STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
25726 000.00.19.H26-220531-0033 220001832/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

25727 000.00.19.H26-220614-0026 220002067/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN WATERPUSH VIỆT NAM Máy tăm nước Waterpush

Còn hiệu lực

25728 000.00.19.H29-220607-0026 220001192/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y

Còn hiệu lực

25729 000.00.19.H29-220609-0021 220002042/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Dụng cụ cấy ghép dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

25730 000.00.04.G18-220615-0033 220002502/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUM1

Còn hiệu lực

25731 000.00.04.G18-220615-0032 220002501/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin

Còn hiệu lực

25732 000.00.04.G18-220615-0028 220002500/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

25733 000.00.19.H29-220318-0010 220001191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

25734 000.00.04.G18-220615-0019 220002499/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin

Còn hiệu lực

25735 000.00.04.G18-220401-0014 220002498/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dây dẫn nước chạy máy trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

25736 000.00.19.H26-220127-0001 220002066/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Thòng lọng dùng một lần

Còn hiệu lực

25737 000.00.04.G18-220226-0004 220002497/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Kìm khâu mô mềm

Còn hiệu lực

25738 000.00.19.H26-220422-0032 220002065/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Cụm IVD định lượng điện giải Natri, Kali, Chlorua, Calci, pH

Còn hiệu lực

25739 000.00.19.H26-220520-0001 220001830/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông K2EDTA

Còn hiệu lực

25740 000.00.19.H26-220520-0006 220001829/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông K3EDTA

Còn hiệu lực

25741 000.00.19.H26-220520-0007 220001828/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Lithium Heparin

Còn hiệu lực

25742 000.00.19.H26-220520-0008 220001827/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chân không dùng trong xét nghiệm đường huyết

Còn hiệu lực

25743 000.00.19.H26-220520-0009 220001826/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Citrate

Còn hiệu lực

25744 000.00.19.H26-220520-0010 220001825/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu

Còn hiệu lực

25745 000.00.19.H26-220520-0013 220001824/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu và phân tách máu

Còn hiệu lực

25746 000.00.19.H29-220610-0017 220001315/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Nẹp bó bột

Còn hiệu lực

25747 000.00.19.H26-220525-0025 220002064/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch kiểm tra NA/K

Còn hiệu lực

25748 000.00.19.H26-220525-0022 220002063/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất chuẩn nước tiểu dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

25749 000.00.19.H26-220525-0019 220002062/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất chuẩn huyết thanh dùng cho xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

25750 000.00.19.H26-220525-0017 220002061/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Chất nội chuẩn dùng trong xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

25751 000.00.19.H26-220525-0016 220001823/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

25752 000.00.19.H26-220525-0015 220001822/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

25753 000.00.19.H26-220527-0030 220002060/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

25754 000.00.19.H26-220610-0004 220002059/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Chỉ khâu phẫu thuật vô trùng

Còn hiệu lực

25755 000.00.19.H26-220603-0009 220001821/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Giếng pha loãng dùng trong quy trình làm sạch máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

25756 000.00.19.H26-220603-0008 220001820/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD làm sạch máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

25757 000.00.19.H26-220603-0007 220001819/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD làm sạch máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

25758 000.00.19.H29-220606-0005 220002041/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD điện cực điện giải: natri, kali, clorid

Còn hiệu lực

25759 000.00.19.H29-220606-0004 220002040/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng natri, kali, clorid

Còn hiệu lực

25760 000.00.19.H29-220606-0003 220002039/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clorid

Còn hiệu lực

25761 000.00.19.H29-220603-0007 220001314/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD hỗ trợ máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

25762 000.00.19.H29-220603-0003 220001313/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD làm sạch điện cực Na trên máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

25763 000.00.19.H29-220603-0006 220001312/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

25764 000.00.19.H29-220602-0017 220001311/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD pha loãng dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

25765 000.00.19.H29-220601-0037 220001190/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

25766 000.00.19.H29-220601-0038 220001310/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Trang thiết bị chẩn đoán in vitro vận chuyển giá đựng mẫu

Còn hiệu lực

25767 000.00.19.H29-220610-0016 220001309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Túi tiểu/ Túi tiểu dây/ Túi tiểu có van T/ Túi tiểu có van T có dây

Còn hiệu lực

25768 000.00.19.H29-220610-0018 220001308/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bình hút áp lực âm

Còn hiệu lực

25769 000.00.19.H29-220609-0030 220002038/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Mặt nạ thở dùng một lần

Còn hiệu lực

25770 000.00.19.H29-220609-0031 220002037/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Mặt nạ thở dùng một lần

Còn hiệu lực

25771 000.00.19.H29-220610-0014 220001307/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Nắp ống đựng dị nguyên

Còn hiệu lực

25772 000.00.19.H29-220609-0010 220001306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

25773 000.00.19.H29-220609-0012 220001305/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD tiền xử lý cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

25774 000.00.19.H29-220610-0015 220002036/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DERMAMED Thiết bị điều trị da

Còn hiệu lực

25775 000.00.19.H29-220531-0032 220001304/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

25776 000.00.19.H29-220609-0009 220002035/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DYNAMED Dây dẫn hướng

Còn hiệu lực

25777 000.00.19.H29-220610-0011 220001303/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL DỤNG CỤ THĂM KHÁM VÀ BỘ KHÁM NGŨ QUAN

Còn hiệu lực

25778 000.00.19.H29-210610-0005 220001302/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHKT MINH DUY Cây nong niệu đạo

Còn hiệu lực

25779 000.00.19.H26-220527-0029 220002058/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Vòng banh, móc banh vết mổ các cỡ

Còn hiệu lực

25780 000.00.19.H29-220614-0008 220001189/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH KIM SƠN PHAMATECH

Còn hiệu lực

25781 000.00.04.G18-220614-0001 220002495/PCBB-BYT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI Bộ chuyển đổi số hóa X-quang (Cảm biến quét hàm dùng trong nha khoa)

Còn hiệu lực

25782 000.00.19.H29-220609-0004 220002034/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

25783 000.00.19.H29-220609-0002 220002033/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Máy rửa khử khuẩn dụng cụ và phụ kiện

Còn hiệu lực

25784 000.00.19.H26-220530-0019 220001818/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm định tính acid nucleic

Còn hiệu lực

25785 000.00.17.H54-220527-0001 220000044/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

25786 000.00.17.H54-220603-0001 220000042/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHẠM GIA DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

25787 000.00.17.H54-220607-0001 220000041/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÚC HƯNG XỊT CHỐNG SÂU RĂNG BKAKID

Còn hiệu lực

25788 000.00.19.H26-220613-0013 220001816/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC NANOCARE VIỆT NAM ABERA PAPAYA

Còn hiệu lực

25789 000.00.19.H26-220613-0002 220001815/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

25790 000.00.04.G18-220609-0023 220002494/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng hGH

Còn hiệu lực

25791 000.00.04.G18-220119-0004 220002493/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống khoan dùng trong tai mũi họng

Còn hiệu lực

25792 000.00.16.H33-201207-0001 220000039/PCBMB-KG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT

Còn hiệu lực

25793 000.00.19.H26-220610-0013 220001814/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUNWIN GẠC RƠ LƯỠI TRẺ EM

Còn hiệu lực

25794 000.00.19.H26-220610-0012 220001813/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDC PHARMA VIỆT NAM XỊT KHỚP

Còn hiệu lực

25795 000.00.19.H29-220610-0006 220002032/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OLYMPUS MED HỆ THỐNG KHOAN CƯA PHẪU THUẬT SỌ NÃO CỘT SỐNG HSM 2

Còn hiệu lực

25796 000.00.04.G18-220607-0019 220000019/PTVKT-BYT

VÕ CÔNG THỦ

Còn hiệu lực

25797 000.00.10.H31-220609-0001 220000022/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC THỊNH Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

25798 000.00.19.H29-220610-0005 220002031/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Kim luồn / Kim cánh bướm / Khóa 3 chia (có dây)

Còn hiệu lực

25799 000.00.19.H26-220609-0015 220002057/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH Mask máy thở không xâm nhập

Còn hiệu lực

25800 000.00.19.H26-220608-0029 220002056/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH Bộ dây thở bằng Silicon và các phụ kiện

Còn hiệu lực