STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26626 000.00.19.H29-221102-0027 220003552/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy cắm implant và phụ kiện

Còn hiệu lực

26627 000.00.19.H29-220625-0001 220003551/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD chất nền: Glucose, Cholesterol, HDL Direct, LDL Direct, HDL-Cholesterol, Triglyceride, HDL Cholesterol (Direct), LDL Cholesterol (Direct)

Còn hiệu lực

26628 000.00.19.H29-220912-0008 220003550/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Cụm IVD hormone sinh sản: Follicle-stimulating Hormone, Estradiol, Prolactin, Progesterone, Luteinizing Hormone, Testosterone, Total Beta Human Chorionic Gonadotropin

Còn hiệu lực

26629 000.00.19.H29-221102-0013 220002310/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Kìm gặm sụn

Còn hiệu lực

26630 000.00.19.H29-220629-0023 220003549/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Keo gắn răng

Còn hiệu lực

26631 000.00.19.H29-221104-0008 220003548/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Vật liệu trám bít ống tủy nha khoa

Còn hiệu lực

26632 000.00.19.H29-221101-0009 220003547/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Vật liệu hàn răng trong nha khoa

Còn hiệu lực

26633 000.00.19.H29-221102-0015 220003546/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIKIT Khay thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B

Còn hiệu lực

26634 000.00.19.H29-221103-0011 220003545/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KING PAX Máy trợ thính AXON ( kèm phụ kiện đồng bộ )

Còn hiệu lực

26635 000.00.19.H29-221102-0028 220001436/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINIMAX

Còn hiệu lực

26636 000.00.19.H29-221102-0025 220003544/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH YTECH Que thử máu các loại

Còn hiệu lực

26637 000.00.19.H26-221104-0025 220003451/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÁT Hệ thống phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

26638 000.00.19.H26-221104-0006 220000083/PCBMB-BV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 968

Còn hiệu lực

26639 000.00.19.H26-221102-0026 220003063/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC ĐÔNG ĐÔ Cồn 70ᵒ

Còn hiệu lực

26640 000.00.19.H26-221102-0027 220003062/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC ĐÔNG ĐÔ Cồn 90°

Còn hiệu lực

26641 000.00.19.H26-221102-0028 220003061/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC ĐÔNG ĐÔ Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

26642 000.00.16.H05-221104-0001 220000123/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Dung dịch khí dung/ Dung dịch nhỏ mũi ưu trương

Còn hiệu lực

26643 000.00.16.H05-221019-0002 220000032/PCBB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Kim lấy máu dùng trong thử đường huyết

Còn hiệu lực

26644 000.00.16.H05-221103-0002 220000031/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

26645 000.00.16.H05-221103-0001 220000030/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

26646 000.00.04.G18-221105-0005 220003340/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Thuốc thử điện giải: Ca, P, Mg

Còn hiệu lực

26647 000.00.04.G18-220404-0020 220003339/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: kháng thể kháng β2GPI

Còn hiệu lực

26648 000.00.04.G18-220324-0015 220003337/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

26649 000.00.04.G18-220216-0018 220003338/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TPO

Còn hiệu lực

26650 000.00.04.G18-221102-0012 220003336/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: Creatin kinase (CK), GOT (AST), GPT (ALT), Lipase

Còn hiệu lực

26651 000.00.04.G18-221104-0012 220003335/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng ferritin

Còn hiệu lực

26652 000.00.19.H26-221102-0001 220003060/PCBA-HN

VIỆN Y DƯỢC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM QIDAM - CHI NHÁNH CÔNG TY CP Y DƯỢC QIDAM Dung dịch Hằng Phấn Na

Còn hiệu lực

26653 000.00.04.G18-220216-0020 220003334/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Khả năng sinh sản/Hormon thai kỳ/Protein: Prolactin, LH, FSH

Còn hiệu lực

26654 000.00.04.G18-221021-0012 220003333/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM Kính áp tròng điều trị cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

26655 000.00.04.G18-220216-0019 220003332/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin)

Còn hiệu lực

26656 000.00.04.G18-220404-0017 220003331/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: các kháng thể kháng cardiolipin

Còn hiệu lực

26657 000.00.04.G18-221104-0010 220003330/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp

Còn hiệu lực

26658 000.00.19.H29-221104-0001 220003543/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin

Còn hiệu lực

26659 000.00.19.H29-221104-0007 220003542/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên màng tế bào biểu mô

Còn hiệu lực

26660 000.00.19.H29-221103-0022 220003541/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Oct-2

Còn hiệu lực

26661 000.00.19.H29-221103-0020 220003540/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính glutamine synthetase

Còn hiệu lực

26662 000.00.19.H29-221103-0013 220003539/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD21

Còn hiệu lực

26663 000.00.19.H29-221103-0012 220003538/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD7

Còn hiệu lực

26664 000.00.19.H29-221103-0029 220002309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

26665 000.00.04.G18-221104-0009 220003329/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ TTBYT IVD xét nghiệm định lượng CO2

Còn hiệu lực

26666 000.00.19.H29-221101-0012 220003537/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi cấy phôi nang ngày 5 hệ chuyển tiếp

Còn hiệu lực

26667 000.00.19.H26-221103-0018 220002235/PCBMB-HN

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TRƯỜNG BẢO LAND

Còn hiệu lực

26668 000.00.19.H29-221101-0010 220003536/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường làm chậm sự di động của tinh trùng

Còn hiệu lực

26669 000.00.19.H29-221102-0022 220002308/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M Cồn xoa bóp ngoài da

Còn hiệu lực

26670 000.00.19.H21-221102-0001 220000001/PCBA-GL

CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

26671 000.00.19.H29-220919-0041 220003535/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

26672 000.00.19.H29-220919-0040 220003534/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

26673 000.00.19.H29-220919-0039 220003533/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

26674 000.00.19.H29-221102-0007 220003531/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu làm răng sứ giả

Còn hiệu lực

26675 000.00.19.H29-221101-0015 220002307/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

26676 000.00.17.H09-221103-0001 220000060/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THUẬN NAM PHÁT Khẩu Trang Y Tế Zin Mask

Còn hiệu lực

26677 000.00.17.H09-221028-0002 220000059/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay Latex y tế không bột

Còn hiệu lực

26678 000.00.17.H09-221028-0003 220000058/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay Nitrile y tế không bột

Còn hiệu lực

26679 000.00.17.H09-221028-0001 220000057/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC Găng tay Latex y tế có bột

Còn hiệu lực

26680 000.00.17.H09-221102-0001 220000094/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 937

Còn hiệu lực

26681 000.00.31.H36-221102-0001 220000141/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 825

Còn hiệu lực

26682 000.00.04.G18-221003-0001 220003328/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

26683 000.00.18.H43-220921-0001 220000009/PCBMB-NT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC 845

Còn hiệu lực

26684 000.00.19.H26-221102-0014 220003059/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH ĐỨC XỊT XOANG

Còn hiệu lực

26685 000.00.19.H26-221102-0029 220003058/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK Dung dịch xoa bóp thảo dược

Còn hiệu lực

26686 000.00.19.H26-221103-0019 220003450/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÒA BÌNH Bộ kit kiểm tra ma túy trong nước bọt bao gồm: 01 Bông lấy mẫu, 01 Ống chiết, 01 Khay kiểm tra

Còn hiệu lực

26687 000.00.19.H26-221103-0021 220003449/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Máy nhiệt lạnh trị liệu (Máy áp lạnh trị liệu)

Còn hiệu lực

26688 000.00.04.G18-220308-0019 220003327/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD các bệnh tự miễn dịch: ANA, Anti-dsDNA

Còn hiệu lực

26689 000.00.19.H29-221018-0009 220003530/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tay banh vết mổ có đèn

Còn hiệu lực

26690 000.00.19.H29-221101-0003 220002306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy hạ nhiệt độ theo chương trình

Còn hiệu lực

26691 000.00.19.H29-221103-0030 220003529/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ống dẫn lưu màng phổi

Còn hiệu lực

26692 000.00.19.H29-221102-0012 220003528/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

26693 000.00.19.H29-221101-0013 220003527/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy nghe tim thai

Còn hiệu lực

26694 000.00.19.H29-221103-0002 220002305/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Ống nối ( Đơn; Đôi; Nối tiếp)

Còn hiệu lực

26695 000.00.19.H29-221102-0008 220002304/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Bao chi (Chân; tay; eo; lưng bụng; toàn thân)

Còn hiệu lực

26696 000.00.19.H29-221102-0006 220003526/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV TMDV LONG HAI Hợp kim đúc răng giả dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

26697 000.00.19.H29-221031-0015 220003525/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

26698 000.00.19.H29-221101-0014 220002303/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NU HEALTH EU Dung dịch Bora Wash

Còn hiệu lực

26699 000.00.19.H29-221101-0001 220001435/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC

Còn hiệu lực

26700 000.00.04.G18-221104-0006 220003326/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên thụ thể progesterone (PR)

Còn hiệu lực