STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
2626 000.00.19.H26-230116-0014 230000136/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Họ các chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

2627 000.00.19.H26-230115-0001 230000135/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT Phin lọc vi khuẩn, vi rút

Còn hiệu lực

2628 000.00.19.H26-230116-0019 230000134/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD chất nền (Substrates): Glucose, Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần

Còn hiệu lực

2629 000.00.19.H26-230116-0009 230000133/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Cụm IVD marker Ung thư

Còn hiệu lực

2630 000.00.19.H26-230116-0023 230000019/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á

Còn hiệu lực

2631 000.00.19.H26-230111-0006 230000132/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

2632 000.00.19.H26-230116-0002 230000108/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

2633 000.00.19.H26-230114-0006 230000107/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Nội thất bệnh viện

Còn hiệu lực

2634 000.00.19.H26-230116-0011 230000106/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TOTAL PHARMA GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

2635 000.00.19.H26-230113-0016 230000105/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

2636 000.00.19.H26-230114-0001 230000104/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Khăn hạ sốt Mykids

Còn hiệu lực

2637 000.00.19.H26-230114-0003 230000103/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Gạc rơ lưỡi Mykids

Còn hiệu lực

2638 000.00.19.H26-230111-0002 230000102/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Miếng dán hạ sốt (Fever Cooling Patch)

Còn hiệu lực

2639 000.00.19.H26-230103-0012 230000131/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Bộ chuyển đổi số hóa X-quang

Còn hiệu lực

2640 000.00.19.H26-230112-0017 230000130/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Vật liệu kiểm soát chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

2641 000.00.19.H26-230112-0016 230000129/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

2642 000.00.19.H26-230113-0006 230000128/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Bộ IVD xét nghiệm định lượng RF

Còn hiệu lực

2643 000.00.19.H26-230113-0004 230000127/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Bộ IVD xét nghiệm định lượng Transferrin

Còn hiệu lực

2644 000.00.19.H26-230113-0008 230000126/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Bộ IVD xét nghiệm định lượng Microalbumin

Còn hiệu lực

2645 000.00.19.H26-230113-0009 230000125/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium

Còn hiệu lực

2646 000.00.19.H26-230110-0007 230000124/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy điện tim gắng sức

Còn hiệu lực

2647 000.00.19.H26-230109-0016 230000123/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Doppler mạch máu

Còn hiệu lực

2648 000.00.19.H26-230110-0006 230000122/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy điện tim

Còn hiệu lực

2649 000.00.19.H26-230109-0015 230000121/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Doppler tim thai

Còn hiệu lực

2650 000.00.19.H26-230109-0018 230000120/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Doppler tim thai và mạch máu

Còn hiệu lực

2651 000.00.19.H26-230113-0001 230000119/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIHOME VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA NEO BIONAX

Còn hiệu lực

2652 000.00.19.H26-230109-0014 230000101/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Đèn mổ di động

Còn hiệu lực

2653 000.00.19.H26-230113-0011 230000100/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Họ dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

2654 000.00.19.H26-230112-0004 230000118/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Máy trợ thính

Còn hiệu lực

2655 000.00.19.H26-230112-0008 230000117/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM BƠM TIÊM INSULIN VÔ TRÙNG SỬ DỤNG 1 LẦN

Còn hiệu lực

2656 000.00.19.H26-230111-0012 230000116/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

2657 000.00.19.H26-230112-0007 230000001/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HANOKYO Giường bệnh nhân Inox các loại

Còn hiệu lực

2658 000.00.19.H26-230111-0003 230000115/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

2659 000.00.19.H26-230109-0006 230000099/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM IVD là chip và đầu nối dùng cho máy giải trình tự gen

Còn hiệu lực

2660 000.00.19.H26-230109-0004 230000098/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chai đáy hình phễu dùng cho máy giải trình tự gen

Còn hiệu lực

2661 000.00.19.H26-230109-0003 230000097/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Màng lọc dùng cho máy giải trình tự gen

Còn hiệu lực

2662 000.00.19.H29-230117-0012 230000199/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T Thiết bị ngoại vi cung cấp khí y tế

Còn hiệu lực

2663 000.00.19.H26-230109-0002 230000096/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM IVD dùng để phân biệt các mẫu trong giải trình tự gen

Còn hiệu lực

2664 000.00.19.H26-230112-0006 230000095/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM – XNK NOVA PHARMA – C.T.K XỊT MŨI NOVA-STEMARIN

Còn hiệu lực

2665 000.00.19.H26-230112-0005 230000094/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM – XNK NOVA PHARMA – C.T.K XỊT MŨI NOVA-STEMARIN BEBE

Còn hiệu lực

2666 000.00.19.H29-230119-0001 230000024/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP

Còn hiệu lực

2667 000.00.19.H29-230119-0006 230000101/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Cassette có tấm nhận ảnh (Regius Cassette Plate)

Còn hiệu lực

2668 000.00.19.H29-230119-0004 230000100/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Tấm nhận ảnh / IP (Regius Plate)

Còn hiệu lực

2669 000.00.19.H29-230119-0005 230000099/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Hộp đựng tấm nhận ảnh (Regius Cassette)

Còn hiệu lực

2670 000.00.19.H29-230113-0017 230000198/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN 24 SEVEN HEALTH CARE VIỆT NAM Mũi khoan nha khoa

Còn hiệu lực

2671 000.00.17.H39-230110-0002 230000003/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Thảm vật lý trị liệu, giảm đau

Còn hiệu lực

2672 000.00.17.H39-230110-0001 230000002/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Giường vật lý trị liệu, giảm đau

Còn hiệu lực

2673 000.00.19.H26-220705-0015 230000002/PCBMB-BV

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG MỸ

Còn hiệu lực

2674 000.00.17.H39-230116-0001 230000001/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính HCG (Que thử thai phát hiện sớm)

Còn hiệu lực

2675 000.00.17.H39-230113-0001 230000001/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Bộ hóa chất tách chiết RNA từ mẫu huyết thanh

Còn hiệu lực

2676 000.00.04.G18-230129-0002 230000094/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Xét nghiệm đái tháo đường: C-Peptide, Insulin, Albumin

Còn hiệu lực

2677 000.00.04.G18-230129-0001 230000093/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Casein, Gluten, Mùi tây, Mù tạc, Vanilla

Còn hiệu lực

2678 000.00.04.G18-230128-0003 230000092/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Táo, Quả Kiwi, Cần tây, Xoài, Chuối

Còn hiệu lực

2679 000.00.04.G18-230128-0001 230000091/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Cá hồi, Dâu, Khoai lang, Alpha Lactalbumin, Beta Lactoglobulin

Còn hiệu lực

2680 000.00.48.H41-230112-0001 230000004/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BBH

Còn hiệu lực

2681 000.00.48.H41-221227-0001 230000003/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT TỈNH NGHỆ AN

Còn hiệu lực

2682 000.00.04.G18-230127-0002 230000090/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Hạt vừng, Cà chua, Cam, Khoai tây, Dừa, Cá ngừ

Còn hiệu lực

2683 000.00.31.H36-230112-0001 230000001/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1034

Còn hiệu lực

2684 000.00.19.H29-230117-0008 230000098/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO Máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

2685 000.00.19.H29-230117-0003 230000023/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDVIE

Còn hiệu lực

2686 000.00.19.H29-230118-0003 230000197/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Môi trường nuôi trưởng thành trứng non

Còn hiệu lực

2687 000.00.19.H29-230104-0020 230000196/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG Hóa chất xét nghiệm vi sinh

Còn hiệu lực

2688 000.00.19.H29-230116-0014 230000195/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Hệ thống camera nội soi

Còn hiệu lực

2689 000.00.19.H29-221219-0006 230000194/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy điện tim

Còn hiệu lực

2690 000.00.19.H29-230118-0007 230000097/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM Ống lấy máu chân không có chứa chất chống đông

Còn hiệu lực

2691 000.00.19.H29-230118-0009 230000096/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

2692 000.00.19.H29-230118-0011 230000095/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG Băng keo cố định kim luồn

Còn hiệu lực

2693 000.00.19.H29-230118-0013 230000094/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG Băng keo có gạc vô trùng

Còn hiệu lực

2694 000.00.19.H29-230118-0008 230000093/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẶNG KHANG Băng keo cuộn

Còn hiệu lực

2695 000.00.16.H25-230117-0001 230000002/PCBA-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM Dung dịch vệ sinh phụ nữ

Còn hiệu lực

2696 000.00.19.H29-230118-0004 230000193/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Túi bệnh phẩm nội soi

Còn hiệu lực

2697 000.00.19.H29-230117-0018 230000022/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ THIÊN PHƯỚC

Còn hiệu lực

2698 000.00.19.H29-230117-0023 230000192/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO Kim hút rửa

Còn hiệu lực

2699 000.00.19.H29-221220-0034 230000191/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy phân tích giác mạc

Còn hiệu lực

2700 000.00.19.H29-221220-0033 230000190/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Máy sinh trắc quang đa chức năng

Còn hiệu lực