STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
20176 000.00.04.G18-210802-0009 2300190ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với isoniazid của Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

20177 000.00.04.G18-210820-0020 2300189ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

20178 000.00.04.G18-210820-0021 2300188ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG/ IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

20179 000.00.04.G18-210820-0023 2300187ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

20180 000.00.04.G18-220330-0009 2300186ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A và B (ABO3)

Còn hiệu lực

20181 000.00.04.G18-211201-0009 2300185ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a

Còn hiệu lực

20182 000.00.04.G18-211201-0005 2300184ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5

Còn hiệu lực

20183 000.00.04.G18-220329-0011 2300183ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

20184 000.00.04.G18-211130-0041 2300182ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

20185 000.00.04.G18-211213-0025 2300181ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34

Còn hiệu lực

20186 000.00.04.G18-211213-0028 2300180ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33

Còn hiệu lực

20187 000.00.04.G18-211201-0008 2300179ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD33

Còn hiệu lực

20188 000.00.04.G18-211213-0027 2300178ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

20189 000.00.04.G18-211213-0024 2300177ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2

Còn hiệu lực

20190 000.00.04.G18-211201-0006 2300176ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10

Còn hiệu lực

20191 000.00.04.G18-211130-0014 2300175ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cGlu, cLac, ctHb, sO2

Còn hiệu lực

20192 000.00.04.G18-210730-0017 2300174ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi khuẩn Treponema Palidum

Còn hiệu lực

20193 000.00.04.G18-210205-0015 2300173ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV

Còn hiệu lực

20194 000.00.04.G18-210730-0022 2300172ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV

Còn hiệu lực

20195 000.00.04.G18-210208-0013 2300171ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1)

Còn hiệu lực

20196 000.00.04.G18-210208-0014 2300170ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

20197 000.00.04.G18-211021-0021 2300169ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

20198 000.00.04.G18-210728-0042 2300168ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

20199 000.00.04.G18-220620-0002 2300167ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn

Còn hiệu lực

20200 17001403/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300166ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1, HIV-2

Còn hiệu lực

20201 000.00.04.G18-210705-0019 2300165ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1, HIV-2

Còn hiệu lực

20202 000.00.04.G18-211208-0005 2300164ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV

Còn hiệu lực

20203 000.00.04.G18-210208-0005 2300163ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

20204 18006524/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300162ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

20205 000.00.04.G18-210310-0012 2300161ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Enterovirus 71

Còn hiệu lực

20206 000.00.04.G18-210310-0010 2300160ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

20207 000.00.04.G18-210730-0016 2300159ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B

Còn hiệu lực

20208 20011087/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300158ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs

Còn hiệu lực

20209 000.00.04.G18-211213-0034 2300157ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-Pacific Blue

Còn hiệu lực

20210 000.00.04.G18-211213-0037 2300156ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-FITC

Còn hiệu lực

20211 000.00.04.G18-211213-0010 2300155ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-APC-Alexa Fluor 750

Còn hiệu lực

20212 000.00.04.G18-211213-0011 2300154ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD đánh giá sự bắt màu không đặc hiệu của tế bào với IgG1-APC-Alexa Fluor 700

Còn hiệu lực

20213 19010244/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300153ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Hệ thống xét nghiệm acid nucleic

Còn hiệu lực

20214 000.00.04.G18-201021-0031 2300152ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên Hepatitis B

Còn hiệu lực

20215 000.00.04.G18-220517-0010 2300151ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Bộ xét nghiệm định tính Human Papilloma Virus (HPV)

Còn hiệu lực

20216 17003704/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300150ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể kháng vi rút Hepatitis C

Còn hiệu lực

20217 19008245/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300149ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Estriol không liên hợp (uE3)

Còn hiệu lực

20218 18007559/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300148ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng Syphilis

Còn hiệu lực

20219 17001368/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300147ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (anti-HBc)

Còn hiệu lực

20220 18007538/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300146ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

20221 17003441/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300145ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ IVD xét nghiệm định tính ADN của human papillomavirus (HPV)

Còn hiệu lực

20222 000.00.04.G18-220424-0001 2300144ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Troponin T tim

Còn hiệu lực

20223 000.00.04.G18-220422-0022 2300143ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng NT-proBNP

Còn hiệu lực

20224 000.00.04.G18-220422-0023 2300142ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng NT-proBNP

Còn hiệu lực

20225 000.00.04.G18-220422-0024 2300141ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng NT-proBNP

Còn hiệu lực

20226 000.00.04.G18-220219-0018 2300140ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

20227 17004322/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300139ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B

Còn hiệu lực

20228 000.00.04.G18-210727-0004 2300138ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA của HBV

Còn hiệu lực

20229 19010499/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300137ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

20230 19010497/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300136ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

20231 19010494/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300135ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

20232 000.00.04.G18-220517-0021 2300134ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHANG PHÚC Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

20233 000.00.04.G18-220509-0015 2300133ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Stent mạch máu

Còn hiệu lực

20234 000.00.04.G18-211015-0008 2300132ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Stent đường mật

Còn hiệu lực

20235 000.00.04.G18-200604-0016 2300131ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng

Còn hiệu lực

20236 000.00.04.G18-210527-0005 2300130ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu

Còn hiệu lực

20237 000.00.04.G18-210629-0007 2300129ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

20238 000.00.04.G18-210629-0006 2300128ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Máy X-Quang C-arm di động

Còn hiệu lực

20239 000.00.04.G18-210629-0010 2300127ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

20240 000.00.04.G18-220608-0008 2300126ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Máy phá rung tim tự động đặt trong cơ thể có tương thích MRI

Còn hiệu lực

20241 000.00.04.G18-200727-0002 2300125ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

20242 19010033/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300124ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

20243 20011452/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300123ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim

Còn hiệu lực

20244 000.00.04.G18-211231-0020 2300122ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.T.K Lưới thoát vị

Còn hiệu lực

20245 000.00.04.G18-220531-0006 2300121ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH Lồng ấp trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

20246 19008420/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300120ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương, hồng cầu

Còn hiệu lực

20247 000.00.04.G18-211116-0011 2300119ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Hệ thống phẫu thuật dịch kính võng mạc kèm tính năng phẫu thuật đục thủy tinh thể

Còn hiệu lực

20248 000.00.04.G18-211116-0009 2300118ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Hệ thống phẫu thuật dịch kính võng mạc kèm tính năng phẫu thuật đục thủy tinh thể

Còn hiệu lực

20249 000.00.16.H11-230222-0001 230000003/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1087

Còn hiệu lực

20250 17000605/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300117ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Gel làm mềm vết thương và loại bỏ biofilm

Còn hiệu lực