STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26626 000.00.19.H29-220526-0038 220001168/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ - KHO CHỨA HÀNG

Còn hiệu lực

26627 000.00.19.H26-220526-0019 220001693/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ xe đẩy thuốc tiêm

Còn hiệu lực

26628 000.00.19.H26-220523-0025 220001692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Ống nghiệm lấy máu chân không

Còn hiệu lực

26629 000.00.19.H26-220527-0017 220001691/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ BÀN KHÁM BỆNH VÀ SIÊU ÂM INOX

Còn hiệu lực

26630 000.00.19.H26-220525-0050 220001690/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÙNG GIA PHƯƠNG Máy phân tích ELISA tự động

Còn hiệu lực

26631 000.00.19.H26-220526-0015 220001689/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ xe cáng vận chuyển bệnh nhân inox

Còn hiệu lực

26632 000.00.19.H26-220527-0018 220001688/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ Bàn để dụng cụ y tế( bàn tuýp dụng cụ mổ)

Còn hiệu lực

26633 000.00.19.H26-220527-0019 220001687/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ Bàn đón trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

26634 000.00.19.H26-220527-0022 220001686/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ TỦ ĐỰNG THUỐC VÀ DỤNG CỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

26635 000.00.19.H29-220510-0026 220001844/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu trám nha khoa

Còn hiệu lực

26636 000.00.19.H29-220510-0021 220001198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

26637 000.00.19.H29-220510-0022 220001197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

26638 000.00.19.H29-220510-0020 220001196/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu lấy dấu răng

Còn hiệu lực

26639 000.00.19.H29-220510-0023 220001843/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

26640 000.00.19.H29-220510-0024 220001842/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Trâm điều trị tủy răng

Còn hiệu lực

26641 000.00.04.G18-220601-0007 220002354/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

26642 000.00.18.H57-220530-0003 220000017/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

26643 000.00.18.H57-220530-0002 220000016/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

26644 000.00.18.H57-220530-0001 220000015/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

26645 000.00.18.H57-220526-0009 220000016/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

26646 000.00.18.H57-220526-0008 220000014/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

26647 000.00.18.H57-220526-0007 220000013/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Vật liệu kiểm soát xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

26648 000.00.18.H57-220526-0006 220000015/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch pha loãng nước tiểu

Còn hiệu lực

26649 000.00.18.H57-220526-0005 220000012/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Vật liệu kiểm soát chất lượng dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

26650 000.00.18.H57-220526-0004 220000014/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

26651 000.00.18.H57-220526-0003 220000013/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

26652 000.00.18.H57-220526-0002 220000011/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

26653 000.00.18.H57-220526-0001 220000010/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ chất hiệu chuẩn và chất rửa dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

26654 000.00.16.H33-220601-0001 220000006/PCBB-KG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Ống Thông Tiểu Vchanselab

Còn hiệu lực

26655 000.00.16.H33-220531-0001 220000005/PCBB-KG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT Dây thở Oxy thông mũi

Còn hiệu lực

26656 000.00.04.G18-220601-0022 220002353/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol

Còn hiệu lực

26657 000.00.04.G18-220601-0006 220002352/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp

Còn hiệu lực

26658 000.00.04.G18-220420-0063 220002351/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Enzymes: ALAT (GPT)

Còn hiệu lực

26659 000.00.04.G18-220601-0031 220002350/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Máy khí dung

Còn hiệu lực

26660 000.00.04.G18-220601-0003 220002349/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HDL‑cholesterol

Còn hiệu lực

26661 000.00.04.G18-220601-0027 220002348/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng SHBG

Còn hiệu lực

26662 000.00.04.G18-220601-0025 220002347/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD chiết tách xét nghiệm định lượng Sirolimus

Còn hiệu lực

26663 000.00.19.H26-220525-0055 220001914/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

26664 000.00.19.H26-220526-0004 220001913/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

26665 000.00.19.H26-220525-0047 220001912/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

26666 000.00.19.H26-220526-0005 220001911/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy siêu âm mắt

Còn hiệu lực

26667 000.00.19.H26-220526-0002 220001910/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Đèn tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

26668 000.00.19.H26-220524-0006 220001862/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y KHOA BẢN VIỆT

Còn hiệu lực

26669 000.00.19.H26-220526-0003 220001909/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Máy laser điều trị dùng trong y tế

Còn hiệu lực

26670 000.00.19.H26-220526-0013 220001908/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Clip Titan kẹp cắt mô các cỡ

Còn hiệu lực

26671 000.00.19.H26-220526-0007 220001907/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI

Còn hiệu lực

26672 000.00.19.H26-220526-0011 220001906/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Hệ thống nuôi cấy và theo dõi phôi liên tục

Còn hiệu lực

26673 000.00.19.H26-220520-0039 220001905/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN Máy siêu âm điều trị

Còn hiệu lực

26674 000.00.19.H26-220526-0010 220001904/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Tủ ấm nhiều ngăn dùng cho IVF

Còn hiệu lực

26675 000.00.19.H26-220524-0022 220001903/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Dung dịch khử khuẩn thiết bị y tế mức độ trung bình (trước tiệt khuẩn)

Còn hiệu lực

26676 000.00.19.H26-220526-0031 220001902/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

26677 000.00.19.H26-220526-0008 220001901/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ ỐNG ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN KÉP (DLT)

Còn hiệu lực

26678 000.00.20.H63-220601-0001 220000008/PCBMB-YB

HỘ KINH DOANH LÊ HẢI NAM

Còn hiệu lực

26679 000.00.19.H26-220525-0039 220001860/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 605

Còn hiệu lực

26680 000.00.19.H26-220525-0040 220001859/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 609

Còn hiệu lực

26681 000.00.19.H26-220525-0038 220001858/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 557

Còn hiệu lực

26682 000.00.19.H26-220525-0042 220001857/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 623

Còn hiệu lực

26683 000.00.19.H26-220525-0046 220001856/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 624

Còn hiệu lực

26684 000.00.20.H63-220525-0001 220000001/PCBSX-YB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETC NEW Cồn y tế

Còn hiệu lực

26685 000.00.19.H26-220525-0049 220001855/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 575

Còn hiệu lực

26686 000.00.19.H26-220525-0057 220001685/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Máy xử lý mô tự động

Còn hiệu lực

26687 000.00.19.H26-220525-0029 220001684/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Hóa chất nhuộm tế bào

Còn hiệu lực

26688 000.00.19.H26-220525-0031 220001683/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bồn rửa tay vô trùng

Còn hiệu lực

26689 000.00.19.H26-220526-0014 220001682/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Dụng cụ kẹp Clip Titan các cỡ

Còn hiệu lực

26690 000.00.19.H26-220526-0025 220001681/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập cổ tay

Còn hiệu lực

26691 000.00.04.G18-220601-0023 220002346/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD chiết tách xét nghiệm định lượng Tacrolimus

Còn hiệu lực

26692 000.00.19.H26-220525-0003 220001680/PCBA-HN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ DANAMED Giấy in ảnh siêu âm

Còn hiệu lực

26693 000.00.04.G18-220601-0020 220002345/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD chiết tách xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

26694 000.00.19.H26-220527-0038 220001679/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIÊN PHONG DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

26695 000.00.17.H39-220530-0001 220000036/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC XANH LONG AN LỌ ĐỰNG MẪU BỆNH PHẨM TMX

Còn hiệu lực

26696 000.00.17.H39-220530-0002 220000035/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC XANH LONG AN LỌ ĐỰNG MẪU BỆNH PHẨM CÓ THÌA TMX

Còn hiệu lực

26697 000.00.17.H39-220530-0003 220000034/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO MỘC XANH LONG AN LỌ ĐỰNG MẪU BỆNH PHẨM TIỆT TRÙNG TMX

Còn hiệu lực

26698 000.00.17.H39-220530-0004 220000056/PCBMB-LA

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

Còn hiệu lực

26699 000.00.04.G18-220601-0019 220002344/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Insulin

Còn hiệu lực

26700 000.00.19.H26-220525-0036 220001900/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy Laser điều trị

Còn hiệu lực