STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
27601 000.00.19.H29-220404-0023 220001117/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Tai nghe cho điện thế gợi

Còn hiệu lực

27602 000.00.19.H29-220404-0015 220001116/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dây chuôi kim

Còn hiệu lực

27603 000.00.19.H29-220404-0024 220001115/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực Grass

Còn hiệu lực

27604 000.00.19.H29-220404-0022 220001114/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim điện cơ đồng tâm dùng một lần

Còn hiệu lực

27605 000.00.19.H29-220401-0021 220001113/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim sợi đơn độc đồng tâm dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

27606 000.00.19.H29-220401-0017 220001112/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đồng tâm dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

27607 000.00.19.H29-220401-0013 220001111/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đồng tâm dùng một lần

Còn hiệu lực

27608 000.00.19.H29-220401-0024 220001110/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim dưới da dùng một lần

Còn hiệu lực

27609 000.00.19.H29-220401-0023 220001109/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đơn cực dùng một lần

Còn hiệu lực

27610 000.00.19.H29-220401-0026 220001108/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim có cổng tiêm thuốc dùng một lần

Còn hiệu lực

27611 000.00.19.H29-220401-0031 220001107/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực đĩa điện não dùng một lần

Còn hiệu lực

27612 000.00.19.H29-220401-0028 220001106/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực dán dùng một lần

Còn hiệu lực

27613 000.00.19.H29-220401-0030 220001105/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Đầu dò kích thích

Còn hiệu lực

27614 000.00.19.H29-220404-0011 220001104/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kim điện cơ đồng tâm dùng một lần

Còn hiệu lực

27615 000.00.17.H39-220405-0001 220000033/PCBMB-LA

NHÀ THUỐC THANH BÌNH

Còn hiệu lực

27616 000.00.19.H29-220405-0013 220000687/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 498

Còn hiệu lực

27617 000.00.19.H29-220405-0014 220000686/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 494

Còn hiệu lực

27618 000.00.19.H29-220330-0054 220000685/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 472

Còn hiệu lực

27619 000.00.19.H29-220403-0011 220000684/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 469

Còn hiệu lực

27620 000.00.19.H29-220330-0053 220000683/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 460

Còn hiệu lực

27621 000.00.19.H29-220403-0012 220000682/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 459

Còn hiệu lực

27622 000.00.19.H29-220330-0052 220000681/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 452

Còn hiệu lực

27623 000.00.19.H29-220402-0015 220000680/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 451

Còn hiệu lực

27624 000.00.19.H29-220405-0079 220000679/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 446

Còn hiệu lực

27625 000.00.24.H49-220411-0003 220000155/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC LAN ANH

Còn hiệu lực

27626 000.00.17.H62-220409-0001 220000060/PCBMB-VP

QUẦY THUỐC ĐÀO NGUYÊN LONG

Còn hiệu lực

27627 000.00.17.H62-220409-0002 220000059/PCBMB-VP

QUẦY THUỐC DƯƠNG THỊ PHƯỢNG

Còn hiệu lực

27628 000.00.17.H62-220409-0003 220000058/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC GPP SỐ 09

Còn hiệu lực

27629 000.00.43.H48-220412-0004 220000017/PCBMB-QNg

NHA THUOC GPP MINH CHAU

Còn hiệu lực

27630 000.00.43.H48-220412-0003 220000016/PCBMB-QNg

NHÀ THUỐC GPP MINH CHÂU 2

Còn hiệu lực

27631 000.00.16.H10-220403-0003 220000018/PCBMB-BP

NHÀ THUỐC TRÀ GIANG

Còn hiệu lực

27632 000.00.04.G18-220322-0001 220290GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHÁT THĂNG LONG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

27633 000.00.48.H41-220407-0002 220000243/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HÙNG HUYỀN

Còn hiệu lực

27634 000.00.48.H41-220404-0003 220000242/PCBMB-NA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI NGHỆ AN - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1228

Còn hiệu lực

27635 000.00.48.H41-220404-0001 220000241/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MY

Còn hiệu lực

27636 000.00.19.H26-220412-0053 220001462/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC BÙI VĂN THẮNG

Còn hiệu lực

27637 000.00.19.H26-220412-0009 220001461/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VINH

Còn hiệu lực

27638 000.00.04.G18-220412-0016 220001986/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Cảm biến đo áp lực

Còn hiệu lực

27639 000.00.19.H29-220407-0029 220000753/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT TIỀN GIANG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

27640 000.00.19.H29-220407-0028 220000752/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT TIỀN GIANG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

27641 000.00.07.H27-220412-0001 220000060/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC TUẤN THẢO

Còn hiệu lực

27642 000.00.18.H56-220406-0005 220000078/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC TỚI THẢO

Còn hiệu lực

27643 000.00.18.H56-220405-0008 220000077/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN VENZOR

Còn hiệu lực

27644 000.00.04.G18-220408-0032 220001985/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Ống dẫn động mạch

Còn hiệu lực

27645 000.00.04.G18-220408-0033 220001984/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Ống dẫn động mạch

Còn hiệu lực

27646 000.00.04.G18-220412-0022 220001983/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử huyết học dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

27647 000.00.17.H62-220405-0003 220000057/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC GPP SỐ 03

Còn hiệu lực

27648 000.00.19.H26-220412-0029 220001232/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ I-SUN PHARMA VIỆT NAM DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

27649 000.00.19.H29-220330-0050 220000678/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 444

Còn hiệu lực

27650 000.00.19.H29-220402-0014 220000677/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 426

Còn hiệu lực

27651 000.00.19.H29-220402-0013 220000676/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 418

Còn hiệu lực

27652 000.00.19.H29-220401-0029 220000675/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 413

Còn hiệu lực

27653 000.00.19.H29-220401-0036 220000674/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 407

Còn hiệu lực

27654 000.00.19.H29-220403-0007 220000673/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 404

Còn hiệu lực

27655 000.00.19.H29-220401-0027 220000672/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 390

Còn hiệu lực

27656 000.00.19.H29-220402-0012 220000671/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 387

Còn hiệu lực

27657 000.00.19.H29-220405-0078 220000670/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 386

Còn hiệu lực

27658 000.00.19.H29-220405-0018 220000669/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 384

Còn hiệu lực

27659 000.00.04.G18-220412-0024 220001982/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay thử định tính kháng nguyên Rotavirus và Adenovirus

Còn hiệu lực

27660 000.00.19.H29-220330-0014 220000668/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 362

Còn hiệu lực

27661 000.00.19.H29-220405-0071 220000667/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 725

Còn hiệu lực

27662 000.00.19.H15-220406-0001 220000039/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN KIM CÚC

Còn hiệu lực

27663 000.00.19.H15-220405-0001 220000038/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1114

Còn hiệu lực

27664 000.00.19.H15-220404-0004 220000037/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1165

Còn hiệu lực

27665 000.00.19.H29-220330-0021 220000666/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 87

Còn hiệu lực

27666 000.00.19.H15-220404-0003 220000036/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC CƯỜNG DIỄM

Còn hiệu lực

27667 000.00.19.H29-220330-0020 220000665/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 438

Còn hiệu lực

27668 000.00.19.H15-220404-0002 220000035/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1136

Còn hiệu lực

27669 000.00.19.H15-220404-0001 220000034/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1089

Còn hiệu lực

27670 000.00.19.H29-220330-0018 220000664/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 436

Còn hiệu lực

27671 000.00.19.H15-220401-0001 220000033/PCBMB-ĐL

QUẦY THUỐC NGỌC TÂM

Còn hiệu lực

27672 000.00.19.H29-220330-0017 220000663/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 430

Còn hiệu lực

27673 000.00.19.H29-220330-0016 220000662/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 409

Còn hiệu lực

27674 000.00.19.H29-220330-0015 220000661/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 406

Còn hiệu lực

27675 000.00.19.H29-220330-0013 220000660/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 403

Còn hiệu lực