STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
21451 000.00.04.G18-210914-0018 2300060ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vancomycin

Còn hiệu lực

21452 000.00.04.G18-211130-0029 2300059ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

21453 000.00.04.G18-211125-0014 2300058ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và/ hoặc định lượng các tế bào biểu hiện 20 kháng nguyên bề mặt

Còn hiệu lực

21454 000.00.04.G18-211130-0013 2300057ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cGlu, cLac, ctHb, sO2

Còn hiệu lực

21455 000.00.04.G18-221205-0002 2300056ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH Y TẾ ASM Bộ khớp gối nhân tạo

Còn hiệu lực

21456 000.00.04.G18-220308-0004 2300055ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Catheter đốt điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

21457 000.00.04.G18-220209-0010 2300054ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

21458 000.00.04.G18-220114-0044 2300053ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Máy chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

21459 18006632/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300052ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Máy chụp X-Quang

Còn hiệu lực

21460 000.00.04.G18-221115-0023 2300051ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

Còn hiệu lực

21461 18007520/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300050ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Máy thở

Còn hiệu lực

21462 000.00.04.G18-220314-0006 2300049ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VARIAN MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Thiết bị theo dõi nhịp thở bệnh nhân

Còn hiệu lực

21463 000.00.04.G18-220126-0008 2300048ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL Vít tự tiêu tự gia cường cố định dây chằng

Còn hiệu lực

21464 000.00.04.G18-210705-0018 2300047ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng Syphilis

Còn hiệu lực

21465 000.00.04.G18-210820-0022 2300046ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng xoắn khuẩn Leptospira

Còn hiệu lực

21466 000.00.04.G18-210310-0009 2300045ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV

Còn hiệu lực

21467 000.00.04.G18-201124-0005 2300044ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thanh thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV

Còn hiệu lực

21468 000.00.04.G18-210820-0018 2300043ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue

Còn hiệu lực

21469 000.00.04.G18-210730-0020 2300042ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

21470 000.00.04.G18-210208-0008 2300041ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 vi rút Dengue

Còn hiệu lực

21471 000.00.04.G18-210208-0006 2300040ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Syphilis

Còn hiệu lực

21472 000.00.04.G18-230211-0001 230000138/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Môi trường nuôi cấy trong hỗ trợ sinh sản

Còn hiệu lực

21473 000.00.19.H26-230206-0033 230000277/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ ĐỖ TRẦN Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

21474 000.00.19.H26-230202-0021 230000276/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT Hoá chất dùng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

21475 000.00.19.H26-230207-0023 230000275/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

21476 000.00.19.H26-230207-0007 230000274/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động

Còn hiệu lực

21477 000.00.19.H26-230206-0034 230000273/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Họ hệ thống máy xét nghiệm điện giải tự động

Còn hiệu lực

21478 000.00.19.H26-230206-0019 230000272/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Dung dịch hiệu chuẩn sử dụng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

21479 000.00.19.H26-230131-0019 230000271/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP high sensitive

Còn hiệu lực

21480 000.00.19.H26-230203-0023 230000270/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Bộ IVD xét nghiệm định lượng Microalbumin

Còn hiệu lực

21481 000.00.19.H26-230203-0028 230000269/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

21482 000.00.04.G18-220112-0021 23001079CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Khẩu trang y tế 3 lớp/ 3-layers disposable face mask

Còn hiệu lực

21483 000.00.04.G18-221026-0019 23001078CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG Khẩu trang y tế OriShield / OriShield Medical Face Mask

Còn hiệu lực

21484 000.00.19.H26-230106-0026 230000268/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Bộ IVD xét nghiệm định lượng Alcohol

Còn hiệu lực

21485 000.00.19.H26-230106-0018 230000267/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

21486 000.00.04.G18-221020-0007 23001077CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc sirolimus / Sirolimus eluting coronary stent system

Còn hiệu lực

21487 000.00.04.G18-221025-0002 23001076CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus / Sirolimus eluting coronary stent system

Còn hiệu lực

21488 000.00.04.G18-221004-0005 23001075CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-quang cao tần/ High Frequency X-ray

Còn hiệu lực

21489 000.00.04.G18-220729-0006 23001074CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ ống lấy máu / Disposable Blood Donor sets

Còn hiệu lực

21490 000.00.04.G18-220831-0004 23001073CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG - (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) GĂNG TAY CAO SU Y TẾ LATEX /LATEX EXAMINATION GLOVES

Còn hiệu lực

21491 000.00.04.G18-220615-0020 23001072CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA / IVD DNA/RNA Extraction

Còn hiệu lực

21492 000.00.04.G18-220615-0024 23001071CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA/IVD DNA/RNA Extraction

Còn hiệu lực

21493 000.00.04.G18-220615-0017 23001070CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Dung dịch khử nhiễm DNA/RNA / DNA/RNA decontamination solution

Còn hiệu lực

21494 000.00.04.G18-220615-0022 23001069CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA - Hóa chất dùng cho máy tách chiết tự động / IVD DNA/RNA Extraction- Eagent for automatic extraction machine

Còn hiệu lực

21495 000.00.04.G18-220419-0001 23001068CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch có cánh, cổng / I.V. Catheter with Wings, Injection Port

Còn hiệu lực

21496 000.00.04.G18-220124-0021 23001067CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây truyền dịch / Infusion Set

Còn hiệu lực

21497 000.00.04.G18-200625-0013 23001066CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IVD pha loãng dùng cho phân tích huyết học / IVD dilute use for hematology analysis

Còn hiệu lực

21498 000.00.04.G18-220425-0005 23001065CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TESLA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học/ lysates liquid use for hematology analyzer

Còn hiệu lực

21499 000.00.04.G18-211124-0012 23001064CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn/ Surgical Face Mask

Còn hiệu lực

21500 000.00.04.G18-220601-0002 23001063CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Áo choàng phẫu thuật/ Surgical Gown

Còn hiệu lực

21501 000.00.04.G18-211229-0015 23001062CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

21502 000.00.04.G18-220321-0007 23001061CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIÊN PHÚC Khẩu trang y tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

21503 000.00.04.G18-220512-0001 23001060CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG - (TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN) GĂNG TAY CAO SU Y TẾ LATEX (LATEX EXAMINATION GLOVES)

Còn hiệu lực

21504 000.00.04.G18-220603-0006 23001059CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT CÓ BỘT, CHƯA TIỆT TRÙNG/ NON-STERILE LATEX SURGICAL POWDERED GLOVES

Còn hiệu lực

21505 000.00.04.G18-220603-0013 23001058CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC GĂNG TAY LATEX PHẪU THUẬT TIỆT TRÙNG, CÓ BỘT/ STERILE LATEX SURGICAL POWDERED GLOVES

Còn hiệu lực

21506 000.00.19.H26-230207-0016 230000266/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Đĩa điện từ

Còn hiệu lực

21507 000.00.19.H26-230207-0017 230000265/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Bình điện dung (Tụ điện)

Còn hiệu lực

21508 000.00.19.H26-230207-0002 230000264/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

21509 000.00.19.H26-230207-0003 230000263/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

21510 000.00.19.H26-230207-0004 230000262/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

21511 000.00.19.H26-230207-0006 230000261/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

21512 000.00.19.H26-230207-0005 230000260/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy điện tim

Còn hiệu lực

21513 000.00.19.H29-230206-0008 230000309/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Sứ răng giả

Còn hiệu lực

21514 000.00.19.H29-230213-0010 230000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA CLEAZINER 10%

Còn hiệu lực

21515 000.00.19.H26-230206-0018 230000259/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Monitor theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

21516 000.00.19.H26-230203-0004 230000200/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim khô y tế

Còn hiệu lực

21517 000.00.19.H26-230206-0020 230000199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM Dung dịch nhỏ tai

Còn hiệu lực

21518 000.00.19.H26-230203-0001 230000198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH WORLD VISION Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

21519 000.00.19.H26-230203-0002 230000197/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH WORLD VISION Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

21520 000.00.19.H26-230207-0014 230000196/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Thấu kính

Còn hiệu lực

21521 000.00.19.H26-230207-0015 230000195/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Túi nước

Còn hiệu lực

21522 000.00.19.H26-230206-0017 230000194/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Hệ thống ghế khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

21523 000.00.19.H26-230206-0014 230000193/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Ghế đa năng

Còn hiệu lực

21524 000.00.19.H26-230206-0015 230000192/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Ghế đa năng

Còn hiệu lực

21525 000.00.19.H26-230206-0016 230000191/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường sản khoa

Còn hiệu lực