STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2026 000.00.19.H26-230118-0018 230000163/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐỖ TRẦN Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

2027 000.00.19.H26-230127-0002 230000129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN XỊT MŨI HỌNG NIHACHI 28+ NANO

Còn hiệu lực

2028 000.00.19.H26-230127-0001 230000128/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN XỊT MŨI THẢO DƯỢC NIHACHI 28+ NANO

Còn hiệu lực

2029 000.00.19.H26-230119-0003 230000162/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp

Còn hiệu lực

2030 000.00.19.H26-230119-0001 230000161/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD Enzymes: α‑amylase, Lactate Dehydrogenase (LDH), Gamma Glutamyl Transferase (GGT), Acid Phosphatase

Còn hiệu lực

2031 000.00.19.H26-230119-0002 230000023/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG

Còn hiệu lực

2032 000.00.19.H26-230118-0025 230000160/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT NAM Dung dịch khử trùng vết thương và vết nấm trên da

Còn hiệu lực

2033 000.00.19.H26-230118-0011 230000127/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN IVD đệm pha loãng dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

2034 000.00.19.H26-230118-0005 230000126/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM IVD hiệu chuẩn quang phổ và kiểm soát giải trình tự trên máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

2035 000.00.19.H26-230118-0026 230000125/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SANODYNA VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi, họng

Còn hiệu lực

2036 000.00.04.G18-230201-0002 230000104/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử dibucaine đo hoạt tính Cholinesterase

Còn hiệu lực

2037 000.00.19.H26-230118-0009 230000159/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

2038 000.00.19.H26-230118-0012 230000158/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

2039 000.00.19.H26-230118-0006 230000157/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

2040 000.00.19.H26-230118-0004 230000156/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUỒN SẢN PHẨM Thiết bị ánh sáng trị liệu Healio

Còn hiệu lực

2041 000.00.19.H26-230117-0016 230000155/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Cortisol

Còn hiệu lực

2042 000.00.19.H26-230117-0017 230000154/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO GROUP IN NORTH AMERICA DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

2043 000.00.19.H26-230117-0015 230000153/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Cụm IVD xét nghiệm định lượng sinh hóa

Còn hiệu lực

2044 000.00.19.H26-230118-0002 230000124/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX Pipette lấy mẫu xét nghiệm và phụ kiện (chi tiết theo phụ lục)

Còn hiệu lực

2045 000.00.19.H26-230118-0001 230000123/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GINIC XỊT CHỐNG SÂU RĂNG GINKID

Còn hiệu lực

2046 000.00.19.H26-230116-0012 230000122/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Dung dịch đệm cực dương dùng cho máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

2047 000.00.19.H26-230116-0013 230000121/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Dung dịch đệm cực âm dùng cho máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

2048 000.00.19.H26-230116-0017 230000120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Dung dịch điều hòa bơm dùng cho máy phân tích gen bằng công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

2049 000.00.19.H26-230116-0020 230000119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM IVD hòa tan mẫu trong xét nghiệm phân tích gen bằng công nghệ mao quản

Còn hiệu lực

2050 000.00.19.H26-230118-0015 230000118/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VT-MEDICAL BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA

Còn hiệu lực

2051 000.00.19.H26-230117-0018 230000117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SANFORDPHARMA USA XỊT MŨI NƯỚC BIỂN SÂU

Còn hiệu lực

2052 000.00.04.G18-230131-0007 230000103/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử chỉ thị Indole

Còn hiệu lực

2053 000.00.19.H26-221220-0021 230000152/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch an toàn với hệ thống kết nối không kim

Còn hiệu lực

2054 000.00.19.H26-221219-0011 230000151/PCBB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Máy lấy cao răng siêu âm

Còn hiệu lực

2055 000.00.19.H26-221223-0005 230000022/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RAYMOND T&C

Còn hiệu lực

2056 000.00.19.H26-221220-0007 230000150/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hệ thống giải trình tự gen NGS công suất trung bình

Còn hiệu lực

2057 000.00.04.G18-220429-0006 2300039ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus

Còn hiệu lực

2058 000.00.04.G18-211117-0013 2300038ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

2059 000.00.04.G18-211117-0015 2300037ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

2060 000.00.04.G18-211117-0014 2300036ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

2061 000.00.04.G18-201104-0011 2300035ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2

Còn hiệu lực

2062 19009219/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300034ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT

Còn hiệu lực

2063 19010186/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300033ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D (RH1)

Còn hiệu lực

2064 000.00.04.G18-210717-0021 2300032ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Tacrolimus

Còn hiệu lực

2065 17001150/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300031ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

2066 000.00.04.G18-201104-0013 2300030ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2

Còn hiệu lực

2067 19010026/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300029ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thẻ xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis

Còn hiệu lực

2068 19010320/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300028ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

2069 17004014/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300027ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh có ISE

Còn hiệu lực

2070 19009964/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300026ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

2071 19010887/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300025ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

2072 000.00.04.G18-211130-0006 2300024ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm điện giải, khí máu

Còn hiệu lực

2073 000.00.04.G18-211130-0007 2300023ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm điện giải, khí máu

Còn hiệu lực

2074 000.00.04.G18-211130-0008 2300022ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm điện giải, khí máu

Còn hiệu lực

2075 000.00.04.G18-211103-0037 2300021ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

2076 000.00.04.G18-221114-0016 2300020ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

2077 000.00.04.G18-220504-0001 2300019ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum và các Plasmodium khác

Còn hiệu lực

2078 000.00.04.G18-210208-0009 2300018ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV và kháng thể kháng vi khuẩn Treponema Palidum

Còn hiệu lực

2079 000.00.04.G18-210708-0015 2300017ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

2080 000.00.04.G18-220404-0029 2300016ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

2081 000.00.04.G18-210730-0019 2300015ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax

Còn hiệu lực

2082 000.00.04.G18-210208-0007 2300014ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 vi rút Dengue, kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

2083 000.00.04.G18-220629-0028 2300013ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Gelcard xét nghiệm định tính nhóm máu ABO, D, CDE

Còn hiệu lực

2084 000.00.04.G18-210717-0020 2300012ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SIROLIMUS

Còn hiệu lực

2085 000.00.04.G18-220504-0040 2300011ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính/bán định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

2086 000.00.04.G18-220314-0022 2300010ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ xét nghiệm định tính và định lượng RNA virus viêm gan C

Còn hiệu lực

2087 000.00.04.G18-220422-0019 2300009ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT)

Còn hiệu lực

2088 000.00.04.G18-220422-0021 2300008ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT)

Còn hiệu lực

2089 17001364/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300007ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng kháng nguyên e của virus viêm gan B (HBeAg)

Còn hiệu lực

2090 17003910/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300006ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

2091 17004063/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300005ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBcAg

Còn hiệu lực

2092 18007576/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300004ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể kháng HAV

Còn hiệu lực

2093 18007015/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300003ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính HBsAg

Còn hiệu lực

2094 18007481/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300002ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng HBsAg

Còn hiệu lực

2095 17001374/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300001ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

2096 000.00.04.G18-230130-0003 230000102/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD điện cực chất nền: Lac, Hb

Còn hiệu lực

2097 000.00.16.H22-230105-0001 230000001/PCBMB-HG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 988

Còn hiệu lực

2098 000.00.18.H24-221118-0001 230000002/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM AN

Còn hiệu lực

2099 000.00.18.H24-230130-0001 230000001/PCBSX-HP

CÔNG TY TNHH BÁCH THẢO DƯỢC Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực

2100 000.00.18.H24-221012-0002 230000002/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL bộ lens injector + bơm đặt sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực