

19206 19009965/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300267ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

19207 19010289/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300266ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm ELISA tự động

Còn hiệu lực

19208 19010322/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300265ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE

Còn hiệu lực

19209 19008379/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300264ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

19210 19010063/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300263ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

19211 19009103/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300262ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

19212 000.00.04.G18-211123-0018 2300261ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit

Còn hiệu lực

19213 000.00.04.G18-201021-0023 2300260ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu Rh

Còn hiệu lực

19214 19010630/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300259ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB

Còn hiệu lực

19215 000.00.04.G18-211130-0040 2300258ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

19216 000.00.04.G18-220616-0011 2300257ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33

Còn hiệu lực

19217 000.00.04.G18-211213-0023 2300256ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38

Còn hiệu lực

19218 000.00.04.G18-211201-0004 2300255ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5

Còn hiệu lực

19219 000.00.04.G18-211130-0042 2300254ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

19220 19008816/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300253ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử xét nghiệm nhận diện kháng thể bất thường

Còn hiệu lực

19221 17005705/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300252ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin Owrens

Còn hiệu lực

19222 000.00.04.G18-220629-0017 2300251ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

19223 000.00.04.G18-220330-0014 2300250ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel

Còn hiệu lực

19224 000.00.04.G18-220309-0021 2300249ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Catheter đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

19225 000.00.04.G18-211210-0011 2300248ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Catheter kèm điện cực dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

19226 000.00.04.G18-220210-0010 2300247ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

19227 000.00.04.G18-211213-0053 2300246ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Máy phá rung tim tự động đặt trong cơ thể

Còn hiệu lực

19228 000.00.04.G18-211208-0011 2300245ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Máy phá rung tim tự động đặt trong cơ thể

Còn hiệu lực

19229 000.00.04.G18-220122-0001 2300244ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Máy tạo nhịp đặt trong cơ thể có tương thích MRI

Còn hiệu lực

19230 19010457/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300243ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng các kháng thể IgG kháng virus Cytomegalo (CMV)

Còn hiệu lực

19231 19010492/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300242ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

19232 19010501/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300241ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Inhibin A

Còn hiệu lực

19233 000.00.04.G18-211117-0011 2300240ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg

Còn hiệu lực

19234 19010513/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300239ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

19235 000.00.04.G18-210708-0017 2300238ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thẻ xét nghiệm định lượng HIV

Còn hiệu lực

19236 19010388/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300237ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

19237 19010471/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300236ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

19238 000.00.04.G18-201021-0011 2300235ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm xác nhận kháng nguyên xác định nhóm máu AB/Rh trong hiến máu

Còn hiệu lực

19239 000.00.04.G18-201021-0026 2300234ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát định tính xét nghiệm định danh nhóm máu

Còn hiệu lực

19240 000.00.04.G18-220608-0011 2300233ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Bộ định vị bệnh nhân dùng cho dao mổ xạ phẫu Gamma Knife

Còn hiệu lực

19241 000.00.04.G18-220302-0008 2300232ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Bộ khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus kèm bóng nong

Còn hiệu lực

19242 000.00.04.G18-220518-0019 2300231ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Catheter dẫn hướng

Còn hiệu lực

19243 17005137/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300230ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dao mổ siêu âm

Còn hiệu lực

19244 000.00.04.G18-220622-0011 2300229ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Dụng cụ mở đường có thể điều khiển hướng

Còn hiệu lực

19245 000.00.04.G18-221207-0005 2300228ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus

Còn hiệu lực

19246 000.00.04.G18-220824-0015 2300227ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

19247 000.00.04.G18-220211-0018 2300226ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Kim chọc vách liên nhĩ

Còn hiệu lực

19248 000.00.04.G18-220811-0011 2300225ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng tia X

Còn hiệu lực

19249 000.00.04.G18-220713-0014 2300224ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Máy lập trình nhịp tim

Còn hiệu lực

19250 17005383/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300223ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Máy lọc máu

Còn hiệu lực

19251 000.00.04.G18-211124-0009 2300222ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Máy tạo nhịp có phá rung tim 1 buồng có tương thích MRI

Còn hiệu lực

19252 000.00.04.G18-211220-0028 2300221ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Máy tạo nhịp có phá rung tim 2 buồng có tương thích MRI

Còn hiệu lực

19253 000.00.04.G18-211125-0004 2300220ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Máy tạo nhịp tái đồng bộ có phá rung tim có tương thích MRI

Còn hiệu lực

19254 000.00.04.G18-211124-0021 2300219ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Máy tạo nhịp tái đồng bộ nhịp tim có tương thích MRI

Còn hiệu lực

19255 000.00.04.G18-220811-0010 2300218ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

19256 000.00.04.G18-220222-0006 2300217ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VARIAN MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Máy xạ trị gia tốc tuyến tính

Còn hiệu lực

19257 000.00.04.G18-220812-0005 2300216ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

19258 000.00.04.G18-220712-0007 2300215ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Máy X-quang chụp vú

Còn hiệu lực

19259 000.00.04.G18-201205-0001 2300214ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Digitoxin

Còn hiệu lực

19260 000.00.04.G18-201205-0002 2300213ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

19261 000.00.04.G18-211220-0020 2300212ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng hoạt tính kháng yếu tố Xa

Còn hiệu lực

19262 19010393/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300211ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Myoglobin

Còn hiệu lực

19263 000.00.04.G18-210727-0005 2300210ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ IVD xét nghiệm định lượng RNA của HCV

Còn hiệu lực

19264 000.00.04.G18-210727-0006 2300209ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

19265 000.00.04.G18-201021-0004 2300208ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ thuốc thử xét nghiệm xác định nhóm máu ABO/Rh

Còn hiệu lực

19266 000.00.04.G18-210730-0023 2300207ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium falciparum

Còn hiệu lực

19267 000.00.04.G18-220615-0036 2300206ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

19268 000.00.04.G18-220615-0037 2300205ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên SARS-CoV-2 và cúm tuýp A, B

Còn hiệu lực

19269 000.00.04.G18-210705-0022 2300204ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

19270 000.00.04.G18-221104-0005 2300203ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính các kháng thể kháng kháng nguyên hồng cầu

Còn hiệu lực

19271 19009431/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300202ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, hệ Rh (D)

Còn hiệu lực

19272 19010395/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300201ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

19273 000.00.04.G18-220329-0026 2300200ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của Yếu tố VIII

Còn hiệu lực

19274 18006584/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300199ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dẫn lưu chủ động dịch màng bụng

Còn hiệu lực

19275 000.00.04.G18-200825-0015 2300198ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên p24 HIV-1 và kháng thể với HIV-1 (nhóm M và O) và HIV-2

Còn hiệu lực