STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
28051 000.00.19.H17-220404-0002 220000188/PCBMB-ĐNa

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA

Còn hiệu lực

28052 000.00.19.H17-220401-0001 220000185/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC MINH KHANG

Còn hiệu lực

28053 000.00.19.H26-220401-0016 220001099/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 117

Còn hiệu lực

28054 000.00.04.G18-220404-0022 220001897/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Hệ thống máy chẩn đoán vi khuẩn H.Pylori và bộ xét nghiệm

Còn hiệu lực

28055 000.00.19.H26-220404-0031 220001098/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC BÀ TY

Còn hiệu lực

28056 000.00.19.H26-220404-0026 220001097/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM BÌNH

Còn hiệu lực

28057 000.00.16.H46-220329-0001 220000049/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 10 VI HẢI

Còn hiệu lực

28058 000.00.16.H46-220327-0001 220000048/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THÙY MIÊN

Còn hiệu lực

28059 000.00.16.H46-220326-0001 220000047/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC LIÊN HUẤN

Còn hiệu lực

28060 000.00.16.H46-220325-0003 220000046/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 1

Còn hiệu lực

28061 000.00.16.H46-220325-0002 220000045/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC THANH TRÂM

Còn hiệu lực

28062 000.00.16.H46-220325-0005 220000044/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THU HOÀI

Còn hiệu lực

28063 000.00.16.H46-220325-0001 220000043/PCBMB-QB

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ BTN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

28064 000.00.16.H46-220323-0003 220000042/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC BẢO BÌNH

Còn hiệu lực

28065 000.00.19.H26-211124-0004 220001096/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIENMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

28066 000.00.16.H46-220323-0002 220000041/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC TỐ LAN

Còn hiệu lực

28067 000.00.16.H46-220323-0001 220000040/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 07 THIẾT LỚI

Còn hiệu lực

28068 000.00.16.H46-220312-0001 220000039/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THANH NHÀN

Còn hiệu lực

28069 000.00.31.H36-220404-0001 220000104/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

28070 000.00.31.H36-220403-0002 220000103/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC TÂY ĐỨC VIỄN

Còn hiệu lực

28071 000.00.31.H36-220403-0001 220000102/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THẮNG HÀ

Còn hiệu lực

28072 000.00.31.H36-220330-0004 220000101/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC THANH LIÊN

Còn hiệu lực

28073 000.00.19.H32-220402-0001 220000032/PCBMB-KH

NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA

Còn hiệu lực

28074 000.00.31.H36-220328-0001 220000100/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC DIỄM PHÚC

Còn hiệu lực

28075 000.00.31.H36-220316-0001 220000099/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN HUỆ

Còn hiệu lực

28076 000.00.07.H27-220404-0002 220000055/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC THANH THÁI

Còn hiệu lực

28077 000.00.16.H05-220404-0001 220000048/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HOÀNG TIẾN Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

28078 000.00.16.H46-220318-0001 220000038/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 09 ĐỒNG THỦY

Còn hiệu lực

28079 000.00.19.H26-220303-0021 220001131/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TOTAL PHARMA XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

28080 000.00.19.H26-220404-0050 220001130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUPHARMA XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

28081 000.00.19.H26-220404-0020 220001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR Xịt Xoang

Còn hiệu lực

28082 000.00.19.H26-220331-0116 220001095/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRÂM PHARMACY

Còn hiệu lực

28083 000.00.19.H26-220404-0021 220001094/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THANH HÀ

Còn hiệu lực

28084 000.00.19.H26-220402-0018 220001093/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ĐỨC THẮNG

Còn hiệu lực

28085 000.00.19.H26-220402-0017 220001092/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC CƯỜNG NHÂM

Còn hiệu lực

28086 000.00.04.G18-220404-0019 220001896/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Ống nội soi niệu quản

Còn hiệu lực

28087 000.00.19.H26-220402-0016 220001091/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 728 LẠC LONG QUÂN

Còn hiệu lực

28088 000.00.19.H26-220330-0029 220001128/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch sát khuẩn

Còn hiệu lực

28089 000.00.04.G18-220331-0015 220001895/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Băng vết thương

Còn hiệu lực

28090 000.00.19.H26-220330-0027 220001090/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỒNG TÂM

Còn hiệu lực

28091 000.00.19.H26-220330-0016 220001063/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

28092 000.00.19.H26-220330-0025 220001127/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch xịt kháng khuẩn

Còn hiệu lực

28093 000.00.16.H25-220328-0001 220000009/PCBMB-HNa

QUẦY THUỐC HUY DŨNG

Còn hiệu lực

28094 000.00.19.H26-220327-0005 220001089/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN THU HƯƠNG +

Còn hiệu lực

28095 000.00.19.H26-220328-0034 220001126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Máy định lượng ADN/ARN thời gian thực ( Máy Realtime PCR)

Còn hiệu lực

28096 000.00.19.H26-220404-0001 220001088/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC MINH TÂM

Còn hiệu lực

28097 000.00.19.H26-220403-0063 220001087/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC PHẠM THỊ HOÀI 052

Còn hiệu lực

28098 000.00.19.H26-220404-0025 220001086/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ANH

Còn hiệu lực

28099 000.00.19.H26-220404-0033 220001085/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG TÂM 6

Còn hiệu lực

28100 000.00.19.H26-220403-0057 220001084/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HOÀNG KHẢI

Còn hiệu lực

28101 000.00.19.H26-220403-0054 220001083/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH TÂM

Còn hiệu lực

28102 000.00.19.H26-210531-0006 220001125/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Bộ dụng cụ khám phẫu thuật sản phụ khoa

Còn hiệu lực

28103 000.00.19.H26-220321-0010 220001061/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Máy đo huyết áp/ UA-651BLE

Còn hiệu lực

28104 000.00.19.H26-220329-0040 220001082/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NHẬT MINH

Còn hiệu lực

28105 000.00.19.H26-220323-0004 220001124/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

28106 000.00.19.H26-220330-0002 220001081/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HIỀN LÊ

Còn hiệu lực

28107 000.00.19.H26-220328-0023 220001060/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy đo nồng độ Oxy bão hòa

Còn hiệu lực

28108 000.00.19.H26-220321-0012 220001059/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Điện tâm đồ 12-Lead ECG

Còn hiệu lực

28109 000.00.04.G18-220113-0009 220001894/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Máy vỗ rung lồng ngực

Còn hiệu lực

28110 000.00.04.G18-220404-0014 220001893/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng giun Gnathostoma sp.

Còn hiệu lực

28111 000.00.04.G18-220404-0012 220001892/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng giun đũa chó Toxocara canis

Còn hiệu lực

28112 000.00.04.G18-220404-0011 220001891/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng giun lươn Strongyloides stercoralis

Còn hiệu lực

28113 000.00.04.G18-220404-0010 220001890/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng gạo lợn Cysticercus cellulosae

Còn hiệu lực

28114 000.00.04.G18-220404-0009 220001889/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng amip Entamoeba histolytica

Còn hiệu lực

28115 000.00.04.G18-220404-0008 220001888/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng sán lá phổi Paragonimus sp

Còn hiệu lực

28116 000.00.04.G18-220404-0005 220001887/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Thuốc thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

28117 000.00.04.G18-220404-0006 220001886/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VIỆT SINH Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng amip Entamoeba histolytica

Còn hiệu lực

28118 000.00.04.G18-220404-0002 220001885/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Khớp nối thân răng thân tạo và răng giả

Còn hiệu lực

28119 000.00.04.G18-220404-0003 220001884/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Nắp lành thương

Còn hiệu lực

28120 000.00.24.H49-220404-0001 220000152/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC NAM VIỆT - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

28121 000.00.24.H49-220403-0004 220000151/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC LÂM DƯƠNG 2

Còn hiệu lực

28122 000.00.24.H49-220403-0003 220000150/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC ĐỨC TÂM

Còn hiệu lực

28123 000.00.24.H49-220403-0002 220000149/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC HẢI TIẾN - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

28124 000.00.24.H49-220403-0001 220000148/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THIỆN AN

Còn hiệu lực

28125 000.00.24.H49-220402-0002 220000147/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TRANG LY

Còn hiệu lực