STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
28501 000.00.19.H29-220803-0015 220001699/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Dụng cụ nhổ răng

Còn hiệu lực

28502 000.00.04.G18-220420-0010 220002801/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clorid

Còn hiệu lực

28503 000.00.19.H29-220729-0011 220001698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD pha loãng xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

28504 000.00.19.H29-220803-0013 220002639/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Máy Laser phẫu thuật dùng trong nha khoa và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

28505 000.00.04.G18-220420-0011 220002800/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clorid

Còn hiệu lực

28506 000.00.04.G18-220420-0012 220002799/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clorid

Còn hiệu lực

28507 000.00.15.H01-220803-0003 220000028/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 851

Còn hiệu lực

28508 000.00.16.H40-220803-0001 220000017/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH Xịt răng miệng

Còn hiệu lực

28509 000.00.04.G18-220805-0013 220002798/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng nội tiết tố AMH (anti-Müllerian)

Còn hiệu lực

28510 000.00.04.G18-220805-0011 220002797/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

28511 000.00.04.G18-220805-0010 220002796/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng folate

Còn hiệu lực

28512 000.00.19.H26-220625-0004 220002315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ Hialsorb Cold

Còn hiệu lực

28513 000.00.19.H26-220423-0004 220002672/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Máy garo hơi tự động

Còn hiệu lực

28514 000.00.04.G18-220805-0007 220002795/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng CCP

Còn hiệu lực

28515 000.00.04.G18-220420-0009 220002794/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

28516 000.00.19.H26-220607-0033 220002314/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM Máy tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

28517 000.00.19.H26-220727-0009 220000097/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC ZORRO Sản phẩm hòa tan pha dung dịch xịt, rửa tai, mũi, xoang, họng, răng, miệng, mi mắt, mí mắt

Còn hiệu lực

28518 000.00.16.H33-220801-0001 220000047/PCBMB-KG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 861

Còn hiệu lực

28519 000.00.04.G18-220808-0007 220002792/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG GEL BÔI TRƠN JOYDROPS VAGINA TIGHTENER

Còn hiệu lực

28520 000.00.04.G18-220621-0010 2200047GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Khẩu trang FPP2/N95 không có van thoáng khí

Còn hiệu lực

28521 000.00.04.G18-220808-0006 220002791/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG GEL BÔI TRƠN JOYDROPS ENHANCEMENT LUBRICANT GEL

Còn hiệu lực

28522 000.00.19.H29-220804-0007 220001697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD điều hòa điện cực Na+

Còn hiệu lực

28523 000.00.19.H29-220804-0006 220001696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

28524 000.00.19.H29-220804-0005 220001695/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là vỏ điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

28525 000.00.19.H29-220804-0035 220001694/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD chuẩn bị mẫu để phân lập DNA bộ gen từ mẫu mô

Còn hiệu lực

28526 000.00.19.H29-220722-0010 220002638/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Vôi soda dùng cho máy mê

Còn hiệu lực

28527 000.00.19.H29-220719-0021 220002637/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Mặt nạ gây mê

Còn hiệu lực

28528 000.00.19.H29-220719-0010 220002636/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Mặt nạ gây mê

Còn hiệu lực

28529 000.00.19.H29-220804-0018 220001693/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN Ý Dung dịch vệ sinh LADY FEMININE WASH NY

Còn hiệu lực

28530 000.00.19.H29-220804-0019 220001692/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN Ý Dung dịch tắm bé MILKY BABY WASH NY

Còn hiệu lực

28531 000.00.19.H29-220804-0020 220001691/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN Ý KHỬ MÙI FRESH SPRAY NY

Còn hiệu lực

28532 000.00.19.H29-220804-0016 220001690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN Ý Dung dịch vệ sinh Pinky Teen Wash NY

Còn hiệu lực

28533 000.00.22.H44-220518-0003 220000101/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC FUSHICO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

28534 000.00.04.G18-220808-0003 220002790/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng Hemoglobin

Còn hiệu lực

28535 000.00.04.G18-220808-0001 220002789/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng Thyroxine tự do (fT4)

Còn hiệu lực

28536 000.00.19.H29-220805-0014 220001314/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GOLITEK

Còn hiệu lực

28537 000.00.16.H05-220805-0002 220000093/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

28538 000.00.19.H17-220805-0001 220000277/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG THÀNH

Còn hiệu lực

28539 000.00.17.H54-220730-0001 220000027/PCBMB-TB

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

28540 000.00.04.G18-220806-0009 220002788/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng T4 (Thyroxine)

Còn hiệu lực

28541 000.00.04.G18-220806-0008 220002787/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng beta hCG

Còn hiệu lực

28542 000.00.04.G18-220806-0007 220002786/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng LH

Còn hiệu lực

28543 000.00.04.G18-220806-0006 220002785/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng TSH

Còn hiệu lực

28544 000.00.04.G18-220806-0005 220002784/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng hs-CRP

Còn hiệu lực

28545 000.00.04.G18-220806-0004 220002783/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

28546 000.00.04.G18-220806-0003 220002782/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng U-albumin

Còn hiệu lực

28547 000.00.04.G18-220806-0002 220002781/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

28548 000.00.04.G18-220805-0016 220002780/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

28549 000.00.19.H26-220630-0002 220002671/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi bàng quang

Còn hiệu lực

28550 000.00.19.H26-220805-0013 220002670/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC CHÍNH XÁC Bộ chuyển đổi số hóa X-quang

Còn hiệu lực

28551 000.00.19.H26-220626-0001 220002669/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến

Còn hiệu lực

28552 000.00.19.H26-220630-0022 220002668/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối

Còn hiệu lực

28553 000.00.19.H26-220802-0029 220002667/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

28554 000.00.04.G18-220727-0001 220002779/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

28555 000.00.04.G18-220412-0021 2200043GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

28556 000.00.04.G18-220323-0027 2200042GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

28557 000.00.04.G18-220314-0015 2200041GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG Máy đo điện tâm đồ (kèm phụ kiện)

Còn hiệu lực

28558 000.00.04.G18-211208-0023 2200040GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Máy đo chức năng hô hấp và vật tư tiêu hao đi kèm

Còn hiệu lực

28559 000.00.04.G18-220308-0020 2200039GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN HƯNG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Sars-CoV-2

Còn hiệu lực

28560 000.00.04.G18-220314-0007 2200038GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Khay thử xét nghiệm bán định lượng Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

28561 000.00.04.G18-220304-0023 2200037GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

28562 000.00.04.G18-220314-0014 2200036GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM VIỆT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

28563 000.00.04.G18-220304-0001 2200035GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

28564 000.00.04.G18-220302-0026 2200034GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên của SARS-CoV-2 trong mẫu nước bọt

Còn hiệu lực

28565 000.00.04.G18-211020-0015 2200033GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

28566 000.00.04.G18-220428-0020 2200032GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Máy đo chức năng hô hấp và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

28567 000.00.17.H09-220727-0005 220000047/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế than hoạt tính

Còn hiệu lực

28568 000.00.17.H09-220727-0004 220000046/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế Kids Family

Còn hiệu lực

28569 000.00.17.H09-220727-0003 220000045/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

28570 000.00.17.H09-220727-0002 220000044/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

28571 000.00.17.H09-220727-0001 220000043/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

28572 000.00.17.H09-220726-0001 220000011/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Răng sứ nha khoa

Còn hiệu lực

28573 000.00.19.H26-220711-0005 220002313/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

28574 000.00.19.H26-220630-0035 220002312/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi niệu quản - bể thận

Còn hiệu lực

28575 000.00.16.H02-220805-0001 220000089/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN ĐỘNG

Còn hiệu lực