STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26476 000.00.19.H26-220530-0034 220001714/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Panh phẫu thuật

Còn hiệu lực

26477 000.00.17.H09-220530-0003 220000031/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UK NAM VIỆT Xịt mũi

Còn hiệu lực

26478 000.00.19.H29-220602-0013 220001924/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

26479 000.00.17.H09-220527-0011 220000030/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay latex y tế không bột

Còn hiệu lực

26480 000.00.17.H09-220527-0010 220000029/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay latex y tế có bột

Còn hiệu lực

26481 000.00.17.H09-220527-0009 220000028/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay latex y tế có bột

Còn hiệu lực

26482 000.00.19.H26-220520-0044 220001941/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

26483 000.00.17.H09-220527-0008 220000027/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay latex y tế có bột

Còn hiệu lực

26484 000.00.17.H09-220527-0007 220000026/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay latex y tế có bột 280

Còn hiệu lực

26485 000.00.17.H09-220527-0006 220000025/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay Latex y tế không bột

Còn hiệu lực

26486 000.00.04.G18-220606-0010 220002424/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD163

Còn hiệu lực

26487 000.00.17.H09-220527-0005 220000024/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay Nitrile y tế không bột

Còn hiệu lực

26488 000.00.17.H09-220525-0005 220000036/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Đĩa trữ noãn, hợp tử/ phôi dùng cho máy thủy tinh hóa phôi tự động

Còn hiệu lực

26489 000.00.17.H09-220525-0004 220000035/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Đĩa nuôi cấy phôi dùng cho tủ nuôi cấy phôi

Còn hiệu lực

26490 000.00.17.H09-220525-0003 220000034/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Bình nước dùng cho tủ nuôi cấy phôi

Còn hiệu lực

26491 000.00.17.H09-220525-0002 220000033/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy xông mũi họng

Còn hiệu lực

26492 000.00.31.H36-220530-0001 220000128/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 724

Còn hiệu lực

26493 000.00.19.H26-220527-0002 220001874/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HAPPY PHAR

Còn hiệu lực

26494 000.00.17.H09-220525-0001 220000032/PCBB-BD

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

26495 000.00.19.H26-220527-0001 220001873/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ GSV

Còn hiệu lực

26496 000.00.04.G18-220606-0009 220002423/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin

Còn hiệu lực

26497 000.00.17.H09-220106-0001 220000023/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Hộp chứa niêm phong và đầu côn dùng cho máy thủy tinh hóa phôi tự động

Còn hiệu lực

26498 000.00.04.G18-220606-0008 220002422/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Beta-Catenin

Còn hiệu lực

26499 000.00.04.G18-220606-0007 220002421/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein bcl6

Còn hiệu lực

26500 000.00.04.G18-220606-0006 220002420/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính enzyme Arginase-1

Còn hiệu lực

26501 000.00.19.H26-220525-0010 220001940/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Máy khoan xương dùng pin

Còn hiệu lực

26502 000.00.19.H29-220602-0018 220001923/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NAM ANH HEALTH CARE Que thử xét nghiệm định tính LH (Que thử rụng trứng nhanh)

Còn hiệu lực

26503 000.00.19.H29-220601-0018 220001243/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN KHẨU TRANG Y TẾ 3HMASK

Còn hiệu lực

26504 000.00.19.H29-220602-0005 220001922/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện

Còn hiệu lực

26505 000.00.04.G18-220606-0005 220002419/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein smooth muscle actin

Còn hiệu lực

26506 000.00.19.H26-220525-0034 220001713/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD phủ dầu trên các panel MicroScan

Còn hiệu lực

26507 000.00.19.H26-220525-0033 220001712/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn

Còn hiệu lực

26508 000.00.19.H26-220525-0032 220001711/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn

Còn hiệu lực

26509 000.00.19.H26-220525-0030 220001710/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn

Còn hiệu lực

26510 000.00.19.H26-220525-0028 220001709/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn

Còn hiệu lực

26511 000.00.19.H26-220525-0027 220001708/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn

Còn hiệu lực

26512 000.00.19.H26-220525-0041 220001707/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD cố định mẫu tế bào phụ khoa

Còn hiệu lực

26513 000.00.19.H26-220525-0043 220001706/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Máy nhuộm tiêu bản tự động

Còn hiệu lực

26514 000.00.19.H26-220525-0006 220001705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Đèn mổ

Còn hiệu lực

26515 000.00.19.H26-220525-0009 220001704/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Đèn mổ di động

Còn hiệu lực

26516 000.00.19.H29-220601-0025 220001179/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN LỘC

Còn hiệu lực

26517 000.00.19.H29-220531-0020 220001178/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 509

Còn hiệu lực

26518 000.00.19.H29-220531-0030 220001177/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1330

Còn hiệu lực

26519 000.00.19.H29-220531-0029 220001176/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1308

Còn hiệu lực

26520 000.00.19.H29-220531-0026 220001175/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1240

Còn hiệu lực

26521 000.00.19.H29-220531-0025 220001174/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1218

Còn hiệu lực

26522 000.00.19.H29-220531-0024 220001173/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1188

Còn hiệu lực

26523 000.00.19.H29-220531-0023 220001172/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1186

Còn hiệu lực

26524 000.00.19.H29-220531-0022 220001171/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1181

Còn hiệu lực

26525 000.00.19.H29-220531-0021 220001170/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1070

Còn hiệu lực

26526 000.00.19.H26-220606-0005 220001703/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIFECARE Dung dịch xịt mũi đẳng trương

Còn hiệu lực

26527 000.00.04.G18-220602-0047 220002418/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng magnesium

Còn hiệu lực

26528 000.00.19.H29-220530-0022 220001921/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Bộ điều khiển lưu lượng khí và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

26529 000.00.19.H29-220526-0047 220001920/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy theo dõi chức năng não của bệnh nhân và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

26530 000.00.19.H29-220602-0010 220001242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD pha loãng

Còn hiệu lực

26531 000.00.19.H29-220602-0011 220001241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

26532 000.00.19.H29-220602-0014 220001240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

26533 000.00.19.H29-220602-0016 220001919/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Bộ IVD xét nghiệm định lượng CHOL

Còn hiệu lực

26534 000.00.19.H29-220602-0015 220001239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH IVD rửa trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

26535 000.00.19.H26-220601-0040 220001702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LAMPHARCO DẦU XOA AN THỂ KHANG

Còn hiệu lực

26536 000.00.19.H26-220601-0032 220001701/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC NHẤT TÂM DẦU XOA AN PHÚC KHANG

Còn hiệu lực

26537 000.00.04.G18-220531-0013 220002417/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ các bộ xét nghiệm định tính protein 5 phân mảnh trên thạch

Còn hiệu lực

26538 000.00.19.H29-220602-0024 220001918/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL Dụng cụ phẫu thuật cấy ghép vít tự tiêu

Còn hiệu lực

26539 000.00.19.H29-220602-0023 220001238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL Dụng cụ phẫu thuật cấy ghép vít tự tiêu

Còn hiệu lực

26540 000.00.19.H29-220531-0010 220001917/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN Bộ dây dẫn dịch dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

26541 000.00.19.H26-220603-0030 220001700/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Giầy phẫu thuật

Còn hiệu lực

26542 000.00.04.G18-220601-0012 220002416/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ các bộ xét nghiệm định tính Hemoglobin trên thạch

Còn hiệu lực

26543 000.00.19.H29-220601-0020 220001916/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Phụ tùng hệ thống khí

Còn hiệu lực

26544 000.00.04.G18-220601-0015 220002415/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định tính VON WILLEBRAND trên thạch

Còn hiệu lực

26545 000.00.04.G18-220126-0026 220002414/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây phụ kết nối dây truyền hóa chất nhiều cổng với chai truyền dịch

Còn hiệu lực

26546 000.00.19.H29-220530-0001 220001915/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

26547 000.00.04.G18-220601-0021 220002413/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định lượng Protein điện di mao quản

Còn hiệu lực

26548 000.00.19.H29-220531-0019 220000048/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Máy rửa dụng cụ đa kết hợp

Còn hiệu lực

26549 000.00.04.G18-220601-0032 220002412/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD - Xét nghiệm định lượng Protein điện di mao quản

Còn hiệu lực

26550 000.00.19.H29-220525-0017 220001914/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Kim bơm xi măng vào thân đốt sống

Còn hiệu lực