STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
151 19010635/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400520ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và các đột biến kháng thuốc

Còn hiệu lực

152 20011117/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400519ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và các đột biến kháng thuốc

Còn hiệu lực

153 000.00.04.G18-220506-0014 2400518ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Bộ xét nghiệm định tính đột biến gen NRAS

Còn hiệu lực

154 000.00.04.G18-220825-0034 2400517ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Bộ xét nghiệm định tính kiểu gene Human Papilloma virus tuýp 6 và 11

Còn hiệu lực

155 000.00.04.G18-220629-0047 2400516ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng toxoplasma

Còn hiệu lực

156 000.00.04.G18-220824-0022 2400515ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Bộ xét nghiệm định tính và định lượng DNA Streptococcus agalactiae

Còn hiệu lực

157 000.00.04.G18-200924-0032 2400514ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm phát hiện và định lượng ADN của Parvovirus B19

Còn hiệu lực

158 000.00.04.G18-210224-0001 2400513ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

159 000.00.04.G18-210416-0007 2400512ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

160 000.00.04.G18-210928-0025 2400511ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

161 19010412/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400510ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

162 17005183/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400509ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Que thử xét nghiệm Glucose

Còn hiệu lực

163 000.00.04.G18-211130-0011 2400508ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Hematocrit

Còn hiệu lực

164 19010025/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400507ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thẻ xét nghiệm định tính Troponin I

Còn hiệu lực

165 000.00.04.G18-210414-0015 2400506ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin)

Còn hiệu lực

166 17001530/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400505ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4

Còn hiệu lực

167 000.00.04.G18-230425-0012 2400504ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

168 000.00.04.G18-210326-0030 2400503ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4

Còn hiệu lực

169 000.00.04.G18-230522-0008 2400502ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do

Còn hiệu lực

170 000.00.04.G18-211129-0039 2400501ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138

Còn hiệu lực

171 000.00.04.G18-211129-0042 2400500ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

172 000.00.04.G18-211130-0045 2400499ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

173 000.00.04.G18-230602-0010 2400498ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein BRAF V600E

Còn hiệu lực

174 000.00.04.G18-220714-0018 2400497ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính phức hợp M. Tuberculosis đa kháng thuốc

Còn hiệu lực

175 18008162/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400496ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT

Còn hiệu lực

176 000.00.04.G18-221012-0027 2400495ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV

Còn hiệu lực

177 000.00.04.G18-210908-0026 2400494ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Digitoxin, Digoxin, GDF-15, Myoglobin và NT-proBNP

Còn hiệu lực

178 000.00.04.G18-220326-0002 2400493ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Xi măng sinh học

Còn hiệu lực

179 17001651/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400492ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Vít khớp cùng chậu

Còn hiệu lực

180 17001974/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400491ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vít khóa dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

181 20011352/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400490ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Vít cố định xương, gân và dây chằng các loại

Còn hiệu lực

182 17003750/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400489ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vít cố định ổ cối

Còn hiệu lực

183 18007471/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400488ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch

Còn hiệu lực

184 000.00.04.G18-210920-0021 2400487ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não

Còn hiệu lực

185 000.00.04.G18-220604-0001 2400486ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ phục hình

Còn hiệu lực

186 000.00.04.G18-211126-0007 2400485ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ phục hình

Còn hiệu lực

187 000.00.04.G18-210316-0013 2400484ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

188 000.00.04.G18-210531-0013 2400483ĐKLH/BYT-HTTB

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

189 000.00.04.G18-220706-0006 2400482ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi máu đôi có dung dịch bảo quản CPDA-1

Còn hiệu lực

190 000.00.04.G18-220726-0002 2400481ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Stent thay đổi dòng chảy

Còn hiệu lực

191 19010998/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400480ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Ống thông mang bóng nong động mạch phổi

Còn hiệu lực

192 000.00.04.G18-221226-0047 2400479ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại vi áp lực cao

Còn hiệu lực

193 17003044/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400478ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Bóng nong mạch máu ngoại vi phủ thuốc paclitaxel

Còn hiệu lực

194 000.00.04.G18-220214-0023 2400477ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực

195 000.00.04.G18-220307-0024 2400476ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bộ khớp háng nhân tạo

Còn hiệu lực

196 19008322/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400475ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ nẹp, vít, thanh, móc và nắp khóa trong phẫu thuật cột sống cổ

Còn hiệu lực

197 000.00.04.G18-221121-0009 2400474ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

198 000.00.04.G18-211117-0001 2400473ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ tách tiểu cầu có lọc bạch cầu

Còn hiệu lực

199 000.00.04.G18-211126-0006 2400472ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ trụ phục hình

Còn hiệu lực

200 000.00.04.G18-210814-0003 2400471ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Bộ vít cột sống

Còn hiệu lực

201 000.00.04.G18-220516-0012 2400470ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

202 000.00.04.G18-220812-0020 2400469ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Catheter cắt đốt trong tim mạch

Còn hiệu lực

203 000.00.04.G18-221203-0001 2400468ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Catheter chẩn đoán điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

204 000.00.04.G18-230523-0031 2400467ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Catheter vòng lập bản đồ điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

205 000.00.04.G18-230523-0030 2400466ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Catheter vòng lập bản đồ điện sinh lý tim

Còn hiệu lực

206 17001167/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400465ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa Lidocain

Còn hiệu lực

207 17001180/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400464ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Chất làm đầy da chứa Lidocain

Còn hiệu lực

208 17000771/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400463ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

209 17004024/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400462ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Chỉ phẫu thuật

Còn hiệu lực

210 000.00.04.G18-220531-0009 2400461ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Dầu Silicone dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

211 000.00.04.G18-210206-0003 2400460ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

212 000.00.04.G18-230420-0024 2400459ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây điện cực tạo nhịp

Còn hiệu lực

213 17000618/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400458ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dây điện cực tạo nhịp

Còn hiệu lực

214 000.00.04.G18-230311-0002 2400457ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Kít thu nhận tiểu cầu, huyết tương, hồng cầu

Còn hiệu lực

215 17002113/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400456ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Lưới điều trị thoát vị lỗ hậu môn nhân tạo

Còn hiệu lực

216 17002739/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400455ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy bơm dung dịch khi đốt cơ tim

Còn hiệu lực

217 170000903/HSDKLH_NK_CD_K_QG-BYT 2400454ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA Máy điều nhiệt cơ thể

Còn hiệu lực

218 000.00.04.G18-220811-0017 2400453ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy phá rung tim

Còn hiệu lực

219 17005337/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400452ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy phẫu thuật bằng laser CO2

Còn hiệu lực

220 17001276/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400451ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy tạo nhịp tim hai buồng

Còn hiệu lực

221 17001267/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400450ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy tạo nhịp tim một buồng

Còn hiệu lực

222 000.00.04.G18-220827-0001 2400449ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Máy thở

Còn hiệu lực

223 000.00.04.G18-221025-0003 2400448ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Máy thở

Còn hiệu lực

224 17000791/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400447ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Máy truyền máu hoàn hồi

Còn hiệu lực

225 000.00.04.G18-210305-0003 2400446ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Miếng ghép đĩa đệm và vít

Còn hiệu lực