STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
27376 000.00.19.H29-220824-0003 220000060/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Bao tóc

Còn hiệu lực

27377 000.00.19.H29-220819-0010 220002855/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ IVD Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

27378 000.00.19.H29-220825-0001 220002854/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ KOINT Máy bơm CO2 nội soi (Endoscope CO2 Regulator)

Còn hiệu lực

27379 000.00.04.G18-220223-0005 220002918/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

27380 000.00.19.H29-220825-0009 220002853/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NVDENT VẬT LIỆU LÀM MÁNG DUY TRÌ CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

27381 000.00.19.H29-220823-0014 220002852/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cảm biến rung

Còn hiệu lực

27382 000.00.19.H29-220823-0015 220002851/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Máy đo điện não

Còn hiệu lực

27383 000.00.19.H29-220824-0010 220002850/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Máy kích thích điện cầm tay

Còn hiệu lực

27384 000.00.18.H24-220830-0003 220000011/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

27385 000.00.18.H24-220830-0002 220000010/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

27386 000.00.18.H24-220830-0001 220000009/PCBB-HP

CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

27387 000.00.04.G18-220831-0001 220002917/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen SNRPN

Còn hiệu lực

27388 000.00.04.G18-220830-0021 220002916/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản

Còn hiệu lực

27389 000.00.04.G18-220830-0020 220002915/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ các bộ xét nghiệm tính Hemoglobin trên thạch

Còn hiệu lực

27390 000.00.04.G18-220830-0019 220002914/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ các bộ xét nghiệm định lượng HbA1c bằng điện di mao quản

Còn hiệu lực

27391 000.00.19.H26-220830-0020 220002475/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI MINH GẠC RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực

27392 000.00.04.G18-220830-0018 220002913/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci

Còn hiệu lực

27393 000.00.19.H26-220824-0011 220002894/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Khoá ba chạc không dây nối

Còn hiệu lực

27394 000.00.19.H26-220823-0011 220002893/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bọc vô khuẩn cho đầu camera kèm ống kính nội soi

Còn hiệu lực

27395 000.00.19.H26-220813-0006 220002892/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

27396 000.00.19.H26-220813-0005 220002891/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

27397 000.00.19.H26-220813-0004 220002890/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

27398 000.00.19.H26-220823-0016 220002889/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy hút đờm cầm tay

Còn hiệu lực

27399 000.00.19.H26-220823-0015 220002888/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

27400 000.00.19.H26-220823-0002 220002887/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HCV

Còn hiệu lực

27401 000.00.19.H26-220823-0004 220002886/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HBsAg

Còn hiệu lực

27402 000.00.19.H26-220822-0029 220002885/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HBV

Còn hiệu lực

27403 000.00.19.H26-220820-0004 220002884/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG Test thử nhanh HAV IgM

Còn hiệu lực

27404 000.00.19.H26-220822-0004 220002883/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy điện cơ

Còn hiệu lực

27405 000.00.19.H26-220822-0002 220002882/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Máy điều trị bằng điện từ trường điểm

Còn hiệu lực

27406 000.00.19.H26-220719-0028 220002116/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI

Còn hiệu lực

27407 000.00.19.H26-220823-0024 220002115/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THIÊN BÌNH

Còn hiệu lực

27408 000.00.19.H26-220823-0025 220002474/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Đèn mổ

Còn hiệu lực

27409 000.00.19.H26-220822-0027 220002114/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 822

Còn hiệu lực

27410 000.00.19.H26-220822-0026 220002113/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 858

Còn hiệu lực

27411 000.00.19.H29-220823-0003 220002849/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH Dụng cụ nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

27412 000.00.19.H29-220825-0010 220001837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Khí tiệt trùng ( Sterilizing Cartridge Set )

Còn hiệu lực

27413 000.00.19.H29-220825-0031 220001836/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÒA GIA OPTIC Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

27414 000.00.19.H29-220822-0015 220002848/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang

Còn hiệu lực

27415 000.00.19.H29-220829-0011 220002847/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Lọc khuẩn

Còn hiệu lực

27416 000.00.19.H29-220825-0021 220002846/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần

Còn hiệu lực

27417 000.00.19.H29-220824-0009 220002845/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Tay dao đơn cực dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần

Còn hiệu lực

27418 000.00.31.H36-220829-0001 220000139/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 849

Còn hiệu lực

27419 000.00.19.H26-220824-0002 220002112/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SKY LENS

Còn hiệu lực

27420 000.00.19.H29-220825-0028 220002844/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Gói điều trị

Còn hiệu lực

27421 000.00.12.H19-220823-0001 220000105/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 799

Còn hiệu lực

27422 000.00.19.H29-220815-0013 220002843/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Dung dịch khử khuẩn bề mặt chứa Hydrogen Peroxide

Còn hiệu lực

27423 000.00.19.H26-220822-0023 220002111/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 853

Còn hiệu lực

27424 000.00.19.H29-220824-0017 220002842/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ PHD HEALTHCARE Hệ thống xoa bóp kép 4 tấm trị liệu

Còn hiệu lực

27425 000.00.17.H39-220827-0001 220000065/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 897

Còn hiệu lực

27426 000.00.19.H26-220824-0023 220002470/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

27427 000.00.19.H26-220823-0017 220002469/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN XỊT MŨI XOANG THẢO DƯỢC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

27428 000.00.19.H26-220823-0013 220002468/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN DUNG DỊCH XỊT

Còn hiệu lực

27429 000.00.19.H26-220823-0007 220002467/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN DUNG DỊCH XỊT

Còn hiệu lực

27430 000.00.19.H26-220823-0021 220002466/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

27431 000.00.19.H26-220823-0022 220002465/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN NƯỚC SÚC HỌNG THẢO DƯỢC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

27432 000.00.19.H26-220824-0006 220002464/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN XỊT HỌNG THẢO DƯỢC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

27433 000.00.04.G18-220830-0009 220002912/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần

Còn hiệu lực

27434 000.00.19.H26-220823-0001 220002462/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD rửa máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

27435 000.00.19.H26-220822-0021 220002461/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD là khay cốc rỗng dùng trong quy trình làm sạch trên máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

27436 000.00.19.H26-220829-0012 220002881/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Bộ vật tư tiêu hao phẫu thuật sỏi thận, sỏi đường tiết niệu

Còn hiệu lực

27437 000.00.19.H26-220824-0015 220002110/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

27438 000.00.04.G18-220830-0008 220002911/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng C‑peptide

Còn hiệu lực

27439 000.00.04.G18-220830-0007 220002910/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy cấy máu tự động

Còn hiệu lực

27440 000.00.04.G18-220830-0004 220002909/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố von Willebrand

Còn hiệu lực

27441 000.00.04.G18-220830-0006 220002908/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng insulin

Còn hiệu lực

27442 000.00.04.G18-220824-0028 220002907/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Thuốc thử và que thử hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cho trọng lượng riêng, bán định lượng 8 thông số sinh hóa, định tính 3 thông số sinh hóa nước tiểu

Còn hiệu lực

27443 000.00.03.H42-220825-0002 220000011/PCBB-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

27444 000.00.04.G18-220420-0013 220002906/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Hệ thống xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

27445 000.00.19.H29-220824-0007 220002841/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

27446 000.00.19.H29-220824-0012 220002840/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Phụ tùng hệ thống khí

Còn hiệu lực

27447 000.00.19.H29-220819-0009 220001835/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YTT Máy scan hình ảnh răng kỹ thuật số dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

27448 000.00.19.H29-220728-0005 220001834/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion xịt khử khuẩn cá nhân

Còn hiệu lực

27449 000.00.19.H29-220728-0006 220001833/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion khử khuẩn đa năng

Còn hiệu lực

27450 000.00.19.H29-220728-0007 220001832/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Nước ion xịt khử khuẩn da toàn thân

Còn hiệu lực