STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
24601 000.00.04.G18-220925-0005 220003100/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen IGH/CCND1

Còn hiệu lực

24602 000.00.04.G18-220925-0004 220003099/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố AMH (anti-Müllerian)

Còn hiệu lực

24603 000.00.04.G18-220925-0003 220003098/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến D7S486/CEP 7

Còn hiệu lực

24604 000.00.04.G18-220925-0001 220003097/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen RUNX1/RUNX1T1

Còn hiệu lực

24605 000.00.04.G18-220924-0013 220003096/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen TP53 (17p13.1)

Còn hiệu lực

24606 000.00.04.G18-220924-0012 220003095/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen IGH/BCL2

Còn hiệu lực

24607 000.00.04.G18-220924-0011 220003094/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen MLL

Còn hiệu lực

24608 000.00.04.G18-220923-0019 220003093/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định danh và tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy tiện

Còn hiệu lực

24609 000.00.04.G18-220924-0010 220003092/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen BCR/ABL

Còn hiệu lực

24610 000.00.04.G18-220924-0007 220003091/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen TP53

Còn hiệu lực

24611 000.00.04.G18-220924-0006 220003090/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM IVD ly giải hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

24612 000.00.04.G18-220924-0003 220003089/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dùng cho máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần

Còn hiệu lực

24613 000.00.04.G18-220924-0004 220003088/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen BCR/ABL1

Còn hiệu lực

24614 000.00.04.G18-220923-0017 220003087/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dùng cho máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần

Còn hiệu lực

24615 000.00.04.G18-220923-0016 220003086/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Chất chuẩn dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

24616 000.00.04.G18-220924-0002 220003085/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen IGH/MAF

Còn hiệu lực

24617 000.00.04.G18-220924-0001 220003084/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến mất đoạn D20S108

Còn hiệu lực

24618 000.00.04.G18-220923-0023 220003083/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen IGH/MYC

Còn hiệu lực

24619 000.00.04.G18-220923-0022 220003082/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

24620 000.00.04.G18-220923-0021 220003081/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen IGH/FGFR3

Còn hiệu lực

24621 000.00.04.G18-220923-0020 220003080/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen MYC

Còn hiệu lực

24622 000.00.19.H26-220921-0015 220002165/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KO-VI

Còn hiệu lực

24623 000.00.04.G18-220923-0004 220003079/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Chất nền: Protein, UIBC

Còn hiệu lực

24624 000.00.19.H26-220923-0016 220002671/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

24625 000.00.19.H26-220921-0008 220003103/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NAM DŨNG Miếng dán sau phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

24626 000.00.19.H26-220923-0003 220002670/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Băng dính vết thương vô trùng

Còn hiệu lực

24627 000.00.19.H26-220923-0007 220002668/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

24628 000.00.19.H26-220923-0002 220002667/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG Băng dính lụa

Còn hiệu lực

24629 000.00.48.H41-220921-0001 220000025/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Hóa chất cho máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

24630 000.00.04.G18-220922-0005 220003078/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Thuốc thử Điện giải: calci, magnesi, sắt

Còn hiệu lực

24631 000.00.04.G18-220920-0007 220003077/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM IVD enzymes

Còn hiệu lực

24632 000.00.04.G18-220920-0004 220003076/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM IVD chất nền

Còn hiệu lực

24633 000.00.04.G18-220920-0001 220003075/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM IVD điện giải

Còn hiệu lực

24634 000.00.19.H26-220712-0009 220002666/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD là dung dịch nạp điện cực

Còn hiệu lực

24635 000.00.19.H26-220630-0056 220003102/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD chất nền: Direct Bilirubin, Total Bilirubin, Lactate, Urea, Albumin

Còn hiệu lực

24636 000.00.19.H26-220824-0026 220002665/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO BBM

Còn hiệu lực

24637 000.00.19.H29-220922-0018 220001991/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT Tất bảo vệ gân Achilles

Còn hiệu lực

24638 000.00.19.H29-220921-0039 220001990/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT Gel dán giảm đau từng điểm

Còn hiệu lực

24639 000.00.19.H29-220922-0013 220001989/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT Miếng dán lót gót giày

Còn hiệu lực

24640 000.00.19.H29-220922-0016 220001988/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT Miếng đệm gót siêu mỏng

Còn hiệu lực

24641 000.00.19.H29-220922-0023 220001987/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT Miếng silicone trị sẹo

Còn hiệu lực

24642 000.00.19.H26-220915-0022 220003101/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Ghế khám răng

Còn hiệu lực

24643 000.00.19.H26-220915-0006 220003100/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM Kính áp tròng mềm màu

Còn hiệu lực

24644 000.00.19.H26-220825-0002 220003098/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Ống soi niệu quản

Còn hiệu lực

24645 000.00.19.H26-220825-0003 220003097/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Máy bơm nước dành cho tiết niệu và phụ kiện

Còn hiệu lực

24646 000.00.19.H26-220919-0007 220000111/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VG Dung dịch vệ sinh tai, mũi, họng, răng và miệng

Còn hiệu lực

24647 000.00.19.H26-220918-0001 220002664/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco

Còn hiệu lực

24648 000.00.31.H36-220920-0001 220000001/PCBSX-LĐ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NANOGEN LÂM ĐỒNG NƯỚC SÚC MIỆNG NANO-CLORID

Còn hiệu lực

24649 000.00.19.H26-220920-0002 220000011/PCBA-BV

CHI NHÁNH ĐẤT ĐỎ - CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI HOÀN QUỐC TẾ Găng tay y tế Nitrile không tiệt trùng, không bột

Còn hiệu lực

24650 000.00.19.H29-220921-0034 220003072/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

24651 000.00.19.H29-220921-0040 220003071/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG DENTAL TECHNOLOGY Mũi mài, mũi khoan, mũi đánh bóng

Còn hiệu lực

24652 000.00.19.H29-220921-0026 220003070/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐỖ THỊ Máy triệt lông và trẻ hóa IPL ánh sáng

Còn hiệu lực

24653 000.00.19.H29-220920-0021 220003069/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ phục hình nha khoa

Còn hiệu lực

24654 000.00.19.H29-220919-0009 220003068/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Ống (dây) nối hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực

24655 000.00.19.H29-220919-0010 220003067/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Dây hút đàm kín

Còn hiệu lực

24656 000.00.19.H29-220914-0002 220003066/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Mask gây mê sillicone

Còn hiệu lực

24657 000.00.19.H29-220921-0045 220003065/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

24658 000.00.19.H29-220921-0025 220003064/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Thiết bị từ trường trị liệu

Còn hiệu lực

24659 000.00.19.H29-220921-0006 220001986/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

24660 000.00.19.H29-220817-0017 220003063/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống

Còn hiệu lực

24661 000.00.19.H29-220817-0016 220001985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống

Còn hiệu lực

24662 000.00.19.H29-220615-0023 220001984/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD thiết lập bù trừ huỳnh quang cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

24663 000.00.19.H29-220620-0025 220001983/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hộp dùng để nuôi cấy vi khuẩn

Còn hiệu lực

24664 000.00.19.H29-220622-0022 220003062/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm tiêm đầu xoắn

Còn hiệu lực

24665 000.00.19.H29-220628-0001 220003061/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cụm IVD định danh môi trường sinh hóa: Stapphylococci coagulase dương tính

Còn hiệu lực

24666 000.00.19.H29-220310-0025 220001981/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IVD cài đặt máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

24667 000.00.19.H29-220829-0014 220001979/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Bộ kit nâng cấp chu trình tiệt khuẩn

Còn hiệu lực

24668 000.00.19.H26-220812-0004 220002663/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Máy ủ ELISA

Còn hiệu lực

24669 000.00.19.H26-220812-0005 220002662/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Máy rửa ELISA

Còn hiệu lực

24670 000.00.19.H26-220912-0021 220002661/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM IVD dung dịch pha loãng hồng cầu dùng cho máy phân tích nhóm máu

Còn hiệu lực

24671 000.00.19.H26-220912-0022 220002660/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM IVD dung dịch pha loãng hồng cầu dùng cho máy phân tích nhóm máu

Còn hiệu lực

24672 000.00.19.H26-220913-0007 220002659/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM IVD dung dịch rửa dùng cho máy phân tích nhóm máu tự động

Còn hiệu lực

24673 000.00.19.H26-220913-0008 220002658/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM IVD dung dịch rửa dùng cho máy phân tích nhóm máu tự động

Còn hiệu lực

24674 000.00.19.H29-220901-0002 220001379/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TKG

Còn hiệu lực

24675 000.00.19.H26-220811-0030 220002657/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dụng cụ phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực