STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
23026 000.00.19.H29-221121-0017 220002448/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Máy ảnh và bộ ống kính kỹ thuật số để kiểm tra mắt, tai, da, tổng quát và nội soi

Còn hiệu lực

23027 000.00.19.H29-221122-0006 220002447/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Máy ảnh nhãn khoa kỹ thuật số

Còn hiệu lực

23028 000.00.19.H29-221124-0005 220003805/PCBB-HCM

CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro hCG trong nước tiểu

Còn hiệu lực

23029 000.00.19.H29-221116-0018 220003804/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DAIICHI SANKYO VIỆT NAM Acetium 100mg

Còn hiệu lực

23030 000.00.19.H29-221123-0020 220003803/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Máy đọc kết quả xét nghiệm

Còn hiệu lực

23031 000.00.04.G18-221128-0004 220003487/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Nhiễm nấm - Miễn dịch

Còn hiệu lực

23032 000.00.04.G18-221128-0003 220003486/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Cụm IVD Nhiễm nấm - Miễn dịch

Còn hiệu lực

23033 000.00.19.H26-221124-0024 220003255/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA Xịt mũi

Còn hiệu lực

23034 000.00.19.H26-221124-0023 220003254/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA Xịt mũi

Còn hiệu lực

23035 000.00.19.H29-221122-0040 220003801/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc chèn nội tạng patespon X tiệt trùng

Còn hiệu lực

23036 000.00.04.G18-221128-0002 220003485/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgG và IgM kháng β2GPI

Còn hiệu lực

23037 000.00.19.H29-221122-0042 220002446/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông gạc y tế

Còn hiệu lực

23038 000.00.19.H29-221122-0044 220002445/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông gạc y tế tiệt trùng Osaki

Còn hiệu lực

23039 000.00.19.H29-221122-0045 220002444/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông gạc đắp vết thương F

Còn hiệu lực

23040 000.00.19.H29-221122-0047 220002443/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông gạc đắp vết thương F, tiệt trùng

Còn hiệu lực

23041 000.00.19.H29-221122-0049 220002442/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gòn Viên Osaki

Còn hiệu lực

23042 000.00.19.H29-221122-0051 220002441/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông cầm máu Osaki

Còn hiệu lực

23043 000.00.19.H29-221122-0053 220002440/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bông cầm máu tiệt trùng Osaki

Còn hiệu lực

23044 000.00.19.H29-221122-0031 220003799/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc có cản quang X-KS, Osaki, tiệt trùng

Còn hiệu lực

23045 000.00.19.H29-221122-0030 220003798/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc có cản quang X-KS, Osaki

Còn hiệu lực

23046 000.00.19.H29-221122-0023 220003797/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc phẫu thuật có cản quang X-KS, tiệt trùng

Còn hiệu lực

23047 000.00.19.H29-221122-0021 220003796/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc phẫu thuật có cản quang X-KS

Còn hiệu lực

23048 000.00.19.H29-221122-0020 220003795/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc phẫu thuật X-A, tiệt trùng

Còn hiệu lực

23049 000.00.19.H29-221122-0019 220002439/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc mở khí quản, tiệt trùng

Còn hiệu lực

23050 000.00.19.H29-221122-0018 220002438/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc mở khí quản

Còn hiệu lực

23051 000.00.19.H29-221122-0016 220002437/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc y tế OSAKI

Còn hiệu lực

23052 000.00.19.H29-221122-0054 220002436/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Kẹp nhựa Osaki tiệt trùng

Còn hiệu lực

23053 000.00.19.H29-221122-0055 220002435/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Nẹp kim loại Osaki

Còn hiệu lực

23054 000.00.19.H29-221123-0003 220002434/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc lau dụng cụ nội soi

Còn hiệu lực

23055 000.00.19.H29-221123-0004 220002433/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Nẹp y tế cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

23056 000.00.19.H29-221123-0005 220002432/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bao phủ nẹp y tế cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

23057 000.00.19.H29-221123-0007 220002431/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Áo choàng bảo vệ Osaki

Còn hiệu lực

23058 000.00.19.H29-221123-0008 220002430/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Miếng lót sản phụ Osaki

Còn hiệu lực

23059 000.00.19.H29-221123-0010 220002429/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Vớ y khoa-Hot Kyutto H

Còn hiệu lực

23060 000.00.19.H29-221123-0011 220002428/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Vớ y khoa loại dài- Hot Kyutto ST

Còn hiệu lực

23061 000.00.19.H29-221123-0013 220002427/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Vớ phẫu thuật cao cổ - Ope Kyutto W

Còn hiệu lực

23062 000.00.19.H29-221123-0014 220002426/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Quần vớ phẫu thuật - Ope Kyutto W-ST

Còn hiệu lực

23063 000.00.19.H29-221123-0016 220003794/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT BÔNG TẨM CHG 0.2% OSAKI

Còn hiệu lực

23064 000.00.19.H29-221123-0017 220003793/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc lau mắt TP1

Còn hiệu lực

23065 000.00.19.H29-221122-0017 220002425/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc y tế OSAKI, tiệt trùng

Còn hiệu lực

23066 000.00.19.H29-221123-0006 220002424/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Khẩu trang y tế Osaki

Còn hiệu lực

23067 000.00.19.H29-221123-0025 220003792/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC TẾ Á CHÂU Hệ thống bơm xi măng có bóng nong thân đốt sống

Còn hiệu lực

23068 000.00.19.H29-221123-0028 220002423/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA Gạc răng miệng thảo dược

Còn hiệu lực

23069 000.00.19.H29-221123-0027 220002422/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TITAFA Khăn hạ sốt thảo dược

Còn hiệu lực

23070 000.00.04.G18-220421-0069 220003484/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: phosphatase kiềm

Còn hiệu lực

23071 000.00.19.H29-221123-0032 220003791/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Test thử nhanh phát hiện thai sớm (định tính phát hiện HCG trong nước tiểu của người) - One step HCG Pregnancy Test

Còn hiệu lực

23072 000.00.19.H29-221123-0026 220003790/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Phôi sứ Zirconia

Còn hiệu lực

23073 000.00.19.H29-221122-0056 220002421/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Tròng kính nhựa

Còn hiệu lực

23074 000.00.19.H29-221123-0031 220002420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHOTRACO PHARMA Xịt kháng viêm phụ khoa

Còn hiệu lực

23075 000.00.19.H29-221122-0010 220001461/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HƯNG THỊNH

Còn hiệu lực

23076 000.00.19.H29-221121-0006 220001460/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TM SX XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC HƯNG

Còn hiệu lực

23077 000.00.19.H29-221108-0028 220002419/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GSPHARM Dung dịch súc miệng, họng EXLIN

Còn hiệu lực

23078 000.00.19.H29-221122-0041 220002418/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH Tăm chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

23079 000.00.19.H29-221114-0012 220003789/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

23080 000.00.19.H29-221122-0058 220003788/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Gel hydrocolloid chăm sóc vết thương

Còn hiệu lực

23081 000.00.04.G18-220412-0023 220003483/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: RF (IgA), RF (IgG), RF (IgM), RF (IgA, IgG, IgM)

Còn hiệu lực

23082 000.00.19.H29-221115-0001 220003787/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Lọng thắt Polyp (Ligatation Loop)

Còn hiệu lực

23083 000.00.19.H29-221123-0009 220002417/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Ngáng miệng

Còn hiệu lực

23084 000.00.19.H29-221024-0001 220003786/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Dụng cụ đặt thủy tinh thể tiệt trùng dùng một lần

Còn hiệu lực

23085 000.00.04.G18-220421-0046 220003482/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Prealbumin

Còn hiệu lực

23086 000.00.17.H62-221123-0001 220000005/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

23087 000.00.18.H20-221122-0002 220000016/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO CỒN 99,5°

Còn hiệu lực

23088 000.00.18.H20-221122-0001 220000015/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO CỒN 96°

Còn hiệu lực

23089 000.00.19.H21-220504-0002 220000002/PCBMB-GL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ CHÂU THANH

Còn hiệu lực

23090 000.00.04.G18-221119-0008 220003481/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN IVD ly giải dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

23091 000.00.04.G18-221125-0017 220003480/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

23092 000.00.04.G18-221125-0003 220003479/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 26 thông số huyết học

Còn hiệu lực

23093 000.00.04.G18-221125-0005 220003478/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng HDL

Còn hiệu lực

23094 000.00.04.G18-220216-0050 220003477/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng progesterone

Còn hiệu lực

23095 000.00.04.G18-221124-0006 220003476/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: Cholinesterase, GOT (AST), GPT (ALT)

Còn hiệu lực

23096 000.00.04.G18-220216-0049 220003475/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng testosterone

Còn hiệu lực

23097 000.00.04.G18-221125-0011 220003474/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định danh và phát hiện β-lactamase ở loài Neisseria, loài Haemophilus, Branhamella catarrhalis và Gardnerella vaginalis; xác định kiểu sinh học của Haemophilus influenzae và Haemophilus parainfluenzae

Còn hiệu lực

23098 000.00.04.G18-220426-0017 220003473/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: Anti-SS-A; Anti-SS-B; Anti-Sm

Còn hiệu lực

23099 000.00.19.H26-221121-0009 220002277/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ONE

Còn hiệu lực

23100 000.00.19.H26-221121-0010 220002276/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ

Còn hiệu lực