STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2551 000.00.19.H26-220519-0010 220001803/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Aqua Maris® Clean nasal spray

Còn hiệu lực

2552 000.00.19.H26-220519-0007 220001802/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Aqua Maris® Baby nasal spray

Còn hiệu lực

2553 000.00.19.H26-220519-0008 220001801/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Aqua Maris® Strong nasal spray

Còn hiệu lực

2554 000.00.19.H26-220119-0026 220001800/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Chỉ khâu phẫu thuật Nylon

Còn hiệu lực

2555 000.00.19.H26-220519-0009 220001799/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC NIPPON VIỆT NAM Aqua Maris® Classic nasal spray

Còn hiệu lực

2556 000.00.19.H26-220119-0028 220001798/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Kẹp mạch máu

Còn hiệu lực

2557 000.00.19.H26-220519-0001 220001797/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 4 thông số xét nghiệm miễn dịch đặc biệt 3 mức nồng độ

Còn hiệu lực

2558 000.00.19.H26-220518-0028 220001796/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Hemoclip cầm máu dùng 1 lần

Còn hiệu lực

2559 000.00.19.H26-220518-0025 220001795/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH NOLA PHARMA Nước mắt nhân tạo

Còn hiệu lực

2560 000.00.19.H26-220519-0004 220001833/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÁT TIÊN

Còn hiệu lực

2561 000.00.19.H26-220518-0024 220001794/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

2562 000.00.19.H26-220518-0021 220001793/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

2563 000.00.19.H26-220519-0024 220001792/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Máy điện xung kết hợp sóng siêu âm dùng trong y tế

Còn hiệu lực

2564 000.00.19.H26-220518-0026 220001832/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ NHA KHOA QUỐC TẾ HTC

Còn hiệu lực

2565 000.00.19.H26-220424-0001 220001831/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ÂN ĐỨC

Còn hiệu lực

2566 000.00.19.H26-220519-0015 220001830/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG

Còn hiệu lực

2567 000.00.19.H26-220516-0017 220001617/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

2568 000.00.19.H29-220516-0063 220001699/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM Bộ chuyển đổi số hóa X-quang CR y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

2569 000.00.19.H29-220516-0057 220001104/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

2570 000.00.19.H29-220520-0041 220001698/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mắc cài chỉnh nha

Còn hiệu lực

2571 000.00.19.H29-220517-0009 220001697/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mũi khoan răng

Còn hiệu lực

2572 000.00.19.H29-220517-0005 220001136/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA

Còn hiệu lực

2573 000.00.19.H26-220507-0002 220000078/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HTM-BIO Ống nghiệm đựng máu

Còn hiệu lực

2574 000.00.19.H26-220515-0004 220001791/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Bộ dẫn lưu kín áp lực âm

Còn hiệu lực

2575 000.00.19.H29-220520-0014 220001103/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

2576 000.00.19.H29-220520-0017 220001102/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

2577 000.00.19.H29-220520-0018 220001101/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa máy xét nghiệm tích hợp sinh hóa, miễn dịch

Còn hiệu lực

2578 000.00.19.H29-220520-0019 220001100/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa máy xét nghiệm tích hợp sinh hóa, miễn dịch

Còn hiệu lực

2579 000.00.19.H29-220520-0020 220001099/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Bình phản ứng

Còn hiệu lực

2580 000.00.19.H29-220520-0022 220001098/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD kiểm tra hệ thống

Còn hiệu lực

2581 000.00.19.H29-220520-0023 220001097/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Bình đựng thuốc thử

Còn hiệu lực

2582 000.00.19.H29-220520-0026 220001096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

2583 000.00.19.H29-220520-0027 220001095/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

2584 000.00.19.H29-220520-0016 220001094/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD kiểm tra pha loãng

Còn hiệu lực

2585 000.00.19.H29-220520-0005 220001093/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

2586 000.00.19.H29-220520-0007 220001092/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng

Còn hiệu lực

2587 000.00.19.H29-220520-0008 220001091/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

2588 000.00.19.H29-220520-0010 220001090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Ống phản ứng

Còn hiệu lực

2589 000.00.19.H26-220515-0006 220001616/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Bộ đèn phẫu thuật Chromophare

Còn hiệu lực

2590 000.00.19.H29-220520-0013 220001089/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

2591 000.00.19.H26-220515-0007 220001615/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Bộ bàn mổ OPERON

Còn hiệu lực

2592 000.00.19.H29-220520-0004 220001088/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

2593 000.00.19.H26-220515-0009 220001790/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống ống nội soi khớp

Còn hiệu lực

2594 000.00.19.H26-220515-0010 220001789/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

2595 000.00.19.H26-220515-0011 220001614/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Giường sinh đa năng

Còn hiệu lực

2596 000.00.19.H26-220516-0003 220001788/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống khoan vi phẫu Pi Drive

Còn hiệu lực

2597 000.00.19.H26-220515-0005 220001787/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Hệ thống dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp vai

Còn hiệu lực

2598 000.00.19.H26-220421-0011 220001786/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy đo huyết áp bắp tay điện tử

Còn hiệu lực

2599 000.00.19.H26-220517-0007 220001785/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy đo nồng độ oxy

Còn hiệu lực

2600 000.00.04.G18-220524-0015 220002306/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin

Còn hiệu lực

2601 000.00.19.H26-220517-0017 220001829/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH NOVOPHARM

Còn hiệu lực

2602 000.00.19.H26-220517-0008 220001784/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ IMED Đầu đa kim tiêm dùng trong trị liệu

Còn hiệu lực

2603 000.00.19.H26-220511-0018 220001783/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO Cụm IVD: Dấu ấn bệnh viêm khớp

Còn hiệu lực

2604 000.00.19.H26-220516-0006 220001782/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HEALTHSK Gel bôi trơn âm đạo Hyalosan

Còn hiệu lực

2605 000.00.19.H26-220427-0036 220001781/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ Thiết bị làm mát da

Còn hiệu lực

2606 000.00.19.H26-220517-0003 220001828/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI 1

Còn hiệu lực

2607 000.00.19.H26-220419-0056 220001780/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE OCEAN Bộ kit thử thai nhanh

Còn hiệu lực

2608 000.00.19.H26-220513-0019 220001779/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Holter đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

2609 000.00.19.H26-220504-0016 220001778/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-glutamyl transferase

Còn hiệu lực

2610 000.00.19.H26-220504-0014 220001777/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

2611 000.00.19.H26-220504-0013 220001776/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride

Còn hiệu lực

2612 000.00.19.H26-220504-0012 220001775/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

2613 000.00.19.H26-220504-0009 220001774/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST)

Còn hiệu lực

2614 000.00.19.H26-220504-0002 220001773/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

2615 000.00.19.H26-220504-0008 220001772/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST)

Còn hiệu lực

2616 000.00.19.H26-220504-0007 220001771/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

2617 000.00.19.H26-220504-0003 220001769/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride

Còn hiệu lực

2618 000.00.19.H26-220504-0005 220001770/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase

Còn hiệu lực

2619 000.00.19.H17-220517-0009 220000057/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Tạp dề vải không dệt

Còn hiệu lực

2620 000.00.19.H29-220518-0034 220001087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ SAO VIỆT Ống soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

2621 000.00.19.H29-220517-0004 220001086/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Giường bệnh nhân điều khiển tay

Còn hiệu lực

2622 000.00.19.H29-220427-0022 220001085/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

2623 000.00.19.H29-220518-0011 220001696/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Rọ lấy sỏi nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

2624 000.00.19.H29-220518-0008 220001695/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ, ống thông hút phẫu thuật nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực

2625 000.00.19.H29-220518-0005 220001694/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Ống thông / nong trong phẫu thuật nội soi tiết niệu

Còn hiệu lực