STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
20101 000.00.19.H29-230307-0008 230000270/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NIPEXCO Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

20102 000.00.19.H29-230308-0006 230000524/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Đầu dò máy siêu âm

Còn hiệu lực

20103 000.00.19.H29-230309-0002 230000269/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHEMILENS Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

20104 000.00.19.H29-230309-0010 230000523/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Kim chích cầm máu

Còn hiệu lực

20105 000.00.31.H36-230310-0001 230000004/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

20106 000.00.19.H29-230308-0001 230000268/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Điện cực tim

Còn hiệu lực

20107 000.00.19.H29-230308-0002 230000267/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

20108 000.00.19.H29-230308-0011 230000266/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH Miếng dán giảm đau gối

Còn hiệu lực

20109 000.00.19.H29-230308-0008 230000265/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

20110 000.00.19.H29-230308-0014 230000522/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Tấm cảm biến nhận ảnh X-quang y tế

Còn hiệu lực

20111 000.00.19.H29-230304-0003 230000264/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ tách chiết axit nucleic

Còn hiệu lực

20112 000.00.19.H29-230308-0007 230000521/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

20113 000.00.19.H29-230216-0002 230000520/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH EYEIYAGI Kính áp tròng

Còn hiệu lực

20114 000.00.19.H29-230307-0009 230000262/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ phẫu thuật dùng trong phẫu thuật mạch máu

Còn hiệu lực

20115 000.00.19.H29-230308-0004 230000074/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH THƯ

Còn hiệu lực

20116 000.00.19.H29-230227-0016 230000519/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Cụm IVD thuốc thử điện giải

Còn hiệu lực

20117 000.00.19.H26-230302-0026 230000075/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI B&T

Còn hiệu lực

20118 000.00.19.H26-230302-0012 230000488/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Antistreptolysin O (ASLO)

Còn hiệu lực

20119 000.00.19.H26-230302-0014 230000487/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phospholipid

Còn hiệu lực

20120 000.00.19.H26-230302-0013 230000486/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Bộ IVD xét nghiệm định tính các thành phần chính riêng lẻ của sỏi tiết niệu

Còn hiệu lực

20121 000.00.19.H26-230302-0019 230000387/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Màn hình phẫu thuật nội soi hai chiều

Còn hiệu lực

20122 000.00.19.H26-230309-0027 230000386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

20123 000.00.19.H26-230309-0025 230000385/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

20124 000.00.19.H26-230309-0024 230000384/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ bẩy xương

Còn hiệu lực

20125 000.00.19.H29-230307-0017 230000073/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1082

Còn hiệu lực

20126 000.00.19.H29-230307-0002 230000072/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1194

Còn hiệu lực

20127 000.00.31.H36-230309-0001 230000003/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1091

Còn hiệu lực

20128 000.00.19.H26-230209-0010 230000485/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD Protein vận chuyển: Microalbumin, Haptoglobin, Prealbumin

Còn hiệu lực

20129 000.00.17.H09-230308-0001 230000010/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH APPLIED TECHNOLOGY PRECISION GĂNG TAY LATEX KHÁM BỆNH KHÔNG BỘT

Còn hiệu lực

20130 000.00.17.H09-230307-0002 230000005/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

20131 000.00.17.H08-230223-0001 230000005/PCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1143

Còn hiệu lực

20132 000.00.17.H08-230223-0002 230000004/PCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1144

Còn hiệu lực

20133 000.00.17.H08-230227-0001 230000003/PCBMB-BĐ

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GENOBI

Còn hiệu lực

20134 000.00.17.H08-230222-0001 230000002/PCBMB-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1117

Còn hiệu lực

20135 000.00.17.H08-230224-0001 230000004/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Cảm biến dùng cho máy đo độ sâu gây mê

Còn hiệu lực

20136 000.00.17.H08-230228-0001 230000003/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Máy nối dây túi máu vô trùng để bàn

Còn hiệu lực

20137 000.00.17.H07-230228-0001 230000004/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1156

Còn hiệu lực

20138 000.00.16.H05-230302-0001 230000003/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1000

Còn hiệu lực

20139 000.00.19.H29-230209-0024 230000518/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Máy chẩn đoán khô mắt

Còn hiệu lực

20140 000.00.19.H29-221224-0004 230000260/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO Que kiểm tra mắt (Que thử khô mắt, Que nhuộm)

Còn hiệu lực

20141 000.00.19.H29-221227-0027 230000516/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

20142 000.00.19.H29-230307-0007 230000071/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÍ DIỄM

Còn hiệu lực

20143 000.00.19.H29-230306-0003 230000070/PCBMB-HCM

NHÀ THUỐC BẢO TÂM AN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO TÂM AN

Còn hiệu lực

20144 000.00.19.H29-230204-0003 230000514/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RECKITT BENCKISER (THAILAND) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

20145 000.00.19.H29-230306-0013 230000259/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO VẬT LIỆU LÀM HÀM RĂNG GIẢ DẠNG BỘT

Còn hiệu lực

20146 000.00.19.H29-230306-0011 230000258/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG

Còn hiệu lực

20147 000.00.19.H29-230306-0012 230000257/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO VẬT LIỆU LÀM HÀM RĂNG GIẢ DẠNG LỎNG

Còn hiệu lực

20148 000.00.19.H29-230310-0006 230000069/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

20149 000.00.04.G18-230310-0002 230000189/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm hiếu – kị khí tùy tiện

Còn hiệu lực

20150 000.00.19.H29-230302-0017 230000256/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Bộ đặt nội khí quản có gắn Camera

Còn hiệu lực

20151 000.00.19.H29-230303-0025 230000513/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Hệ thống thở nCPAP cho trẻ sơ sinh và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

20152 000.00.19.H29-230303-0017 230000512/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED Hệ thống máy thở CPAP dùng cho trẻ sơ sinh và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

20153 000.00.19.H29-230307-0004 230000511/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ Bộ hút dịch di động

Còn hiệu lực

20154 000.00.19.H29-230306-0009 230000255/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Bộ gối TIMO cố định bệnh nhân dùng trong xạ trị

Còn hiệu lực

20155 000.00.19.H29-230224-0008 230000254/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng dính trong suốt bán thấm tiệt trùng

Còn hiệu lực

20156 000.00.19.H29-230224-0005 230000253/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng bán thấm tiệt trùng

Còn hiệu lực

20157 000.00.19.H29-230224-0007 230000252/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng bán thấm tiệt trùng

Còn hiệu lực

20158 000.00.19.H29-230306-0018 230000251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo có gạc vô trùng không thấm nước

Còn hiệu lực

20159 000.00.19.H29-230306-0016 230000250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo có gạc vô trùng

Còn hiệu lực

20160 000.00.19.H29-230306-0010 230000249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng keo cuộn co giãn

Còn hiệu lực

20161 000.00.19.H29-230306-0017 230000248/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH TRUNG Băng bảo vệ trong suốt không thấm nước

Còn hiệu lực

20162 000.00.19.H29-230303-0032 230000068/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BG PROTECH

Còn hiệu lực

20163 000.00.19.H29-230301-0019 230000247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Hộp đựng tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

20164 000.00.19.H29-230309-0009 230000246/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Kìm gắp dị vật

Còn hiệu lực

20165 000.00.19.H29-230303-0011 230000245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD lấy mẫu và ổn định mẫu huyết tương khô

Còn hiệu lực

20166 000.00.19.H29-230303-0027 230000510/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

20167 000.00.19.H29-230304-0004 230000004/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC VIỆT NAM PHƯƠNG Đai nẹp hỗ trợ phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

20168 000.00.19.H29-230306-0004 230000509/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SPRINGDN Kính áp tròng (Cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

20169 000.00.19.H29-230228-0015 230000508/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB Bộ Kit Trisure 9.5 Phục Vụ Quá Trình Sàng Lọc Tiền Sinh Không Xâm Lấn

Còn hiệu lực

20170 000.00.19.H29-230228-0018 230000507/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB Bộ Kit Trisure First Phục Vụ Quá Trình Sàng Lọc Tiền Sinh Không Xâm Lấn

Còn hiệu lực

20171 000.00.19.H29-230228-0013 230000506/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB Bộ kit ONCOSURE - Phục vụ tầm soát, khảo sát yếu tố di truyền liên quan đến ung thư của DNA bộ gen (gDNA)

Còn hiệu lực

20172 000.00.19.H29-230228-0011 230000505/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB Bộ kit ONCOGS - Sinh thiết mô – Xét nghiệm gen điều trị đích ung thư nhắm trực tiếp cơ chế sinh khối u từ sinh thiết mô

Còn hiệu lực

20173 000.00.19.H29-230228-0010 230000504/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB Bộ kit ONCOGS - SINH THIẾT LỎNG - Xét nghiệm gen điều trị đích ung thư nhắm trực tiếp cơ chế sinh khối u từ mẫu sinh thiết lỏng

Còn hiệu lực

20174 000.00.19.H29-230228-0007 230000503/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB Bộ kit TRISURE PROCARE - Phục vụ khảo sát nguy cơ thai mang đột biến gây bệnh mới xuất hiện (de novo) trên 30 gen, liên quan đến 25 bệnh đơn gen trội phổ biến nhất hiện nay

Còn hiệu lực

20175 000.00.19.H29-230307-0016 230000502/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÍN THÀNH Máy triệt lông

Còn hiệu lực