STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
28426 000.00.19.H26-220331-0129 220001002/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC Á CHÂU

Còn hiệu lực

28427 000.00.19.H26-220331-0118 220001001/PCBMB-HN

"NHÀ THUỐC Á CHÂU"

Còn hiệu lực

28428 000.00.19.H26-220331-0076 220001000/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC PHƯƠNG LINH 2

Còn hiệu lực

28429 000.00.19.H26-220331-0078 220000999/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

28430 000.00.19.H26-220331-0052 220000998/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC SÔNG CHÂU

Còn hiệu lực

28431 000.00.19.H26-220331-0060 220000997/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC SÔNG CHÂU

Còn hiệu lực

28432 000.00.19.H26-220331-0087 220000996/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HƯƠNG THAO

Còn hiệu lực

28433 000.00.19.H26-220331-0073 220000995/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐỨC THÀNH

Còn hiệu lực

28434 000.00.19.H26-220331-0092 220000994/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRUNG KIÊN

Còn hiệu lực

28435 000.00.19.H26-220331-0064 220000993/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG HẢI

Còn hiệu lực

28436 000.00.19.H26-220331-0044 220000992/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC QUANG VINH

Còn hiệu lực

28437 000.00.19.H26-220331-0043 220000991/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC AN BÌNH

Còn hiệu lực

28438 000.00.19.H26-220331-0039 220000990/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC XUÂN ĐẠT

Còn hiệu lực

28439 000.00.19.H26-220331-0035 220000989/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÚ ANH

Còn hiệu lực

28440 000.00.19.H26-220331-0034 220000988/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CƯỜNG HOAN

Còn hiệu lực

28441 000.00.19.H26-220331-0031 220000987/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC VÂN ANH

Còn hiệu lực

28442 000.00.19.H26-220331-0027 220000986/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÙNG ANH 2

Còn hiệu lực

28443 000.00.19.H26-220331-0028 220000985/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRANG PHARMA

Còn hiệu lực

28444 000.00.19.H26-220212-0018 220001106/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch rửa cuvet của máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

28445 000.00.19.H26-220212-0017 220001105/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

28446 000.00.19.H26-220212-0016 220001104/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

28447 000.00.19.H26-220212-0015 220001103/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

28448 000.00.19.H26-220211-0018 220001102/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

28449 000.00.19.H26-220331-0120 220000984/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 7 NGUYỄN HUY TỰ

Còn hiệu lực

28450 000.00.19.H26-220331-0113 220000983/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN THỊNH HOÀN

Còn hiệu lực

28451 000.00.19.H26-220331-0109 220000982/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC KHANG

Còn hiệu lực

28452 000.00.19.H26-220331-0081 220001101/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

28453 000.00.19.H26-220331-0077 220000981/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÀNH CÔNG 2

Còn hiệu lực

28454 000.00.19.H26-220330-0102 220000980/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGUYỄN I

Còn hiệu lực

28455 000.00.19.H26-220330-0097 220000979/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHẠM LÊ

Còn hiệu lực

28456 000.00.04.G18-220331-0020 220001869/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

28457 000.00.16.H10-220330-0001 220000014/PCBMB-BP

QUẦY THUỐC TRÍ NHÂN

Còn hiệu lực

28458 000.00.04.G18-220331-0019 220001868/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy Elisa

Còn hiệu lực

28459 000.00.04.G18-220330-0021 220001867/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống Máy hút khói

Còn hiệu lực

28460 000.00.19.H26-220331-0003 220000978/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG QUÂN

Còn hiệu lực

28461 000.00.19.H26-220330-0101 220000977/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TUẤN DUNG

Còn hiệu lực

28462 000.00.19.H26-220330-0096 220000976/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN SỐ 1 NAM ĐỒNG

Còn hiệu lực

28463 000.00.19.H26-220330-0098 220000975/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ANH UYÊN

Còn hiệu lực

28464 000.00.04.G18-220331-0017 220001866/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Xi măng hàn răng

Còn hiệu lực

28465 000.00.16.H23-220331-0001 220000084/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA XỊT HỌNG KEO ONG PROPOLIS INTEND

Còn hiệu lực

28466 000.00.16.H23-220330-0003 220000083/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

28467 000.00.16.H23-220330-0002 220000082/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

28468 000.00.16.H23-220330-0001 220000081/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng

Còn hiệu lực

28469 000.00.19.H26-220331-0017 220000974/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Còn hiệu lực

28470 000.00.19.H26-220331-0134 220000973/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HƯƠNG - THÀNH

Còn hiệu lực

28471 000.00.19.H26-220331-0131 220000972/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHÚC HẢI 1

Còn hiệu lực

28472 000.00.19.H26-220331-0115 220000971/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TIẾN ĐẠT

Còn hiệu lực

28473 000.00.19.H26-220331-0138 220000970/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM AN 2

Còn hiệu lực

28474 000.00.10.H37-220331-0001 220000031/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC SỐ 18

Còn hiệu lực

28475 000.00.10.H37-220330-0002 220000030/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC SỐ 34

Còn hiệu lực

28476 000.00.16.H02-220331-0001 220000065/PCBMB-BG

CÔNG TY CPDP BẮC GIANG - NHÀ THUỐC THÂN THAO

Còn hiệu lực

28477 000.00.16.H02-220329-0002 220000022/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP LADO CARE XỊT MŨI NGƯỜI LỚN

Còn hiệu lực

28478 000.00.04.G18-220328-0021 220001865/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Máy đo bề mặt nhãn cầu, chụp tuyến sụn mi và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

28479 000.00.16.H02-220329-0001 220000021/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP LADO CARE XỊT MŨI TRẺ EM

Còn hiệu lực

28480 000.00.04.G18-220329-0028 220001864/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Máy điều trị khô mắt do rối loạn chức năng tuyến sụn mi và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

28481 000.00.04.G18-220331-0006 220001863/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ bơm hút tưới rửa nội soi

Còn hiệu lực

28482 000.00.19.H26-220331-0066 220000969/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG XANH

Còn hiệu lực

28483 000.00.19.H26-220331-0137 220000968/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRẦN THỊ HÒA

Còn hiệu lực

28484 000.00.19.H29-211110-0017 220000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ MINH AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

28485 000.00.19.H26-220331-0051 220000967/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HƯNG NHUNG

Còn hiệu lực

28486 000.00.19.H26-220331-0049 220000966/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH PHÙNG ĐỨC MINH

Còn hiệu lực

28487 000.00.19.H26-220331-0055 220000965/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HƯNG NHUNG II

Còn hiệu lực

28488 000.00.19.H26-220331-0038 220000964/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

28489 000.00.19.H26-220329-0020 220001100/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ MINH MEDICAL Xịt họng

Còn hiệu lực

28490 000.00.19.H26-220331-0029 220001099/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SMILE DESIGN VIỆT NAM Khay chỉnh nha trong suốt

Còn hiệu lực

28491 000.00.17.H54-220330-0001 220000025/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA XỊT GIẢM ĐAU DK

Còn hiệu lực

28492 000.00.17.H54-220328-0001 220000013/PCBMB-TB

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

28493 000.00.04.G18-220314-0004 220001862/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số cặn nước tiểu

Còn hiệu lực

28494 000.00.19.H26-220331-0117 220000963/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 89 VÕ CHÍ CÔNG

Còn hiệu lực

28495 000.00.04.G18-220331-0007 220001861/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Dụng cụ đặt thủy tinh thể

Còn hiệu lực

28496 000.00.04.G18-220325-0021 220001860/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Kìm kẹp clip cầm máu dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

28497 000.00.19.H26-220331-0114 220000962/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HỒNG PHÚC

Còn hiệu lực

28498 000.00.19.H29-220329-0042 220001042/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân

Còn hiệu lực

28499 000.00.04.G18-220314-0003 220001859/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 12 thông số cặn nước tiểu

Còn hiệu lực

28500 000.00.19.H29-220329-0028 220000686/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT HỌ KHÁC

Còn hiệu lực