STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
151 000.00.19.H26-220518-0001 220001707/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÓA CHẤT VÀ HÓA MỸ PHẨM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

152 000.00.19.H29-220513-0011 220001639/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Vật liệu hàn răng vĩnh viễn

Còn hiệu lực

153 000.00.19.H29-220516-0036 220001638/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm Độc chất học

Còn hiệu lực

154 000.00.19.H29-220516-0037 220001637/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Khay thử xét nghiệm định tính hCG

Còn hiệu lực

155 000.00.19.H17-220518-0001 220000008/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ CHÂU THANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

156 000.00.19.H17-220413-0002 220000244/PCBMB-ĐNa

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 736

Còn hiệu lực

157 000.00.19.H29-220516-0027 220001636/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Mắc cài chỉnh nha

Còn hiệu lực

158 000.00.19.H29-220516-0026 220001635/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Lò xo chỉnh nha

Còn hiệu lực

159 000.00.19.H29-220516-0025 220001634/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Dây cung chỉnh nha

Còn hiệu lực

160 000.00.19.H29-220516-0021 220001052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Dụng cụ mở mắc cài chỉnh nha

Còn hiệu lực

161 000.00.04.G18-220315-0049 220002269/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát mức thấp, mức trung bình, mức cao xét nghiệm định lượng 19 thông số huyết học

Còn hiệu lực

162 000.00.04.G18-220518-0018 220002268/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

163 000.00.19.H29-220512-0024 220001051/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN TINH DẦU TRÀM ĐẤT VIỆT

Còn hiệu lực

164 000.00.19.H29-220512-0020 220001050/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN TINH DẦU SẢ CHANH ĐẤT VIỆT

Còn hiệu lực

165 000.00.19.H29-220512-0016 220001049/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN DẦU MÙ U ĐẤT VIỆT

Còn hiệu lực

166 000.00.19.H29-220507-0001 220001048/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Khẩu trang N95

Còn hiệu lực

167 000.00.04.G18-220518-0017 220002267/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

168 000.00.04.G18-220307-0030 220002266/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm định tính độc chất trong nước tiểu

Còn hiệu lực

169 000.00.04.G18-220517-0041 220002265/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng benzodiazepines

Còn hiệu lực

170 000.00.04.G18-220310-0017 220002264/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 19 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

171 000.00.19.H26-220429-0021 220001573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠT PHÁT Khẩu Trang Y Tế Đạt Phát

Còn hiệu lực

172 000.00.04.G18-220308-0009 220002263/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng thể kháng vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1 nhóm O)

Còn hiệu lực

173 000.00.04.G18-220307-0015 220002262/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1)

Còn hiệu lực

174 000.00.04.G18-220303-0008 220002261/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-HAV và Anti-HBs

Còn hiệu lực

175 000.00.04.G18-220302-0033 220002260/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-CMV, Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-HIV-1, Anti-HTLV-I và HBsAg

Còn hiệu lực

176 000.00.04.G18-220517-0040 220002259/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 7 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

177 000.00.19.H26-220413-0021 220001572/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD pha loãng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

178 000.00.04.G18-220310-0016 220002258/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số miễn dịch

Còn hiệu lực

179 000.00.19.H26-220412-0061 220001571/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD rửa vệ sinh máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

180 000.00.19.H26-220412-0060 220001706/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-glutamyl transferase

Còn hiệu lực

181 000.00.19.H26-220412-0057 220001705/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

182 000.00.19.H26-220412-0055 220001704/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase (LDH)

Còn hiệu lực

183 000.00.19.H26-220412-0052 220001703/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

184 000.00.19.H26-220412-0050 220001702/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

185 000.00.19.H26-220412-0048 220001701/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase (LDH)

Còn hiệu lực

186 000.00.19.H26-220412-0045 220001700/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

187 000.00.19.H26-220317-0039 220001699/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Galectin-3

Còn hiệu lực

188 000.00.19.H26-220317-0049 220001698/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD chiết tách xét nghiệm định lượng Sirolimus

Còn hiệu lực

189 000.00.19.H26-220302-0086 220001697/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch E (IgE)

Còn hiệu lực

190 000.00.19.H26-220318-0009 220001696/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD chiết tách xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

191 000.00.19.H26-220302-0084 220001695/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch E (IgE)

Còn hiệu lực

192 000.00.19.H26-220318-0010 220001694/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD chiết tách xét nghiệm định lượng Tacrolimus

Còn hiệu lực

193 000.00.19.H26-220318-0011 220001693/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prealbumin

Còn hiệu lực

194 000.00.19.H26-220318-0012 220001692/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng bilirubin

Còn hiệu lực

195 000.00.19.H26-220507-0003 220001570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Que lấy mẫu vô trùng (dịch âm đạo)

Còn hiệu lực

196 000.00.19.H26-220511-0031 220001691/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Microalbumin (MAL)

Còn hiệu lực

197 000.00.19.H26-220512-0019 220001690/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Máy phân tích điện giải đồ

Còn hiệu lực

198 000.00.19.H26-220513-0010 220001689/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

199 000.00.19.H26-220513-0006 220001688/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Dung dịch làm mềm tủy răng bị vôi hóa

Còn hiệu lực

200 000.00.19.H26-220513-0008 220001687/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Gel nong ống tủy

Còn hiệu lực

201 000.00.19.H26-220512-0018 220001686/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN Máy khoan xương , cưa xương đa chức năng dùng pin

Còn hiệu lực

202 000.00.19.H26-220505-0013 220001685/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM Thiết bị điều khiển tự động bơm xi măng cột sống từ xa không bức xạ

Còn hiệu lực

203 000.00.19.H26-220512-0046 220001684/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

204 000.00.19.H26-220512-0045 220001683/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Máy điện tim

Còn hiệu lực

205 000.00.19.H26-220419-0015 220001682/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Xi lanh tiêm thuốc cản quang

Còn hiệu lực

206 000.00.19.H26-220511-0033 220001681/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Vỏ đỡ niệu quản dùng cho ống kính soi mềm

Còn hiệu lực

207 000.00.19.H26-220511-0032 220001680/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Vỏ đỡ niệu quản 2 kênh dùng cho tán sỏi ống mềm

Còn hiệu lực

208 000.00.19.H26-220511-0036 220001678/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Ống kính nội soi mềm

Còn hiệu lực

209 000.00.19.H26-220512-0037 220001677/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy điều trị nhiệt nóng lạnh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

210 000.00.19.H26-220512-0043 220001676/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

211 000.00.19.H26-220512-0028 220001675/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Ống soi ổ bụng

Còn hiệu lực

212 000.00.19.H26-220513-0002 220001569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2T VIỆT NAM Miếng cầm máu mũi

Còn hiệu lực

213 000.00.19.H26-220513-0029 220001568/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Áo choàng phẫu thuật (áo choàng phòng dịch)

Còn hiệu lực

214 000.00.19.H26-220516-0001 220001567/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HẠ LONG Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm mặt sọ não

Còn hiệu lực

215 000.00.19.H26-220513-0017 220001566/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU Vật liệu trám tạm

Còn hiệu lực

216 000.00.19.H26-220512-0026 220001565/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO Agera

Còn hiệu lực

217 000.00.19.H26-220511-0029 220001564/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Bộ máy soi tai mắt

Còn hiệu lực

218 000.00.19.H26-220513-0009 220001563/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC NHẤT TÂM DẦU XOA

Còn hiệu lực

219 000.00.19.H26-220420-0029 220001562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MỚI NEWTECON Giường bệnh nhân chạy điện

Còn hiệu lực

220 000.00.19.H26-220512-0039 220001561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy điều khiển và tạo môi trường kỵ khí và yếm khí

Còn hiệu lực

221 000.00.19.H26-220512-0042 220001560/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Đệm hơi chống loét ( bao gồm 1 đệm và 1 bơm)

Còn hiệu lực

222 000.00.19.H26-220505-0020 220001674/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

223 000.00.19.H26-220505-0022 220001673/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hormone Luteinizing

Còn hiệu lực

224 000.00.19.H26-220505-0019 220001672/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hormone kháng Müllerian

Còn hiệu lực

225 000.00.19.H26-220505-0021 220001671/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Thuốc thử xét nghiệm định lượng Thyroglobulin

Còn hiệu lực