STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
27526 000.00.19.H26-220402-0009 220001305/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHÂU ANH

Còn hiệu lực

27527 000.00.19.H26-220402-0011 220001304/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC MINH LONG

Còn hiệu lực

27528 000.00.19.H26-220402-0004 220001303/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUỐC & SỨC KHỎE

Còn hiệu lực

27529 000.00.19.H26-220402-0015 220001302/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀI ANH

Còn hiệu lực

27530 000.00.19.H26-220402-0010 220001301/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIM NGỌC THẢO

Còn hiệu lực

27531 000.00.19.H29-220324-0016 220001062/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

27532 000.00.19.H26-220403-0046 220001300/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

27533 000.00.19.H26-220331-0082 220001299/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHẠM THỊ KIỀU OANH

Còn hiệu lực

27534 000.00.19.H26-220401-0139 220001298/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI PHƯƠNG

Còn hiệu lực

27535 000.00.19.H29-220324-0033 220001061/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Thiết bị nội soi mũi xoang và phụ kiện

Còn hiệu lực

27536 000.00.19.H26-220331-0014 220001297/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HUYỀN TRANG

Còn hiệu lực

27537 000.00.19.H26-220403-0032 220001296/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

27538 000.00.19.H26-220403-0022 220001295/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 2A TRẦN DUY HƯNG

Còn hiệu lực

27539 000.00.19.H26-220401-0123 220001294/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUMEDI STORE TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THUMEDI

Còn hiệu lực

27540 000.00.16.H60-220407-0001 220000001/PCBSX-TQ

HỘ KINH DOANH THANH HƯƠNG Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

27541 000.00.19.H26-220331-0168 220001140/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHỎE VIỆT NAM Viên nén dạ dày GOSTOMA

Còn hiệu lực

27542 000.00.19.H26-220401-0091 220001293/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ MEDILIFES

Còn hiệu lực

27543 000.00.19.H26-220401-0118 220001292/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIÊN BÌNH

Còn hiệu lực

27544 000.00.19.H29-220401-0006 220000615/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC AN NHIÊN 1 PHARMACY

Còn hiệu lực

27545 000.00.19.H26-220402-0020 220001291/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH TUYẾT

Còn hiệu lực

27546 000.00.19.H26-220315-0042 220001290/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

27547 000.00.19.H26-220331-0004 220001289/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH 1

Còn hiệu lực

27548 000.00.19.H26-220331-0019 220001288/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỸ ANH

Còn hiệu lực

27549 000.00.19.H26-220331-0072 220001287/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TIẾN DŨNG

Còn hiệu lực

27550 000.00.19.H26-220331-0006 220001286/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ANH ĐỨC 1

Còn hiệu lực

27551 000.00.19.H26-220331-0091 220001285/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN VINH

Còn hiệu lực

27552 000.00.19.H26-220331-0125 220001284/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA HUY

Còn hiệu lực

27553 000.00.19.H26-220331-0068 220001283/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC TÂM

Còn hiệu lực

27554 000.00.19.H26-220331-0135 220001282/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MEDISTAR

Còn hiệu lực

27555 000.00.19.H26-220331-0139 220001281/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI CHÍNH

Còn hiệu lực

27556 000.00.19.H26-220331-0122 220001139/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SATON VIỆT NAM Máy Xông Khí Dung

Còn hiệu lực

27557 000.00.19.H26-220331-0111 220001280/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI MINH

Còn hiệu lực

27558 000.00.19.H26-220331-0075 220001138/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mask khí dung

Còn hiệu lực

27559 000.00.19.H26-220331-0084 220001137/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Ống thông tiểu 2 nhánh

Còn hiệu lực

27560 000.00.19.H26-220331-0080 220001136/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mask thở oxy có túi

Còn hiệu lực

27561 000.00.19.H26-220331-0132 220001279/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực

27562 000.00.19.H26-220331-0127 220001278/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHÂN DÂN SỐ 9

Còn hiệu lực

27563 000.00.19.H26-220331-0062 220001198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LHM THÁI DƯƠNG Giường bệnh nhân điều khiển điện

Còn hiệu lực

27564 000.00.19.H26-220331-0090 220001277/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU HỒNG

Còn hiệu lực

27565 000.00.04.G18-220228-0020 220001960/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol

Còn hiệu lực

27566 000.00.19.H26-220330-0066 220001135/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Bộ dẫn lưu vết thương

Còn hiệu lực

27567 000.00.19.H26-220331-0040 220001197/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LHM THÁI DƯƠNG Giường bệnh nhân đa năng

Còn hiệu lực

27568 000.00.19.H26-220331-0083 220001134/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Máy đo huyết áp tự động để bàn

Còn hiệu lực

27569 000.00.19.H26-220331-0012 220001276/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ANH THƯ

Còn hiệu lực

27570 000.00.19.H26-220331-0005 220001275/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH SIÊU THỊ THUỐC MPG

Còn hiệu lực

27571 000.00.19.H26-220331-0054 220001274/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÁI SƠN

Còn hiệu lực

27572 000.00.19.H26-220331-0021 220001273/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN VĨNH PHÚC

Còn hiệu lực

27573 000.00.19.H26-220331-0010 220001272/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VĨNH PHÚC 6

Còn hiệu lực

27574 000.00.19.H26-220330-0099 220001133/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Kim chọc dò thận

Còn hiệu lực

27575 000.00.19.H26-220330-0011 220001132/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Ống nong thận kèm vỏ ngoài dùng cho tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

27576 000.00.19.H26-220331-0022 220001271/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VĨNH PHÚC 2

Còn hiệu lực

27577 000.00.19.H26-220330-0009 220001131/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Ống nong thận tán sỏi qua da

Còn hiệu lực

27578 000.00.04.G18-220331-0022 220000014/PTVKT-BYT

NGUYỄN THỊ NGỌC LAM

Còn hiệu lực

27579 000.00.04.G18-220224-0020 220001959/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

27580 000.00.04.G18-220321-0004 220001957/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

27581 000.00.16.H23-220407-0001 220000010/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Khung đai nẹp và thanh luồn dùng trong chỉnh hình, phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

27582 000.00.19.H26-220330-0010 220001270/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐỎ SINH

Còn hiệu lực

27583 000.00.10.H55-220405-0002 220000176/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HIẾU DŨNG

Còn hiệu lực

27584 000.00.10.H55-220405-0001 220000175/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

27585 000.00.19.H29-220330-0028 220000614/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂN THỊNH

Còn hiệu lực

27586 000.00.19.H29-220331-0017 220001060/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ mồi trong lắp đặt sau màng lọc Dây 2b

Còn hiệu lực

27587 000.00.19.H29-220331-0016 220001059/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ chuyển đổi trong lắp đặt sau màng lọc Dây 2a

Còn hiệu lực

27588 000.00.19.H29-220331-0006 220001058/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ chuyển đổi trong lắp đặt trước màng lọc Dây 1a

Còn hiệu lực

27589 000.00.19.H29-220331-0002 220001057/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ mồi trong lắp đặt trước màng lọc Dây 1b

Còn hiệu lực

27590 000.00.19.H29-220331-0011 220000705/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MC Tay vặn không set lực dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

27591 000.00.19.H29-220329-0041 220000704/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM NHẬT MINH DƯƠNG BÌNH XỊT CHỐNG THẤM NƯỚC CHO TAI

Còn hiệu lực

27592 000.00.16.H02-220406-0003 220000070/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC CƯỜNG NGA

Còn hiệu lực

27593 000.00.48.H41-220404-0002 220000234/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HOÀNG OANH

Còn hiệu lực

27594 000.00.48.H41-220406-0002 220000233/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYỆT HƯƠNG

Còn hiệu lực

27595 000.00.48.H41-220406-0003 220000232/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGUYỆT THẢO

Còn hiệu lực

27596 000.00.16.H02-220406-0002 220000069/PCBMB-BG

CÔNG TY CPDP BẮC GIANG TẠI TÂN YÊN - QUẦY THUỐC SỐ 406

Còn hiệu lực

27597 000.00.16.H02-220406-0001 220000023/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HẠNH PHÁT Xịt họng

Còn hiệu lực

27598 000.00.19.H26-220402-0003 220001269/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHUẨN

Còn hiệu lực

27599 000.00.19.H26-220402-0005 220001268/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THUỐC & SỨC KHỎE

Còn hiệu lực

27600 000.00.19.H26-220401-0136 220001130/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SALUBRIS PHARMACEUTICALS LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Cụm IVD chất nền: Glucose, Creatinine, Albumin, microalbumin, Bilirubin toàn phần, Bilirubin trực tiếp, Protein toàn phần, acid uric, triglyceride, LDL-C, HDL-C, Cholesterol, Urea

Còn hiệu lực