STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
22501 000.00.19.H26-221201-0001 220003349/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

22502 000.00.19.H26-221128-0034 220003348/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Dung dịch enzyme ngâm, làm sạch dụng cụ, thiết bị y tế.

Còn hiệu lực

22503 000.00.04.G18-221207-0016 220003572/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE CỤM IVD Chất nền: DBIL, TBIL, CHOL, TP, LAC, UN, GLU, CREA

Còn hiệu lực

22504 000.00.19.H17-221124-0001 220000300/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY

Còn hiệu lực

22505 000.00.19.H26-221115-0024 220003741/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH BỘ KHAY ĐỊNH DANH VI KHUẨN

Còn hiệu lực

22506 000.00.04.G18-221208-0005 220003571/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH

Còn hiệu lực

22507 000.00.19.H26-221103-0024 220003740/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD enzyme: ALT, Amylase, AST, CK NAC, Gamma-GT, LDH, ALP

Còn hiệu lực

22508 000.00.19.H26-221128-0032 220003739/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính máu ẩn trong phân người

Còn hiệu lực

22509 000.00.19.H26-221114-0007 220003738/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Hóa chất dùng cho máy miễn dịch

Còn hiệu lực

22510 000.00.19.H26-221114-0023 220003737/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy laser dùng trong điều trị y khoa

Còn hiệu lực

22511 000.00.19.H26-221129-0002 220003736/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch (chi tiết theo phụ lục)

Còn hiệu lực

22512 000.00.19.H26-221130-0001 220003347/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT GEL RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

22513 000.00.19.H26-221130-0009 220003346/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Xịt tai

Còn hiệu lực

22514 000.00.19.H26-221128-0033 220003345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Máy đo thị trường

Còn hiệu lực

22515 000.00.04.G18-221208-0004 220003570/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng giống insulin-1 (IGF-1)

Còn hiệu lực

22516 000.00.19.H26-221128-0035 220003344/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Ống đựng mẫu dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

22517 000.00.19.H26-221202-0002 220003735/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ SOLOPHARM VIỆT NAM Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

22518 000.00.19.H26-221128-0036 220003343/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Chất rửa dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

22519 000.00.04.G18-221207-0001 220003569/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactat dehydrogenase (LDH)

Còn hiệu lực

22520 000.00.04.G18-221207-0017 220003568/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Enzymes: ALP, γ-GT, LDH

Còn hiệu lực

22521 000.00.04.G18-221207-0019 220003567/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein myeloperoxidase

Còn hiệu lực

22522 000.00.04.G18-220420-0085 220003566/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bicarbonate

Còn hiệu lực

22523 000.00.04.G18-220421-0052 220003565/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cystatin C (Cys C)

Còn hiệu lực

22524 000.00.04.G18-220421-0074 220003564/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

22525 000.00.04.G18-221207-0015 220003563/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

22526 000.00.04.G18-221207-0012 220003562/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

22527 000.00.19.H26-221207-0002 220003342/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Gel dùng ngoài

Còn hiệu lực

22528 000.00.19.H26-221206-0019 220003341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Dung dịch nhỏ tai

Còn hiệu lực

22529 000.00.19.H26-221121-0012 220003340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG Nhỏ mũi - Họng

Còn hiệu lực

22530 000.00.19.H26-221205-0003 220003339/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SAM PHARMA VIỆT NAM Nước súc miệng họng

Còn hiệu lực

22531 000.00.19.H26-221207-0012 220002296/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUNRISE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

22532 000.00.19.H26-221130-0024 220003338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HOVU DUNG DỊCH XỊT MEDIPLUS SPRAY

Còn hiệu lực

22533 000.00.19.H26-221120-0002 220003734/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT Phôi răng sứ

Còn hiệu lực

22534 000.00.19.H26-221115-0038 220003733/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Máy điều trị dòng giao thoa

Còn hiệu lực

22535 000.00.19.H26-221128-0003 220002295/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 983

Còn hiệu lực

22536 000.00.19.H26-221129-0003 220003732/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy làm ấm máu và dịch truyền kèm phụ kiện tiêu chuẩn

Còn hiệu lực

22537 000.00.19.H26-221103-0005 220003731/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea

Còn hiệu lực

22538 000.00.19.H26-221104-0016 220003730/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phospho

Còn hiệu lực

22539 000.00.19.H26-221128-0016 220003729/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD Bệnh thiếu máu: Sắt

Còn hiệu lực

22540 000.00.19.H26-221128-0015 220003728/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactate Dehydrogenase

Còn hiệu lực

22541 000.00.19.H26-221128-0014 220003727/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD chất nền: Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Lactate

Còn hiệu lực

22542 000.00.04.G18-220421-0053 220003561/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cystatin C

Còn hiệu lực

22543 000.00.19.H26-221125-0028 220003726/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ ủ tiểu cầu và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm

Còn hiệu lực

22544 000.00.19.H26-221129-0022 220003725/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Máy điều trị vi sóng

Còn hiệu lực

22545 000.00.19.H26-221129-0001 220002294/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ ĐỨC QUÂN

Còn hiệu lực

22546 000.00.04.G18-221207-0008 220003560/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH

Còn hiệu lực

22547 000.00.04.G18-220421-0075 220003559/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP)

Còn hiệu lực

22548 000.00.19.H26-221129-0010 220003724/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu

Còn hiệu lực

22549 000.00.04.G18-221207-0007 220003558/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus

Còn hiệu lực

22550 000.00.19.H29-221202-0008 220003900/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Máy siêu âm nhãn khoa

Còn hiệu lực

22551 000.00.19.H29-221202-0014 220003899/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

22552 000.00.19.H29-221126-0007 220002507/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH USASEN VIỆT NAM QUE ĐÈ LƯỠI GỖ

Còn hiệu lực

22553 000.00.19.H29-221201-0006 220001472/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG LÂM

Còn hiệu lực

22554 000.00.19.H29-221205-0029 220003898/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

22555 000.00.19.H29-221201-0005 220003897/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

22556 000.00.19.H29-221026-0021 220000082/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA DERMA FORTE

Còn hiệu lực

22557 000.00.18.H20-221129-0001 220000029/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1028

Còn hiệu lực

22558 000.00.18.H24-221202-0001 220000011/PCBA-HP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ENVIRONSTAR Trang phục phòng chống dịch Kae Hwa Disposable Coverall (Non-sterile)

Còn hiệu lực

22559 000.00.04.G18-221207-0003 220003557/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH

Còn hiệu lực

22560 000.00.19.H26-221125-0021 220003723/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRÀNG AN Hóa chất dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch Huỳnh Quang

Còn hiệu lực

22561 000.00.19.H26-221129-0008 220002293/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

22562 000.00.18.H24-221202-0002 220000010/PCBA-HP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ENVIRONSTAR Trang phục phòng chống dịch Kae Hwa Disposable Seam Tape Coverall (Non-sterile)

Còn hiệu lực

22563 000.00.19.H26-221128-0031 220002292/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC THUẬN GIA

Còn hiệu lực

22564 000.00.19.H26-221128-0011 220003722/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA Máy đo huyết áp điện tử cánh tay

Còn hiệu lực

22565 000.00.19.H26-221128-0010 220003721/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA Máy khí dung

Còn hiệu lực

22566 000.00.19.H26-221126-0005 220003720/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Chất thử dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

22567 000.00.19.H26-221126-0006 220003719/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

22568 000.00.19.H26-221128-0029 220000126/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Gói muối y tế

Còn hiệu lực

22569 000.00.19.H26-221128-0028 220000125/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN Bộ kit gen EMBRYO

Còn hiệu lực

22570 000.00.19.H26-221122-0013 220003718/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Hệ thống máy hút trung tâm

Còn hiệu lực

22571 000.00.19.H26-221125-0027 220003337/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy lắc tiểu cầu và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm

Còn hiệu lực

22572 000.00.19.H26-221115-0037 220003335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Bàn kéo nắn cổ cột sống ( Giường kéo nắn cổ cột sống )

Còn hiệu lực

22573 000.00.19.H26-221125-0023 220003334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Kit tách chiết DNA từ mẫu lâm sàng

Còn hiệu lực

22574 000.00.19.H26-221125-0030 220003333/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Kit tách chiết RNA

Còn hiệu lực

22575 000.00.19.H26-221125-0029 220003332/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Kit tách chiết RNA

Còn hiệu lực