STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
24826 000.00.19.H29-220909-0015 220001961/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

24827 000.00.19.H29-220920-0024 220003034/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose

Còn hiệu lực

24828 000.00.19.H29-220920-0022 220003033/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose

Còn hiệu lực

24829 000.00.19.H29-220915-0017 220003032/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase

Còn hiệu lực

24830 000.00.19.H29-220920-0010 220003031/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng thyroxine

Còn hiệu lực

24831 000.00.19.H29-220919-0021 220003030/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia

Còn hiệu lực

24832 000.00.19.H29-220920-0008 220003029/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần

Còn hiệu lực

24833 000.00.19.H29-220919-0053 220001960/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng và cho các kim hút mẫu

Còn hiệu lực

24834 000.00.16.H05-220917-0001 220000107/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SANTAFA CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực

24835 000.00.16.H05-220920-0001 220000106/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SANTAFA NƯỚC MUỐI

Còn hiệu lực

24836 000.00.31.H36-220916-0001 220000140/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 918

Còn hiệu lực

24837 000.00.10.H37-220906-0003 220000007/PCBA-LS

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ LS Máy Scan phim

Còn hiệu lực

24838 000.00.19.H26-220917-0001 220002152/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

24839 000.00.48.H41-220912-0003 220000274/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN UPHARMA - NHÀ THUỐC UPHAMA SỐ 34

Còn hiệu lực

24840 000.00.48.H41-220920-0001 220000032/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Nước muối ưu trương

Còn hiệu lực

24841 000.00.48.H41-220919-0002 220000273/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT

Còn hiệu lực

24842 000.00.48.H41-220919-0003 220000030/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Xe lăn tay cho người tàn tật

Còn hiệu lực

24843 000.00.48.H41-220823-0002 220000272/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC MỘC SƠN

Còn hiệu lực

24844 000.00.19.H29-211224-0002 220001369/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VĂN LANG

Còn hiệu lực

24845 000.00.04.G18-220420-0055 220003042/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng T3 tự do

Còn hiệu lực

24846 000.00.19.H26-220812-0031 220003066/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Giường sưởi ấm sơ sinh

Còn hiệu lực

24847 000.00.19.H26-220812-0030 220003065/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Đèn và giường điều trị vàng da

Còn hiệu lực

24848 000.00.19.H29-220919-0030 220003028/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL-cholesterol

Còn hiệu lực

24849 000.00.19.H26-220812-0029 220003064/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Bộ hồi sức sơ sinh

Còn hiệu lực

24850 000.00.04.G18-220919-0019 220003041/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Thuốc thử Điện giải: phospho, sắt, calci, magnesi

Còn hiệu lực

24851 000.00.04.G18-220420-0057 220003040/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng insulin

Còn hiệu lực

24852 000.00.04.G18-220919-0020 220003039/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng ammonia

Còn hiệu lực

24853 000.00.04.G18-220919-0018 220003038/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol

Còn hiệu lực

24854 000.00.04.G18-220919-0017 220003037/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin

Còn hiệu lực

24855 000.00.04.G18-220919-0015 220003036/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatine kinase (CK)

Còn hiệu lực

24856 000.00.19.H26-220913-0018 220002151/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUỆ CHÂU

Còn hiệu lực

24857 000.00.04.G18-220920-0002 220003035/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD Xét nghiệm đông máu định lượng yếu tố Von Willebrand

Còn hiệu lực

24858 000.00.19.H26-220919-0018 220002634/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HAZA VIỆT NAM NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

24859 000.00.19.H26-220917-0002 220002633/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

24860 000.00.04.G18-220915-0003 220003034/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG)

Còn hiệu lực

24861 000.00.04.G18-220919-0024 220003033/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD chỉ thị Nitrat

Còn hiệu lực

24862 000.00.10.H55-220916-0001 220000020/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK DP&TBYT GREEN SOLUTION JAPAN Khẩu trang y tế GRN95

Còn hiệu lực

24863 000.00.07.H27-220916-0001 220000065/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN - HÀ TĨNH

Còn hiệu lực

24864 000.00.19.H26-220913-0010 220002632/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC Nhỏ họng húng chanh

Còn hiệu lực

24865 000.00.17.H53-220720-0001 220000040/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 832

Còn hiệu lực

24866 000.00.17.H53-220822-0001 220000039/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 868

Còn hiệu lực

24867 000.00.17.H53-220822-0003 220000038/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 863

Còn hiệu lực

24868 000.00.04.G18-220420-0051 220003032/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng đông lupus

Còn hiệu lực

24869 000.00.04.G18-220919-0006 220003030/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Máy khoan xương dùng pin

Còn hiệu lực

24870 000.00.04.G18-220919-0011 220003029/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 acidglycoprotein

Còn hiệu lực

24871 000.00.19.H26-220919-0014 220002150/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VITEC ASPIDA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

24872 000.00.04.G18-220919-0003 220003027/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG KEM BÔI TRƠN JOYDROPS PENIS ENLARGEMENT CREAM

Còn hiệu lực

24873 000.00.19.H17-220915-0001 220000086/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR Lọ xịt mũi thảo dược XIT XOANG NASA

Còn hiệu lực

24874 000.00.16.H05-220918-0001 220000105/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ LỘC LUYẾN Gạc hút y tế

Còn hiệu lực

24875 000.00.16.H05-220918-0002 220000104/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ LỘC LUYẾN Băng cuộn xô

Còn hiệu lực

24876 000.00.19.H26-220919-0001 220003063/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA Bao đo huyết áp

Còn hiệu lực

24877 000.00.19.H26-220917-0005 220002631/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR XỊT RĂNG CON CHIM

Còn hiệu lực

24878 000.00.19.H26-220919-0002 220003062/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA Cáp điện tim

Còn hiệu lực

24879 000.00.16.H46-220815-0001 220000067/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV LONG CHÂU

Còn hiệu lực

24880 000.00.19.H26-220830-0002 220002630/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THANH XUÂN Đèn mổ 2 nhánh treo trần

Còn hiệu lực

24881 000.00.18.H20-220913-0002 220000012/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Muối Y tế DMC-SALT

Còn hiệu lực

24882 000.00.19.H29-220915-0001 220001959/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Áo choàng phẫu thuật

Còn hiệu lực

24883 000.00.18.H20-220913-0001 220000011/PCBA-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Viên Xông Thảo Dược DOHERBA

Còn hiệu lực

24884 000.00.19.H29-220917-0004 220003027/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Cụm IVD – Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

24885 000.00.19.H29-220916-0018 220003025/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA Thiết bị laser điều trị các bệnh về da

Còn hiệu lực

24886 000.00.19.H29-220916-0021 220003024/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA Thiết bị ánh sáng xung cường độ cao điều trị các bệnh về da

Còn hiệu lực

24887 000.00.18.H56-220914-0001 220000005/PCBSX-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM Máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương (PlasmaMED-GAP)

Còn hiệu lực

24888 000.00.19.H29-220914-0019 220001368/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 913

Còn hiệu lực

24889 000.00.19.H29-220914-0021 220001367/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 885

Còn hiệu lực

24890 000.00.19.H29-220914-0020 220001366/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 873

Còn hiệu lực

24891 000.00.19.H29-220916-0001 220001957/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH VIỆT NAM Vua Nano Khử Mùi & Diệt Khuẩn

Còn hiệu lực

24892 000.00.19.H29-220907-0008 220001956/PCBA-HCM

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIOTEK ACNE GOLDSTAR

Còn hiệu lực

24893 000.00.19.H26-220831-0010 220003061/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Dây dẫn hướng tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

24894 000.00.19.H29-220915-0020 220003023/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch và phụ kiện

Còn hiệu lực

24895 000.00.19.H29-220915-0013 220000066/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM THIÊN LONG Bút không tiệt trùng dùng đánh dấu trên da khi phẫu thuật

Còn hiệu lực

24896 000.00.19.H29-220915-0002 220001955/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

24897 000.00.19.H29-220910-0004 220003022/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI PHÚC PHÚ CƯỜNG Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

24898 000.00.19.H29-220915-0005 220003021/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Bột sứ đắp răng giả và Phôi sứ đắp răng giả

Còn hiệu lực

24899 000.00.19.H29-220715-0017 220001954/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thẻ mở khóa xét nghiệm của máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV

Còn hiệu lực

24900 000.00.19.H29-220715-0014 220001953/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ phụ kiện PCR của máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV

Còn hiệu lực