STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
26851 000.00.19.H29-220526-0006 220001180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT Tủ chuẩn bị mẫu cho chuỗi phản ứng PCR

Còn hiệu lực

26852 000.00.19.H29-220526-0007 220001179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT XE ĐẨY DỤNG CỤ Y TẾ

Còn hiệu lực

26853 000.00.19.H29-220521-0002 220001814/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Khay thử xét nghiệm nhóm vi khuẩn - miễn dịch

Còn hiệu lực

26854 000.00.19.H26-220527-0012 220001642/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AMM- GERMANY MẠNH KHỚP VƯƠNG NANO

Còn hiệu lực

26855 000.00.19.H29-220531-0005 220001813/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS Kẹp mạch máu vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

26856 000.00.19.H26-220530-0028 220001641/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HARUKO GROUP Cồn y tế

Còn hiệu lực

26857 000.00.19.H26-220530-0026 220001640/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HARUKO GROUP Cồn y tế

Còn hiệu lực

26858 000.00.19.H26-220530-0024 220001639/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HARUKO GROUP Nước muối sinh lý Vua Muối

Còn hiệu lực

26859 000.00.19.H26-220530-0005 220001856/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Bộ xông hút đờm kín

Còn hiệu lực

26860 000.00.04.G18-220531-0001 220002332/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase

Còn hiệu lực

26861 000.00.16.H23-220527-0003 220000110/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG DUNG DỊCH XỊT HỌNG RALIS

Còn hiệu lực

26862 000.00.16.H23-220526-0005 220000109/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT MŨI CTMOM NANO CLEAN&CLEAR

Còn hiệu lực

26863 000.00.16.H23-220526-0004 220000108/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT MŨI CTMOM NANO OIL

Còn hiệu lực

26864 000.00.16.H23-220526-0003 220000107/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT MŨI TRẺ EM CTMOM NANO BABY

Còn hiệu lực

26865 000.00.04.G18-220529-0005 220002331/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase

Còn hiệu lực

26866 000.00.19.H29-220524-0033 220001162/PCBMB-HCM

HOÀI PHƯƠNG

Còn hiệu lực

26867 000.00.19.H15-220526-0004 220000010/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Kim chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

26868 000.00.19.H15-220526-0003 220000009/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Kim tiêm các số

Còn hiệu lực

26869 000.00.19.H29-220524-0008 220001812/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Xi măng hàn răng

Còn hiệu lực

26870 000.00.19.H29-220525-0014 220001811/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Mũi khoan răng nha khoa

Còn hiệu lực

26871 000.00.19.H29-220504-0030 220001178/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM Găng tay y tế Latex Integrum có bột

Còn hiệu lực

26872 000.00.19.H29-220504-0029 220001177/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM Găng tay y tế Latex Integrum không bột

Còn hiệu lực

26873 000.00.04.G18-220420-0059 220002330/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 29 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

26874 000.00.19.H26-220530-0007 220001855/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Bơm tiêm tự khóa

Còn hiệu lực

26875 000.00.19.H26-220530-0003 220001854/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

26876 000.00.16.H11-220425-0001 220000059/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1404

Còn hiệu lực

26877 000.00.19.H29-220517-0037 220001810/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

26878 000.00.19.H29-220525-0015 220001161/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT V.T

Còn hiệu lực

26879 000.00.19.H29-220529-0002 220001809/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS Chỉ khâu phẫu thuật Nylon kèm kim

Còn hiệu lực

26880 000.00.19.H29-220429-0031 220001176/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS Miếng dán da đóng vết mổ

Còn hiệu lực

26881 000.00.19.H29-220527-0011 220001808/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Máy đo điện não

Còn hiệu lực

26882 000.00.19.H29-220527-0012 220001807/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Thân máy chính máy điện cơ

Còn hiệu lực

26883 000.00.19.H29-220527-0013 220001806/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Bộ khuếch đại 3 kênh của máy điện cơ

Còn hiệu lực

26884 000.00.19.H29-220527-0014 220001805/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Bộ khuếch đại 4 kênh của máy điện cơ

Còn hiệu lực

26885 000.00.19.H29-220513-0024 220001804/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Miếng dán phẫu thuật vô trùng

Còn hiệu lực

26886 000.00.19.H29-220525-0001 220001175/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI VULCAN Hệ thống Tay điện chức năng Vulcan Augmetics

Còn hiệu lực

26887 000.00.19.H29-220523-0004 220001803/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Hóa chất xét nghiệm yếu tố khớp bằng phương pháp ngưng tụ (latex)

Còn hiệu lực

26888 000.00.19.H29-220523-0001 220001802/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Hóa chất xét nghiệm yếu tố khớp bằng phương pháp ngưng tụ (latex)

Còn hiệu lực

26889 000.00.19.H29-220520-0038 220001801/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Hóa chất xét nghiệm yếu tố khớp bằng phương pháp ngưng tụ (latex)

Còn hiệu lực

26890 000.00.19.H29-220504-0005 220001800/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Vòng căng bao

Còn hiệu lực

26891 000.00.19.H29-220504-0035 220001174/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Que thử mắt khô

Còn hiệu lực

26892 000.00.19.H29-220415-0015 220001160/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN

Còn hiệu lực

26893 000.00.19.H29-220527-0032 220001159/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC AN

Còn hiệu lực

26894 000.00.17.H54-220525-0002 220000004/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý GEL

Còn hiệu lực

26895 000.00.19.H29-220519-0035 220001799/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIPRO VIET NAM Hóa chất Elisa

Còn hiệu lực

26896 000.00.17.H54-220512-0002 220000040/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI KOREA Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

26897 000.00.19.H29-220524-0009 220001798/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Dụng cụ phẫu thuật cấy ghép chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

26898 000.00.48.H41-220526-0001 220000014/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu kẹp tay

Còn hiệu lực

26899 000.00.48.H41-220518-0001 220000013/PCBB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

26900 000.00.19.H29-220523-0065 220001173/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Bộ bàn ghế khám khúc xạ

Còn hiệu lực

26901 000.00.19.H29-220517-0034 220001172/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Ghế bác sĩ

Còn hiệu lực

26902 000.00.19.H29-220524-0022 220001797/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Cảm biến của máy theo dõi chức năng não

Còn hiệu lực

26903 000.00.19.H29-220524-0007 220001158/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIỆN HOA

Còn hiệu lực

26904 000.00.19.H29-220523-0069 220001171/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Muỗng nạo

Còn hiệu lực

26905 000.00.19.H29-220523-0051 220001157/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUN USA

Còn hiệu lực

26906 000.00.19.H29-220523-0072 220001796/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Vật tư tiêu hao dùng cho máy trợ thở dòng cao, máy gây mê, máy giúp thở

Còn hiệu lực

26907 000.00.19.H29-220523-0080 220001795/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIV Màng ngăn vi khuẩn và tế bào xâm nhập vùng khuyết hỏng xương

Còn hiệu lực

26908 000.00.19.H29-220526-0033 220001794/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Thiết bị điều trị sóng xung kích – V2U O WAVE I

Còn hiệu lực

26909 000.00.04.G18-220530-0003 220002327/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy xông khí dung nén khí kèm máy hút mũi

Còn hiệu lực

26910 000.00.19.H29-220520-0015 220001793/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOLEADER Máy phẫu thuật cấy ghép, phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

26911 000.00.19.H29-220527-0004 220001170/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

26912 000.00.19.H29-220527-0002 220001169/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

26913 000.00.19.H29-220527-0003 220001168/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE DISTRIBUTION KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

26914 000.00.19.H29-220518-0007 220001167/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Kem bôi điều trị trĩ

Còn hiệu lực

26915 000.00.19.H29-220516-0061 220001166/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Kem bôi điều trị trĩ

Còn hiệu lực

26916 000.00.19.H29-220516-0051 220001792/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính nội tiết tố tăng trưởng

Còn hiệu lực

26917 000.00.19.H29-220516-0050 220001791/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein GATA3

Còn hiệu lực

26918 000.00.19.H29-220516-0049 220001790/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD38

Còn hiệu lực

26919 000.00.19.H29-220516-0048 220001789/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD57

Còn hiệu lực

26920 000.00.19.H29-220516-0047 220001788/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CA19-9

Còn hiệu lực

26921 000.00.19.H29-220516-0046 220001787/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Alpha-Fetoprotein

Còn hiệu lực

26922 000.00.19.H29-220516-0045 220001786/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ACTH

Còn hiệu lực

26923 000.00.19.H29-220516-0052 220001785/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUC2

Còn hiệu lực

26924 000.00.19.H29-220516-0044 220001784/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính thụ thể androgen

Còn hiệu lực

26925 000.00.19.H29-220516-0043 220001783/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein actin muscle-specific

Còn hiệu lực