STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
151 000.00.04.G18-221128-0002 220003485/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgG và IgM kháng β2GPI

Còn hiệu lực

152 000.00.19.H29-221122-0042 220002446/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông gạc y tế

Còn hiệu lực

153 000.00.19.H29-221122-0044 220002445/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông gạc y tế tiệt trùng Osaki

Còn hiệu lực

154 000.00.19.H29-221122-0045 220002444/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông gạc đắp vết thương F

Còn hiệu lực

155 000.00.19.H29-221122-0047 220002443/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông gạc đắp vết thương F, tiệt trùng

Còn hiệu lực

156 000.00.19.H29-221122-0049 220002442/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gòn Viên Osaki

Còn hiệu lực

157 000.00.19.H29-221122-0051 220002441/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông cầm máu Osaki

Còn hiệu lực

158 000.00.19.H29-221122-0053 220002440/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông cầm máu tiệt trùng Osaki

Còn hiệu lực

159 000.00.19.H29-221122-0031 220003799/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc có cản quang X-KS, Osaki, tiệt trùng

Còn hiệu lực

160 000.00.19.H29-221122-0030 220003798/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc có cản quang X-KS, Osaki

Còn hiệu lực

161 000.00.19.H29-221122-0023 220003797/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc phẫu thuật có cản quang X-KS, tiệt trùng

Còn hiệu lực

162 000.00.19.H29-221122-0021 220003796/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc phẫu thuật có cản quang X-KS

Còn hiệu lực

163 000.00.19.H29-221122-0020 220003795/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc phẫu thuật X-A, tiệt trùng

Còn hiệu lực

164 000.00.19.H29-221122-0019 220002439/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc mở khí quản, tiệt trùng

Còn hiệu lực

165 000.00.19.H29-221122-0018 220002438/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc mở khí quản

Còn hiệu lực

166 000.00.19.H29-221122-0016 220002437/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc y tế OSAKI

Còn hiệu lực

167 000.00.19.H29-221122-0054 220002436/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Kẹp nhựa Osaki tiệt trùng

Còn hiệu lực

168 000.00.19.H29-221122-0055 220002435/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Nẹp kim loại Osaki

Còn hiệu lực

169 000.00.19.H29-221123-0003 220002434/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc lau dụng cụ nội soi

Còn hiệu lực

170 000.00.19.H29-221123-0004 220002433/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Nẹp y tế cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

171 000.00.19.H29-221123-0005 220002432/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bao phủ nẹp y tế cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

172 000.00.19.H29-221123-0007 220002431/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Áo choàng bảo vệ Osaki

Còn hiệu lực

173 000.00.19.H29-221123-0008 220002430/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Miếng lót sản phụ Osaki

Còn hiệu lực

174 000.00.19.H29-221123-0010 220002429/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Vớ y khoa-Hot Kyutto H

Còn hiệu lực

175 000.00.19.H29-221123-0011 220002428/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Vớ y khoa loại dài- Hot Kyutto ST

Còn hiệu lực

176 000.00.19.H29-221123-0013 220002427/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Vớ phẫu thuật cao cổ - Ope Kyutto W

Còn hiệu lực

177 000.00.19.H29-221123-0014 220002426/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Quần vớ phẫu thuật - Ope Kyutto W-ST

Còn hiệu lực

178 000.00.19.H29-221123-0016 220003794/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT BÔNG TẨM CHG 0.2% OSAKI

Còn hiệu lực

179 000.00.19.H29-221123-0017 220003793/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc lau mắt TP1

Còn hiệu lực

180 000.00.19.H29-221122-0017 220002425/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc y tế OSAKI, tiệt trùng

Còn hiệu lực

181 000.00.19.H29-221123-0006 220002424/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Khẩu trang y tế Osaki

Còn hiệu lực

182 000.00.19.H29-221123-0025 220003792/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU Hệ thống bơm xi măng có bóng nong thân đốt sống

Còn hiệu lực

183 000.00.19.H29-221123-0028 220002423/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA Gạc răng miệng thảo dược

Còn hiệu lực

184 000.00.19.H29-221123-0027 220002422/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA Khăn hạ sốt thảo dược

Còn hiệu lực

185 000.00.04.G18-220421-0069 220003484/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: phosphatase kiềm

Còn hiệu lực

186 000.00.19.H29-221123-0032 220003791/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Test thử nhanh phát hiện thai sớm (định tính phát hiện HCG trong nước tiểu của người) - One step HCG Pregnancy Test

Còn hiệu lực

187 000.00.19.H29-221123-0026 220003790/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Phôi sứ Zirconia

Còn hiệu lực

188 000.00.19.H29-221122-0056 220002421/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Tròng kính nhựa

Còn hiệu lực

189 000.00.19.H29-221123-0031 220002420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHOTRACO PHARMA Xịt kháng viêm phụ khoa

Còn hiệu lực

190 000.00.19.H29-221122-0010 220001461/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HƯNG THỊNH

Còn hiệu lực

191 000.00.19.H29-221121-0006 220001460/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠ THIÊN ÂN

Còn hiệu lực

192 000.00.19.H29-221108-0028 220002419/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GSPHARM Dung dịch súc miệng, họng EXLIN

Còn hiệu lực

193 000.00.19.H29-221122-0041 220002418/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH Tăm chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

194 000.00.19.H29-221114-0012 220003789/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

195 000.00.19.H29-221122-0058 220003788/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Gel hydrocolloid chăm sóc vết thương

Còn hiệu lực

196 000.00.04.G18-220412-0023 220003483/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: RF (IgA), RF (IgG), RF (IgM), RF (IgA, IgG, IgM)

Còn hiệu lực

197 000.00.19.H29-221115-0001 220003787/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Lọng thắt Polyp (Ligatation Loop)

Còn hiệu lực

198 000.00.19.H29-221123-0009 220002417/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Ngáng miệng

Còn hiệu lực

199 000.00.19.H29-221024-0001 220003786/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Dụng cụ đặt thủy tinh thể tiệt trùng dùng một lần

Còn hiệu lực

200 000.00.04.G18-220421-0046 220003482/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Prealbumin

Còn hiệu lực

201 000.00.17.H62-221123-0001 220000005/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

202 000.00.18.H20-221122-0002 220000016/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO CỒN 99,5°

Còn hiệu lực

203 000.00.18.H20-221122-0001 220000015/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO CỒN 96°

Còn hiệu lực

204 000.00.19.H21-220504-0002 220000002/PCBMB-GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ CHÂU THANH

Còn hiệu lực

205 000.00.04.G18-221119-0008 220003481/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN IVD ly giải dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

206 000.00.04.G18-221125-0017 220003480/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

207 000.00.04.G18-221125-0003 220003479/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 26 thông số huyết học

Còn hiệu lực

208 000.00.04.G18-221125-0005 220003478/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng HDL

Còn hiệu lực

209 000.00.04.G18-220216-0050 220003477/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng progesterone

Còn hiệu lực

210 000.00.04.G18-221124-0006 220003476/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: Cholinesterase, GOT (AST), GPT (ALT)

Còn hiệu lực

211 000.00.04.G18-220216-0049 220003475/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng testosterone

Còn hiệu lực

212 000.00.04.G18-221125-0011 220003474/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định danh và phát hiện β-lactamase ở loài Neisseria, loài Haemophilus, Branhamella catarrhalis và Gardnerella vaginalis; xác định kiểu sinh học của Haemophilus influenzae và Haemophilus parainfluenzae

Còn hiệu lực

213 000.00.04.G18-220426-0017 220003473/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: Anti-SS-A; Anti-SS-B; Anti-Sm

Còn hiệu lực

214 000.00.19.H26-221121-0009 220002277/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ONE

Còn hiệu lực

215 000.00.19.H26-221121-0010 220002276/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ

Còn hiệu lực

216 000.00.19.H26-221122-0008 220003637/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

217 000.00.19.H26-221121-0014 220003636/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

218 000.00.19.H26-221121-0011 220003635/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

219 000.00.19.H26-221121-0021 220003634/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Hóa chất hiệu chuẩn và nội kiểm sinh hóa

Còn hiệu lực

220 000.00.19.H26-221121-0029 220003633/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Hóa chất xét nghiệm điện giải trên sinh hóa

Còn hiệu lực

221 000.00.19.H26-221121-0031 220003632/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Ống dẫn lưu phẫu thuật; Hệ thống dẫn lưu dịch trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

222 000.00.19.H26-221121-0026 220003631/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Bộ kit xét nghiệm định tính ADN H.Pylori và gen kháng sinh Clarithromycin

Còn hiệu lực

223 000.00.19.H26-221122-0023 220003630/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

224 000.00.19.H26-221122-0025 220002275/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

225 000.00.19.H26-221118-0018 220003629/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Môi trường cô lập và cố định tinh trùng

Còn hiệu lực